Hướng Dẫn Sử Dụng PartsBox

Giới thiệu

PartsBox là gì?

PartsBox là một công cụ trực tuyến toàn diện để quản lý sản xuất điện tử, bao gồm các chức năng từ quản lý hàng tồn kho đến định giá BOM, sản xuất và mua hàng. Nó cung cấp một nền tảng trung tâm để tối ưu hóa và đơn giản hóa toàn bộ quy trình sản xuất điện tử.

Quản lý Tồn kho

PartsBox cung cấp một hệ thống quản lý tồn kho mạnh mẽ giữ theo dõi các linh kiện điện tử, vị trí lưu trữ của chúng, và mức tồn kho hiện tại. Nó hỗ trợ nhiều loại linh kiện, bao gồm linh kiện liên kết (với số phần của nhà sản xuất), linh kiện địa phương (linh kiện tùy chỉnh hoặc chung), meta-linh kiện (linh kiện có thể thay thế), và linh kiện lắp ráp (kết quả từ việc xây dựng dự án). Mỗi linh kiện có thể được liên kết với thông tin chi tiết như nhà sản xuất, MPN, dấu chân, thẻ, và các trường tùy chỉnh. Phần mềm cũng cho phép tạo và quản lý các vị trí lưu trữ, có thể đại diện cho các đơn vị lưu trữ vật lý như hộp, kệ, hoặc giá đỡ.

Định giá BOM

Với PartsBox, bạn có thể dễ dàng định giá Bảng Vật Liệu (BOM) của mình sử dụng giá linh kiện cập nhật từ các nhà phân phối trực tuyến. Chỉ cần tải lên BOM của bạn, và phần mềm sẽ tự động tìm kiếm giá mới nhất, tính đến các mức giá giảm, chuyển đổi tiền tệ, số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ), và bội số đặt hàng. Ngoài các ưu đãi trực tuyến, bạn cũng có thể thêm các ưu đãi địa phương từ các nhà cung cấp, chỉ định nhiều mức giá giảm, tiền tệ, thời hạn hiệu lực, MOQ, và bội số đặt hàng. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn có ước tính chi phí BOM chính xác và cập nhật.

Quản lý Sản xuất

PartsBox tối ưu hóa quy trình xây dựng các dự án điện tử bằng cách quản lý toàn bộ vòng đời sản xuất. Các dự án trong PartsBox đại diện cho BOMs có thể được xây dựng, dẫn đến việc tạo ra các linh kiện phụ. Khi một dự án được xây dựng, các linh kiện cần thiết sẽ được trừ khỏi kho hàng, và số lượng linh kiện phụ tương ứng sẽ được thêm vào. Các bản xây dựng có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều giai đoạn, cho phép linh hoạt trong quy trình sản xuất. Phần mềm giữ một lịch sử chi tiết của tất cả các bản xây dựng, cho phép theo dõi và kiểm toán dễ dàng.

Kiểm Soát Lô

PartsBox cung cấp chức năng kiểm soát lô đầy đủ, cho phép bạn theo dõi các lô linh kiện cụ thể từ nguồn gốc đến việc sử dụng trong sản xuất. Các lô có thể được liên kết với thông tin chi tiết như tên, mô tả, tệp đính kèm, và nhật ký sự kiện ghi lại tất cả các hoạt động liên quan đến lô. Tính hai chiều này đảm bảo rằng bạn có toàn quyền kiểm soát về nguồn gốc và cách sử dụng của từng lô linh kiện, cho phép kiểm soát chất lượng tốt hơn và tuân thủ các quy định của ngành.

Triết lý Thiết kế

PartsBox được thiết kế từ đầu để nhanh chóng, không gây phiền nhiễu và dễ sử dụng. Giao diện người dùng nhanh và đáp ứng, cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm linh kiện, kiểm tra mức tồn kho, thêm hoặc loại bỏ tồn kho và truy cập dự án. Mọi hành động diễn ra ngay lập tức, không có bất kỳ sự chậm trễ đáng chú ý nào.

Một trong những tính năng chính của PartsBox là khả năng cộng tác thời gian thực. Nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trong ứng dụng, và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi một người dùng đều ngay lập tức hiển thị cho tất cả người dùng khác. Điều này đảm bảo rằng mọi người luôn có quyền truy cập vào thông tin mới nhất, loại bỏ nhu cầu về đồng bộ hóa hoặc giao tiếp thủ công.

Khác với nhiều công cụ ERP (Kế hoạch Tài nguyên Doanh nghiệp) hoặc MRP (Kế hoạch Nhu cầu Vật liệu) truyền thống, thường phức tạp và khó khăn trong việc triển khai, PartsBox được thiết kế để dễ dàng giới thiệu và tích hợp vào quy trình làm việc hiện tại của bạn. Nó nhằm mục đích gây ra ít sự cản trở nhất trong công ty, cho phép người dùng nhanh chóng và mượt mà áp dụng nó.

PartsBox không chỉ là một công cụ bạn buộc phải sử dụng; đó là một công cụ bạn sẽ muốn sử dụng. Giao diện trực quan, các tính năng mạnh mẽ, và sự cộng tác thời gian thực làm cho nó trở thành một trải nghiệm thú vị và hiệu quả cho mọi người tham gia vào quá trình quản lý linh kiện điện tử. Cho dù bạn là một kỹ sư, quản lý mua hàng, hay giám sát sản xuất, PartsBox sẽ đơn giản hóa công việc của bạn và giúp bạn giữ được tổ chức và hiệu quả.

Khái Niệm

Linh kiện

PartsBox tập trung vào các linh kiện điện tử, vì vậy 'linh kiện' là một khái niệm cơ bản. Một linh kiện đại diện cho một linh kiện điện tử hoặc cơ khí. Có một số loại linh kiện:

 • Linh kiện Liên kết là cho các linh kiện có số phần của nhà sản xuất (MPNs). Nếu một linh kiện có MPN và bạn có thể tìm thấy nó trực tuyến, chọn tùy chọn này. Bạn sẽ ngay lập tức nhận được mô tả, liên kết tới bảng dữ liệu, liên kết tới trang web của nhà sản xuất, thông số kỹ thuật của linh kiện, hình ảnh thu nhỏ, và PartsBox sẽ có thể lấy thông tin về giá cả và tình trạng sẵn có của linh kiện này từ các nhà phân phối.
 • Linh Kiện Địa Phương là cho tất cả những thứ khác: linh kiện chung và không tên, PCB, linh kiện tùy chỉnh, linh kiện cơ khí, và bất cứ thứ gì không có số phần chính xác.
 • Meta-parts nhóm các linh kiện có thể thay thế cho nhau (các thay thế chính xác cho nhau).
 • Các bộ phận lắp ráp là kết quả của việc xây dựng một dự án và tương ứng 1:1 với các dự án.

Lưu ý rằng đối với các linh kiện chung và không tên (ví dụ: một NE555 không tên trong gói DIP) thì thường tốt hơn khi sử dụng linh kiện địa phương. Có hàng trăm phiên bản của NE555 và phiên bản cụ thể của bạn có thể hơi khác biệt so với của người khác. Vì vậy, chỉ sử dụng linh kiện liên kết cho các linh kiện khớp chính xác (ví dụ nếu bạn có 'NE555PWG4' từ Texas Instruments, hãy liên kết nó).

Linh kiện là trừu tượng: chúng mô tả linh kiện, nhưng cho đến khi bạn thêm hàng tồn kho thực tế, chúng không đại diện cho vật thể vật lý. Ngay cả linh kiện không có hàng tồn kho cũng hữu ích - ví dụ, bạn có thể thêm chúng vào các dự án (BOMs) để lấy giá cho các dự án của mình.

Các linh kiện liên kết có hai tên: tên địa phương (nội bộ) và MPN chính thức. Trong kế hoạch sở thích miễn phí, tên địa phương phải giống với MPN. Trong các kế hoạch thương mại, cả hai tên có thể được sử dụng, và tên địa phương có thể khác với MPN. Tên địa phương có thể được thay đổi bằng cách đổi tên linh kiện.

Meta-parts được sử dụng để nhóm các linh kiện có thể thay thế cho nhau. Điều này hữu ích cho các linh kiện bị động, nơi có thể thêm nhiều linh kiện thay thế, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào mà nhiều linh kiện tương đương và bất kỳ linh kiện nào cũng có thể được chọn dựa trên giá cả và khả năng có sẵn. PartsBox sẽ xử lý meta-parts tương tự như linh kiện bình thường, trì hoãn việc chọn linh kiện thực sự sẽ được sử dụng. Khi định giá các dự án, các ưu đãi cho tất cả các linh kiện thành viên sẽ được xem xét.

Các linh kiện phụ đại diện cho kết quả của việc xây dựng dự án của bạn. Bất cứ khi nào bạn xây dựng một dự án, kho hàng sẽ được thêm vào linh kiện phụ tương ứng. Linh kiện này sau đó có thể được sử dụng trong các dự án khác nếu cần. Điều này cung cấp một cách để xây dựng các sản phẩm phức tạp bao gồm một số lượng các linh kiện phụ và linh kiện, mỗi cái được sản xuất hoặc cung cấp riêng biệt.

Ngoài các thuộc tính tiêu chuẩn như tên hoặc nhà sản xuất, linh kiện cũng có thể có các trường/tính chất tùy chỉnh (trong các gói hỗ trợ tính năng này). Giống như trường 'Ghi chú', những trường này có thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào nhưng theo cách có cấu trúc hơn. Một số ví dụ sử dụng bao gồm Nhà phân phối, Số Phần Nhà Phân Phối, URL Phần Nhà Cung Cấp, Trọng lượng, hoặc Trọng lượng Tare của Bình chứa. Các trường tùy chỉnh được lập chỉ mục để tìm kiếm.

Kho hàng

Sau khi tạo một linh kiện trong PartsBox, bạn có thể thêm hàng tồn kho để đại diện cho hàng tồn kho vật lý của linh kiện đó. Hàng tồn kho đại diện cho các bản sao thực tế, hữu hình của linh kiện mà bạn có trong tay hoặc sẽ có quyền truy cập trong tương lai.

Một linh kiện duy nhất có thể có tồn kho ở nhiều vị trí. Điều này đặc biệt hữu ích khi xử lý với các cuộn linh kiện. Thường xuyên, bạn có thể muốn giữ một cuộn đầy ở một vị trí trong khi lưu trữ một lượng nhỏ hơn trên băng cắt ở vị trí khác. Theo dõi tồn kho qua các vị trí khác nhau cũng chứng tỏ là có giá trị khi làm việc với các nhà sản xuất hợp đồng, vì nó cho phép bạn theo dõi hàng tồn kho được lưu trữ vật lý bên ngoài văn phòng của bạn.

PartsBox cố ý tách biệt các khái niệm về linh kiện và tồn kho. Bạn có thể coi linh kiện như các bình chứa có thể chứa các thành phần thực tế (tồn kho). Các linh kiện có tồn kho bằng không phục vụ các mục đích quan trọng:

 • Chúng chỉ ra những gì cần được đặt hàng.
 • Chúng cho phép bạn theo dõi các đơn đặt hàng đang chờ.
 • Các dự án (BOM) của bạn có thể sử dụng các linh kiện mà bạn không thực sự có trong tồn kho, nhưng nhà sản xuất của bạn sẽ có.
 • Chúng cho phép bạn nhập BOM từ các công cụ CAD trong tương lai, tự động khớp các mục BOM với các linh kiện.

PartsBox xem lịch sử hàng tồn kho là một hồ sơ vĩnh viễn với các tùy chọn chỉnh sửa hạn chế. Bạn luôn có thể loại bỏ mục nhập gần đây nhất, nhưng các mục nhập cũ hơn không thể bị xóa, và số lượng của chúng không thể được chỉnh sửa. Cách tiếp cận này đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy vết của dữ liệu hàng tồn kho của bạn theo thời gian.

Trong PartsBox, một lô đại diện cho một lô cụ thể hoặc lô hàng của các linh kiện điện tử, có thể truy xuất đến một nguồn gốc đã biết. Kiểm soát lô là một tính năng tùy chọn cho phép theo dõi và quản lý tồn kho linh kiện một cách chi tiết hơn.

Khi kiểm soát lô được kích hoạt, tất cả hàng tồn kho cho một linh kiện được chia thành các lô riêng biệt. Mỗi lô được tạo khi thêm hàng tồn kho mới, đảm bảo rằng mỗi lô linh kiện được liên kết với một lô cụ thể. Điều này cho phép phân biệt giữa các linh kiện có vẻ giống nhau nhưng có thể đã được mua vào các thời điểm khác nhau hoặc từ các nhà cung cấp khác nhau.

Các lô có thể có nhiều dữ liệu liên quan, bao gồm:

 • Tên: Một định danh duy nhất cho lô, thường liên quan đến nguồn hoặc ngày mua.
 • Mô tả: Thông tin bổ sung về lô, chẳng hạn như thông tin nhà cung cấp hoặc đặc điểm cụ thể.
 • Tài liệu đính kèm: Các tài liệu liên quan, chẳng hạn như bảng dữ liệu, giấy chứng nhận phù hợp, hoặc hóa đơn.
 • Thẻ: Một lô có thể được gắn thẻ, để sau này có thể lọc các lô khi hiển thị hoặc khi chọn nguồn linh kiện cho các lần xây dựng.

Bằng cách sử dụng kiểm soát lô, PartsBox cho phép theo dõi chính xác hơn các linh kiện trong quá trình quản lý tồn kho. Điều này đặc biệt hữu ích để quản lý các linh kiện có hạn sử dụng hạn chế, đảm bảo khả năng truy vết trong trường hợp có vấn đề về chất lượng, hoặc tuân thủ các yêu cầu quy định trong một số ngành.

