PartsBox FAQ

Generelt

Hva er PartsBox?

Det er en applikasjon som lar deg holde oversikt over dine elektroniske komponenter og produksjon. PartsBox lar deg enkelt håndtere lageret av komponenter, holde oversikt over hvor komponentene er lagret, hva de nåværende lager nivåene er, og hvilke komponenter som brukes i hvilke prosjekter. Den viser komponentspesifikasjoner, tillater vedlegg av dokumenter (datablader, 3D CAD-modeller) til komponenter, og søker raskt gjennom hele databasen.

PartsBox beregner også automatisk prising av dine Prosjekter/BOMer, håndterer prisbrudd, valutaomregninger, MOQ (Minimum Bestillingsmengder) og bestillingsmultipler.

Å legge til lager er enkelt med innebygd strekkodeskanning, rett i nettleseren. Og ID Anything™ lar deg merke/etikettere hvilken som helst fysisk gjenstand og få informasjon om den på sekunder, bare ved å skanne QR-koden med en hvilken som helst enhet.

Er ikke et regneark nok?

Selv om et regneark kan være tilstrekkelig for å håndtere en liten samling av elektroniske komponenter, blir det raskt tungvint etter hvert som lageret vokser. Regneark mangler den spesialiserte funksjonaliteten og egenskapene som et dedikert lagerstyringssystem som PartsBox tilbyr.

PartsBox tilbyr umiddelbar tilgang til datablader, komponentspesifikasjoner og muligheten til å merke og søke etter komponenter ved hjelp av fuzzy matching. Det tillater også deling av komponentbeskrivelser blant brukere. Disse funksjonene hjelper med prosessen med å håndtere og lokalisere komponenter.

I et flerbrukermiljø kommer regneark til kort med hensyn til dataintegritet og sporbarhet. De gir bare et øyeblikksbilde av lagerdataene og registrerer ikke hvilken bruker som utførte spesifikke handlinger som å fjerne komponenter. Denne mangelen på historikk kan føre til forvirring og feil.

Å beregne prisen på en materialliste (BOM) ved hjelp av et regneark blir stadig mer komplekst når faktorer som valutakonverteringer, prisbrudd, minimumsbestillingsmengder og bestillingsmultipler tas i betraktning. Det resulterende regnearket blir ofte intrikat og blir raskt utdatert. PartsBox forenkler denne prosessen ved å importere BOM direkte fra et CAD-program og håndterer automatisk alle kompleksitetene. Det oppdaterer tilbud og valutakurser i sanntid, noe som sikrer at BOM-beregningen forblir nøyaktig og oppdatert.

Så, mens regneark kan brukes for grunnleggende lagerstyring, mangler de robustheten, sporbarheten og de spesialiserte funksjonene som en spesialbygd applikasjon som PartsBox tilbyr. PartsBox strømlinjeformer styringen av elektronisk komponentlager, noe som gjør det mer effektivt og pålitelig, spesielt i flerbrukermiljøer og når man håndterer komplekse prisscenarier.

Deler

Hva er "koblede" komponenter?

Lenkede komponenter i PartsBox representerer elektroniske komponenter som resistorer, kondensatorer, dioder, transistorer og integrerte kretser som har produsentens delenummer (MPNs) og er tilgjengelige for kjøp fra distributører. Disse komponentene er koblet til en online identitet, noe som muliggjør automatisk henting av data som prising, tilgjengelighet og tekniske spesifikasjoner fra leverandørnettsteder.

Når du oppretter en koblet komponent i PartsBox, assosierer du den med et spesifikt MPN fra en produsent. Dette gjør det mulig for programvaren å hente sanntidsinformasjon om komponenten, noe som forenkler prosessen med å håndtere lageret ditt og opprette BOMer. Koblede komponenter gjør det enklere å holde komponentdataene dine oppdaterte og nøyaktige, ettersom informasjonen synkroniseres med leverandørens database.

I motsetning til lenkede komponenter, brukes lokale komponenter i PartsBox for komponenter som ikke har en MPN eller ikke er tilgjengelige for kjøp på nettet, som generiske komponenter, tilpassede deler, PCB-er eller mekaniske deler. Du kan imidlertid fortsatt koble en lokal komponent til en online identitet etter at du har opprettet den, hvis behovet oppstår.

