KiCon 2019

Hội nghị KiCad sẽ diễn ra tại Chicago vào ngày 26-27 tháng 4. Danh sách các bài nói rất ấn tượng, và nhiều bài nói không chỉ dành riêng cho KiCad. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện thú vị!

Trong trường hợp bạn chưa theo dõi, KiCad là một công cụ eCAD chín chắn, được sử dụng cho các thiết kế phức tạp trên khắp thế giới. Nó có ưu điểm rõ ràng là miễn phí, nhưng còn có những lợi ích khác, chẳng hạn như khả năng mở rộng nó bằng Python.

KiCon 2019 là hội nghị KiCad đầu tiên dành cho người dùng. Sẽ có cơ hội tìm hiểu về chính KiCad, nhưng cũng gặp gỡ các nhà thiết kế và kỹ sư đồng nghiệp, trao đổi mẹo và tìm hiểu về các kỹ thuật mới. Hẹn gặp bạn ở đó!

Các bài đăng trên blog trước đó: 2018: Một Năm Nhìn Lại (2019-03-22)

PartsBox là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn kiểm soát kho linh kiện điện tử, định giá BOM và sản xuất quy mô nhỏ. Nó theo dõi vị trí lưu trữ của các linh kiện, mức kho hiện tại là bao nhiêu, và linh kiện nào được sử dụng trong các dự án/BOM nào.

Chỉ Mục Blog