Khi các linh kiện được tiêu thụ trong quá trình xây dựng hoặc chuyển giữa các vị trí lưu trữ, lô cụ thể được ghi lại, duy trì lịch sử hoàn chỉnh về việc sử dụng của mỗi lô. Việc theo dõi chi tiết này giúp dễ dàng xác định và cô lập các vấn đề, nếu chúng xuất hiện.

Việc sử dụng lô trong PartsBox cung cấp một lớp kiểm soát và hiển thị bổ sung đối với kho linh kiện điện tử, cho phép quản lý linh kiện một cách hiệu quả và chính xác hơn.

Vị trí Lưu trữ

Một vị trí lưu trữ là nơi có thể lưu trữ linh kiện. Nó có thể là một phòng, một ngăn kéo, một kệ, một hộp, một ngăn trong hộp, hoặc bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. Cách bạn tổ chức kho lưu trữ của mình tùy thuộc vào bạn. Một số người ném tất cả linh kiện của họ vào hai hoặc ba hộp, và một số người sử dụng cách tiếp cận tinh tế hơn.

Bạn có thể đặt tên cho các vị trí lưu trữ của mình tùy thích, nhưng có một lược đồ đặt tên được đề xuất:

Bắt đầu bằng một chữ cái. Bạn có thể sử dụng b cho hộp (có ngăn), nhưng bạn cũng có thể có kệ (chứa cuộn), hoặc tủ với ngăn kéo. Một số hai chữ số theo sau, đó là số của hộp, kệ, tủ hoặc ngăn kéo của bạn. Sau đó, nếu vị trí có các ngăn phụ, chúng tôi sử dụng hệ thống lưới cờ: a1, a2, b1, b2, và vân vân, tùy thuộc vào kích thước của lưới. Điều này dẫn đến các tên như 'b01-a4', có nghĩa là 'hộp 1, hàng a, cột 4', hoặc 's12-l1-r2' là 'kệ 12, tầng 1, cuộn 2'. Sử dụng bất cứ điều gì giúp bạn dễ dàng tìm thấy linh kiện.

Sách mẫu với điện trở hoặc tụ điện có thể được gắn nhãn như hộp, không có ngăn phụ, vì dễ dàng tìm một giá trị cụ thể trong sách mẫu.

Tên vị trí lưu trữ của bạn có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng hãy chọn chúng một cách cẩn thận, vì một khi bạn in nhãn/dán của mình, việc thay đổi chúng trở nên hơi khó khăn hơn.

Các công ty làm việc với CM/EMS (nhà sản xuất hợp đồng) thường thêm tiền tố một số vị trí lưu trữ của họ với tên của nhà sản xuất, để họ có thể dễ dàng lọc vị trí và xem CM hiện có gì trong kho.

Các công ty CM/EMS, mặt khác, thường thêm tiền tố cho một số vị trí lưu trữ với tên của khách hàng, để có được vị trí lưu trữ cho linh kiện được giao theo khách hàng.

Tệp đính kèm

PartsBox cho phép đính kèm các tệp tùy ý vào linh kiện, dự án, vị trí lưu trữ, lô và đơn đặt hàng. Tính năng này hữu ích để giữ tất cả thông tin liên quan được tổ chức và dễ dàng truy cập. Một số ví dụ phổ biến về các tệp bạn có thể muốn đính kèm bao gồm:

 • Bảng dữ liệu cho các linh kiện điện tử
 • Mô hình CAD 3D của các bộ phận cơ khí
 • Hóa đơn và phiếu gói hàng cho các đơn hàng
 • Tài liệu kiểm soát chất lượng và báo cáo thử nghiệm
 • Ảnh sản phẩm và hình ảnh
 • Ghi chú ứng dụng và thiết kế tham khảo
 • Giấy chứng nhận phù hợp (CoC) và bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Bằng cách đính kèm các tệp này trực tiếp vào các mục liên quan trong PartsBox, bạn có thể đảm bảo rằng thông tin quan trọng luôn sẵn có ngay tại đầu ngón tay của bạn. Không cần phải lo lắng về quy ước đặt tên, cấu trúc thư mục, hoặc nhớ nơi các tệp được lưu trữ trên máy chủ.

Các tệp đính kèm được lưu trữ an toàn trên đám mây và có thể truy cập từ bất cứ đâu.

Khi xem trang chi tiết cho một mục có tệp đính kèm, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tệp đính kèm. Nhấp vào tên tệp sẽ tải tệp đính kèm về máy tính của bạn. Bạn cũng có thể đổi tên tệp đính kèm, hoặc xóa chúng nếu không còn cần thiết.

Bằng cách tận dụng tính năng đính kèm của PartsBox, bạn có thể giữ tất cả tài liệu thiết yếu được tổ chức và kết nối với các mục liên quan trong kho hàng của mình. Điều này tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng mọi người trong nhóm của bạn có quyền truy cập vào thông tin họ cần.

Đơn hàng

Trong PartsBox, các đơn hàng đại diện cho việc mua linh kiện từ các nhà cung cấp. Mỗi đơn hàng tiến triển qua ba trạng thái riêng biệt:

 1. Mở: Khi một đơn hàng được tạo ra lần đầu, nó bắt đầu ở trạng thái "Mở". Trong trạng thái này, bạn có thể tự do chỉnh sửa đơn hàng, thêm hoặc loại bỏ các mục hàng hóa theo ý muốn. Điều này cho phép bạn dần dần xây dựng đơn hàng của mình trước khi gửi nó cho nhà cung cấp.
 2. Đã đặt hàng: Một khi bạn đã hoàn tất đơn hàng và đặt hàng với nhà cung cấp, đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã đặt hàng". Điều này biểu thị rằng đơn hàng đã được gửi và bạn đang chờ nhà cung cấp xử lý và gửi linh kiện. Trong trạng thái này, đơn hàng không thể được sửa đổi.
 3. Đã Nhận: Sau khi nhà cung cấp đã gửi đơn hàng của bạn và bạn đã nhận tất cả các linh kiện, đơn hàng tự động chuyển sang trạng thái "Đã Nhận". Sự chuyển đổi này xảy ra khi bạn đánh dấu tất cả các mục trên đơn hàng là đã nhận trong PartsBox. Trạng thái "Đã Nhận" biểu thị rằng đơn hàng đã hoàn thành và tất cả các linh kiện đã được thêm vào tồn kho của bạn.

Dự án

Một dự án trong PartsBox đại diện cho một Bảng Liệt kê Vật Tư (BOM), là danh sách các thành phần cần thiết để xây dựng một thiết bị điện tử hoặc lắp ráp. Mỗi dự án được liên kết với một thiết kế hoặc sản phẩm cụ thể.

Các dự án phục vụ nhiều mục đích trong PartsBox:

 1. Xây dựng thiết bị: Khi bạn sẵn sàng để sản xuất một thiết bị, bạn có thể tạo một bản dựng từ dự án. Điều này cho phép bạn theo dõi quá trình sản xuất, quản lý mức tồn kho, và đảm bảo rằng bạn có tất cả các linh kiện cần thiết.
 2. Ước lượng chi phí: PartsBox cho phép bạn định giá BOM liên kết với một dự án, cung cấp cho bạn ước lượng tổng chi phí của các linh kiện cần thiết để xây dựng thiết bị. Điều này hữu ích cho việc đưa ra quyết định thông tin về giá sản phẩm và quản lý chi phí sản xuất.
 3. Các bộ phận phụ: Một dự án cũng có thể tương ứng với một bộ phận phụ, là một phần của thiết bị hoặc hệ thống lớn hơn. Khi bạn xây dựng một dự án, tồn kho kết quả được thêm vào bộ phận phụ tương ứng, sau đó có thể được sử dụng trong các dự án khác như một linh kiện.

Xây dựng

Một xây dựng đại diện cho kết quả của việc xây dựng một dự án. Nó thường tương ứng với một lô thiết bị đã được sản xuất, hoặc đang được sản xuất. PartsBox hỗ trợ xây dựng một giai đoạn và nhiều giai đoạn, và một xây dựng nhiều giai đoạn có thể đang trong quá trình (chưa hoàn thành).

Đề Xuất

Các ưu đãi từ nhà cung cấp/phân phối có thể được đính kèm với linh kiện, để được sử dụng khi định giá các dự án yêu cầu linh kiện đó. Các ưu đãi có thể có nhiều mức giá giảm, cũng như các khoảng thời gian hợp lệ (ngày hết hạn), số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và bội số đặt hàng.

Danh Sách Mua Hàng

Danh sách mua hàng là một danh sách tổng hợp các linh kiện cần thiết để xây dựng một hoặc nhiều dự án, dựa trên Bảng Vật liệu (BOM) cho mỗi dự án và số lượng xây dựng được chỉ định. Nó đại diện cho các linh kiện bạn cần đặt hàng để hoàn thành các lần xây dựng đã lên kế hoạch.

Để tạo một danh sách mua hàng, bạn thêm các dự án vào giỏ hàng của mình, chỉ định số lượng của mỗi dự án bạn dự định xây dựng. Sau đó, PartsBox sẽ kết hợp các BOM cá nhân, nhân số lượng linh kiện với số lượng xây dựng, và hợp nhất chúng thành một danh sách duy nhất. Quá trình này loại bỏ các linh kiện chung giữa các dự án, tạo ra một danh sách thống nhất tất cả các linh kiện bạn cần mua.

Danh sách mua hàng cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về yêu cầu mua hàng của bạn, giúp dễ dàng quản lý hàng tồn kho và lên kế hoạch cho các đơn hàng của bạn. Nó tính đến mức tồn kho hiện tại trong hàng tồn kho của bạn, chỉ ra những linh kiện nào cần được đặt hàng và số lượng như thế nào.

Một khi bạn đã xem xét và hoàn thiện danh sách mua hàng của mình, bạn có thể tiến hành tạo đơn hàng nhà cung cấp trực tiếp từ danh sách. PartsBox giúp bạn chọn nhà cung cấp tốt nhất dựa trên sở thích của bạn, như giá cả, sẵn có và thời gian chì. Bạn có thể chia danh sách mua hàng thành nhiều đơn hàng nhà cung cấp nếu cần, tối ưu hóa quy trình mua hàng của bạn và giảm chi phí.

Báo cáo

Các báo cáo cho phép bạn có cái nhìn tổng quan về dữ liệu của mình.

Như mọi thứ khác trong PartsBox, báo cáo cập nhật theo thời gian thực. Ví dụ, nếu bạn giữ một báo cáo 'Tồn kho Thấp' mở, và ai đó khác loại bỏ tồn kho (sẽ khiến tồn kho cho một linh kiện cụ thể giảm xuống dưới một ngưỡng), báo cáo của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Tổ chức (Công ty)

PartsBox hỗ trợ hợp tác thông qua khái niệm về tổ chức (công ty). Một công ty hoặc tổ chức trong PartsBox đại diện cho một cơ sở dữ liệu chung mà nhiều người dùng có thể truy cập cùng một lúc. Điều này cho phép các nhóm làm việc cùng nhau quản lý kho linh kiện điện tử, mua hàng, và sản xuất của họ.

Khi bạn tạo một công ty hoặc tổ chức trong PartsBox, bạn có thể mời người dùng khác tham gia và cộng tác. Số lượng người dùng có thể truy cập cơ sở dữ liệu công ty phụ thuộc vào gói đăng ký của bạn. Nếu bạn cần chứa thêm người dùng, bạn có thể nâng cấp gói đăng ký của mình cho phù hợp.

Để cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu công ty cho ai đó, họ trước tiên phải tạo một tài khoản PartsBox. Sau khi họ có tài khoản, một quản trị viên của công ty có thể mời họ và cấp quyền truy cập thích hợp. Điều này cho phép bạn kiểm soát ai có quyền truy cập vào dữ liệu của công ty mình và họ có thể thực hiện những hành động gì.

Ngoài cơ sở dữ liệu công ty, mỗi người dùng PartsBox cũng có một cơ sở dữ liệu riêng miễn phí cho mục đích cá nhân. Cơ sở dữ liệu riêng này tách biệt khỏi bất kỳ cơ sở dữ liệu công ty nào bạn có thể truy cập. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu riêng và bất kỳ cơ sở dữ liệu công ty nào bằng cách sử dụng công tắc cơ sở dữ liệu nằm ở đầu màn hình ứng dụng PartsBox. Công tắc hiển thị tên của cơ sở dữ liệu hiện được chọn.

Quyền Truy Cập

PartsBox cung cấp các tùy chọn kiểm soát truy cập linh hoạt để đảm bảo rằng người dùng có quyền hạn phù hợp dựa trên vai trò và trách nhiệm của họ trong công ty. Một công ty luôn có ít nhất một người dùng 'admin' có quyền kiểm soát cao nhất và có thể quản lý thông tin thanh toán và cấp hoặc thu hồi quyền truy cập của người dùng khác.

Đối với các kế hoạch không có Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò (RBAC), PartsBox cung cấp ba mức truy cập cơ bản:

 • Quản trị: Người dùng có quyền truy cập quản trị có toàn quyền kiểm soát hệ thống. Họ có thể đọc và viết dữ liệu cơ sở dữ liệu, quản lý quyền truy cập của người dùng, chỉnh sửa thông tin thanh toán, xóa tất cả dữ liệu và hủy đăng ký. Quản trị viên có trách nhiệm cao nhất và nên được giao nhiệm vụ một cách cẩn thận.
 • Đọc/Ghi: Người dùng có quyền truy cập đọc/ghi có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như tạo và cập nhật linh kiện, vị trí lưu trữ, dự án và xây dựng. Tuy nhiên, họ không thể quản lý tài khoản người dùng, thông tin thanh toán hoặc đăng ký. Mức độ này phù hợp với người dùng thường xuyên làm việc với hàng tồn kho và cần thực hiện thay đổi.
 • Chỉ Đọc: Người dùng với quyền truy cập chỉ đọc có thể xem dữ liệu cơ sở dữ liệu nhưng không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Mức độ này phù hợp với người dùng cần truy cập thông tin để tham khảo nhưng không yêu cầu khả năng thực hiện thay đổi.