Hvor er feltet for "lokalt/firmaets delnummer"?

PartsBox støtter to identifikatorer for lenkede deler: produsentens delenummer (MPN) og et lokalt delenummer. Det lokale delenummeret, også kjent som firmaets delenummer, lar deg tildele en intern identifikator til en del. Dette er nyttig for firmaer som har sitt eget interne delenummereringssystem.

For å angi det lokale komponentnummeret for en koblet komponent, endre ganske enkelt navnet på komponenten. Hvis det lokale komponentnummeret avviker fra MPN, vil begge bli vist og indeksert for søk. Dette gjør at komponenter kan bli funnet ved enten identifikator.

Lokale komponentnumre er en funksjon av betalte PartsBox-planer. Gratis Hobbyist/Maker-planen identifiserer koblede komponenter utelukkende ved deres MPN og støtter ikke lokale komponentnumre

Hvorfor er komponentnavnene i databasen min identiske med produsentens delnumre (MPNs)?

Hobbyist-/Maker-planen identifiserer koblete komponenter utelukkende ved deres produsentdelsnummer (MPN). Komponentnavnet settes automatisk til å matche MPN.

Betalte abonnementsplaner muliggjør definering av et tilpasset lokalt navn for komponenter, også referert til som det lokale komponentnummeret eller bedriftens komponentnummer. Dette gjør det mulig å skille det interne komponentidentifikatoren fra produsentens komponentnummer.

Kan jeg legge til mine egne tilpassede felt?

Ja, PartsBox lar deg definere dine egne tilpassede felt for å lagre ekstra data om komponenter, utover de standardfeltene som tilbys. Denne funksjonaliteten er inkludert i betalte planer.

Egendefinerte felt fungerer på en lignende måte som det innebygde "Notater"-feltet, og lar deg fange opp hvilken som helst type informasjon. Imidlertid gir egendefinerte felt en mer strukturert og organisert måte å lagre denne dataen på.

Noen eksempler på hvordan egendefinerte felt kan brukes:

 • Distributørnavn
 • Distributørens delenummer
 • URL-lenke til delen på leverandørens nettsted
 • Delens vekt
 • Taravekten til delens emballasje eller beholder

Dataene som er lagt inn i egendefinerte felt er indeksert, slik at de kan søkes. Dette lar deg enkelt finne komponenter basert på informasjonen som er lagret i disse feltene.

Bør jeg legge til paneliserte PCB-er som paneler eller som enkle PCB-er?

Det riktige svaret er "det kommer an på". Men generelt er det bedre å legge til de nakne PCB-ene og behandle paneler som en emballasjedetalj, likt som hvordan komponenter ankommer i brett. Dette vil fungere godt med produksjon: tross alt er en produksjons- og prisenhet vanligvis en enkelt testet enhet, selv om de kan være produsert og testet i paneler og depanelisert helt på slutten.

Lager

Hvordan bør jeg navngi lagringsplasseringer?

Lagringssteder i PartsBox kan navngis etter et ønsket skjema, men følgende konvensjon anbefales:

 1. Begynn navnet med en bokstav som indikerer lagringstypen:
  1. 'b' for bokser med rom
  2. 's' for hyller som holder komponentruller
  3. 'c' for skap med skuffer
 2. Følg bokstaven med et tosifret tall som unikt identifiserer lagringsenheten (01, 02, osv.).
 3. For lokasjoner med underrom, legg til rommets rutenett-koordinater ved hjelp av et sjakkbrett-navngivningssystem (a1, a2, b1, b2, osv.). Rutenettstørrelsen avhenger av antall rom.

Dette resulterer i lagringsstedsnavn som:

 • "b01-a4" : Boks 1, rad A, kolonne 4
 • "s12-l1-r2" : Hylle 12, nivå 1, spole 2
 • "c05-d3" : Skap 5, skuff 3

Lagringsstedsnavn kan endres når som helst i PartsBox. Tenk imidlertid nøye gjennom navngivningsskjemaet før du skriver ut etiketter eller klistremerker, ettersom omdøping blir upraktisk når etiketter er festet til de fysiske lagringsstedene.

