Tài nguyên Sản xuất Điện tử
Kiến thức hữu ích cho kỹ sư điện tử trong sản xuất

  • Cơ sở dữ liệu linh kiện điện tửCơ sở dữ liệu Linh kiện Điện tử là một nguồn tài nguyên quý giá để khám phá các linh kiện điện tử phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp xếp hạng của các linh kiện được sử dụng nhiều nhất, dựa trên dữ liệu thực tế, với các xếp hạng riêng biệt cho các ứng dụng thương mại và sở thích. Mỗi linh kiện có một trang web riêng với thông tin cần thiết, cũng như một danh sách các thay thế tiềm năng.
  • Từ điển Thuật ngữ Sản xuất Điện tửBảng thuật ngữ Sản xuất Điện tử là một bộ sưu tập toàn diện các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến lĩnh vực sản xuất điện tử. Tài nguyên này được thiết kế để giúp kỹ sư, kỹ thuật viên, và bất kỳ ai tham gia vào ngành công nghiệp điện tử hiểu rõ hơn về từ vựng chuyên môn được sử dụng trong thiết kế, sản xuất, và lắp ráp thiết bị điện tử. Nó bao gồm một loạt các chủ đề một cách rõ ràng và súc tích. Cho dù bạn là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu trong thế giới sản xuất điện tử, bảng thuật ngữ này phục vụ như một công cụ tham khảo quý giá để nâng cao hiểu biết của bạn về lĩnh vực này.