Với các gói có Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò (RBAC), PartsBox cung cấp một cách tiếp cận tinh tế và tùy chỉnh hơn đối với quản lý truy cập. Với RBAC, các công ty có thể định nghĩa bất kỳ số lượng vai trò nào và gán chúng cho người dùng dựa trên trách nhiệm cụ thể của họ. Mỗi vai trò định nghĩa quyền cho các thao tác cá nhân, như tạo linh kiện, thêm tồn kho, hoặc thực hiện xây dựng.

RBAC cho phép kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập, cho phép các công ty tạo ra các vai trò hạn chế với quyền truy cập bị giới hạn. Ví dụ, một vai trò 'Nhận Hàng' có thể được định nghĩa để cho phép người dùng thêm và di chuyển tồn kho nhưng không được chỉnh sửa dự án hoặc thực hiện xây dựng. Vai trò này sẽ phù hợp với nhân viên chịu trách nhiệm nhận và tổ chức hàng tồn kho đến.

Tương tự, có thể tạo một vai trò 'Sản xuất' để cho phép người dùng thực hiện xây dựng từ các dự án đã định sẵn mà không chỉnh sửa các dự án đó. Vai trò này sẽ hữu ích cho nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất cần lắp ráp sản phẩm dựa trên các thiết kế đã được thiết lập.

Dấu vết Kiểm toán

Trong các tổ chức lớn, việc duy trì một dấu vết kiểm toán bất biến của tất cả các sửa đổi cơ sở dữ liệu thường là cần thiết cho tuân thủ quy định và khả năng truy vết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty chịu sự điều chỉnh của các quy định như Tiêu đề 21 CFR Phần 11 của FDA Hoa Kỳ, yêu cầu ghi chép chặt chẽ và yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu.

Ngay cả khi không có nghĩa vụ pháp lý, nhiều công ty chọn thực hiện dấu vết kiểm toán như một phương pháp hay nhất để đảm bảo trách nhiệm giải trình và tạo điều kiện cho phân tích nguyên nhân gốc rễ trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng.

Các kế hoạch PartsBox với tính năng Dấu Vết Kiểm Toán tự động ghi lại lịch sử chi tiết của mọi thay đổi được thực hiện trong cơ sở dữ liệu. Mỗi bản ghi dấu vết kiểm toán bao gồm:

 • Dấu thời gian chính xác của khi sự thay đổi xảy ra
 • Tài khoản người dùng chịu trách nhiệm về sự thay đổi
 • Dữ liệu chi tiết mô tả bản chất cụ thể của sự thay đổi

Thông tin này cung cấp một cái nhìn toàn diện và chi tiết về sự phát triển của cơ sở dữ liệu theo thời gian, cho phép quản trị viên tái tạo chuỗi sự kiện và hiểu rõ bối cảnh đằng sau mỗi thay đổi.

Dữ liệu dấu vết kiểm toán có thể được xuất dễ dàng từ PartsBox dưới dạng phù hợp cho ký số và lưu trữ lâu dài. Dữ liệu được xuất này phục vụ như một bản ghi có thể xác minh của lịch sử hệ thống, có thể được sử dụng để chứng minh tuân thủ các quy định liên quan trong quá trình kiểm toán hoặc thanh tra.

Mất mát Linh kiện

Trong quá trình lắp ráp các thiết bị điện tử sử dụng máy đặt linh kiện SMT (Surface Mount Technology), một tỷ lệ nhất định của các linh kiện (thành phần) sẽ không tránh khỏi bị mất hoặc bị từ chối. Điều này là do những hạn chế và không hoàn hảo trong quá trình lắp ráp tự động.

Hơn nữa, thiết kế cơ khí của các máy cấp băng tải sử dụng trong các máy này yêu cầu một chiều dài tối thiểu của băng tải, được biết đến là "leader", phải có trước khi máy có thể tự động lấy linh kiện từ băng tải. Các linh kiện nằm trong băng tải leader này hiệu quả là không được sử dụng và góp phần vào tổn thất tổng thể của linh kiện.

Hao hụt linh kiện, còn được gọi là lãng phí linh kiện, là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi lập kế hoạch sản xuất và quản lý tồn kho. Không tính đến hao hụt có thể dẫn đến thiếu hụt bất ngờ và trì hoãn sản xuất.

PartsBox giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người dùng thiết lập các tham số hao hụt trên cơ sở từng linh kiện. Tính năng này cho phép người dùng chỉ định tỷ lệ phần trăm linh kiện mất dự kiến trong quá trình lắp ráp, cũng như số lượng tối thiểu của linh kiện cần thiết để tính đến băng dẫn.

Bằng cách thiết lập các tham số tổn thất chính xác, người dùng có thể đảm bảo rằng số lượng đủ của mỗi linh kiện có sẵn để hoàn thành lần sản xuất, tính đến các tổn thất dự kiến. PartsBox sẽ tự động điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cần thiết dựa trên các cài đặt tổn thất này, giúp ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và duy trì dòng sản xuất không bị gián đoạn.

Thay thế

Trong quá trình sản xuất điện tử, việc một linh kiện có thể có các linh kiện thay thế tương đương: các linh kiện tương đương về chức năng có thể được sử dụng linh động. PartsBox cung cấp một số cách để xác định các linh kiện thay thế, mỗi cách có ý nghĩa và trường hợp sử dụng riêng.

Meta-Linh Kiện

Meta-parts cho phép bạn nhóm nhiều linh kiện thay thế (được biết đến là các linh kiện thành viên) dưới một tên duy nhất. Tên này sau đó có thể được sử dụng trong Dự án và BOM. Meta-parts là các nhóm logic cung cấp cái nhìn tổng hợp về tồn kho cho tất cả các linh kiện thành viên của chúng. Chúng cũng cho phép cảnh báo tồn kho thấp ở cấp độ meta-part.

Một ví dụ tốt khi sử dụng meta-part là cho các linh kiện như 'TPS61161DRVR' và 'TPS61161DRVT'. Đây là cùng một linh kiện, chỉ khác nhau về bao bì. Bằng cách tạo một meta-part có tên là 'TPS61161DRV' và sử dụng tên đó trong BOMs của bạn, bạn có thể quản lý tồn kho của chúng như thể chúng là một linh kiện duy nhất. Meta-part 'TPS61161DRV' sẽ hiển thị tồn kho kết hợp cho cả hai biến thể bao bì.

Linh kiện Thay thế

Các linh kiện thay thế cung cấp một cách để chỉ ra rằng một linh kiện khác có thể được sử dụng thay thế cho linh kiện hiện tại. Khác với meta-parts, các linh kiện thay thế không cung cấp bất kỳ nhóm tồn kho nào. Tồn kho cho mỗi linh kiện vẫn được quản lý độc lập.

Các linh kiện thay thế đặc biệt hữu ích cho các thành phần thụ động, thường có các tương đương chức năng mà bạn không nhất thiết muốn quản lý như một mục tồn kho duy nhất. Bằng cách xác định các linh kiện thay thế, bạn có thể chỉ ra rằng một linh kiện khác có thể được sử dụng thay thế cho linh kiện hiện tại trong mọi Dự án, mục nhập BOM, và mục nhập danh sách mua hàng, trên toàn cầu.

Thay Thế BOM

Đôi khi, một linh kiện có thể được thay thế cho một mục nhập BOM cụ thể trong một dự án, nhưng không nhất thiết phải ở bất cứ đâu khác. Đây là nơi các linh kiện thay thế BOM đến.

Thay thế BOM cho phép bạn xác định một linh kiện thay thế cho một mục nhập BOM cụ thể trong một dự án. Sự thay thế này chỉ áp dụng cho mục nhập BOM đó và không ảnh hưởng đến việc sử dụng linh kiện trong các dự án hoặc BOM khác.

Kết hợp Thay Thế

Khi xây dựng hoặc mua hàng, PartsBox kết hợp thông tin về tất cả các loại thay thế trên để tạo ra một danh sách toàn diện về tất cả các thay thế có thể cho một mục nhập BOM hoặc mục nhập danh sách mua hàng.

Tính năng mạnh mẽ này đảm bảo rằng bạn có sự linh hoạt tối đa trong việc tìm nguồn cung và sử dụng linh kiện, trong khi vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với tồn kho và các bản dựng của bạn.

Bằng cách sử dụng meta-linh kiện, các linh kiện thay thế, và thay thế BOM, bạn có thể tối ưu hóa quản lý tồn kho của mình, giảm thiểu rủi ro hết hàng, và đảm bảo rằng các dự án của bạn có thể được xây dựng ngay cả khi một linh kiện cụ thể không có sẵn.

Sử dụng PartsBox

Thêm Vị Trí Lưu Trữ

Các vị trí lưu trữ trong PartsBox đại diện cho các nơi vật lý nơi linh kiện được lưu trữ, như hộp, kệ, hoặc giá đỡ. Để tạo một vị trí lưu trữ mới, điều hướng đến phần Lưu Trữ trong menu chính và nhấn vào nút 'Tạo'. PartsBox cung cấp bốn phương pháp để tạo vị trí lưu trữ:

 1. Địa Điểm Đơn Lẻ: Phương pháp này được sử dụng để tạo một địa điểm lưu trữ đơn lẻ với tên cụ thể. Nó phù hợp khi bạn chỉ cần thêm một địa điểm, như một hộp đơn hoặc một kệ. Nhập tên mong muốn cho địa điểm và nhấn 'Tạo'. Bạn cũng có thể đánh dấu địa điểm là chỉ dành cho một linh kiện duy nhất.
 2. Hàng: Phương pháp Hàng được sử dụng để tạo một dãy tuyến tính của các vị trí lưu trữ, được gắn nhãn bằng số hoặc chữ cái. Điều này hữu ích khi bạn có một loạt các hộp hoặc ngăn xếp theo hàng. Chỉ định tiền tố cho tên vị trí, số bắt đầu và kết thúc, và nhấp 'Tạo'. Ví dụ, nhập một tiền tố là "hộp", số bắt đầu là 1, và số kết thúc là 5 sẽ tạo ra các vị trí có tên là "hộp1", "hộp2", "hộp3", "hộp4", và "hộp5".
 3. Lưới: Phương pháp Lưới cho phép bạn tạo một mảng hai chiều của các vị trí lưu trữ, sử dụng chữ cái hoặc số cho hàng và cột. Điều này rất tiện lợi để tổ chức lưu trữ theo cấu trúc giống như lưới, chẳng hạn như một kệ với nhiều hàng và cột. Nhập tiền tố, nhãn hàng và cột, và nhấp 'Tạo'. Ví dụ, với tiền tố là "kệ", nhãn hàng là "A,B" và nhãn cột là "1,2", các vị trí sau sẽ được tạo: "kệ-A1", "kệ-A2", "kệ-B1", "kệ-B2".
 4. Lưới 3D: Phương pháp Lưới 3D mở rộng khái niệm Lưới để tạo ra một mảng ba chiều của các vị trí lưu trữ. Điều này phù hợp cho các cấu hình lưu trữ phức tạp, như các giá đa tầng với hàng và cột. Chỉ định tiền tố, tầng, nhãn hàng và cột, sau đó nhấn 'Tạo'. Ví dụ, một tiền tố là "rack", nhãn tầng là "1,2", nhãn hàng là "A,B", và nhãn cột là "1,2" sẽ tạo ra các vị trí lưu trữ như "rack-1-A1", "rack-1-A2", "rack-1-B1", "rack-1-B2", "rack-2-A1", và cứ thế.

Sau khi tạo các vị trí lưu trữ, bạn có thể gán linh kiện cho chúng, giúp dễ dàng theo dõi vị trí vật lý của hàng tồn kho của bạn. Các vị trí lưu trữ có thể được đổi tên sau khi tạo để phản ánh tốt hơn nội dung hoặc mục đích của chúng. Tuy nhiên, các vị trí lưu trữ không thể bị xóa. Thay vào đó, bạn có thể lưu trữ một vị trí lưu trữ, điều này sẽ ẩn nó khỏi tầm nhìn nhưng vẫn giữ lại nó (cùng với lịch sử của nó) trong cơ sở dữ liệu. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu lịch sử về vị trí và các linh kiện liên quan của nó được bảo tồn cho mục đích tham khảo hoặc kiểm toán trong tương lai.

Thêm Linh kiện

Trong PartsBox, việc thêm linh kiện là một quy trình hai bước: đầu tiên, bạn tạo một linh kiện, sau đó bạn thêm tồn kho cho nó. Ngay cả khi không có tồn kho, linh kiện vẫn có thể hữu ích, chẳng hạn như để thêm chúng vào dự án (BOMs) để ước tính giá cả.

Tạo Linh Kiện

Để thêm một linh kiện mới, điều hướng đến mục Linh Kiện trong menu chính và sử dụng nút 'Tạo' để mở hộp thoại tạo linh kiện.

Trường 'Loại Linh Kiện' xác định loại linh kiện sẽ được tạo:

 • 'Linh kiện liên kết': Sử dụng cho các linh kiện có số phần của nhà sản xuất (MPN) duy nhất.
 • 'Linh kiện địa phương': Sử dụng cho các linh kiện chung và bất kỳ thứ gì khác cần được theo dõi.
 • 'Linh kiện meta': Sử dụng khi bạn cần tạo một linh kiện ảo đại diện cho một số tùy chọn linh kiện tương đương (thay thế).

Tạo Linh Kiện Liên Kết

Đối với người dùng thương mại, có thể ngay lập tức gán một số phận tử nội bộ (công ty) cho một linh kiện đã liên kết.