Hvordan sletter jeg en lagringslokasjon?

Lagringssteder kan ikke slettes direkte i PartsBox. Dette er for å opprettholde dataintegritet og unngå å korruptere lagerhistorikken. Hvis et lagringssted ble slettet, ville eventuelle historiske lageroppføringer som refererer til den plasseringen, peke på en ikke-eksisterende plassering, noe som fører til inkonsekvenser.

Som et alternativ kan lagringssteder arkiveres. Arkivering skjuler lagringsstedet fra normale visninger, samtidig som den historiske dataen bevares. Arkiverte steder vil kun være synlige når man undersøker lagerhistorikken til komponenter som tidligere var lagret der.

Denne tilnærmingen sikrer at tidligere lagerbevegelser og lagringsposter forblir intakte og tilgjengelige, selv når en lagringsplassering ikke lenger er i aktiv bruk. Arkiveringsfunksjonaliteten tillater rydding av listen over lagringsplasseringer uten å miste verdifull historisk informasjon.

Støtter PartsBox hierarkiske lagringssteder (plasseringer innenfor plasseringer)?

PartsBox bruker et flatt lagringsnavnskjema og støtter ikke direkte hierarkiske lagringssteder. Implementering av hierarkisk lagring introduserer kompleksitet i søk, filtrering og konsistent visning av steder gjennom applikasjonen.

Som et alternativ kan navngivningsskjemaet for lagringsplasser brukes til å kode hierarki. For eksempel kan navn som "Hylle 1 - Boks 2 - Rom A" reflektere den fysiske hierarkiet mens man fortsatt bruker en flat struktur i applikasjonen.

Denne tilnærmingen gir de organisatoriske fordelene med hierarkisk lagring samtidig som man unngår de tekniske utfordringene og potensielle inkonsekvensene som oppstår fra å modellere lagringssteder på en hierarkisk måte innenfor applikasjonen.

Prosjekter

Kan CAD-data importeres til et prosjekt eller BOM i PartsBox?

Ja, PartsBox støtter import av BOM-er fra CSV- eller TSV-filer eksportert fra elektronisk CAD-programvare. Importforhåndsinnstillinger er tilgjengelige for Altium Designer, Autodesk EAGLE og KiCad, noe som tillater rask og enkel BOM-import.

I tillegg til forhåndsinnstillingene, tillater en egendefinert importinnstilling å kartlegge CSV-kolonner til PartsBox-datafelt. Dette muliggjør import av BOM-er fra nesten hvilken som helst CAD-programvare som kan eksportere en BOM som en CSV-fil.

KiCad BOM-import forhåndsinnstillingen er tilgjengelig i alle planer, inkludert gratisplanen. Forhåndsinnstillinger for kommersielle CAD-pakker, samt tilpasset importfunksjonalitet, er begrenset til betalte kommersielle abonnementsplaner.

Se beskrivelsen av BOM-importfunksjonen for flere detaljer om BOM-importprosessen og støttede formater.

Hvordan håndteres valutakonverteringer i PartsBox?

PartsBox bruker valutakurser fra Den europeiske sentralbanken (ECB) for valutaomregning. Disse kursene oppdateres periodisk i applikasjonen for å gjenspeile de nyeste verdiene.

For historiske lagerdata lagrer PartsBox hver oppførings opprinnelige verdi og valuta. Når denne historiske dataen trenger å vises, konverteres de opprinnelige verdiene på-the-fly ved hjelp av de nåværende valutakursene. Dette skiller seg fra tilnærmingen som typisk brukes i regnskapsprogramvare, som bruker historiske valutakurser for slike konverteringer.

Rasjonale bak bruk av nåværende valutakurser for historiske data er basert på antagelsen om at brukere vanligvis ønsker å se den nåværende prisingen for en materialliste (BOM) for å estimere fortjenestemarginer. Derfor gir anvendelse av nåværende valutakurser på historiske data et mer relevant kostnadsestimat for den nåværende tidsperioden.

Data

Kan jeg eksportere/laste ned dataene mine?

