PartsBox brukerveiledning

Introduksjon

Hva er PartsBox?

PartsBox er et omfattende nettbasert verktøy for å håndtere elektronikkproduksjon, inkludert funksjonalitet som spenner fra lagerstyring til BOM-prising, produksjon og innkjøp. Det gir en sentralisert plattform for å strømlinjeforme og optimalisere hele prosessen med elektronikkproduksjon.

Lagerstyring

PartsBox tilbyr et robust lagerstyringssystem som holder oversikt over elektroniske komponenter, deres lagringssteder og nåværende lagerbeholdning. Det støtter ulike typer komponenter, inkludert lenkede komponenter (med produsentens delenummer), lokale komponenter (tilpassede eller generiske komponenter), meta-komponenter (utskiftbare komponenter) og sub-samlinger (resultat av å bygge prosjekter). Hver komponent kan assosieres med detaljert informasjon som produsent, MPN, fotavtrykk, tagger og egendefinerte felt. Programvaren tillater også opprettelse og styring av lagringssteder, som kan representere fysiske lagringsenheter som bokser, hyller eller stativer.

BOM-prising

Med PartsBox kan du enkelt prise din Bill of Materials (BOM) ved å bruke oppdaterte komponentpriser fra nettbaserte distributører. Last bare opp din BOM, og programvaren vil automatisk hente de siste prisene, med tanke på prisbrudd, valutakonverteringer, minimumsbestillingsmengder (MOQ) og bestillingsmultipler. I tillegg til nettbaserte tilbud, kan du legge til dine lokale tilbud fra leverandører, og spesifisere flere prisbrudd, valutaer, gyldighetsperioder, MOQ og bestillingsmultipler. Dette sikrer at du alltid har en nøyaktig og oppdatert estimat av BOM-kostnadene dine.

Produksjonsstyring

PartsBox forenkler prosessen med å bygge elektroniske prosjekter ved å håndtere hele produksjonssyklusen. Prosjekter i PartsBox representerer BOM-er som kan bygges, noe som resulterer i opprettelsen av undermonteringskomponenter. Når et prosjekt er bygget, trekkes de nødvendige komponentene fra lageret, og lagerbeholdningen for den resulterende undermonteringskomponenten legges til. Bygg kan utføres i ett trinn eller flere trinn, noe som gir fleksibilitet i produksjonsprosessen. Programvaren holder en detaljert historikk over alle bygg, noe som gjør det enkelt å spore og revidere.

Partikontroll

PartsBox tilbyr fullstendig partikontrollfunksjonalitet, som lar deg spore spesifikke partier av komponenter fra deres kilde til deres bruk i produksjon. Partier kan assosieres med detaljert informasjon som navn, beskrivelse, vedlegg og en hendelseslogg som registrerer alle aktiviteter relatert til partiet. Denne toveis sporbarheten sikrer at du har full oversikt over opprinnelsen og bruken av hvert parti med komponenter, noe som muliggjør bedre kvalitetskontroll og overholdelse av bransjereguleringer.

Designfilosofi

PartsBox er designet fra bunnen av for å være rask, diskret og enkel å bruke. Brukergrensesnittet er raskt og responsivt, noe som lar deg raskt søke etter komponenter, sjekke lagerbeholdning, legge til eller fjerne lager, og få tilgang til prosjekter. Hver handling skjer øyeblikkelig, uten noen merkbar forsinkelse.

En av nøkkelfunksjonene til PartsBox er dens sanntids samarbeidsegenskaper. Flere brukere kan jobbe samtidig innenfor applikasjonen, og eventuelle endringer gjort av en bruker er umiddelbart synlige for alle andre brukere. Dette sikrer at alle alltid har tilgang til den mest oppdaterte informasjonen, og eliminerer behovet for manuell synkronisering eller kommunikasjon.

I motsetning til mange tradisjonelle ERP (Enterprise Resource Planning) eller MRP (Material Requirements Planning) verktøy, som kan være komplekse og tungvinte å implementere, er PartsBox designet for å være enkelt å introdusere og integrere i din eksisterende arbeidsflyt. Det sikter mot å forårsake minimal friksjon innenfor et selskap, slik at brukere kan adoptere det raskt og sømløst.

PartsBox er mer enn bare et verktøy du er tvunget til å bruke; det er et verktøy du vil ønske å bruke. Det intuitive grensesnittet, kraftige funksjoner og sanntidssamarbeid gjør det til en hyggelig og produktiv opplevelse for alle som er involvert i prosessen med å håndtere elektroniske komponenter. Enten du er en ingeniør, en innkjøpsleder eller en produksjonssjef, vil PartsBox forenkle arbeidet ditt og hjelpe deg med å holde deg organisert og effektiv.

Konsepter

Deler

PartsBox handler alt om elektroniske komponenter, så en 'komponent' er et grunnleggende konsept. En komponent representerer en elektronisk eller mekanisk komponent. Det finnes flere typer komponenter:

 • Koblede komponenter er for komponenter med produsentens delenummer (MPNs). Hvis en komponent har et MPN og du kan finne den på nettet, velg dette alternativet. Du vil umiddelbart få en beskrivelse, en lenke til databladet, en lenke til produsentens nettsted, komponentspesifikasjoner, et miniatyrbilde, og PartsBox vil kunne hente priser og tilgjengelighetsinformasjon om denne komponenten fra distributører.
 • Lokale komponenter er for alt annet: generiske og navnløse komponenter, kretskort, tilpassede deler, mekaniske deler, og alt som ikke har et eksakt delenummer.
 • Meta-komponenter grupperer komponenter som er utskiftbare (nøyaktige erstatninger for hverandre).
 • Undermonteringskomponenter er resultatet av å bygge et prosjekt og tilsvarer 1:1 til prosjekter.