Có hai phương pháp để tìm kiếm các linh kiện liên kết:

 1. Khớp chính xác tên linh kiện (MPN): Phần đầu của tên linh kiện phải khớp (tìm kiếm tiền tố). Ví dụ, 'TPS40210' sẽ khớp với 'TPS40210DGQ'. Đây là phương pháp ưu tiên để khớp các linh kiện.
 2. Tìm kiếm: Đây là tìm kiếm mơ hồ, hữu ích cho các truy vấn như 'adafruit 1063'.

Sau khi nhập một từ khóa tìm kiếm và nhấp vào 'Khớp' hoặc 'Tìm kiếm', kết quả sẽ được hiển thị. Chọn linh kiện phù hợp chính xác với yêu cầu của bạn, chú ý đặc biệt đến những biến thể nhỏ trong tên gọi, vì chúng có thể chỉ ra sự khác biệt đáng kể trong các linh kiện thực tế. Khi bạn chọn một kết quả, thông số kỹ thuật của nó sẽ được hiển thị, và một liên kết tài liệu kỹ thuật sẽ được cung cấp bên cạnh mỗi linh kiện, nếu có.

Tạo Linh Kiện Địa Phương

Khi tạo linh kiện địa phương, chỉ cần tên linh kiện là đủ; tất cả các trường khác là tùy chọn.

Các gói cụ thể cho phép tải lên và đính kèm bảng dữ liệu, hình ảnh, mô hình CAD, và thông tin khác vào linh kiện. Điều này được thực hiện sau khi linh kiện đã được tạo.

Tạo Meta Parts

Để tạo một meta-part, cung cấp một tên và tùy chọn một dấu chân và mô tả. Meta-part mới tạo sẽ trống, có nghĩa là nó sẽ không chứa bất kỳ linh kiện thành viên (thay thế) nào. Những linh kiện này sẽ cần được thêm sau, hoặc bằng cách sử dụng nút 'Thêm linh kiện' trên màn hình thông tin meta-part, hoặc bằng cách chọn nhiều linh kiện trong bảng linh kiện chính và sử dụng tùy chọn 'Đã chọn | Thêm vào meta-part'.

Tìm kiếm

Tìm kiếm là một tính năng cơ bản trong PartsBox cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy các linh kiện bạn cần. Hộp tìm kiếm chính được đặt nổi bật ở đầu phần Linh kiện, cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thu hẹp danh sách các linh kiện được hiển thị.

Ngoài hộp tìm kiếm chính, khả năng tìm kiếm và lọc cũng có sẵn trong hầu hết các bảng trên ứng dụng. Các hộp tìm kiếm này đơn giản hơn so với công cụ tìm kiếm linh kiện chính, cung cấp chức năng khớp chính xác để giúp bạn tinh chỉnh kết quả của mình.

Công cụ tìm kiếm linh kiện sử dụng kỹ thuật so khớp mờ, có nghĩa là ngay cả khi các thuật ngữ tìm kiếm của bạn không khớp chính xác, kết quả liên quan vẫn sẽ được hiển thị. Để giúp bạn nhanh chóng xác định các kết quả phù hợp nhất, kết quả chính xác được phân biệt với các kết quả khớp một phần bằng cách sử dụng màu nền khác nhau.

Khi tìm kiếm linh kiện, các trường sau được bao gồm trong phạm vi tìm kiếm:

 • Tên
 • MPN (Số Phần Nhà Sản Xuất, nếu khác với tên)
 • Nhà sản xuất
 • Mô tả
 • Dấu chân
 • Ghi chú linh kiện
 • Tất cả các trường tùy chỉnh

Ngoài việc tìm kiếm bằng từ khóa, bạn cũng có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng thẻ. Để tìm kiếm bằng thẻ, chỉ cần nhập ký tự # theo sau là tên thẻ. Thẻ được so khớp chính xác, và nếu bạn nhập nhiều thẻ, một linh kiện phải có tất cả các thẻ được chỉ định để được bao gồm trong kết quả.

Để linh hoạt hơn nữa, bạn có thể kết hợp từ khóa và thẻ trong các truy vấn tìm kiếm của mình. Điều này cho phép bạn tạo ra các tìm kiếm mục tiêu cao giúp bạn tìm chính xác những gì bạn cần, ngay cả trong cơ sở dữ liệu linh kiện lớn và phức tạp.

Lọc

Hầu hết các bảng trong PartsBox hỗ trợ khả năng lọc nâng cao, cho phép bạn nhanh chóng thu hẹp dữ liệu hiển thị để phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Hệ thống lọc có thể cấu hình cao và hỗ trợ các điều kiện logic phức tạp. Phần này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình tạo, sử dụng và quản lý bộ lọc trong PartsBox.

Áp dụng Bộ Lọc cho Bảng

Để lọc dữ liệu trong một bảng, làm theo các bước sau:

 1. Tìm biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải của bảng bạn muốn lọc.
 2. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để mở màn hình cấu hình bộ lọc cho bảng đó.
 3. Thêm điều kiện lọc bằng cách sử dụng nút "Thêm Điều Kiện" hoặc "Thêm nhiều điều kiện". Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện sử dụng các toán tử AND/OR logic.
 4. Đối với mỗi điều kiện lọc, chọn một trường, chọn một điều kiện và nhập một giá trị.
 5. Sau khi bạn đã xác định các điều kiện lọc của mình, nhấp vào nút "Áp dụng bộ lọc" ở dưới cùng của màn hình để áp dụng các bộ lọc cho bảng.

Để nhanh chóng loại bỏ tất cả các bộ lọc hiện tại được áp dụng cho một bảng, sử dụng nút "Loại bỏ tất cả bộ lọc". Nếu bạn dự định sử dụng lại bộ lọc trong tương lai, hãy chắc chắn lưu nó dưới dạng một cài đặt trước khi loại bỏ nó.

Định nghĩa Điều kiện Lọc

Các điều kiện bộ lọc là những khối xây dựng cơ bản của bộ lọc của bạn. Mỗi điều kiện bao gồm một trường, một điều kiện và một giá trị:

 • Trường: Chọn trường bạn muốn sử dụng để lọc từ danh sách. Các trường có sẵn sẽ thay đổi tùy thuộc vào bảng và dữ liệu mà nó hiển thị. Ví dụ, "[Lưu trữ] Thẻ" đại diện cho các thẻ được gán cho vị trí lưu trữ.
 • Điều kiện: Chọn điều kiện phù hợp với yêu cầu lọc của bạn. Danh sách các điều kiện có sẵn phụ thuộc vào loại trường đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn "[Lưu trữ] Thẻ", bạn sẽ thấy các điều kiện như "chứa tất cả các thẻ này", "chứa bất kỳ thẻ nào trong số này", và "không chứa bất kỳ thẻ nào trong số này".
 • Giá trị: Nhập giá trị mà điều kiện nên khớp. Điều này có thể là một danh sách các thẻ cho trường thẻ, một chuỗi văn bản, một số, hoặc một phạm vi số (khoảng).

Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc sử dụng các toán tử AND/OR logic. PartsBox hỗ trợ các điều kiện lồng nhau, cho phép bạn tạo ra logic lọc phức tạp bằng cách thêm điều kiện đơn lẻ hoặc nhiều điều kiện kết hợp với AND/OR dưới mỗi câu lệnh AND/OR.

Nhập Giá Trị Số

Khi nhập giá trị số trong điều kiện lọc, bạn có thể sử dụng tiền tố đơn vị cho sự tiện lợi. Chỉ cần nhập tiền tố mà không cần đơn vị. Ví dụ, sử dụng "22u" thay vì "22μF" và "10k" thay vì "10kΩ". Lưu ý rằng các tiền tố phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì vậy "m" và "M" đại diện cho các giá trị khác nhau.

PartsBox hỗ trợ các tiền tố đơn vị sau:

 • T: tera (1012)
 • G: giga (109)
 • M: mega (106)
 • k: kilo (103)
 • d: deci (10-1)
 • c: centi (10-2)
 • m: milli (10-3)
 • u hoặc μ: micro (10-6)
 • n: nano (10-9)
 • p: pico (10-12)
 • f: femto (10-15)

Quản lý Bộ lọc Đặt trước

PartsBox cho phép bạn lưu bộ lọc của mình dưới dạng đặt trước, có thể là cá nhân hoặc được chia sẻ trong công ty của bạn. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng tải các bộ lọc phức tạp và định nghĩa các bộ lọc hữu ích cho mọi người trong tổ chức của bạn.

Để quản lý các cài đặt trước của bộ lọc:

 1. Sử dụng nút "Tải Preset" để áp dụng bộ lọc preset đã lưu trước đó cho bảng hiện tại.
 2. Nhấn "Lưu Preset" để lưu cấu hình bộ lọc hiện tại như một preset mới. Chọn lưu nó như một preset cá nhân hoặc preset của công ty.
 3. Nhấn "Quản lý Preset" để truy cập các tùy chọn quản lý preset bổ sung:
  • Xóa các preset không mong muốn
  • Sao chép các preset hiện có
  • Sao chép hoặc di chuyển các preset giữa các preset cá nhân và preset của công ty

Chọn và Bỏ chọn Linh kiện

PartsBox cung cấp một cách thuận tiện để chọn linh kiện cho các thao tác khác nhau. Mỗi linh kiện trong bảng có một hộp kiểm bên cạnh tên của nó, cho phép bạn chọn từng linh kiện một cách riêng lẻ. Ứng dụng sẽ nhớ các lựa chọn của bạn, vì vậy bạn có thể tự do kết hợp việc chọn và tìm kiếm mà không mất các linh kiện đã chọn. Khi bạn chọn linh kiện, thực hiện tìm kiếm, và chọn thêm linh kiện, lựa chọn của bạn sẽ dần dần tăng lên.

Để chọn tất cả linh kiện trong chế độ xem hiện tại, chỉ cần nhấp vào hộp kiểm chọn trong tiêu đề bảng. Điều này sẽ đánh dấu tất cả linh kiện hiển thị là đã được chọn. Nếu bạn cần bỏ chọn tất cả và bắt đầu lại từ đầu, sử dụng tùy chọn 'Bỏ Chọn Tất Cả' từ menu 'Lựa Chọn'.

Menu 'Lựa chọn' cung cấp một loạt các thao tác có thể thực hiện trên các linh kiện đã chọn:

 • Thêm/xóa thẻ: Tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa thẻ cho các linh kiện đã chọn. Bạn có thể thêm thẻ mới hoặc xóa bỏ các thẻ hiện có theo số lượng lớn, giúp dễ dàng phân loại và tổ chức các linh kiện của mình.
 • Thêm vào dự án: Nếu bạn muốn thêm các linh kiện đã chọn vào một Dự án/BOM cụ thể, sử dụng tùy chọn này. Nó sẽ yêu cầu bạn chọn dự án mục tiêu và thêm các linh kiện vào đó.
 • Thêm vào meta-part: Meta-parts được sử dụng để nhóm các linh kiện có thể thay thế (các thay thế). Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn có thể thêm các linh kiện đã chọn vào một meta-part hiện có hoặc tạo một cái mới.
 • Thêm vào danh sách mua hàng: Khi bạn cần mua các linh kiện đã chọn, sử dụng tùy chọn này để thêm chúng vào danh sách mua hàng.
 • Thiết lập mức tồn kho thấp: Mức tồn kho thấp giúp bạn duy trì một lượng tồn kho linh kiện đủ. Tùy chọn này cho phép bạn thiết lập ngưỡng tồn kho thấp cho tất cả các linh kiện được chọn cùng một lúc.
 • Thiết lập tổn thất linh kiện: Tổn thất linh kiện đề cập đến sự mất mát hoặc lãng phí dự kiến của linh kiện trong quá trình sản xuất. Sử dụng tùy chọn này để thiết lập các tham số tổn thất cho các linh kiện được chọn.
 • Tải xuống dưới dạng CSV: Nếu bạn cần xuất danh sách các linh kiện đã chọn để sử dụng trong bảng tính hoặc công cụ bên ngoài khác, chọn tùy chọn này. Nó sẽ tải xuống dữ liệu linh kiện dưới dạng CSV (Comma-Separated Values).
 • Xóa: Hãy cẩn thận khi sử dụng tùy chọn này, vì nó sẽ xóa vĩnh viễn các linh kiện đã chọn khỏi cơ sở dữ liệu PartsBox của bạn. Một lời nhắc xác nhận sẽ xuất hiện để ngăn chặn việc xóa nhầm.
 • Bỏ chọn tất cả: Nếu bạn muốn xóa lựa chọn hiện tại mà không thực hiện bất kỳ thao tác nào trên các linh kiện đã chọn, hãy sử dụng tùy chọn này. Nó sẽ bỏ chọn tất cả các linh kiện, cho phép bạn bắt đầu một lựa chọn mới.

Bằng cách sử dụng các hộp kiểm chọn và menu 'Lựa chọn', bạn có thể thực hiện hiệu quả các thao tác hàng loạt trên nhiều linh kiện trong PartsBox.

Quét Mã Vạch

Quét mã vạch là cách nhanh chóng và hiệu quả để xử lý các lô hàng đến, thêm hoặc loại bỏ hàng tồn kho và tạo linh kiện mới trong PartsBox. Tính năng này cải thiện quy trình quản lý hàng tồn kho của bạn, tiết kiệm thời gian và giảm bớt nhập liệu thủ công.

Phương Pháp Quét Mã Vạch

PartsBox hỗ trợ hai phương pháp quét mã vạch:

 1. Máy Quét Mã Vạch Bên Ngoài: Sử dụng máy quét mã vạch chuyên dụng là phương pháp được khuyến nghị cho các hoạt động thường xuyên, lớn. Máy quét bên ngoài cung cấp hiệu suất quét nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Tham khảo phần 'Máy Quét Mã Vạch' trong hướng dẫn này để biết chi tiết về máy quét được hỗ trợ và hướng dẫn thiết lập.
 2. Camera Tích Hợp: Nếu bạn không có máy quét bên ngoài, bạn có thể sử dụng camera tích hợp của máy tính để quét mã vạch. Mặc dù không nhanh bằng máy quét bên ngoài, phương pháp này thuận tiện cho nhu cầu quét không thường xuyên.