PartsBox tilbyr omfattende dataeksportfunksjonalitet, som lar brukere laste ned alle data som er lagt inn i systemet når som helst. De eksporterte dataene leveres i JSON (JavaScript Object Notation) format, som er et maskinlesbart og lett tolkbart datautvekslingsformat.

Valget av JSON som eksportformat er drevet av kompleksiteten i den underliggende datamodellen i PartsBox. Datastrukturene kan ikke tilstrekkelig representeres i et tabulært format som et regneark. JSON bevarer hele datahierarkiet og relasjonene, noe som sikrer at all informasjon beholdes under eksportprosessen. Dette gir brukerne fleksibilitet til å migrere dataene sine til alternative systemer i fremtiden om nødvendig.

Hva er JSON? Hva kan jeg gjøre med det?

JSON (JavaScript Object Notation) er et lettvekts datautvekslingsformat som muliggjør lagring av strukturerte data i et godt definert og menneskelesbart filformat. Det tjener et lignende formål som XML (eXtensible Markup Language), men tilbyr en enklere syntaks og lettere parsing.

Datauttrekkene som PartsBox tilbyr i JSON-format er primært ment for programmatisk bruk og import til andre systemer. Selv om de eksporterte JSON-filene ikke kan brukes direkte i regnearkapplikasjoner, er de svært verdifulle for utviklere og systemintegratorer som trenger å behandle og importere dataene til andre programvareverktøy eller databaser.

Det er viktig å merke seg at datamodellen i PartsBox ikke er flat, noe som betyr at den ikke kan representeres nøyaktig i en enkel tabellstruktur som en CSV-fil (Comma-Separated Values). For eksempel, hver komponent i PartsBox opprettholder en historikk av lageroppføringer, som ville gå tapt hvis dataene ble eksportert som et flatt regneark. JSON-formatet bevarer den rike strukturelle informasjonen og relasjonene mellom forskjellige enheter i PartsBox-datamodellen.

Kan jeg redigere eksporterte data og importere dem tilbake til PartsBox?

Nei, redigering og re-import av eksporterte data støttes for øyeblikket ikke. Å tillate vilkårlige endringer i de eksporterte dataene ville kreve komplekse konsistenssjekker for å unngå å introdusere feil eller inkonsistenser når de modifiserte dataene importeres tilbake til PartsBox.

I tilfelle av datatap eller korrupsjon, kan PartsBox-støtte manuelt importere dataene dine som et engangstiltak for nødgjenoppretting. Imidlertid er denne prosessen ikke automatisert og krever manuell intervensjon fra PartsBox-teamet for å sikre at dataintegriteten opprettholdes.

Er dataene mine sikre?

PartsBox iverksetter flere tiltak for å sikre sikkerheten og integriteten til brukerdata:

Dataoppbevaring: Alle brukerdata lagres i et distribuert databasesystem, med replikering på tvers av flere servere for redundans og høy tilgjengelighet.

Datakopier: Krypterte sikkerhetskopier utføres hver time, inkludert sikkerhetskopiering utenfor stedet for katastrofegjenoppretting. Sikkerhetskopieringskryptering bruker AES-256-standarden.

Passordbeskyttelse: Brukerpassord er hashet og saltet med SHA512 kombinert med bcrypt for robust beskyttelse mot forsøk på å knekke dem.

Dataoverførbarhet: Brukere kan eksportere hele datasettet sitt når som helst i JSON-format. I en katastrofal hendelse kan dataene gjenopprettes fra denne JSON-eksporten.

Tilgangssikkerhet: All dataaksess skjer over HTTPS, noe som gir kryptering av data under overføring.

Brukeransvar: Brukere er ansvarlige for å sette et sterkt kontopassord. Det anbefales å bruke en anerkjent passordbehandler for å generere et passord med høy entropi.

Ved å bruke bransjestandard kryptering, hash-algoritmer og sikkerhetskopieringsprosedyrer, beskytter PartsBox brukerdata mot uautorisert tilgang eller tap. Den distribuerte arkitekturen og sikkerhetskopiering på eksterne steder gir ytterligere motstandsdyktighet. Dataoverførbarhet sikrer at brukere kan hente dataene sine ved behov. Til syvende og sist deler både PartsBox og brukerne ansvaret for datasikkerhet.

