Dự án (Quản lý BOM)

Quản lý danh sách linh kiện điện tử đã lâu nằm trong số các tính năng được yêu cầu hàng đầu. Một BOM (Bill of Materials) liệt kê tất cả các linh kiện cần thiết cho một dự án/xây dựng, cùng với số lượng, bình luận và thông tin giá cả của chúng.

PartsBox vừa mới thực hiện bước đầu tiên hướng tới quản lý BOM với tính năng "Dự án" của mình. Giờ đây, bạn có thể tạo dự án và thêm linh kiện vào chúng. PartsBox sẽ cho bạn biết nếu bạn có đủ tồn kho để xây dựng một số lượng nhất định của một dự án, nó cũng sẽ hiển thị một cách tiện lợi các vị trí lưu trữ mà bạn sẽ cần truy cập. Có thể loại bỏ tồn kho cho tất cả các linh kiện của dự án chỉ với một cú nhấp chuột.

Ghi chú dự án hỗ trợ cú pháp Markdown và có thể được sử dụng cho các ghi chú ngắn hoặc thậm chí là một nhật ký dự án đầy đủ.

Lưu ý rằng dự án có thể chứa bất kỳ linh kiện nào, không chỉ những linh kiện bạn có tồn kho. Điều này có nghĩa là PartsBox có thể hữu ích cho việc lập kế hoạch dự án trong tương lai và mua hàng. Thực tế, người dùng thương mại sẽ có quyền truy cập vào các tính năng lập kế hoạch giá và mua hàng (với các dự án dự định xây dựng của bạn, các mức giá giảm giá của nhà phân phối và tiền mặt bạn có, bạn nên đặt hàng bao nhiêu của một linh kiện cụ thể?) trong tương lai.

Ngoài ra, có kế hoạch cho phép dự án được công khai. Một dự án công khai sẽ có một trang web với ghi chú dự án và danh sách linh kiện. Điều này rất hữu ích để duy trì các trang web cập nhật cho các dự án phần cứng mã nguồn mở.

Tôi hy vọng bạn thích các tính năng mới và có niềm vui khi xây dựng các dự án điện tử với PartsBox!

Các bài đăng trên blog trước đó: Công cụ tìm kiếm được cải thiện (2016-02-27)
Bài viết trên blog sau: Thẻ (2016-04-26)

PartsBox là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn kiểm soát kho linh kiện điện tử, định giá BOM và sản xuất quy mô nhỏ. Nó theo dõi vị trí lưu trữ của các linh kiện, mức kho hiện tại là bao nhiêu, và linh kiện nào được sử dụng trong các dự án/BOM nào.

Chỉ Mục Blog