Quy trình Quét

Để bắt đầu quét mã vạch, nhấn vào nút 'Quét' trong menu của PartsBox. Tùy thuộc vào phương pháp quét của bạn:

 • Nếu sử dụng máy quét bên ngoài, PartsBox sẽ chờ đợi đầu vào từ máy quét.
 • Nếu sử dụng camera tích hợp, PartsBox sẽ hiển thị nguồn cấp hình ảnh trực tiếp để bạn định vị mã vạch trước camera.

Sau khi mã vạch được giải mã thành công, PartsBox sẽ phân tích dữ liệu và thực hiện một trong các hành động sau:

 1. Linh kiện Đã tồn tại: Nếu linh kiện quét đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu PartsBox của bạn, bạn sẽ được trình bày với các tùy chọn để thêm tồn kho, loại bỏ tồn kho, hoặc di chuyển tồn kho cho linh kiện đó.
 2. Linh kiện mới: Nếu linh kiện quét không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của bạn, PartsBox sẽ nhắc bạn tạo một linh kiện liên kết mới. Nó sẽ cung cấp một danh sách các linh kiện trực tuyến phù hợp để bạn lựa chọn. Sau khi bạn chọn một phù hợp và tạo linh kiện, hộp thoại 'Thêm Tồn kho' sẽ xuất hiện, cho phép bạn thêm tồn kho mới nhận cho linh kiện mới tạo.

Mã vạch được Hỗ trợ

PartsBox hỗ trợ một loạt các định dạng mã vạch thường được sử dụng bởi các nhà phân phối linh kiện điện tử:

 • Mã vạch 2D:
  • Mã vạch DataMatrix và PDF417 chứa dữ liệu ANSI MH10.8.2 được mã hóa sử dụng ISO/IEC 15434:2006 (được sử dụng bởi DigiKey, Wuerth, và những người khác chuyển sang 2D).
  • Mã QR từ một số nhà phân phối như LCSC.
 • Mã vạch 1D: - Mã vạch từ DigiKey, Mouser, Farnell, RS Components, và hầu hết các nhà cung cấp khác mã hóa Số Phần Nhà Sản Xuất (MPN) trong mã vạch.

Nếu mã vạch quét bao gồm thông tin số lượng, nó sẽ được tự động điền trước trong hộp thoại 'Thêm Tồn kho'.

Đơn Hàng DigiKey

Nếu bạn đã tạo đơn hàng DigiKey của mình trong PartsBox và sao chép các mã ID được tạo vào giỏ hàng DigiKey của bạn, các mã vạch trên các linh kiện nhận được sẽ chứa ID PartsBox. Khi quét các mã vạch này, PartsBox sẽ tự động xác định đơn hàng và mục hàng liên quan, cho phép bạn dễ dàng nhận các linh kiện đối với đơn hàng.

Thêm Linh kiện vào Dự án

PartsBox cung cấp một số phương pháp thuận tiện để thêm linh kiện vào một dự án, cho phép bạn hiệu quả điền vào Bảng Liệt Kê Vật Tư (BOM) của mình. Dưới đây là các tùy chọn có sẵn:

 1. Thêm Nhiều Linh Kiện từ Bảng Linh Kiện
  • Điều hướng đến bảng linh kiện, hiển thị danh sách tất cả các linh kiện trong kho hàng của bạn.
  • Chọn các linh kiện mong muốn bạn muốn thêm vào dự án của mình bằng cách nhấp vào các hộp kiểm bên cạnh mỗi linh kiện.
  • Sau khi bạn đã chọn tất cả các linh kiện cần thiết, nhấp vào menu 'Lựa chọn' nằm ở trên cùng của bảng linh kiện.
  • Từ menu thả xuống, chọn tùy chọn 'Thêm vào dự án…'.
  • Một hộp thoại sẽ xuất hiện, yêu cầu bạn chọn dự án mục tiêu từ danh sách các dự án hiện có và cho phép bạn điều chỉnh số lượng cho mỗi linh kiện.
  • Chọn dự án phù hợp và nhấp 'Thêm' để bao gồm các linh kiện đã chọn vào BOM của dự án.
 2. Thêm Một Linh Kiện Từ Màn Hình Thông Tin Linh Kiện
  • Tìm linh kiện cụ thể bạn muốn thêm vào dự án của mình bằng cách sử dụng các tùy chọn tìm kiếm hoặc lọc trong bảng linh kiện.
  • Nhấp vào linh kiện để mở màn hình 'Thông Tin Linh Kiện' chi tiết.
  • Trên màn hình 'Thông Tin Linh Kiện', bạn sẽ tìm thấy nút 'Thêm vào dự án'.
  • Nhấp vào nút này sẽ hiển thị một hộp thoại nơi bạn có thể chọn dự án mục tiêu từ danh sách các dự án hiện có và thiết lập số lượng.
  • Chọn dự án mong muốn và nhấp 'Thêm' để bao gồm linh kiện vào BOM của dự án.
 3. Thêm một Linh kiện từ Phần BOM của Dự án
  • Mở dự án mà bạn muốn thêm linh kiện.
  • Điều hướng đến phần BOM của dự án.
  • Nhấn vào nút 'Thêm linh kiện' nằm trong phần BOM.
  • Một hộp thoại sẽ xuất hiện, cho phép bạn tìm kiếm và chọn linh kiện bạn muốn thêm.
  • Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và lọc để tìm linh kiện mong muốn.
  • Khi bạn đã tìm thấy linh kiện, nhấn vào nó để chọn và sau đó nhấn 'Thêm' để bao gồm nó trong BOM của dự án.

Sử dụng Thẻ trong PartsBox

Thẻ cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để phân loại và tổ chức dữ liệu của bạn trong PartsBox. Bằng cách áp dụng thẻ cho các đối tượng khác nhau như linh kiện, vị trí lưu trữ, dự án, đơn hàng, lô, và xây dựng, bạn có thể nhanh chóng tìm và lọc các tập con cụ thể của dữ liệu của mình.

Áp dụng Thẻ

Các thẻ có thể được thêm vào các đối tượng theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại đối tượng:

 • Đối với các vị trí lưu trữ, dự án, đơn hàng, lô và xây dựng, các thẻ được thêm và quản lý thông qua các màn hình chỉnh sửa tương ứng.
 • Đối với linh kiện, các thẻ có thể được gán từ màn hình thông tin linh kiện hoặc bằng cách chọn nhiều linh kiện và sử dụng tùy chọn 'Thêm/Xóa Thẻ…' từ menu 'Lựa chọn'.

Khi thêm thẻ, chỉ cần nhập tên thẻ mà không cần ký tự # dẫn đầu. Một đối tượng có thể có bất kỳ số lượng thẻ nào được gắn vào nó.

Tìm kiếm bằng Thẻ

Thẻ đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và lọc dữ liệu của bạn. Khi bạn nhập một thẻ vào hộp tìm kiếm, PartsBox sẽ giới hạn kết quả tìm kiếm đến các đối tượng có thẻ cụ thể được gán cho chúng.

Hãy nhớ rằng các thẻ được khớp chính xác. Nếu bạn nhập nhiều thẻ vào hộp tìm kiếm, một đối tượng phải có tất cả các thẻ được chỉ định để được bao gồm trong kết quả.

Tự Động Gắn Thẻ cho Linh Kiện

Để đơn giản hóa quá trình gắn thẻ, PartsBox tự động tạo ra các thẻ tự động cho các linh kiện của bạn dựa trên thông số kỹ thuật của chúng. Các thẻ tự động này được tạo ra độc lập từ các thẻ bạn gán thủ công, vì vậy bạn không phải lo lắng về xung đột nếu bạn gán một thẻ có cùng tên với một thẻ tự động.

Các thẻ tự động cung cấp một cách thuận tiện để phân loại linh kiện mà không cần công sức thủ công. Chúng đảm bảo rằng các linh kiện có thông số kỹ thuật tương tự sẽ được tự động nhóm lại với nhau, giúp dễ dàng tìm kiếm và quản lý chúng.

Thiết lập Tham số Hao hụt Linh kiện

Trong quá trình sản xuất điện tử, việc mất mát một tỷ lệ nhất định các thành phần là điều phổ biến do nhiều yếu tố như xử lý, thiết lập máy, hoặc lỗi. PartsBox cho phép bạn xác định các tham số hao hụt (hoặc lãng phí) cho mỗi linh kiện riêng lẻ, đảm bảo rằng tồn kho và số lượng đặt hàng của bạn tính đến những tổn thất dự kiến này.

PartsBox cung cấp hai phương pháp để chỉ định hao hụt:

 1. Tỷ lệ hao hụt dựa trên phần trăm: Tham số này biểu diễn tỷ lệ phần trăm linh kiện dự kiến sẽ bị mất hoặc lãng phí trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ hao hụt thông thường dao động từ 0.1% đến 3%, tùy thuộc vào loại linh kiện và chi tiết của quy trình sản xuất của bạn. Ví dụ, nếu bạn thiết lập tỷ lệ hao hụt là 1% cho một linh kiện, và dự án của bạn yêu cầu 1000 đơn vị của linh kiện đó, PartsBox sẽ tính thêm 10 đơn vị để đối phó với sự mất mát dự kiến.
 2. Tính toán tỷ lệ hao hụt dựa trên số lượng: Tham số này cho phép bạn xác định số lượng linh kiện dự phòng tối thiểu luôn được dự trữ, bất kể tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm. Điều này đặc biệt hữu ích cho các linh kiện được cung cấp trên cuộn hoặc băng, nơi một đoạn dẫn đầu nhất định là cần thiết để đưa linh kiện vào máy đặt linh kiện. Bằng cách thiết lập tỷ lệ hao hụt dựa trên số lượng, bạn đảm bảo rằng luôn có đủ linh kiện để đáp ứng yêu cầu tối thiểu này.

Để thiết lập các tham số hao hụt cho một linh kiện duy nhất, điều hướng đến trang chi tiết linh kiện và tìm cài đặt hao hụt. Bạn có thể nhập các giá trị phần trăm và/hoặc số lượng theo yêu cầu.

Nếu bạn cần thiết lập các tham số hao hụt cho nhiều linh kiện cùng một lúc, PartsBox giúp bạn dễ dàng với tính năng chỉnh sửa hàng loạt:

 1. Trong bảng linh kiện, chọn các hộp kiểm bên cạnh các linh kiện bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể sử dụng hộp kiểm chọn trong tiêu đề bảng để chọn tất cả linh kiện hiện được hiển thị trong bảng.
 2. Sau khi bạn đã chọn các linh kiện mong muốn, mở menu 'Lựa chọn' và chọn 'Thiết lập tỷ lệ hao hụt linh kiện…'.
 3. Trong hộp thoại cài đặt hao hụt, nhập giá trị phần trăm và/hoặc số lượng mà bạn muốn áp dụng cho các linh kiện được chọn.
 4. Nhấn 'Áp dụng' để cập nhật các tham số tổn thất cho tất cả các linh kiện đã chọn.

Khi bạn sử dụng PartsBox để xây dựng hoặc định giá Dự án và BOM, ứng dụng tự động tính toán các tham số tổn thất đã định nghĩa. Nó tính toán tổng số linh kiện cần thiết dựa trên nhu cầu của dự án và các tổn thất dự kiến, đảm bảo rằng bạn có đủ lượng tồn kho hoặc số lượng đặt hàng để hoàn thành việc xây dựng.

Không thể thiết lập tỷ lệ hao hụt trực tiếp cho meta-linh kiện, được sử dụng để nhóm các thành phần có thể thay thế cho nhau. Khi định giá các dự án bao gồm meta-linh kiện, PartsBox sẽ sử dụng giá trị hao hụt tối đa từ tất cả các linh kiện cá nhân trong nhóm meta-linh kiện. Khi xây dựng các dự án, tỷ lệ hao hụt thực tế sẽ được tính dựa trên linh kiện cụ thể được chọn từ nhóm meta-linh kiện tại thời điểm xây dựng.

Nhập một BOM

PartsBox có thể nhập một BOM (Bảng Liệt kê Vật liệu) từ một số gói CAD/eCAD, dưới dạng CSV hoặc TSV.

Để tạo một dự án mới bằng cách nhập một BOM hiện có, sử dụng nút 'Nhập' trong mục 'Dự án'. Điều này sẽ yêu cầu tải lên tệp. Tải lên một tệp CSV/TSV được xuất từ gói CAD của bạn.

PartsBox sẽ cố gắng phân tích BOM của bạn, nhưng hầu hết thời gian bạn sẽ cần chọn một cài đặt nhập khẩu trước. Hiện tại, các cài đặt được xác định cho:

Cũng có một cài đặt 'Tùy chỉnh' cho phép ánh xạ thủ công các cột CSV với các trường của PartsBox, cũng như thiết lập dấu phân cách trường.

Việc nhập từ KiCad miễn phí cho tất cả mọi người, trong khi tất cả các cài đặt sẵn khác chỉ có sẵn trong các kế hoạch thương mại.

Chọn cài đặt sẵn tương ứng với gói CAD của bạn, hoặc sử dụng cài đặt 'Tùy chỉnh' để ánh xạ cột thủ công.

Sau khi nhập một BOM vào PartsBox, mỗi dòng phải được ghép nối với một linh kiện cụ thể. Nếu tên linh kiện BOM giống với tên linh kiện PartsBox, việc này sẽ được thực hiện tự động. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy linh kiện có cùng tên, bạn sẽ cần phải tự thực hiện việc ghép nối. Bạn có thể chọn một linh kiện PartsBox hiện có, hoặc tạo một linh kiện mới và ghép nối nó với mục nhập BOM.