Hvordan kan jeg endre min e-postadresse eller brukernavn i PartsBox?

Vennligst kontakt support@partsbox.io.

Forretning

Er PartsBox gratis for hobbyister og skapere? Hva er forretningsmodellen?

PartsBox tilbyr en gratis plan for skapere og hobbyister. Tjenesten genererer inntekter gjennom betalte planer, som er godt egnet for selskaper som driver med prototyping, elektronikklaboratorier, forskningslaboratorier og små til mellomstore elektronikkproduksjoner (kontraktprodusenter). Inntektene fra disse betalte planene sikrer den pågående utviklingen og vedlikeholdet av PartsBox.

Hvordan kan jeg be om en ny funksjon i PartsBox?

For å be om en ny funksjon, vennligst bruk skjemaet for forslag/tilbakemelding som er gitt. Når du sender inn forespørselen din, vennligst spesifiser om mangelen på denne funksjonen er en "dealbreaker" som forhindrer deg fra å bruke PartsBox helt. I tillegg, hvis den forespurte funksjonen ville gi betydelig verdi for deg, vennligst angi om du ville være villig til å oppgradere til en betalt plan for å få tilgang til den.

Hvorfor er ikke funksjon X inkludert i den gratis planen?

Å utvikle og vedlikeholde programvare krever betydelige ressurser, inkludert maskinvare, energi og arbeidskostnader. Som en bedrift, sikter PartsBox mot å være økonomisk bærekraftig og stabil over lang tid for å fortsette å tilby en pålitelig tjeneste til sine brukere.

For å oppnå dette tilbyr PartsBox forskjellige abonnementsplaner. Den gratis planen er designet for å gi hobbyister og skapere alle de essensielle funksjonene de trenger for å effektivt håndtere sitt elektroniske komponentlager. En unntak er funksjonen for strekkodeskanning i nettleseren ved bruk av en datamaskins kamera. På grunn av de høye lisenskostnadene per bruker assosiert med denne teknologien, er det ikke gjennomførbart å inkludere den i den gratis planen. Imidlertid streber PartsBox etter å gjøre de mest nyttige funksjonene tilgjengelige for alle brukere samtidig som de sikrer tjenestens langsiktige levedyktighet.

Langsiktig Levedyktighet og Datasikkerhet

En vanlig bekymring ved å ta i bruk ny programvare, spesielt fra mindre selskaper, er langsiktig levedyktighet. Vil programvaren fortsatt bli støttet og vedlikeholdt i fremtiden? Det er et gyldig spørsmål, gitt den høye feilraten blant teknologiske oppstartsselskaper. Selv om det ikke kan gis absolutte garantier, her er noen nøkkelpunkter om PartsBox:

 • PartsBox er designet for vedlikehold til lav kostnad. Arkitekturen er hovedsakelig klientside, noe som minimerer serverstøttekravene for gratisnivået. Dette reduserer driftskostnadene og øker bærekraften.
 • PartsBox er en lønnsom virksomhet, ikke en venturekapital-finansiert oppstart som opererer med tap. Lønnsomhet bidrar til langsiktig stabilitet og reduserer risikoen for plutselig nedleggelse på grunn av mangel på finansiering.
 • PartsBox er et langsiktig, stabilt prosjekt, ikke et kortsiktig foretak. Fokuset er på å bygge en pålitelig, varig løsning.

Det sagt, fremtiden er alltid usikker. Som grunnlegger, sikter jeg mot å være transparent og unngå å gi løfter jeg ikke kan holde. Jeg kan kun dele mine nåværende intensjoner.

Ett løfte jeg gir er at dataene dine aldri vil bli holdt som gissel. Dataeksportfunksjonalitet er og vil fortsette å bli vedlikeholdt, noe som sikrer at du kan hente ut dataene dine når som helst. Dette engasjementet for dataoverførbarhet gir ro i sinnet og fleksibilitet.

Oppsummert, selv om ingen selskap kan garantere sin fremtid, er PartsBox strukturert for langvarig bærekraft og er forpliktet til datasikkerhet og tilgjengelighet.

Kontroller lageret, bestilling og produksjon

Prøv demoen

Planer & priser