Merk at for generiske og navnløse komponenter (f.eks. en navnløs NE555 i en DIP-pakke) er det vanligvis bedre å bruke lokale deler. Det finnes hundrevis av versjoner av NE555, og din spesielle versjon kan være litt forskjellig fra noen andres. Så bruk koblede deler bare for nøyaktig matchende komponenter (for eksempel hvis du har en 'NE555PWG4' fra Texas Instruments, koble den).

Komponenter er abstrakte: de beskriver komponenten, men før du legger til faktisk lager, representerer de ikke fysiske ting. Selv komponenter uten lager er nyttige - for eksempel kan du legge dem til i prosjekter (BOMs) for å få prising for prosjektene dine.

Koblede komponenter har to navn: det lokale (interne) navnet og det offisielle MPN. I den gratis hobbyplanen må det lokale navnet være det samme som MPN. I kommersielle planer kan begge navnene brukes, og det lokale navnet kan være forskjellig fra MPN. Det lokale navnet kan endres ved å omdøpe komponenten.

Meta-komponenter brukes til å gruppere sammen komponenter som er utbyttbare. Dette er nyttig for passive komponenter, hvor flere komponentalternativer kan legges til, eller for ethvert tilfelle hvor flere komponenter er ekvivalente og hvilken som helst av dem kan velges basert utelukkende på pris og tilgjengelighet. PartsBox vil håndtere meta-komponenter på samme måte som normale komponenter, og utsetter valget av den faktiske komponenten som skal brukes. Når man priser prosjekter, vil tilbud for alle medlemskomponenter bli vurdert.

Sub-samlinger representerer resultatene av å bygge prosjektene dine. Når du bygger et prosjekt, blir lager lagt til den tilsvarende sub-samlingen. Komponenten kan deretter brukes i andre prosjekter om nødvendig. Dette gir en måte å bygge komplekse produkter som består av en rekke sub-samlinger og komponenter, hver produsert eller anskaffet separat.

I tillegg til standardattributter som navn eller produsent, kan komponenter også ha egendefinerte felt/attributter (i planer som støtter denne funksjonen). Som 'Notater'-feltet, kan disse brukes til å lagre hvilken som helst data, men på en mer strukturert måte. Noen bruksområder inkluderer Distributør, Distributør Delnummer, Leverandør Del URL, Vekt eller Beholder Tarevekt. Egendefinerte felt er indeksert for søk.

Lager

Etter at du har opprettet en komponent i PartsBox, kan du legge til lager for å representere det fysiske lageret av den elektroniske komponenten. Lager representerer de faktiske, håndgripelige kopiene av komponenten som du har på hånden eller vil ha tilgang til i fremtiden.

En enkelt komponent kan ha lager på flere steder. Dette er spesielt nyttig når man håndterer ruller med komponenter. Ofte kan du ønske å beholde en full rull på ett sted mens du lagrer en mindre mengde på kuttet tape på et annet. Å spore lager på tvers av forskjellige steder viser seg også verdifullt når man jobber med kontraktsprodusenter, da det lar deg overvåke lager som fysisk er lokalisert utenfor kontoret ditt.

PartsBox skiller bevisst mellom konseptene komponenter og lagerbeholdning. Du kan tenke på komponenter som beholdere som kan inneholde faktiske komponenter (lagerbeholdning). Komponenter med null lagerbeholdning tjener viktige formål:

 • De indikerer hva som trenger å bli bestilt.
 • De lar deg spore ventende ordrer.
 • Dine prosjekter (BOMs) kan bruke komponenter som du ikke fysisk har på lager, men din produsent vil ha.
 • De lar deg importere BOMs fra CAD-verktøy i fremtiden, automatisk matche BOM-poster til komponenter.

PartsBox behandler lagerhistorikk som en permanent post med begrensede redigeringsmuligheter. Du kan alltid fjerne det nyeste innlegget, men eldre innlegg kan ikke slettes, og deres mengder kan ikke endres. Denne tilnærmingen sikrer integriteten og sporbarheten til lagerdataene dine over tid.

Lotter

I PartsBox representerer et parti en spesifikk batch eller forsendelse av elektroniske komponenter, sporbart til en kjent kilde. Partikontroll er en valgfri funksjon som tillater mer detaljert sporing og håndtering av komponentlager.

Når partikontroll er aktivert, deles all lagerbeholdning for en gitt komponent inn i distinkte partier. Hvert parti opprettes når ny lagerbeholdning legges til, og sikrer at hver batch av komponenter er assosiert med et spesifikt parti. Dette gjør det mulig å skille mellom tilsynelatende identiske komponenter som kan ha blitt anskaffet på forskjellige tidspunkter eller fra forskjellige leverandører.

Partier kan ha ulike data knyttet til seg, inkludert:

 • Navn: Et unikt identifikator for partiet, vanligvis relatert til kilden eller anskaffelsesdatoen.
 • Beskrivelse: Ytterligere detaljer om partiet, som leverandørinformasjon eller spesifikke egenskaper.
 • Vedlegg: Relevante dokumenter, som datablad, samsvarssertifikater eller fakturaer.
 • Merkelapper: Et parti kan merkes, slik at partier senere kan filtreres for visning eller når man velger komponentkilder for bygg.

Ved å bruke parti-kontroll, muliggjør PartsBox mer presis sporing av komponenter gjennom hele lagerstyringsprosessen. Dette er spesielt nyttig for å håndtere komponenter med begrenset holdbarhet, sikre sporbarhet i tilfelle kvalitetsproblemer, eller overholde regulatoriske krav i visse bransjer.

Når komponenter forbrukes under en bygging eller overføres mellom lagringssteder, blir den spesifikke batchen registrert, og opprettholder en komplett historikk av hver batchs bruk. Denne detaljerte sporingen gjør det enklere å identifisere og isolere problemer, skulle de oppstå.

Bruken av partier i PartsBox gir et ekstra lag av kontroll og synlighet over lageret av elektroniske komponenter, noe som muliggjør mer effektiv og nøyaktig styring av komponenter.