Trong PartsBox, các mục BOM không giới hạn ở linh kiện. Bạn có thể thêm dịch vụ hoặc lao động, như lắp ráp PCB, kiểm tra, hoặc đóng gói. Những cái này có thể có các đề nghị gắn liền giống như linh kiện, cho phép định giá toàn bộ sản xuất, không chỉ linh kiện. Các đề nghị cho các mục BOM dịch vụ/lao động tương tự như đề nghị linh kiện: chúng cũng hỗ trợ nhiều mức giá giảm, MOQs, có thể có ngày hết hạn, và có thể ở bất kỳ loại tiền tệ nào được hỗ trợ.

Xử lý Vấn đề Xuất CSV của Altium Designer

Các phiên bản nhất định của Altium Designer được biết là có vấn đề với việc xử lý dấu ngoặc kép (") trong các tệp CSV mà chúng tạo ra. Cụ thể, các phiên bản này không thoát dấu ngoặc kép một cách chính xác trong các giá trị trường. Ví dụ, nếu một trường chứa giá trị như 0.156", tệp CSV kết quả sẽ không tuân thủ các quy tắc định dạng CSV tiêu chuẩn, làm cho nó trở nên khó khăn cho việc xử lý hoặc nhập thêm.

Để giải quyết vấn đề này, người dùng gặp sự cố với các tệp CSV của họ do không thoát dấu ngoặc kép có một số tùy chọn sửa đổi thủ công:

 1. Loại bỏ Dấu Ngoặc Kép: Một cách tiếp cận là mở tệp CSV được tạo ra trong trình soạn thảo văn bản và xóa thủ công các dấu ngoặc kép từ bên trong các trường.
 2. Nhân Đôi Dấu Ngoặc Kép: Một phương pháp khác là thêm một dấu ngoặc kép trước mỗi dấu ngoặc kép bên trong trường. Theo tiêu chuẩn CSV, điều này chỉ ra rằng dấu ngoặc kép là một phần của giá trị trường và không phải là dấu phân cách. Phương pháp này giữ nguyên dữ liệu gốc trong khi làm cho tệp CSV tuân thủ các tiêu chuẩn định dạng mong đợi.

Việc thực hiện những điều chỉnh này cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo độ chính xác và toàn vẹn của dữ liệu. Ngoài ra, người dùng nên xem xét kiểm tra các bản cập nhật phần mềm hoặc bản vá từ Altium có thể giải quyết vấn đề này trong các bản phát hành tương lai, giảm bớt nhu cầu điều chỉnh tệp thủ công.

Thay thế BOM

Khi chỉnh sửa một Bảng Liệt kê Vật liệu (BOM) trong PartsBox, bạn có sự linh hoạt để thêm các linh kiện thay thế cho từng mục nhập BOM. Tính năng này cho phép bạn chỉ định các linh kiện thay thế có thể được sử dụng thay thế cho linh kiện chính. Khi xây dựng, định giá, hoặc mua hàng, PartsBox xem linh kiện chính và tất cả các linh kiện thay thế của nó là lựa chọn hợp lệ ngang nhau, mang lại cho bạn sự linh hoạt lớn hơn trong việc tìm nguồn linh kiện.

Các thay thế BOM hoạt động tương tự như các linh kiện thành viên (thay thế) trong meta-parts và thay thế cho các linh kiện cá nhân. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng: các thay thế BOM được cấu hình trên cơ sở mỗi mục nhập trong một dự án cụ thể và không có tác động bên ngoài mục nhập đó. Sự kiểm soát chi tiết này cho phép bạn tùy chỉnh các thay thế theo yêu cầu cụ thể của từng dự án.

Khi kết hợp BOMs để mua hàng, PartsBox áp dụng một cách tiếp cận thận trọng trong việc xử lý các linh kiện thay thế. Nếu có hai mục cho cùng một linh kiện nhưng với các bộ thay thế khác nhau, PartsBox chỉ xem xét giao điểm của các bộ thay thế — tức là, các bộ thay thế chung cho cả hai mục. Điều này đảm bảo rằng chỉ có các bộ thay thế có thể áp dụng cho linh kiện một cách phổ quát trong tất cả các trường hợp mới được sử dụng trong danh sách mua hàng. Để minh họa điều này, hãy xem xét một ví dụ. Giả sử bạn có một BOM nơi Linh kiện A có các bộ thay thế B và C, và một BOM khác nơi Linh kiện A có các bộ thay thế B và D. Trong trường hợp này, PartsBox không thể giả định rằng Linh kiện A luôn có thể được thay thế bằng B, C, hoặc D. Thay vào đó, PartsBox chỉ chắc chắn rằng Linh kiện A có thể được thay thế bằng B, vì đó là bộ thay thế chung duy nhất giữa cả hai BOM.

Định giá Dự án

Ước lượng chi phí của một dự án là một bước quan trọng trong quá trình sản xuất. PartsBox đơn giản hóa nhiệm vụ này bằng cách cung cấp tính năng định giá toàn diện. Để truy cập chức năng này, điều hướng đến dự án bạn muốn định giá và chọn tab 'Định giá'.

Khi mở tab 'Bảng giá', bạn sẽ được trình bày bảng giá chính, hiển thị bảng phân tích chi tiết các thành phần của dự án và chi phí liên quan của chúng. Bảng này bao gồm thông tin như tên linh kiện, nhà sản xuất, MPN (Số Phần Nhà Sản Xuất), số lượng cần thiết, và giá đơn vị cho mỗi thành phần.

Các Tùy Chọn Giá

Kích thước xây dựng/lô hàng là số lượng đơn vị mà bạn muốn ước lượng giá. Một số lượng phổ biến được cung cấp để truy cập nhanh, nhưng bất kỳ số lượng nào cũng có thể được nhập vào hộp nhập liệu.

Tổng giá trên mỗi đơn vị và tổng giá được hiển thị bằng chữ lớn ở bên phải. Nút mở rộng bên cạnh chúng cho phép so sánh nhanh giá cả cho toàn bộ phạm vi số lượng xây dựng phổ biến, mà không cần nhập chúng một cách thủ công.

Nếu có dấu cảnh báo chấm than màu đỏ bên cạnh giá mỗi đơn vị và tổng giá, điều này có nghĩa là PartsBox không thể tính toán giá, vì một số thông tin bị thiếu. Các linh kiện có vấn đề được làm nổi bật bằng màu đỏ trong bảng giá bên dưới.

Các tùy chọn nguồn cung linh kiện cho phép chọn nơi linh kiện đến từ. 'Chỉ sử dụng tồn kho địa phương' sẽ chỉ xem xét các linh kiện bạn đã có, sử dụng giá mua trung bình của chúng để định giá BOM. 'Chỉ mua' sẽ bỏ qua tồn kho địa phương và chỉ sử dụng thông tin giá và tồn kho trực tuyến. 'Sử dụng tồn kho địa phương, sau đó mua' sẽ trước tiên sử dụng hết tồn kho địa phương, và sau đó nếu không đủ, xem xét các ưu đãi trực tuyến.

Lưu ý rằng nếu lịch sử tồn kho của bạn không chứa giá, bạn sẽ không nhận được thông tin giá chính xác nếu bạn cố gắng sử dụng tồn kho địa phương trong việc định giá Dự án/BOM. Bạn luôn có thể quay lại và chỉnh sửa lịch sử tồn kho để thêm giá.

Các tùy chọn lọc ưu đãi cho phép thu hẹp danh sách các ưu đãi:

 • Hộp kiểm 'Chỉ nhà phân phối ưa thích' sẽ loại trừ ưu đãi từ nhà phân phối không nằm trong danh sách ưa thích của bạn (người ta hiếm khi mua hàng từ nhà phân phối ở phía bên kia của thế giới). Bạn có thể chỉnh sửa danh sách nhà phân phối ưa thích trong Cài đặt.
 • 'Chỉ nhà phân phối được ủy quyền' sẽ chỉ xem xét ưu đãi từ nhà phân phối được nhà sản xuất ủy quyền để bán lại linh kiện.
 • 'Chỉ có hàng trong kho' sẽ chỉ xem xét ưu đãi nơi nhà phân phối nói rằng linh kiện có sẵn trong kho.
 • 'Kiểm tra mức độ hàng tồn kho' đi sâu hơn một cấp, và thực sự kiểm tra số lượng linh kiện mà nhà phân phối có trong kho. Một số nhà phân phối không cung cấp thông tin chính xác về hàng tồn kho, vì vậy việc kiểm tra này sẽ loại trừ ưu đãi từ họ.

Bảng Giá

Bảng giá là thành phần trung tâm của tính năng định giá BOM trong PartsBox. Nó cung cấp cái nhìn toàn diện về tất cả các linh kiện trong một dự án, cùng với thông tin giá cả và các tùy chọn nguồn cung. Bảng này cho phép bạn đưa ra quyết định thông tin về việc mua linh kiện cho dự án của mình.

Các cột chính trong bảng giá bao gồm:

 • Số lượng Lô: Cột này hiển thị số lượng linh kiện cần thiết để xây dựng một số lượng cụ thể của một dự án hoặc BOM. Nó tính đến các tham số hao hụt được thiết lập cho mỗi linh kiện. Nếu hao hụt được cấu hình, Số lượng Lô có thể cao hơn số đơn vị bạn đang xây dựng, để tính đến tổn thất dự kiến trong quá trình sản xuất.
 • Số lượng Mua: Cột này chỉ ra số lượng thực tế cần mua, dựa trên các tùy chọn nguồn cung được chọn. Ví dụ, nếu cần 100 linh kiện cho một lần xây dựng, nhưng bạn có 25 sẵn có trong kho địa phương và đã chọn tùy chọn 'Sử dụng kho địa phương, sau đó mua nếu cần', Số lượng Mua sẽ là 75.
 • Ưu đãi tốt nhất: PartsBox tự động chọn ưu đãi tốt nhất cho mỗi linh kiện dựa trên sở thích và quy tắc của nhà cung cấp. Cột này hiển thị ưu đãi tốt nhất hiện tại được chọn.

Bảng giá cung cấp khả năng 'khóa' một ưu đãi cụ thể cho một linh kiện bằng cách sử dụng biểu tượng ổ khóa. Khi một ưu đãi được khóa, nó sẽ được sử dụng để tính toán giá BOM tổng thể, bất kể bất kỳ thay đổi nào về giá cả hoặc khả năng có sẵn.

Mỗi hàng trong bảng giá bao gồm một hộp kiểm 'loại trừ', cho phép bạn nhanh chóng loại trừ một linh kiện khỏi các tính toán giá. Điều này hữu ích khi bạn muốn xem ảnh hưởng của việc loại bỏ một thành phần cụ thể khỏi BOM của mình.

Để xem thêm chi tiết về các ưu đãi có sẵn cho một linh kiện cụ thể, bạn có thể mở rộng hàng bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên chéo ở bên trái. Điều này sẽ hiển thị danh sách tất cả các ưu đãi cho linh kiện đó, bao gồm giá cả, các mức giá theo số lượng, và thời gian dẫn.

Lựa chọn Ưu đãi

PartsBox tự động chọn ưu đãi tốt nhất (ít tốn kém nhất) cho mỗi mục BOM được liên kết với một danh tính trực tuyến (Số Phần của Nhà Sản Xuất). Với thường là 20-40 ưu đãi có sẵn cho mỗi linh kiện, quá trình lựa chọn là phức tạp, xem xét các yếu tố khác nhau:

 • Mức giá giảm dần, thay đổi cho mỗi ưu đãi
 • Thông tin về khả năng có sẵn và tồn kho
 • Số lượng Đặt Hàng Tối Thiểu (MOQs)
 • Số lượng đặt hàng
 • Nhiều loại tiền tệ

Bảng giá BOM chính chỉ hiển thị ưu đãi tốt nhất cho mỗi linh kiện. PartsBox chọn ưu đãi này dựa trên 'Giá Loại bỏ Dư thừa' — giá trả dựa trên giả định rằng bất kỳ tồn kho mua dư nào cũng sẽ bị loại bỏ. Cách tiếp cận này đảm bảo lựa chọn có hiệu quả chi phí nhất được chọn, ngay cả khi số lượng yêu cầu thấp hơn MOQ hoặc không phải là bội số của số lượng đặt hàng.

Ví dụ, nếu cần 50 linh kiện nhưng MOQ là 100, PartsBox sẽ xem xét giá cho 100 linh kiện, giả định rằng 50 linh kiện dư sẽ bị loại bỏ. Nếu giá này vẫn cạnh tranh do giảm giá theo số lượng, nó có thể được chọn là ưu đãi tốt nhất. Đôi khi mua nhiều hơn lại ít tốn kém hơn một cách nghịch lý. Tương tự, các số lượng được làm tròn lên đến bội số đặt hàng gần nhất để so sánh.

Xếp hạng các ưu đãi, và do đó ưu đãi tốt nhất, thay đổi dựa trên số lượng xây dựng. Điều này cho phép khám phá các nguồn linh kiện mới, bất ngờ trở nên hiệu quả về chi phí ở một số lượng nhất định.

Mở rộng mỗi ưu đãi tiết lộ thêm chi tiết:

 • Bao bì
 • Số lượng đặt hàng
 • Thời gian ước tính đến (ETA) cho các đơn hàng
 • Thời gian dẫn của nhà máy
 • Bội số đặt hàng của nhà máy

Đối với meta-linh kiện, thay thế BOM, hoặc thay thế linh kiện, các ưu đãi được thu thập cho tất cả các linh kiện được nhóm lại. Vì các linh kiện này được coi là có thể thay thế cho nhau, các ưu đãi được kết hợp và ưu đãi tốt nhất được chọn từ toàn bộ nhóm.

Thêm Ưu đãi Địa phương cho Giá và Giảm giá Tùy chỉnh

Ngoài việc lấy nguồn linh kiện từ các nhà phân phối lớn, việc nhận được ưu đãi tùy chỉnh từ các nhà cung cấp khác cho số lượng cụ thể, thường với giá giảm, là điều phổ biến. PartsBox hỗ trợ điều này bằng cách cho phép bạn nhập ưu đãi địa phương của riêng mình, sau đó được xem xét và xếp hạng cùng với các ưu đãi trực tuyến trong quá trình định giá.

