Quản Lý Kho/Inventori

Cơ sở dữ liệu Linh kiện

Thư viện thông tin linh kiện có thể tìm kiếm, truy cập ngay lập tức trên toàn công ty, nhất quán, sạch sẽ và đáng tin cậy.

Dữ liệu linh kiện: thư viện thông tin linh kiện của bạn
Linh kiện Liên kết & Địa phương
Thay thế linh kiện (với gợi ý tự động)
Dịch vụ nhập cơ sở dữ liệu

Quản lý Kho

Quản lý kho trực quan cho phép giám sát vị trí lưu trữ vật lý của linh kiện cũng như mức tồn kho hiện tại. Truy cập bằng một cú nhấp chuột đến thông tin về những gì bạn có, linh kiện của bạn ở đâu, và bạn có thể xây dựng gì. Hiển thị đầy đủ số lượng linh kiện của bạn, ngày truy cập cuối cùng, cũng như tổng giá trị mua của mỗi vị trí lưu trữ.

Hỗ trợ xây dựng cấu trúc lưu trữ (tạo tự động các hàng, lưới, hoặc lưới 3D của các vị trí lưu trữ)
Nhiều vị trí lưu trữ với:
tùy chọn chỉ một linh kiện
đánh dấu là tùy chọn đầy đủ
chỉ giới hạn ở các linh kiện hiện có
Thêm khoản tồn kho, loại bỏ khoản tồn kho và chuyển khoản tồn kho giữa các vị trí một cách dễ dàng và trực quan
Sử dụng mượt mà và thuận tiện:
tháo gỡ và thêm vào kho hàng thủ công
xây dựng với việc tự động loại bỏ kho cho tất cả linh kiện cần thiết & thêm các hợp phần hoàn thành vào kho của bạn
Mức kho sẵn có theo vị trí và tùy chọn theo lô
Thông tin chi tiết về kho hàng đã đặt
Báo cáo
Báo cáo tồn kho thấp: cấu hình riêng biệt mức tồn kho thấp & cảnh báo
Báo cáo lịch sử tồn kho: dữ liệu mua hàng lịch sử và giá trị linh kiện, cũng như lịch sử truy cập theo linh kiện và vị trí
Báo cáo giá trị tồn kho

Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)

Quản lý BOM

Khớp tự động MPN với cơ sở dữ liệu linh kiện
BOM có thể chứa các mục nhập linh kiện và các mục nhập không phải linh kiện cho dịch vụ, lao động, PCB, bao bì, v.v.
Hợp nhất tự động các mục BOM trùng lặp

Lập Kế Hoạch Xây Dựng

Tính toán xem cần bao nhiêu linh kiện để xây dựng một số lượng nhất định của một Dự án/BOM
Quản lý linh kiện thay thế (linh kiện thay thế và Meta-parts)
Quy tắc nguồn linh kiện ('chỉ sử dụng kho địa phương', 'sử dụng kho địa phương sau đó mua nếu cần', hoặc 'chỉ mua')

Quản lý xây dựng

Quản lý Mua hàng và Chuỗi cung ứng

Thêm tùy chọn của ưu đãi bên ngoài
Quy tắc nhà cung cấp cá nhân hóa
Lựa chọn nhà cung cấp ưu tiên
Tạo Danh sách Mua hàng
Theo dõi đơn hàng (trạng thái, ngày giao hàng, số hóa đơn)

Tính năng chung

Các tính năng PartsBox khác áp dụng cho toàn bộ ứng dụng sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.

Có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ
Xuất dữ liệu không giới hạn
Lưu trữ không giới hạn
Số lượng mục không giới hạn
Nhiều cơ sở dữ liệu
Bảng cấu hình
Nhãn cho linh kiện, vị trí lưu trữ, xây dựng, đơn hàng và lô
Tự động tạo thẻ dựa trên thông số kỹ thuật của linh kiện
Quy tắc bảo mật AAL1 của NIST SP 800-63B
Tích hợp
Zapier
Nexar/Octopart (số lượng truy vấn không giới hạn)

Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng và sản xuất của bạn

Thử bản demo

Kế hoạch & giá cả