Lagringslokasjoner

Et lagringssted er et sted hvor komponenter kan lagres. Det kan være et rom, en skuff, en hylle, en boks, et rom inne i en boks, eller noe annet du kan tenke deg. Hvordan du organiserer lagringen din er opp til deg. Noen kaster alle komponentene sine i to eller tre bokser, og noen bruker en mer finmasket tilnærming.

Du kan navngi dine lagringsplasseringer som du vil, men det er et foreslått navneskjema:

Start med en bokstav. Du kan bruke b for bokser (med rom), men du kan også ha hyller (med spoler), eller skap med skuffer. Et tosifret tall følger, det er nummeret på boksen, hyllen, skapet eller skuffen din. Deretter, hvis plasseringen har underrom, bruker vi et sjakkrutenett-system: a1, a2, b1, b2, og så videre, avhengig av rutenettets størrelse. Dette resulterer i navn som 'b01-a4', som betyr 'boks 1, rad a, kolonne 4', eller 's12-l1-r2' som er 'hylle 12, nivå 1, spole 2'. Bruk hva som helst som lar deg enkelt finne komponenter.

Prøvebøker med motstander eller kondensatorer kan merkes som bokser, uten underavdelinger, fordi det er lett å finne en bestemt verdi i en prøvebok.

Dine lagringsplassnavn kan endres når som helst, men velg dem nøye, da når du først har skrevet ut etikettene/klistremerkene dine, blir det litt vanskeligere å endre dem.

Bedrifter som jobber med CM/EMS (kontraktprodusenter) legger ofte til produsentens navn som prefiks på noen av lagringsstedene sine, slik at de enkelt kan filtrere lokasjoner og se hva CM har på lager akkurat nå.

CM/EMS-selskaper, på den annen side, prefikser ofte noen lagringsplasseringer med kundenes navn, for å få kundespesifikke lagringsplasseringer for konsignede deler.

Vedlegg

PartsBox tillater vedlegg av vilkårlige filer til deler, prosjekter, lagringssteder, partier og ordrer. Denne funksjonen er nyttig for å holde all relevant informasjon organisert og lett tilgjengelig. Noen vanlige eksempler på filer du kanskje vil legge ved inkluderer:

 • Datablad for elektroniske komponenter
 • 3D CAD-modeller av mekaniske deler
 • Fakturaer og pakksedler for ordrer
 • Kvalitetskontrolldokumenter og testrapporter
 • Produktbilder og bilder
 • Applikasjonsnotater og referansedesign
 • Samsvarssertifikater (CoC) og sikkerhetsdatablad (MSDS)

Ved å feste disse filene direkte til de relevante elementene i PartsBox, kan du sikre at viktig informasjon alltid er lett tilgjengelig. Du trenger ikke å bekymre deg for navnekonvensjoner, katalogstrukturer eller å huske hvor filer er lagret på en server.

Vedlegg lagres sikkert i skyen og kan nås fra hvor som helst.

Når du ser på detaljsiden for et element med vedlegg, vil du se en liste over alle vedlagte filer. Å klikke på et filnavn vil laste ned vedlegget til datamaskinen din. Du kan også gi nytt navn til vedlegg, eller slette dem hvis de ikke lenger er nødvendige.

Ved å utnytte vedleggsfunksjonen i PartsBox, kan du holde all essensiell dokumentasjon organisert og knyttet til relevante elementer i inventaret ditt. Dette sparer tid og sikrer at alle på teamet ditt har tilgang til informasjonen de trenger.

Ordrer

I PartsBox representerer ordre kjøp av komponenter fra leverandører. Hver ordre går gjennom tre distinkte stadier:

 1. Åpen: Når en ordre først opprettes, starter den i "Åpen"-tilstanden. I denne tilstanden kan du fritt modifisere ordren, legge til eller fjerne linjeelementer etter behov. Dette lar deg gradvis bygge opp ordren din før du sender den til leverandøren.
 2. Bestilt: Når du har fullført bestillingen din og plassert den hos leverandøren, går bestillingen over til "Bestilt"-tilstanden. Dette indikerer at bestillingen er sendt inn og du venter nå på at leverandøren skal behandle og sende komponentene dine. I denne tilstanden kan bestillingen ikke lenger endres.
 3. Mottatt: Etter at leverandøren har sendt bestillingen din og du har mottatt alle komponentene, bytter bestillingen automatisk til "Mottatt"-tilstanden. Denne overgangen skjer når du markerer alle linjeelementene på bestillingen som mottatt i PartsBox. "Mottatt"-tilstanden betyr at bestillingen er fullført og alle komponentene er lagt til i lageret ditt.

Prosjekter

Et prosjekt i PartsBox representerer en materialliste (BOM), som er en liste over komponenter som kreves for å bygge en elektronisk enhet eller samling. Hvert prosjekt er assosiert med et spesifikt design eller produkt.

Prosjekter tjener flere formål i PartsBox:

 1. Bygging av enheter: Når du er klar til å produsere en enhet, kan du opprette et bygg fra prosjektet. Dette lar deg spore produksjonsprosessen, håndtere lagerbeholdningsnivåer, og sikre at du har alle nødvendige komponenter tilgjengelig.
 2. Kostnadsestimering: PartsBox lar deg prise BOM-en assosiert med et prosjekt, og gir deg et estimat av den totale kostnaden for komponentene som trengs for å bygge enheten. Dette er nyttig for å ta informerte beslutninger om produktprising og håndtering av produksjonskostnader.
 3. Undermonteringer: Et prosjekt kan også tilsvare en undermontering, som er en del av en større enhet eller system. Når du bygger et prosjekt, blir det resulterende lageret lagt til den tilsvarende undermonteringsdelen, som deretter kan brukes i andre prosjekter som en komponent.

Bygg

En bygging representerer resultatet av å bygge et prosjekt. Det tilsvarer normalt en batch med enheter som har blitt produsert, eller som blir produsert. PartsBox støtter enkelttrinns og flertrinnsbygginger, og en flertrinnsbygging kan være pågående (ikke fullført ennå).