Có hai cách thêm ưu đãi địa phương:

 1. Trực tiếp từ bảng giá dự án
 2. Từ màn hình thông tin linh kiện cho một linh kiện cụ thể

Giống như các ưu đãi trực tuyến, các ưu đãi địa phương cũng hỗ trợ nhiều mức giá giảm theo bất kỳ số lượng nào, cũng như số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và bội số đặt hàng. Các tham số này được thuật toán định giá tính toán khi xác định các ưu đãi tốt nhất cho một dự án cụ thể.

Khi thêm một ưu đãi địa phương, bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung như:

 • Số tham chiếu hoặc số đơn hàng
 • Ngày đề nghị
 • Bình luận
 • Ngày hết hạn

Ngày hết hạn đặc biệt quan trọng, vì PartsBox sẽ tự động loại trừ bất kỳ ưu đãi nào đã hết hạn khỏi việc xem xét trong quá trình định giá. Một ưu đãi sẽ không được xem xét nếu nó đã hết hạn.

PartsBox hỗ trợ tất cả các loại tiền tệ chính cho các ưu đãi nội địa. Nó chuyển đổi giá thành tiền tệ hiển thị ưa thích của bạn sử dụng tỷ giá hối đoái cập nhật, trong khi vẫn giữ giá gốc và tiền tệ tham khảo. Điều này cho phép bạn làm việc với các ưu đãi từ nhiều nhà cung cấp trên thế giới mà không cần chuyển đổi tiền tệ thủ công.

Xử lý Tiền tệ

PartsBox đơn giản hóa việc xử lý tiền tệ. Người dùng có thể chọn tiền tệ ưa thích trong cài đặt, và tất cả giá cả sẽ được hiển thị bằng tiền tệ đó trong toàn bộ ứng dụng. Điều này cho phép trải nghiệm nhất quán và cá nhân hóa khi làm việc với thông tin giá cả.

Phần mềm sử dụng tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) để chuyển đổi tiền tệ chính xác. Các tỷ giá này được cập nhật thường xuyên. Điều này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi tiền tệ thủ công và cung cấp cho người dùng thông tin giá cả cập nhật.

Khi nhập ưu đãi thủ công, bạn có thể chọn từ bất kỳ đồng tiền nào được hỗ trợ. PartsBox sẽ tự động xử lý việc chuyển đổi tiền tệ, hiển thị giá cả bằng đồng tiền ưa thích của người dùng. Tính năng này giúp dễ dàng so sánh và phân tích dữ liệu giá cả từ các nhà cung cấp và khu vực khác nhau.

Xây dựng Dự án

Các lần xây dựng là một tính năng thiết yếu trong PartsBox để lên kế hoạch và theo dõi sản xuất. Chúng cho phép bạn kiểm tra xem bạn có đủ số lượng linh kiện (bao gồm cả tổn thất do hao hụt) không, chuẩn bị xây dựng của bạn, tạo danh sách lựa chọn, và loại bỏ số lượng đã sử dụng khỏi kho của bạn.

Các lần xây dựng cũng cung cấp khả năng truy vết. Tùy thuộc vào kế hoạch đăng ký của bạn, lịch sử xây dựng cho thấy các linh kiện cụ thể nào đã được sử dụng trong mỗi lần xây dựng, với các mức độ chi tiết khác nhau.

Để truy cập lịch sử xây dựng trước đây, xem các bản xây dựng nhiều giai đoạn đang tiến hành, hoặc bắt đầu một bản xây dựng mới, điều hướng đến tab 'Xây dựng' trong một dự án.

Khi bắt đầu một lần xây dựng mới, bảng xây dựng hiển thị tất cả các linh kiện của dự án cùng với số lượng cần thiết và có sẵn của chúng. Đối với các kế hoạch hỗ trợ tính toán tổn thất linh kiện, số lượng cần thiết bao gồm tổn thất dự kiến, được tính toán riêng lẻ cho mỗi linh kiện dựa trên cài đặt tổn thất của nó.

Cột 'Yêu cầu tồn kho' chỉ ra nguồn cung cấp linh kiện từ đâu. Đối với các linh kiện được lưu trữ ở nhiều vị trí, linh kiện có kiểm soát lô, và meta-linh kiện, cột này có thể hiển thị nhiều nguồn.

Bạn có thể thiết lập số lượng xây dựng dự kiến bằng cách nhập một số hoặc sử dụng các nút +/- . Điều chỉnh số lượng sẽ cập nhật mọi thứ ngay lập tức. Nếu không đủ số lượng linh kiện, hàng đó sẽ được làm nổi bật bằng màu đỏ với một cảnh báo.

PartsBox sử dụng các chiến lược khác nhau khi gán linh kiện cho các mục nhập BOM:

 • FIFO (First-In First-Out): sử dụng các lô cũ nhất (sắp xếp theo ngày mua) đầu tiên
 • LIFO (Last-In First-Out): sử dụng các lô mới nhất (sắp xếp theo ngày mua) đầu tiên
 • Lần truy cập cuối cùng: sử dụng các lô được truy cập gần đây nhất đầu tiên
 • Lô lớn nhất đầu tiên: sử dụng các lô có nhiều linh kiện nhất đầu tiên
 • Lô nhỏ nhất đầu tiên: sử dụng các lô nhỏ nhất đầu tiên

Bạn cũng có thể hạn chế PartsBox chỉ sử dụng một nguồn linh kiện duy nhất cho mỗi mục nhập BOM. Một số gói bị giới hạn ở một nguồn duy nhất, và trong các gói khác, điều này có thể hữu ích để đảm bảo tính toàn vẹn.

Chiến lược lựa chọn nguồn linh kiện mặc định xác định các phân công ban đầu, nhưng những phân công này có thể được thay đổi trong bảng. Mỗi hàng có thể được mở rộng để hiển thị nguồn, cho phép bạn chọn chúng một cách riêng lẻ và sắp xếp lại chúng (tùy thuộc vào giới hạn kế hoạch). Bạn cũng có thể ghi đè số lượng sử dụng trên cơ sở từng mục.

Mỗi hàng bao gồm một hộp kiểm 'Loại trừ?'. Đánh dấu vào đó sẽ loại trừ linh kiện khỏi việc xây dựng (cơ bản là DNP - Không Đặt). Không có tồn kho nào được loại bỏ cho các linh kiện bị loại trừ.

Nếu không đủ số lượng linh kiện cho một số mục trong BOM, PartsBox sẽ hiển thị cảnh báo nhưng vẫn cho phép bạn tiếp tục với việc xây dựng. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có thêm kho hàng chưa được nhập vào PartsBox, hoặc nếu bạn muốn sản xuất các bảng mạch chỉ lắp một phần. Số lượng tối đa có thể sẽ được lấy ra từ kho hàng của bạn.

Xây dựng Một giai đoạn

Trong các bản xây dựng một giai đoạn, nhấn nút 'Xây dựng & loại bỏ tồn kho' (và xác nhận) sẽ loại bỏ tồn kho cho tất cả các linh kiện không bị loại trừ thuộc về dự án. Bản xây dựng sau đó sẽ được đánh dấu là đã hoàn thành.

Xây dựng Đa giai đoạn

Đối với các bản xây dựng nhiều giai đoạn, kiểm tra hộp 'xây dựng nhiều giai đoạn'. PartsBox sẽ hiển thị các hộp kiểm bên cạnh mỗi linh kiện trong bản xây dựng. Bạn có thể sử dụng các hộp riêng lẻ để chọn hàng, chọn/bỏ chọn tất cả các hàng, và sử dụng giao diện lọc/tìm kiếm để đánh dấu các linh kiện được xây dựng/đặt trong giai đoạn hiện tại. Giao diện lọc hỗ trợ thẻ, vì vậy nhập '#smd' là một cách nhanh chóng để chọn tất cả các phần tử SMD, thường được đặt đầu tiên.

Nhấn 'Xây dựng & loại bỏ hàng tồn kho' sẽ chỉ xử lý các mục đã chọn (giống như trong các lần xây dựng một giai đoạn).

Thực hiện một giai đoạn xây dựng mà không chọn bất kỳ linh kiện nào có thể hữu ích để ghi lại một bước xử lý trong lịch sử xây dựng.

Một bản xây dựng đa giai đoạn chưa hoàn thành sẽ xuất hiện trong tab 'Đang tiến hành' của giao diện Xây dựng. Chọn nó cho phép bạn xây dựng giai đoạn tiếp theo hoặc hoàn thành bản xây dựng, đánh dấu nó là hoàn thành.

Một lần xây dựng có thể có bất kỳ số lượng giai đoạn nào. Nó cũng có thể được đánh dấu là đã hoàn thành ngay cả khi không phải tất cả linh kiện đã được đặt. Trong trường hợp đó, các mục không sử dụng sẽ được đánh dấu là loại trừ trong lần xây dựng.

Một bản dựng nhiều giai đoạn được biểu diễn bởi cùng một mã ID Anything™ qua tất cả các giai đoạn, cho phép gắn nhãn ID Anything™ ngay cả với các thiết bị chưa hoàn thành để nhận dạng và truy cập thông tin dựng nhanh chóng.

Lịch Sử Cấu Hình Xây Dựng

Khi quản lý sản xuất, việc duy trì một bản ghi lịch sử xây dựng là quan trọng. Bản ghi này thường bao gồm thông tin như số lượng đơn vị được xây dựng cho một dự án hoặc BOM, ngày và giờ của lần xây dựng, và bất kỳ bình luận nào có liên quan. Mặc dù mức độ chi tiết này đủ cho các lần sản xuất đơn giản, nhưng các lần xây dựng phức tạp hơn thường yêu cầu dữ liệu bổ sung để được theo dõi.

Trong các tình huống thực tế, mỗi lần xây dựng có cấu hình độc đáo của riêng nó. Cấu hình này bao gồm thông tin bổ sung, bao gồm:

 • Các linh kiện bị loại trừ hoặc đánh dấu là 'không lắp đặt' cho lần xây dựng cụ thể
 • Yêu cầu kho hàng được tạo từ lần xây dựng, chi tiết các linh kiện được sử dụng từ các vị trí cụ thể, hoặc trong trường hợp theo dõi lô, lô cụ thể (được xác định bởi số sê-ri) được sử dụng cho đợt sản xuất

PartsBox lưu trữ tất cả thông tin này như một phần của lịch sử xây dựng, cho phép bạn dễ dàng xem xét và xác minh cách một xây dựng cụ thể được cấu hình tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Để truy cập lịch sử cấu hình xây dựng, điều hướng đến tab 'Xây dựng' trong phần Dự án của PartsBox. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả các xây dựng. Bạn có thể chọn xem danh sách đầy đủ hoặc lọc nó để chỉ hiển thị các xây dựng đã hoàn thành hoặc các xây dựng nhiều giai đoạn đang tiến hành.

Mỗi lần xây dựng được gán một mã ID Anything™ duy nhất, có thể được in trên nhãn và dán vào thiết bị vật lý được sản xuất trong quá trình đó. Mã này cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và thuận tiện vào thông tin xây dựng, đảm bảo bạn có thể truy xuất các chi tiết liên quan bất cứ khi nào cần, ngay cả sau khi việc xây dựng đã hoàn thành.

Sử Dụng Phần Phụ Kiện

Các linh kiện lắp ráp phụ trong PartsBox đại diện cho kho hàng kết quả từ việc xây dựng các dự án. Khi một dự án được xây dựng, kho hàng của linh kiện lắp ráp phụ tương ứng được tăng lên bởi số lượng xây dựng. Điều này cho phép quản lý hiệu quả các sản phẩm phức tạp bao gồm nhiều lắp ráp phụ và linh kiện, với mỗi lắp ráp phụ được sản xuất hoặc cung cấp riêng biệt.

Để tạo một linh kiện lắp ráp phụ cho một dự án:

 1. Điều hướng đến màn hình thông tin dự án.
 2. Nhấp vào nút 'Tạo Bộ Phận Phụ'. Hành động này chỉ cần được thực hiện một lần cho mỗi dự án.

Sau khi tạo, linh kiện lắp ráp sẽ xuất hiện trong danh sách linh kiện và có thể được quản lý như bất kỳ linh kiện nào khác, với một ngoại lệ: tên của linh kiện lắp ráp luôn giống với dự án tương ứng và không thể thay đổi.

Khi xây dựng một dự án, màn hình xác nhận xây dựng bao gồm một tùy chọn để thêm hàng tồn kho vào linh kiện lắp ráp phụ tương ứng. Nếu được bật, bạn có thể:

 • Chọn vị trí lưu trữ nơi xây dựng sẽ được lưu trữ.
 • Nhập giá cho bộ phận lắp ráp con (giá tự động sẽ được triển khai trong một bản phát hành tương lai).
 • Thêm nhận xét liên quan đến việc xây dựng.

Sau khi xác nhận, số lượng tồn kho của linh kiện lắp ráp sẽ được tăng lên theo số lượng xây dựng. Vì linh kiện lắp ráp hoạt động giống như linh kiện thông thường, chúng có thể được sử dụng trong các dự án và xây dựng khác, và các tính năng như cảnh báo tồn kho thấp và các tham số tổn hao có thể được cấu hình.

Khi kiểm soát lô được bật, mỗi lần xây dựng một dự án sẽ tạo ra một lô riêng biệt của linh kiện lắp ráp phụ tương ứng, được xác định bởi một mã ID Anything™ duy nhất. Bằng cách gắn nhãn ID Anything™ vào các thiết bị được sản xuất, bạn có thể nhanh chóng quét mã sử dụng thiết bị di động để truy cập thông tin xây dựng liên quan.

