2018: Một Năm Nhìn Lại

Tổng kết các phát triển chính trong PartsBox đã xảy ra vào năm ngoái (2018):

  • Tất cả các bảng trong PartsBox đã trở nên có thể tìm kiếm
  • ID Anything™: để giúp bạn theo dõi các vật phẩm vật lý, PartsBox gán một mã ID duy nhất cho mọi mục (linh kiện, lô, vị trí lưu trữ, xây dựng, hoặc đơn hàng). Mã này có thể được in trên nhãn dưới dạng mã QR. Khi bạn quét mã, PartsBox sẽ xác định (ID) nó đại diện cho cái gì (Bất cứ thứ gì!) và đưa bạn trực tiếp đến trang thông tin của nó. Mã là phổ quát: bạn có thể quét nó từ trong PartsBox, hoặc sử dụng bất kỳ điện thoại di động hoặc máy tính bảng nào.
  • Kiểm soát Lô: một „lô” là một lô hàng của các linh kiện giống nhau. Với kiểm soát lô, mỗi khi bạn thêm hàng tồn kho, thông tin lô được lưu trữ cùng với nó. Điều này cung cấp cho bạn khả năng truy xuất đầy đủ: từ đơn hàng đến thiết bị được sản xuất và ngược lại: từ thiết bị đến các đơn hàng cụ thể của linh kiện. Điều này quan trọng trong nhiều thị trường, và đặc biệt là khi xây dựng thiết bị y tế (vui lòng liên hệ PartsBox nếu bạn cần tuân thủ Tiêu đề 21 CFR Phần 11 của FDA Hoa Kỳ).
  • Đơn hàng: một thao tác "thêm hàng tồn kho" giờ đây có thể được kết nối với một đơn hàng, theo dõi nơi và khi nào linh kiện được mua. Trong các kế hoạch có kiểm soát lô, các lô linh kiện cụ thể được kết nối với đơn hàng, vì vậy khi bạn xây dựng, bạn biết linh kiện bạn đang sử dụng đến từ đơn hàng nào.
  • Xây dựng nhiều giai đoạn: cho mỗi giai đoạn xây dựng, có thể chọn các linh kiện sẽ được lắp ráp. Chỉ có hàng tồn kho cho các linh kiện được chọn mới được loại bỏ. Các bản xây dựng đang trong quá trình được liệt kê trong một mục riêng biệt. Rất hữu ích cho việc đặt các linh kiện SMD trước và theo dõi các bảng mạch chưa hoàn thành!
  • PartsBox đã mua lại ecDB.net (cơ sở dữ liệu linh kiện điện tử), cung cấp trải nghiệm người dùng đáng kể tốt hơn và di chuyển dữ liệu tự động cho người dùng ecDB.
  • Rất nhiều cải tiến về khả năng sử dụng và sửa lỗi hiệu suất, quá nhiều để liệt kê từng cái một!
Các bài đăng trên blog trước đó: PartsBox mua lại ecDB.net (cơ sở dữ liệu linh kiện điện tử) (2018-04-19)
Bài viết trên blog sau: KiCon 2019 (2019-03-27)

PartsBox là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn kiểm soát kho linh kiện điện tử, định giá BOM và sản xuất quy mô nhỏ. Nó theo dõi vị trí lưu trữ của các linh kiện, mức kho hiện tại là bao nhiêu, và linh kiện nào được sử dụng trong các dự án/BOM nào.

Chỉ Mục Blog