Tilbud

Tilbud fra leverandører/distributører kan knyttes til komponenter, for å brukes når man priser prosjekter som krever komponenten. Tilbud kan ha flere prisbrudd, samt gyldighetsperioder (utløpsdatoer), minimumsbestillingsmengde (MOQ) og bestillingsmultipler.

Kjøpslister

En innkjøpsliste er en konsolidert liste over komponenter som kreves for å bygge ett eller flere prosjekter, basert på materiallisten (BOM) for hvert prosjekt og de spesifiserte byggmengdene. Den representerer komponentene du trenger å bestille for å fullføre de planlagte byggene dine.

For å opprette en innkjøpsliste, legger du prosjekter til handlekurven din, og spesifiserer mengden av hvert prosjekt du har til hensikt å bygge. PartsBox kombinerer deretter de individuelle BOM-ene, multipliserer komponentmengdene med byggemengdene, og slår dem sammen til en enkelt liste. Denne prosessen fjerner duplikater av vanlige komponenter på tvers av prosjekter, noe som resulterer i en forent liste over alle komponentene du trenger å kjøpe.

Innkjøpslisten gir en klar oversikt over dine innkjøpsbehov, noe som gjør det enklere å håndtere lageret ditt og planlegge bestillingene dine. Den tar hensyn til de nåværende lager nivåene i lageret ditt, og indikerer hvilke komponenter som må bestilles og i hvilke mengder.

Når du har gjennomgått og finalisert innkjøpslisten din, kan du fortsette å opprette leverandørordrer direkte fra listen. PartsBox hjelper deg med å velge de beste leverandørene basert på dine preferanser, som pris, tilgjengelighet og leveringstid. Du kan dele innkjøpslisten i flere leverandørordrer om nødvendig, for å optimalisere innkjøpsprosessen og redusere kostnader.

Rapporter

Rapporter lar deg få oversiktsinformasjon om dataene dine.

Som alt annet i PartsBox, oppdateres rapporter i sanntid. Som et eksempel, hvis du holder en 'Lavt Lager' rapport åpen, og noen andre fjerner lager (som vil føre til at lageret for en bestemt komponent går under en terskel), vil rapporten din bli oppdatert umiddelbart.

Organisasjoner (Selskaper)

PartsBox støtter samarbeid gjennom konseptet med organisasjon (selskaper). Et selskap eller en organisasjon i PartsBox representerer en delt database som flere brukere kan få tilgang til samtidig. Dette lar team arbeide sammen om å håndtere deres elektroniske komponentlager, innkjøp og produksjon.

Når du oppretter et selskap eller en organisasjon i PartsBox, kan du invitere andre brukere til å bli med og samarbeide. Antall brukere som kan få tilgang til en selskapsdatabase avhenger av abonnementsplanen din. Hvis du trenger å imøtekomme flere brukere, kan du oppgradere planen din tilsvarende.

For å gi noen tilgang til en bedriftsdatabase, må de først opprette en PartsBox-konto. Når de har en konto, kan en administrator for bedriften invitere dem og gi dem passende tilgangsrettigheter. Dette lar deg kontrollere hvem som har tilgang til bedriftens data og hvilke handlinger de kan utføre.

I tillegg til firmadatabaser, har hver PartsBox-bruker også en gratis privat database for personlig bruk. Denne private databasen er separat fra eventuelle firmadatabaser du måtte ha tilgang til. Du kan enkelt bytte mellom din private database og eventuelle firmadatabaser ved å bruke databasen bytteren som er plassert øverst på PartsBox-appskjermen. Bytteren viser navnet på den valgte databasen.

Tilgangsrettigheter

PartsBox tilbyr fleksible tilgangskontrollalternativer for å sikre at brukere har passende tillatelser basert på deres roller og ansvar innenfor selskapet. Et selskap har alltid minst én 'admin'-bruker som besitter det høyeste nivået av kontroll og kan administrere faktureringsinformasjon og gi eller tilbakekalle tilgang til andre brukere.

For planer uten Rollebasert Tilgangskontroll (RBAC), tilbyr PartsBox tre grunnleggende tilgangsnivåer:

 • Admin: Brukere med admin-tilgang har full kontroll over systemet. De kan lese og skrive databasedata, administrere brukertilgang, endre faktureringsinformasjon, slette alle data og avbryte abonnementet. Administratorer har det høyeste nivået av ansvar og bør tildeles med omhu.
 • Les/Skriv: Brukere med lese/skrive-tilgang kan vise og endre databasedata, som å opprette og oppdatere komponenter, lagringssteder, prosjekter og bygg. De kan imidlertid ikke administrere brukerkontoer, faktureringsinformasjon eller abonnementet. Dette nivået passer for brukere som aktivt jobber med inventaret og trenger å gjøre endringer.
 • Kun lesetilgang: Brukere med kun lesetilgang kan se databasedata, men kan ikke gjøre endringer. Dette nivået er passende for brukere som trenger å få tilgang til informasjon for referanseformål, men som ikke trenger muligheten til å gjøre endringer.

For planer med rollebasert tilgangskontroll (RBAC), tilbyr PartsBox en mer detaljert og tilpassbar tilnærming til tilgangsstyring. Med RBAC kan selskaper definere et hvilket som helst antall roller og tildele dem til brukere basert på deres spesifikke ansvar. Hver rolle definerer tillatelser for individuelle operasjoner, som å opprette komponenter, legge til lager, eller utføre bygginger.

RBAC tillater finjustert kontroll over tillatelser, noe som gjør det mulig for bedrifter å opprette begrensede roller med begrenset tilgang. For eksempel kan en 'Mottak'-rolle defineres for å tillate brukere å legge til og flytte lager, men ikke endre prosjekter eller utføre bygg. Denne rollen ville være passende for ansatte ansvarlige for å motta og organisere innkommende lager.

