Cập nhật tháng 10 năm 2020

Dưới đây là những cải tiến/giới thiệu gần đây:

 • Bảng xây dựng toàn cầu: xem tất cả các lần xây dựng của bạn trong một bảng có thể tìm kiếm duy nhất, lọc theo các lần xây dựng đã hoàn thành/đang tiến hành.
 • Bình luận xây dựng giờ đây có thể chỉnh sửa.
 • Bạn giờ đây có thể cấu hình bảng lịch sử tồn kho của mình để bao gồm thông tin xây dựng.
  • Đối với những người có quyền truy cập vào nhiều cơ sở dữ liệu: PartsBox giờ đây sẽ nhớ cơ sở dữ liệu cuối cùng bạn đã sử dụng và mặc định sử dụng cơ sở dữ liệu đó khi đăng nhập.
 • Khớp MPN cho linh kiện quét giờ đây linh hoạt hơn với dấu gạch ngang và dấu phẩy, bởi vì rõ ràng các nhà sản xuất không biết linh kiện của họ được đặt tên như thế nào.
 • Kiểm soát lô: có một cách (thông qua "Cài đặt | Kiểm soát Lô") để di chuyển tồn kho cũ và đặt nó dưới kiểm soát lô trong một thao tác duy nhất.
 • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò: định nghĩa các vai trò với các quyền chi tiết và gán các vai trò đó cho người dùng của bạn (có sẵn trong kế hoạch Công ty và cao hơn).
 • Dấu vết kiểm toán: một bản ghi dấu vết không thể thay đổi của tất cả các sửa đổi đối với cơ sở dữ liệu (có sẵn trong kế hoạch Y tế/Dược phẩm và theo yêu cầu).
 • Quy tắc bảo mật NIST SP 800-63B AAL1 (có sẵn trong kế hoạch Y tế/Dược phẩm và theo yêu cầu).
 • Nhiều cải tiến nhỏ và sửa lỗi.

Yêu cầu mật khẩu mới

PartsBox giờ đây áp dụng quy tắc về độ dài mật khẩu nghiêm ngặt hơn. Nếu mật khẩu của bạn ngắn hơn 8 ký tự, bạn sẽ cần phải đặt lại nó.

Bảng xây dựng toàn cầu

Yêu cầu lâu đời từ người dùng: các lắp ráp từ tất cả các dự án hiển thị trong một nơi duy nhất. Bây giờ, đã có một bảng lắp ráp toàn cầu, có thể cấu hình và cho phép lọc theo trạng thái hoàn thành (nếu bạn sử dụng lắp ráp nhiều giai đoạn). Điều này làm cho việc quản lý sản xuất dễ dàng hơn nhiều.

Kiểm Soát Truy Cập Dựa Trên Vai Trò

Trong một công ty nhỏ, quyền truy cập đơn giản là đủ: gán quyền đọc/ghi, chỉ đọc hoặc quản trị/truy cập đầy đủ cho người dùng là đủ. Nhưng các tổ chức lớn hơn cần kiểm soát quyền truy cập của người dùng một cách tinh vi hơn.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép định nghĩa các vai trò với các quyền cụ thể chi tiết, và sau đó gán các vai trò này cho người dùng. Ví dụ, một vai trò "Nhận hàng" có thể cho phép người dùng thêm hàng tồn kho và di chuyển hàng tồn kho, nhưng không được chỉnh sửa dự án hoặc thực hiện xây dựng. Một vai trò "Sản xuất" có thể hữu ích chỉ cho phép thực hiện xây dựng từ các dự án được định nghĩa bởi người khác trong công ty.

PartsBox có một hệ thống Kiểm Soát Truy Cập Dựa Trên Vai Trò linh hoạt, nơi ngoài ba vai trò hệ thống được định nghĩa trước (Quản trị viên, Đọc/Ghi và Chỉ Đọc), bạn có thể định nghĩa bao nhiêu vai trò tùy thích, mỗi vai trò với những quyền hạn cụ thể, chi tiết. Kiểm Soát Truy Cập Dựa Trên Vai Trò có sẵn trong gói Công ty (và cao hơn).

Tự động hóa

Nếu bạn cần thực hiện các hành động bên ngoài dựa vào những gì đang xảy ra trong PartsBox, giờ đây đã có cách để làm điều đó. Tích hợp Zapier cho phép bạn kích hoạt các hành động khi tồn kho được thêm hoặc loại bỏ trong PartsBox (cho một linh kiện cụ thể hoặc bất kỳ linh kiện nào), và khi một dự án được xây dựng (cho một dự án cụ thể hoặc bất kỳ dự án nào). Điều này cho phép tích hợp giữa PartsBox và bất kỳ dịch vụ nào trong số hàng trăm dịch vụ mà Zapier hỗ trợ. Gửi thông báo hoặc E-mail, thêm dữ liệu vào bảng tính, tích hợp với hệ thống CRM, khả năng là vô tận.

Tự động hóa Zapier có sẵn trong tất cả các kế hoạch thương mại. Ứng dụng chỉ mời, và liên kết là tại đây.

Các bài đăng trên blog trước đó: Có gì mới: Tháng 5 năm 2020 (2020-05-16)
Bài viết trên blog sau: Lưu ý: thay đổi trong xây dựng ⚡️ (2021-01-12)

PartsBox là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn kiểm soát kho linh kiện điện tử, định giá BOM và sản xuất quy mô nhỏ. Nó theo dõi vị trí lưu trữ của các linh kiện, mức kho hiện tại là bao nhiêu, và linh kiện nào được sử dụng trong các dự án/BOM nào.

Chỉ Mục Blog