Thẻ

Khi nghĩ về việc tổ chức linh kiện, hầu hết mọi người nghĩ đến các danh mục. Nhưng, hóa ra, danh mục thực sự không thực sự hữu ích. Một cây danh mục đòi hỏi nhiều công việc để thiết lập và duy trì, và linh kiện phải được gán vào danh mục một cách thủ công. Thậm chí tệ hơn, một số hệ thống chỉ cho phép bạn gán một linh kiện vào một danh mục duy nhất. Điều này hạn chế: liệu bộ điều chỉnh 7805 đó có thuộc về "Linh kiện Thông qua Lỗ" hay "Bộ Điều Chỉnh Điện Áp"? Tất cả điều này có nghĩa là có rất nhiều công việc thủ công, với ít sự linh hoạt.

Thẻ là một cách tiếp cận mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều. Bạn thêm thẻ vào linh kiện, và sau đó thay vì một cây danh mục tĩnh, bạn sử dụng tìm kiếm hoặc thư mục thông minh để tìm linh kiện với một bộ thẻ nhất định. Điều đó tuyệt vời, nhưng tôi muốn tiến xa hơn nữa — nếu bạn không phải tự thêm tất cả các thẻ? Chúng tôi có thể tự động thêm ít nhất một số thẻ không?

Hóa ra là có thể. Auto-tags giờ đây được thêm tự động cho các linh kiện liên kết khi có thông số kỹ thuật sẵn có. Đó là một tập hợp nhỏ cho đến nay và chúng không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng bạn đã có thể tìm kiếm #smd, #tht, #resistor, #capacitor, #0603 và tương tự. Và thật tuyệt vời khi bạn chỉ cần nhập "#0603 #capacitor" vào trường tìm kiếm và ngay lập tức tìm thấy tất cả các tụ 0603 trong bộ sưu tập của mình, mà không cần làm bất kỳ công việc gắn thẻ nào!

Làm thế nào để sử dụng thẻ? Để tìm kiếm, chỉ cần nhập #tag vào trường tìm kiếm. Thẻ có thể được kết hợp với các tìm kiếm bình thường. Nếu bạn nhập một thẻ, hoặc nhiều thẻ, chỉ có các linh kiện có tất cả các thẻ mới được xem xét cho tìm kiếm.

Gắn thẻ có thể được thực hiện cho từng linh kiện, hoặc với thao tác thêm/xóa thẻ hàng loạt trên các linh kiện được chọn.

Chúc bạn vui vẻ khi gắn thẻ!

Các bài đăng trên blog trước đó: Dự án (Quản lý BOM) (2016-04-20)
Bài viết trên blog sau: Định giá BOM cho các dự án hiện đã có sẵn (2017-05-05)

PartsBox là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn kiểm soát kho linh kiện điện tử, định giá BOM và sản xuất quy mô nhỏ. Nó theo dõi vị trí lưu trữ của các linh kiện, mức kho hiện tại là bao nhiêu, và linh kiện nào được sử dụng trong các dự án/BOM nào.

Chỉ Mục Blog