Bygging av satellitter med PartsBox: En casestudie

Orbit NTNU, et dedikert satellittutviklingsteam, har funnet suksess i sine bestrebelser ved å bruke PartsBox, programvare for komponentstyring. I denne casestudien vil vi utforske hvordan PartsBox har hjulpet Orbit NTNU i deres oppdrag med å utvikle innovative satellitter og forbedre deres satellittbyggingsprosesser.

Gjeldende prosjekter og initiativer

Orbit NTNU jobber for tiden med to spennende satellittprosjekter: FramSat-1 (etterfølgeren til SelfieSat) og BioSat. Disse satellittene sikter mot å tilby kostnadseffektive maskinvaretestingmuligheter og kan potensielt bli de første satellittene som blir skutt opp i bane fra europeisk jord.

BioSat, på den andre siden, er et unikt prosjekt som innebærer å dyrke planter autonomt i bane inne i en 3U cubesat. Dette prosjektet presenterer ulike utfordringer, inkludert belysning, temperaturregulering, kommunikasjon og strømstyring.

Bruk av PartsBox i satellittutvikling

En nøkkelaspekt som skiller Orbit NTNU fra andre er deres integrasjon av PartsBox i alle deres prosjekter. Tidligere ville de bestille komponenter uavhengig, noe som førte til ineffektivitet og mangel på kontroll over deres lagerbeholdning. Nå, med PartsBox, har de forbedret kontroll og kan planlegge sine innkjøp og design mer effektivt.

For eksempel fokuserer de nå på å standardisere komponenter på tvers av prosjektene og designene sine, noe som reduserer kostnader og sikrer at de har tilstrekkelig forsyning av hver komponent. Dette er spesielt kritisk for komponenter som kanskje ikke lenger er i produksjon, som de oppdaget med FramSat-prosjektet.

Komponenterstatninger og lagerorganisering

Orbit NTNU verdsetter spesielt og bruker ofte komponenterstatninger, gitt utfordringene med å skaffe komponenter på grunn av leveringsproblemer eller avviklet produksjon. For øyeblikket domineres lagringen deres av komponenter bestilt for tidligere prosjekter, og de sikter mot å etablere et standardisert system for fremtidig komponentbruk.

Opprette nye deler og delinformasjon

Orbit NTNU finner det enkelt å opprette nye komponenter i PartsBox. De understreker viktigheten av felt som plassering, kapselkode, komponentverdi, og om komponenten er blyfri. Denne siste funksjonen er en betydelig tidsbesparelse for dem, og hjelper til med å sikre overholdelse av forskrifter og standarder angående tilstedeværelsen av bly i komponenter. Denne nøye sporingen av blyinnhold er essensiell i deres arbeid og bidrar til effektiv og nøyaktig komponentstyring.

Organisering av lager

Orbit NTNU opprettholder to primære lagringslokasjoner: et EPA-laboratorium for montering av flymaskinvare og deres primære kontor, hvor de fleste lodde-, reflow-, test- og feilsøkingsaktiviteter finner sted. Deres primære kontorinventar er organisert ved hjelp av et bokstav- og tallsystem for å betegne skuffer i et metallskap, selv om individuelle skuffer mangler et spesifikt internt system. Orbit NTNU fant prosessen med å opprette sin lagringsstruktur i PartsBox å være grei og effektiv.

Opprette materiallister (BOMs)

Teamet importerer vanligvis BOM-er fra Altium og utnytter tilpasningsfunksjonen for å vise de nødvendige egenskapene, noe som viser seg å være veldig nyttig for å imøtekomme spesifikke prosjektkrav.

Fordeler i byggeplanlegging og -styring

PartsBox spiller en betydelig rolle i Orbit NTNU sin byggeplanlegging og -styring. Det forenkler komponentsporing, hjelper dem med å bestemme hvilke komponenter de trenger, og forbedrer den generelle prosjekteffektiviteten, noe som resulterer i betydelige tidsbesparelser.

Innkjøp og forsyningskjedeadministrasjon

Programvaren strømlinjeformer innkjøpsprosessen deres, sparer tid og minimerer feil. Orbit NTNU har satt opp en leverandørliste, som automatisk velger leverandører i deres foretrukne rekkefølge, noe som forenkler bestillingsprosessen for både teamet og deres CFO.

Hvorfor PartsBox?

Orbit NTNU valgte PartsBox primært på grunn av dets brukervennlige grensesnitt. De var imponert over hvor enkelt det var å bruke, noe som var avgjørende for deres oppdrag å strømlinjeforme satellittutviklingen.

Funksjoner og verktøy som settes pris på

Orbit NTNU har tatt i bruk ulike funksjoner og verktøy i PartsBox, inkludert strekkodeskanneren for å legge inn komponenter fra gamle bestillinger, egenskapen for erstatningsdel, dokumentasjon av komponentendringer, byggefunksjonen og innkjøpssystemet.

Oppnå mål og målsetninger

PartsBox hjelper Orbit NTNU med å nå sine mål og objektiver ved å spare verdifull tid og redusere risikoen for komponentmangel. Det lar teamet fokusere på læring og bygging, i stedet for tidkrevende og kjedelige administrative oppgaver.

Eksemplet med Orbit NTNU viser hvordan et brukervennlig og effektivt system for håndtering av elektroniske komponenter kan ha en betydelig innvirkning på satellittutviklingsprosjekter. Ved å spare tid, redusere feil og forbedre kontrollen over lageret sitt, har PartsBox blitt et uunnværlig verktøy for Orbit NTNUs oppdrag med å utforske kosmos.

PartsBox er en nettapp som lar deg ta kontroll over ditt elektronikkinventar, BOM-prising og småskala produksjon. Den holder oversikt over hvor komponenter er lagret, hva de nåværende lagerbeholdningene er, og hvilke komponenter som brukes i hvilke prosjekter/BOMs.

Blogg Indeks