På samme måte kan en 'Produksjon'-rolle opprettes for å tillate brukere å utføre bygg fra forhåndsdefinerte prosjekter, men ikke endre prosjektene selv. Denne rollen ville være nyttig for ansatte involvert i produksjonsprosessen som trenger å montere produkter basert på etablerte design.

Revisjonsspor

I større organisasjoner er det ofte nødvendig å opprettholde en uforanderlig revisjonsspor av alle databasemodifikasjoner for regulatorisk overholdelse og sporbarhet. Dette er spesielt viktig for selskaper som er underlagt forskrifter som US FDA Tittel 21 CFR Del 11, som krever strenge regler for dokumentasjon og dataintegritet.

Selv i fravær av juridiske forpliktelser, velger mange selskaper å implementere en revisjonsspor som en beste praksis for å sikre ansvarlighet og lette rotårsaksanalyse i tilfelle problemer eller avvik.

PartsBox-planer med funksjonen for revisjonssporing registrerer automatisk en detaljert historikk over hver endring gjort i databasen. Hver revisjonssporingspost inkluderer:

 • Et presist tidsstempel for når endringen skjedde
 • Brukerkontoen ansvarlig for endringen
 • Detaljerte data som beskriver den spesifikke naturen til endringen

Denne informasjonen gir et omfattende og detaljert bilde av databasens utvikling over tid, som lar administratorer rekonstruere hendelsesforløpet og forstå konteksten bak hver endring.

Revisjonssporingsdata kan enkelt eksporteres fra PartsBox i et format som er egnet for digital signering og langvarig arkivering. Denne eksporterte dataen fungerer som en verifiserbar post av systemets historikk, som kan brukes til å demonstrere overholdelse av relevante forskrifter under revisjoner eller inspeksjoner.

Komponenttap

I prosessen med å montere elektroniske enheter ved hjelp av SMT (Surface Mount Technology) plukk-og-plass-maskiner, vil en viss prosentandel av komponentene (komponenter) uunngåelig gå tapt eller bli avvist. Dette skyldes de iboende begrensningene og imperfeksjonene i den automatiserte monteringsprosessen.

Videre krever det mekaniske designet av tape-matere brukt i disse maskinene en minimumslengde på tapen, kjent som "lederen", før maskinen automatisk kan plukke opp komponenter fra tapen. Komponentene som er inneholdt i denne leder-tapen blir effektivt ubrukt og bidrar til det totale komponentsvinnet.

Komponenttap, også referert til som komponentavfall, er en viktig faktor å vurdere når man planlegger produksjon og håndterer lager. Å ikke ta hensyn til tap kan føre til uventede mangler og produksjonsforsinkelser.

PartsBox adresserer dette problemet ved å tillate brukere å sette attrisjonsparametere på en per-komponent basis. Denne funksjonen gjør det mulig for brukere å spesifisere den forventede prosentandelen av komponenttap under monteringsprosessen, samt det minste antallet komponenter som kreves for å ta hensyn til lederbåndet.

Ved å sette nøyaktige tap-parametere, kan brukere sikre at tilstrekkelige mengder av hver komponent er tilgjengelige for å fullføre produksjonskjøringen, med tanke på de forventede tapene. PartsBox vil automatisk justere de nødvendige lagermengdene basert på disse tapinnstillingene, noe som hjelper til med å forhindre mangler og opprettholde en uavbrutt produksjonsflyt.

Erstatninger

I elektronikkproduksjon er det vanlig at en komponent har mulige erstatninger: funksjonelt ekvivalente komponenter som kan brukes om hverandre. PartsBox tilbyr flere måter å definere erstatninger på, hver med sin egen semantikk og bruksområder.

Meta-deler

Meta-komponenter lar deg gruppere flere erstatningskomponenter (kjent som medlemskomponenter) under ett navn. Dette navnet kan deretter brukes i prosjekter og BOMs. Meta-komponenter er logiske grupperinger som gir en aggregert visning av lageret for alle deres medlemskomponenter. De muliggjør også lav-lager-varsler på meta-komponentnivå.

Et godt eksempel på når du skal bruke en meta-komponent er for komponenter som 'TPS61161DRVR' og 'TPS61161DRVT'. Disse er samme komponent, bare i forskjellig emballasje. Ved å opprette en meta-komponent kalt 'TPS61161DRV' og bruke det navnet i dine BOM-er, kan du administrere lageret deres som om de var en enkelt komponent. 'TPS61161DRV' meta-komponenten vil vise den kombinerte lagerbeholdningen for begge emballasjevariantene.

Komponenterstatninger

Komponenterstatninger gir en måte å indikere at en annen komponent kan brukes i stedet for den nåværende. I motsetning til meta-komponenter, gir ikke komponenterstatninger noen gruppering av lagerbeholdning. Lagerbeholdningen for hver komponent håndteres fortsatt uavhengig.

Komponenterstatninger er spesielt nyttige for passive komponenter, som ofte har funksjonelle ekvivalenter som du ikke nødvendigvis vil håndtere som en enkelt lagerpost. Ved å definere komponenterstatninger, kan du indikere at en annen komponent kan brukes i stedet for den nåværende i hvert prosjekt, BOM-innlegg og kjøpslisteinnlegg, globalt.

BOM-erstatninger

Noen ganger kan en del erstattes for en spesifikk BOM-post i et prosjekt, men ikke nødvendigvis hvor som helst ellers. Dette er hvor BOM-erstatninger kommer inn.

BOM-erstatninger lar deg definere en erstatningskomponent for en spesifikk BOM-post i et prosjekt. Denne erstatningen gjelder kun for den spesifikke BOM-posten og påvirker ikke komponentens bruk i andre prosjekter eller BOM-er.

Kombinere erstatninger

Når du bygger eller kjøper, kombinerer PartsBox informasjon om alle de ovennevnte typene substitutter for å produsere en omfattende liste over alle mulige substitutter for en gitt BOM-inngang eller kjøpslisteinngang.