Theo Dõi Các Thiết Bị Cá Nhân với Số Sê-ri

PartsBox cung cấp một tính năng mạnh mẽ để theo dõi từng thiết bị được xây dựng từ các dự án/BOM. Khi bắt đầu một lần xây dựng, bạn có thể kích hoạt tùy chọn "Theo dõi từng bộ phận lắp ráp riêng biệt". Điều này thay đổi quy trình xây dựng để tạo ra các lô riêng biệt cho mỗi bộ phận lắp ráp được xây dựng, hiệu quả gán một số sê-ri duy nhất cho mỗi thiết bị.

Kích hoạt tùy chọn này mở ra một loạt khả năng để theo dõi vòng đời của từng thiết bị. Các lô trong PartsBox đã mang theo một lượng lớn dữ liệu và được gán mã ID Anything™ duy nhất. Bạn có thể đính kèm thêm dữ liệu vào các lô này dưới dạng tệp, như kết quả kiểm tra, giao thức sửa chữa, hồ sơ quy định, lịch sử dịch vụ, hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

Mỗi lô được gán một mã ID Anything™ duy nhất, có thể được in dưới dạng mã QR và gắn vật lý vào thiết bị tương ứng. Điều này cho phép dễ dàng xác định và theo dõi từng thiết bị. Thay thế, các thiết bị có thể được xác định bằng sự kết hợp của mã ID Anything™ của lần xây dựng (chỉ đến lần xây dựng cụ thể) và một số sê-ri tự động được gán trong lần xây dựng đó.

Khi tùy chọn thêm tồn kho linh kiện lắp ráp phụ được kích hoạt cho việc xây dựng nhiều giai đoạn, PartsBox theo dõi tồn kho hiện đang trong quá trình sản xuất. Điều này cho phép bạn đính kèm thông tin về các bất thường tiềm ẩn trong sản xuất hoặc kết quả kiểm tra cá nhân cho mỗi lô thiết bị khi các thiết bị đang được xây dựng. Khi hoàn thành việc xây dựng, trạng thái tồn kho thay đổi từ "Đang Sản Xuất" sang "Có Sẵn".

Mua hàng

Đơn hàng

PartsBox hỗ trợ ba loại đơn đặt hàng, mỗi loại đại diện cho một giai đoạn khác nhau trong quá trình mua hàng:

 1. Đơn Hàng Mở: Những đơn hàng này ở giai đoạn ban đầu và có thể được sửa đổi tự do. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ linh kiện, điều chỉnh số lượng, và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào trước khi hoàn thiện đơn hàng. Đơn hàng mở cung cấp sự linh hoạt trong giai đoạn lập kế hoạch và ngân sách.
 2. Đã Đặt Hàng: Một khi một đơn hàng mở được đặt với nhà phân phối, nó chuyển sang trạng thái "Đã Đặt Hàng". Điều này chỉ ra rằng đơn hàng đã được gửi và đang chờ được thực hiện. Một ngày giao hàng dự kiến được liên kết với các mục đã đặt hàng, cho phép bạn theo dõi khi nào các linh kiện dự kiến sẽ đến.
 3. Đã nhận: Khi tất cả các mặt hàng từ một đơn hàng đã được giao thành công và xử lý, đơn hàng được đánh dấu là "Đã nhận". Điều này biểu thị quá trình mua hàng cho đơn hàng cụ thể đó đã hoàn tất, và các linh kiện đã nhận giờ đây có sẵn trong tồn kho của bạn.

Để tạo một đơn hàng hoặc thêm mặt hàng vào một đơn hàng mở hiện tại, bạn có thể bắt đầu bằng cách xem xét giá và ưu đãi cho một linh kiện duy nhất hoặc bằng cách làm việc với Danh Sách Mua Hàng. PartsBox cho phép bạn thêm các ưu đãi cá nhân hoặc một nhóm ưu đãi vào một đơn hàng, liên kết chúng với nhà cung cấp tương ứng đã cung cấp giá.

Khi chỉnh sửa số lượng trong một đơn hàng mở, PartsBox tự động truy xuất thông tin giá hiện tại và điều chỉnh tổng giá dựa trên số lượng và bất kỳ giảm giá nào áp dụng. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn có thông tin giá cập nhật và chính xác cho các đơn hàng của mình.

Các đơn hàng mở có thể được chuyển đến trang web của nhà phân phối thông qua sao chép và dán, hoặc chúng có thể được xuất ở định dạng phù hợp nếu một đơn đặt hàng mua hàng được in chính thức là cần thiết.

Cách hiệu quả nhất để đặt hàng với nhà cung cấp là sử dụng tính năng 'Tải lên giỏ hàng'. Điều này cho phép bạn sao chép và dán hoặc tải lên một tệp CSV chứa chi tiết đơn hàng.

Khi bạn đánh dấu một đơn hàng mở là 'Đã đặt hàng', PartsBox sẽ nhắc bạn cung cấp ngày giao hàng dự kiến. Thông tin này giúp bạn theo dõi khi nào linh kiện của bạn dự kiến sẽ đến và cho phép hệ thống hiển thị hàng tồn kho đã đặt hàng trong các phần liên quan của ứng dụng.

Nếu cần, bạn có thể hủy một đơn hàng, điều này sẽ đưa trạng thái của nó trở lại thành 'Mở' và loại bỏ tồn kho dự kiến khỏi việc hiển thị.

PartsBox cung cấp một số phương pháp tiện lợi để nhận linh kiện từ một đơn hàng:

 1. Giao diện Nhận Đơn Hàng: Giao diện này cho phép bạn hiệu quả nhận tất cả hoặc một phần của các linh kiện từ một đơn hàng vào một vị trí lưu trữ duy nhất chỉ với vài cú nhấp.
 2. Hộp thoại Thêm Hàng Tồn Kho: Khi xem một linh kiện đơn lẻ, bạn có thể sử dụng hộp thoại Thêm Hàng Tồn Kho để nhận mặt hàng theo một đơn hàng cụ thể. Hộp thoại tự động điền số lượng và giá dựa trên chi tiết đơn hàng.
 3. Quét Mã Vạch: Tùy thuộc vào khả năng của nhà phân phối, quét mã vạch có thể hiển thị hộp thoại Thêm Tồn Kho với số lượng được điền trước, hoặc trong trường hợp của mã vạch bao gồm mã PartsBox, trực tiếp nhận linh kiện chống lại một đơn hàng cụ thể, tự động điền số lượng, giá cả và thông tin đơn hàng.

Danh sách Mua hàng

Khi lên kế hoạch sản xuất nhiều thiết bị điện tử, thường cần mua linh kiện theo số lượng lớn. Tuy nhiên, việc xác định số lượng chính xác cần thiết có thể là một thách thức, đặc biệt khi xem xét kho hàng địa phương hiện có và việc chia sẻ linh kiện giữa các BOMs (Danh sách Vật liệu) khác nhau.

Sự hiện diện của meta-linh kiện (các linh kiện thay thế), các linh kiện thay thế, và các linh kiện thay thế trong BOM thêm một lớp phức tạp khác vào quá trình mua hàng. Cho đến thời điểm đặt hàng, việc duy trì sự linh hoạt trong việc chọn các MPN (Số Phần Nhà Sản Xuất) cụ thể là có lợi.

Để bắt đầu quá trình mua hàng, điều hướng đến mục 'Dự án' và bắt đầu thêm các dự án/BOM vào giỏ hàng mua sắm dự án của bạn bằng cách sử dụng các nút 'Thêm vào giỏ' nằm ở cuối mỗi thẻ dự án. Khi thêm một dự án, bạn sẽ có cơ hội để chỉ định số lượng bạn dự định xây dựng.

Sau khi bạn đã thêm các dự án mong muốn vào giỏ hàng, gán một tên mô tả cho danh sách của bạn và nhấp vào 'Tạo Danh Sách Mua Hàng'. Hành động này sẽ chuyển hướng bạn đến phần 'Mua Hàng', nơi bạn có thể xem tất cả các danh sách mua hàng của mình.

Nhấp vào một danh sách mua hàng cụ thể sẽ mở giao diện định giá quen thuộc, tương tự như giao diện được sử dụng cho Định giá Dự án/BOM. Giao diện này cho phép bạn chọn ưu đãi, thêm ưu đãi của riêng bạn, chọn các linh kiện thay thế cụ thể (cho meta-linh kiện), và giới hạn lựa chọn của bạn với các nhà phân phối ưa thích.

Sau khi hoàn thiện danh sách mua hàng của bạn, chuyển sang chế độ xem 'Nhóm theo Nhà phân phối/Nhà cung cấp' để xem các linh kiện của bạn được tổ chức thành các đơn hàng riêng biệt cho mỗi nhà cung cấp. Chế độ xem này cung cấp cùng một chức năng như chế độ xem 'Tất cả Linh Kiện', cho phép bạn chỉnh sửa lựa chọn ưu đãi nếu cần. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng thêm tất cả các linh kiện vào một đơn hàng mới hoặc hiện có với một nhà cung cấp cụ thể và tiến hành đặt hàng trực tiếp với họ.

Mặc dù hỗ trợ đặt hàng tự động luôn là một phần của kế hoạch dài hạn, việc triển khai nó vẫn còn thách thức do sự phức tạp trong việc tích hợp với các hệ thống của các nhà phân phối khác nhau.

Thiết Bị và Phần Mềm Khác

Máy Quét Mã Vạch

PartsBox hỗ trợ máy quét mã vạch tạo ra các phím bấm, bao gồm hầu hết các máy quét USB. Zebra LS2208 là một máy quét 1D đáng tin cậy và giá cả phải chăng hoạt động tốt với PartsBox. Tuy nhiên, vì các nhà phân phối linh kiện ngày càng áp dụng mã vạch 2D cho khả năng lưu trữ dữ liệu vượt trội, một máy quét 2D được khuyến nghị để chuẩn bị cho tương lai.

Để sử dụng máy quét 2D với PartsBox, bạn phải cấu hình nó để thay thế các ký tự đặc biệt không in được (mã ASCII RS, GS và EOT) bằng các chuỗi '{RS}', '{GS}', và '{EOT}', tương ứng. Điều này cần thiết để máy quét hoạt động chính xác với các ứng dụng dựa trên web. Nếu bạn có máy quét Zebra DS2208, chỉ cần quét mã vạch được cung cấp để tự động cấu hình nó cho việc sử dụng với PartsBox. Mã vạch cấu hình có sẵn ở định dạng PNG nhỏ, PNG lớn, và PDF.

Máy quét được hỗ trợ

Bất kỳ máy quét 1D nào hỗ trợ giao diện USB HID (tức là, hoạt động như một bàn phím) đều có thể làm việc với PartsBox. Nếu kết quả của máy quét hiển thị được trong một trình soạn thảo văn bản, nó tương thích với PartsBox.

Các máy quét 2D được biết là hoạt động tốt với PartsBox bao gồm:

 • Zebra DS2208
 • Zebra DS2278 (phiên bản không dây của DS2208)

Zebra DS6608 (ngừng sản xuất vào năm 2007) được biết là không hoạt động với PartsBox.

Để sử dụng máy quét 2D với PartsBox, máy quét phải hỗ trợ thay thế chuỗi trong các mã đã quét (được biết đến là 'Định dạng Dữ liệu Nâng cao' hoặc 'ADF' trong máy quét Zebra). Đây là một hạn chế của trình duyệt web, không phải của PartsBox.

Để trải nghiệm quét mã vạch tốt nhất, PartsBox khuyên dùng máy quét 2D chuyên dụng, cụ thể là Zebra DS2208. Một máy quét 2D có thể giải mã cả mã vạch 1D và 2D, đảm bảo tương thích với xu hướng ngày càng tăng của mã vạch 2D được sử dụng bởi các nhà phân phối.

Một lựa chọn thay thế giá cả phải chăng hơn là ứng dụng Barcode to PC, bao gồm phần mềm được cài đặt trên PC của bạn và một ứng dụng di động để quét. Mặc dù giải pháp này hiện không hoạt động đáng tin cậy với mã DataMatrix, nhưng dự kiến sẽ có cải thiện trong tương lai.

Các Vấn đề và Hạn chế Đã Biết

 • Nếu bạn sử dụng bố cục bàn phím không phải của Mỹ, cần thiết lập thêm máy quét. Sau khi quét mã vạch cài đặt PartsBox, quét mã vùng cho bố cục bàn phím của bạn từ hướng dẫn được cung cấp với máy quét của bạn.
 • Quét có thể không hoạt động đáng tin cậy trong Firefox trên Windows. Sử dụng trình duyệt thay thế, như Chrome hoặc Edge, được khuyến nghị cao.

Khắc phục sự cố

Do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của PartsBox, không thể đảm bảo độ tin cậy 100% khi sử dụng máy quét USB để quét mã vạch.

Nếu máy quét 2D không hoạt động với PartsBox, trước tiên hãy kiểm tra kết quả của nó trong một trình soạn thảo văn bản như Notepad. Quét một mã vạch 2D và xác minh rằng kết quả có chứa các chuỗi '{RS}', '{GS}', và '{EOT}'. Nếu những chuỗi này không có, hãy đảm bảo rằng máy quét đã được cấu hình cho các thay thế mã đặc biệt và, nếu sử dụng bố cục bàn phím không phải của Mỹ, quét mã cài đặt khu vực phù hợp từ hướng dẫn sử dụng của máy quét.

Vui lòng tham khảo mục 'Vấn Đề và Hạn Chế Đã Biết' ở trên để xem vấn đề của bạn có được liệt kê không. Nếu đầu ra của máy quét trong Notepad xuất hiện chính xác, nhưng PartsBox vẫn không thể nhận dạng mã vạch, vui lòng sử dụng biểu mẫu phản hồi để báo cáo vấn đề.

Mục Lục

Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng và sản xuất của bạn

Thử bản demo

Kế hoạch & giá cả