Om PartsBox®

PartsBox® ble opprettet av Jan Rychter. Jeg har drevet med programvare- og maskinvareutvikling i mer enn 25 år nå. PartsBox ble født fordi jeg hadde et praktisk behov for å håndtere mine elektroniske komponenter og kunne ikke finne noe som fungerte godt nok. Jeg tenkte at jeg ville skrive noe som fungerer for meg, og kanskje det vil fungere for andre mennesker også.

PartsBox er ikke en oppstart. Det er en bærekraftig, langsiktig, lønnsom operasjon med organisk vekst. Det er ingen VC-finansiering, intet press for ekstrem vekst, og bedriften er lønnsom, noe som betyr at det også er ingen grunn til å bekymre seg for at selskapet plutselig blir nedlagt.

PartsBox er basert i Den europeiske union 🇪🇺 og vårt kontor er i Warszawa, Polen (Astoria Building, Przeskok 2, 9. etasje):

PartsBox® er et registrert varemerke. Alle rettigheter forbeholdt.

Tekniske detaljer, for de som er interessert: programvaren er skrevet i ClojureScript (kompilert til svært optimalisert JavaScript) på klient siden, ved hjelp av React.js for oppdateringer av brukergrensesnittet, og Clojure på server siden, kjørende i en JVM (Java Virtual Machine). Den bruker RethinkDB distribuert database for datalagring.

Lisenser

Å skape denne applikasjonen ville ikke ha vært mulig uten åpen kildekode-programvare, som jeg er veldig takknemlig for. Spesiell takk går til Rich Hickey for å ha oppfunnet Clojure, og Cognitect for å gjøre Clojure og ClojureScript tilgjengelig.

Brukt programvare inkluderer også:

Opphavsrett (c) Facebook, Inc. og dets tilknyttede selskaper.

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer til hvem Programvaren er utstyrt å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående opphavsrettsmerknad og denne tillatelsesmerknaden skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTSHOLDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, HVORVIDT I EN HANDLING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE FORHANDLINGER I PROGRAMVAREN.

Opphavsrett (c) 2014-2016 Matt Zabriskie. Alle rettigheter reservert.

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens, og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer til hvem Programvaren er møblert å gjøre så, underlagt følgende betingelser:

Ovennevnte opphavsrettsmerknad og denne tillatelsesnotisen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN ART, UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTSHOLDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN HANDLING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE HANDELSMÅTER I PROGRAMVAREN.

Opphavsrett (c) 2018 Jed Watson

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer til hvem Programvaren er utstyrt å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående opphavsrettsmerknad og denne tillatelsesmerknaden skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTSHOLDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, HVORVIDT I EN HANDLING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE FORHANDLINGER I PROGRAMVAREN.

Opphavsrett © 2018 Project Nayuki. (MIT-lisens) https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens til, og/eller selge kopier av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren er levert til, å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Den ovennevnte opphavsrettsmerknaden og denne tillatelsesmerknaden skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

Programvaren leveres "som den er", uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Under ingen omstendigheter skal forfatterne eller opphavsrettsinnehaverne være ansvarlige for noe krav, skader eller annet ansvar, enten i en handling av kontrakt, tort eller på annen måte, som oppstår fra, ut av eller i forbindelse med programvaren eller bruken eller andre forhandlinger i programvaren.

Opphavsrett (c) 2009-2011 Andrew A. Raines

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens, og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer til hvem Programvaren er levert å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovennevnte opphavsrettsmerknad og denne tillatelsesmerknaden skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTSHOLDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNEN ANSVARLIGHET, ENTEN I EN HANDLING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE FORHANDLINGER I PROGRAMVAREN.

Opphavsrett © 2012-2014 Leonardo Borges

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens til, og/eller selge kopier av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren er levert til, å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Den ovennevnte opphavsrettsmerknaden og denne tillatelsesmerknaden skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN ART, UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTSHOLDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN HANDLING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE FORHANDLINGER I PROGRAMVAREN.

Opphavsrett (c) 2019 Daniel Eden

Tillatelse gis herved, vederlagsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å håndtere Programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, gi sublicens og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer til hvem Programvaren er utstyrt å gjøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående opphavsrettsmerknad og denne tillatelsesmerknaden skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTSHOLDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, HVORVIDT I EN HANDLING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE FORHANDLINGER I PROGRAMVAREN.

Innholdsfortegnelse

Kontroller lageret, bestilling og produksjon

Prøv demoen

Planer & priser