Denne kraftige funksjonen sikrer at du har maksimal fleksibilitet i å skaffe og bruke komponenter, samtidig som du opprettholder stram kontroll over lageret og byggene dine.

Ved å bruke meta-deler, delerstatninger og BOM-erstatninger, kan du optimalisere din lagerstyring, redusere risikoen for lagermangel, og sikre at dine prosjekter kan bygges selv om en spesifikk del blir utilgjengelig.

Bruke PartsBox

Legge til lagringssteder

Lagringssteder i PartsBox representerer de fysiske stedene hvor deler lagres, som bokser, hyller eller stativer. For å opprette et nytt lagringssted, naviger til Lagring-seksjonen i hovedmenyen og klikk på 'Opprett'-knappen. PartsBox tilbyr fire metoder for å opprette lagringssteder:

 1. Enkeltlokasjon: Denne metoden brukes til å opprette en enkelt lagringsplass med et spesifikt navn. Den er egnet når du bare trenger å legge til én plass, som en enkelt boks eller hylle. Skriv inn det ønskede navnet for plasseringen og klikk 'Opprett'. Du kan også merke plasseringen som kun for en enkelt komponent.
 2. Rad: Rad-metoden brukes til å opprette en lineær rekke med lagringssteder, merket med tall eller bokstaver. Dette er nyttig når du har en serie med bokser eller rom ordnet i en rad. Angi prefikset for stedsnavnene, start- og sluttnummer eller bokstaver, og klikk 'Opprett'. For eksempel, ved å angi et prefiks som "boks", startnummer 1, og sluttnummer 5, vil du opprette steder med navn "boks1", "boks2", "boks3", "boks4", og "boks5".
 3. Rutenett: Rutenettmetoden lar deg opprette et todimensjonalt rutenett av lagringssteder, ved å bruke bokstaver eller tall for rader og kolonner. Dette er praktisk for å organisere lagring i en rutenettstruktur, som en hylle med flere rader og kolonner. Angi prefikset, rad- og kolonneetikettene, og klikk 'Opprett'. For eksempel, med et prefiks av "hylle", radetiketter av "A,B" og kolonneetiketter av "1,2", vil følgende steder bli opprettet: "hylle-A1", "hylle-A2", "hylle-B1", "hylle-B2".
 4. 3D-rutenett: 3D-rutenettmetoden utvider rutenettkonseptet for å skape et tredimensjonalt rutenett av lagringssteder. Dette er egnet for komplekse lagringsoppsett, som flernivås reoler med rader og kolonner. Spesifiser prefikset, nivået, rad- og kolonneetikettene, og klikk 'Opprett'. Som et eksempel vil et prefiks av "rack", nivåetiketter av "1,2", radetiketter av "A,B", og kolonneetiketter av "1,2" generere lagringssteder som "rack-1-A1", "rack-1-A2", "rack-1-B1", "rack-1-B2", "rack-2-A1", og så videre.

Etter å ha opprettet lagringslokasjoner, kan du tildele komponenter til dem, noe som gjør det enkelt å spore den fysiske plasseringen av lageret ditt. Lagringslokasjoner kan omdøpes etter opprettelse for bedre å reflektere deres innhold eller formål. Imidlertid kan ikke lagringslokasjoner slettes. I stedet kan du arkivere en lagringslokasjon, som vil skjule den fra visning, men fortsatt beholde den (sammen med historikken) i databasen. Dette sikrer at historiske data om lokasjonen og dens tilknyttede komponenter bevares for fremtidig referanse eller revisjon.

Legge til komponenter

I PartsBox er det å legge til komponenter en totrinnsprosess: først oppretter du en komponent, og deretter legger du til lager på den. Selv uten lager kan komponenter fortsatt være nyttige, som for eksempel å legge dem til i prosjekter (BOMs) for å estimere prising.

Opprette Komponenter

For å legge til en ny komponent, naviger til Komponenter-seksjonen i hovedmenyen og bruk 'Opprett'-knappen for å åpne dialogboksen for å opprette komponent.

'Komponenttype'-feltet bestemmer hvilken type komponent som vil bli opprettet:

 • 'Koblet komponent': Bruk for komponenter med et unikt produsentdelenummer (MPN).
 • 'Lokal komponent': Bruk for generiske komponenter og alt annet som trenger å bli sporet.
 • 'Meta-komponent': Bruk når du trenger å opprette en virtuell komponent som representerer flere ekvivalente komponentalternativer (erstatninger).

Opprette Koblede Komponenter

For kommersielle brukere, er det mulig å umiddelbart tildele et lokalt (internt/firma) delnummer til en koblet del.

Det er to metoder for å søke etter tilknyttede komponenter:

 1. Match nøyaktig komponentnavn (MPN): Begynnelsen av komponentnavnet må stemme (prefikssøk). For eksempel vil 'TPS40210' stemme overens med 'TPS40210DGQ'. Dette er den foretrukne metoden for å matche komponenter.
 2. Søk: Dette er et uklart søk, nyttig for forespørsler som 'adafruit 1063'.

Etter å ha angitt et søkeord og klikket enten 'Match' eller 'Søk', vil resultatene bli vist. Velg komponenten som nøyaktig matcher dine krav, og vær spesielt oppmerksom på små variasjoner i navngivning, da de kan indikere betydelige forskjeller i de faktiske komponentene. Når du velger et resultat, vil spesifikasjonene bli vist, og en databladlenke vil bli gitt ved siden av hver komponent, hvis tilgjengelig.

Opprette lokale komponenter

Når du oppretter lokale komponenter, er bare komponentnavnet påkrevd; alle andre felt er valgfrie.

Visse planer tillater opplasting og vedlegg av datablad, bilder, CAD-modeller og annen informasjon til deler. Dette gjøres etter at delen er opprettet.

