Định giá BOM cho các dự án hiện đã có sẵn

Thay vì phải đối mặt với các bảng tính BOM phức tạp, các dự án của bạn giờ đây có thể được tự động định giá sử dụng giá trực tuyến và các ưu đãi bạn nhận được từ nhà cung cấp. PartsBox xử lý các mức giá giảm, chuyển đổi tiền tệ, MOQ và bội số đặt hàng, để bạn có thể ngay lập tức thấy giá cập nhật luôn mới cho các dự án của mình.

Các ưu đãi tốt nhất được tự động chọn lựa dựa trên số lượng xây dựng và sở thích nhà phân phối của bạn, để bạn có thể nhận được giá BOM cho bất kỳ số lượng nào, cũng tính đến kho hàng cục bộ của bạn.

Xếp hạng các ưu đãi thay đổi dựa trên số lượng xây dựng của bạn, và ưu đãi tốt nhất cũng thay đổi. Người ta thường phát hiện ra các nguồn linh kiện mới, bất ngờ trở nên hấp dẫn ở một số lượng nhất định. Ví dụ, không phải ai cũng biết rằng Texas Instruments bán hàng trực tiếp và rất cạnh tranh về giá ở số lượng trên 500.

Nếu bạn hiện đang sử dụng bất kỳ gói trả phí nào, các dự án của bạn đã được định giá: chỉ cần vào tab „Định giá” trong bất kỳ dự án nào của bạn để truy cập vào tính năng mới!

Thêm ưu đãi của riêng bạn

Bạn cũng có thể thêm các ưu đãi bạn nhận được từ nhà cung cấp. Và ưu đãi của bạn có thể có nhiều mức giá khác nhau! PartsBox sẽ xử lý hết hạn ưu đãi, số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và bội số cho bạn, so sánh ưu đãi của bạn với những gì có sẵn trực tuyến.

Quan tâm?

Nếu bạn muốn biết thêm, có một bài viết về Định giá BOM, cung cấp tất cả các chi tiết. Bạn cũng có thể xem demo (chọn một dự án, sau đó nhấp vào tab „Price It”).

Người dùng doanh nghiệp: Nếu bạn cần giá BOM/Dự án và hiện không ở trên kế hoạch thương mại, vui lòng xem kế hoạch & giá cả. Để đăng ký làm công ty, nhấp vào "Đăng Ký" trong Cài đặt, sau khi đăng nhập với tài khoản hiện tại của bạn.

Gói Hobbyist/Maker miễn phí nhận được phiên bản đơn giản hóa của việc định giá dự án — một ước lượng sử dụng giá lịch sử cho các linh kiện, được nhập khi thêm tồn kho, và một loại tiền tệ duy nhất. Các gói trả phí bao gồm các chức năng quan trọng khi xây dựng điện tử trong kinh doanh — nhưng PartsBox là, và sẽ luôn miễn phí cho các hobbyist/maker (truy cập đơn người).

Các bài đăng trên blog trước đó: Thẻ (2016-04-26)
Bài viết trên blog sau: Cách tổ chức linh kiện điện tử (2017-05-07)

PartsBox là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn kiểm soát kho linh kiện điện tử, định giá BOM và sản xuất quy mô nhỏ. Nó theo dõi vị trí lưu trữ của các linh kiện, mức kho hiện tại là bao nhiêu, và linh kiện nào được sử dụng trong các dự án/BOM nào.

Chỉ Mục Blog