Opprette Meta-komponenter

For å opprette en meta-komponent, oppgi et navn og valgfritt et fotavtrykk og beskrivelse. Den nyopprettede meta-komponenten vil være tom, noe som betyr at den ikke vil inneholde noen medlemskomponenter (erstatninger). Disse må legges til senere, enten ved å bruke 'Legg til komponent'-knappen på meta-komponentens infoskjerm eller ved å velge flere komponenter i hovedkomponenttabellen og bruke 'Valgt | Legg til i meta-komponent'-opsjonen.

Søking

Søking er en grunnleggende funksjon i PartsBox som lar deg raskt finne komponentene du trenger. Hovedsøkeboksen er plassert fremtredende øverst i Komponenter-seksjonene, og gir et kraftig verktøy for å innsnevre listen over viste komponenter.

I tillegg til hovedsøkeboksen, er søke- og filtreringsfunksjoner tilgjengelige i de fleste tabeller gjennom applikasjonen. Disse søkeboksene er enklere enn hovedkomponentsøkemotoren, og tilbyr eksakt samsvar-funksjonalitet for å hjelpe deg med å forfine resultatene dine.

Komponentsøkemotoren bruker fuzzy matching, noe som betyr at selv om søkeordene dine ikke matcher nøyaktig, vil relevante resultater fortsatt bli vist. For å hjelpe deg med å raskt identifisere de mest relevante treffene, skilles eksakte resultater fra delvise treff ved å bruke forskjellige bakgrunnsfarger.

Når du søker etter komponenter, inkluderes følgende felter i søkeomfanget:

 • Navn
 • MPN (Produsentens delenummer, hvis forskjellig fra navnet)
 • Produsent
 • Beskrivelse
 • Fotavtrykk
 • Notater om komponenten
 • Alle egendefinerte felt

I tillegg til å søke etter nøkkelord, kan du også søke ved hjelp av merkelapper. For å søke etter merkelapp, skriv inn #-tegnet etterfulgt av merkelappnavnet. Merkelapper må stemme nøyaktig, og hvis du skriver inn flere merkelapper, må en komponent ha alle de spesifiserte merkelappene for å bli inkludert i resultatene.

For enda større fleksibilitet kan du kombinere nøkkelord og merkelapper i søkeforespørslene dine. Dette lar deg lage svært målrettede søk som hjelper deg med å finne nøyaktig det du trenger, selv i store og komplekse databaser med elektroniske komponenter.

Filtrering

De fleste tabellene i PartsBox støtter avanserte filtreringsmuligheter, som lar deg raskt innsnevre de viste dataene for å matche spesifikke kriterier. Filtreringssystemet er svært konfigurerbart og støtter komplekse logiske betingelser. Denne seksjonen vil veilede deg gjennom prosessen med å opprette, bruke og administrere filtre i PartsBox.

Bruk av Filtre på Tabeller

For å filtrere data i en tabell, følg disse trinnene:

 1. Finn filterikonet i øvre høyre hjørne av tabellen du ønsker å filtrere.
 2. Klikk på filterikonet for å åpne filterkonfigurasjonsskjermen for den tabellen.
 3. Legg til filterbetingelser ved å bruke "Legg til betingelse" eller "Legg til flere betingelser"-knappene. Du kan kombinere flere betingelser ved å bruke logiske OG/ELLER-operatorer.
 4. For hver filterbetingelse, velg et felt, velg en betingelse og skriv inn en verdi.
 5. Når du har definert filterbetingelsene dine, klikk på "Bruk filtre"-knappen nederst på skjermen for å anvende filtrene på tabellen.

For å raskt fjerne alle for øyeblikket anvendte filtre fra en tabell, bruk "Fjern alle filtre"-knappen. Hvis du planlegger å gjenbruke filteret i fremtiden, sørg for å lagre det som en forhåndsinnstilling før du fjerner det.

Definering av filterbetingelser

Filterbetingelser er byggesteinene i dine filtre. Hver betingelse består av et felt, en betingelse og en verdi:

 • Felt: Velg feltet du ønsker å bruke for filtrering fra listen. De tilgjengelige feltene vil variere avhengig av tabellen og dataene den viser. For eksempel representerer "[Lager] Etiketter" etiketter tildelt en lagringsplass.
 • Betingelse: Velg en betingelse som passer dine filtreringsbehov. Listen over tilgjengelige betingelser avhenger av valgt felttype. For eksempel, hvis du velger "[Lager] Etiketter", vil du se betingelser som "inneholder alle disse etikettene", "inneholder noen av disse etikettene", og "inneholder ikke noen av disse etikettene".
 • Verdi: Skriv inn verdien som betingelsen skal matche. Dette kan være en liste over etiketter for et etikettfelt, en tekststreng, et tall, eller et tallområde (intervall).

Du kan kombinere flere filterbetingelser ved å bruke logiske OG/ELLER-operatorer. PartsBox støtter nøstede betingelser, noe som lar deg lage kompleks filtreringslogikk ved å legge til enkle betingelser eller flere betingelser kombinert med OG/ELLER under hver OG/ELLER-uttalelse.

Inntasting av numeriske verdier

Når du skriver inn numeriske verdier i filterbetingelser, kan du bruke enhetsprefikser for bekvemmelighet. Skriv bare inn prefikset uten enheten. For eksempel, bruk "22u" i stedet for "22μF" og "10k" i stedet for "10kΩ". Merk at prefiksene er skriftsensitiv, så "m" og "M" representerer forskjellige verdier.

PartsBox støtter følgende enhetsprefikser:

 • T: tera (1012)
 • G: giga (109)
 • M: mega (106)
 • k: kilo (103)
 • d: desi (10-1)
 • c: centi (10-2)
 • m: milli (10-3)
 • u eller μ: mikro (10-6)
 • n: nano (10-9)
 • p: piko (10-12)
 • f: femto (10-15)

Administrasjon av Filterforhåndsinnstillinger

PartsBox lar deg lagre dine filtre som forhåndsinnstillinger, som kan være enten personlige eller delt innenfor din bedrift. Denne funksjonen gjør det mulig å raskt laste komplekse filtre og definere filtre som er nyttige for alle i organisasjonen din.

For å administrere dine filterforhåndsinnstillinger:

 1. Bruk "Last inn forhåndsinnstilling"-knappen for å bruke en tidligere lagret filterforhåndsinnstilling på den gjeldende tabellen.
 2. Klikk på "Lagre forhåndsinnstilling" for å lagre den gjeldende filterkonfigurasjonen som en ny forhåndsinnstilling. Velg om du vil lagre den som en personlig forhåndsinnstilling eller en forhåndsinnstilling for hele bedriften.
 3. Klikk på "Administrer forhåndsinnstillinger" for å få tilgang til ytterligere alternativer for forhåndsinnstillingsadministrasjon:
  • Slett uønskede forhåndsinnstillinger
  • Dupliser eksisterende forhåndsinnstillinger
  • Kopier eller flytt forhåndsinnstillinger mellom dine personlige forhåndsinnstillinger og bedriftens forhåndsinnstillinger

Velge og fravelge komponenter

PartsBox gir en praktisk måte å velge komponenter for ulike operasjoner på. Hver komponent i tabellen har en avkrysningsboks ved siden av navnet sitt, som lar deg velge den individuelt. Applikasjonen husker valgene dine, slik at du kan fritt blande valg og søk uten å miste de valgte komponentene. Ettersom du velger komponenter, utfører søk og velger flere komponenter, vil utvalget ditt stadig vokse.

For å velge alle komponenter i gjeldende visning, klikk ganske enkelt på valgavkrysningsboksen i tabellhodet. Dette vil merke alle synlige komponenter som valgt. Hvis du trenger å fjerne alt og starte på nytt, bruk 'Opphev valg av alle' alternativet fra 'Valg' menyen.

'Utvalg'-menyen tilbyr en rekke operasjoner som kan utføres på de valgte komponentene:

 • Legg til/fjern tagger: Denne opsjonen lar deg redigere tagger for de valgte komponentene. Du kan legge til nye tagger eller fjerne eksisterende i bulk, noe som gjør det enklere å kategorisere og organisere komponentene dine.
 • Legg til i prosjekt: Hvis du vil legge de valgte komponentene til et spesifikt Prosjekt/BOM, bruk denne opsjonen. Den vil be deg om å velge målprosjektet og legge komponentene til det.
 • Legg til i meta-komponent: Meta-komponenter brukes til å gruppere utskiftbare komponenter (erstatninger). Ved å velge dette alternativet, kan du legge til de valgte komponentene i en eksisterende meta-komponent eller opprette en ny.
 • Legg til i innkjøpsliste: Når du trenger å kjøpe de valgte delene, bruk dette alternativet for å legge dem til i en innkjøpsliste.
 • Sett lave lager-nivåer: Lave lager-nivåer hjelper deg med å opprettholde et tilstrekkelig lager av komponenter. Denne muligheten lar deg sette terskelen for lave lager-nivåer for alle valgte komponenter samtidig.
 • Sett delsvinn: Delssvinn refererer til det forventede tapet eller avfallet av deler under produksjonsprosessen. Bruk dette alternativet for å sette svinnparametrene for de valgte delene.
 • Last ned som CSV: Hvis du trenger å eksportere listen over valgte komponenter for bruk i et regneark eller annet eksternt verktøy, velg dette alternativet. Det vil laste ned komponentdata i CSV-format (kommaseparerte verdier).
 • Slett: Vær forsiktig når du bruker dette alternativet, da det vil permanent slette de valgte komponentene fra din PartsBox-database. En bekreftelsesmelding vil vises for å forhindre utilsiktede slettinger.
 • Opphev valg av alle: Hvis du vil tømme det nåværende utvalget uten å utføre noen operasjoner på de valgte komponentene, bruk dette alternativet. Det vil oppheve valget av alle komponenter, slik at du kan starte et nytt utvalg.

Ved å bruke avkrysningsboksene for valg og 'Valg'-menyen, kan du effektivt utføre masseoperasjoner på flere komponenter i PartsBox.

Skanning av strekkoder

Å skanne strekkoder er en rask og effektiv måte å behandle innkommende forsendelser, legge til eller fjerne lager, og opprette nye komponenter i PartsBox. Denne funksjonen forbedrer arbeidsflyten for lagerstyring, sparer tid og reduserer manuell dataregistrering.

Strekkodeskanningsmetoder

PartsBox støtter to metoder for skanning av strekkoder:

 1. Ekstern strekkodeskanner: Å bruke en dedikert strekkodeskanner er den anbefalte tilnærmingen for regelmessige, høyvolumsoperasjoner. Eksterne skannere tilbyr raskere og mer pålitelig skanningsytelse. Se 'Strekkodeskannere'-seksjonen i denne manualen for detaljer om støttede skannere og oppsettsinstruksjoner.
 2. Innebygd kamera: Hvis du ikke har en ekstern skanner, kan du bruke datamaskinens innebygde kamera for å skanne strekkoder. Selv om det ikke er like raskt som en ekstern skanner, er denne metoden praktisk for sporadiske skannebehov.

Skanneprosess

For å starte skanning av strekkoder, klikk på 'Skann'-menyknappen i PartsBox. Avhengig av skannemetoden din:

 • Hvis du bruker en ekstern skanner, vil PartsBox vente på inndata fra skanneren.
 • Hvis du bruker det innebygde kameraet, vil PartsBox vise en direktesendt kameramatning for at du skal posisjonere strekkoden foran kameraet.

Etter at en strekkode er vellykket dekodet, analyserer PartsBox dataene og tar en av følgende handlinger:

 1. Eksisterende del: Hvis den skannede delen allerede finnes i din PartsBox-database, vil du bli presentert med alternativer for å legge til lager, fjerne lager, eller flytte lager for den delen.
 2. Ny komponent: Hvis den skannede komponenten ikke eksisterer i databasen din, vil PartsBox be deg om å opprette en ny koblet komponent. Den vil gi en liste over passende komponenter på nettet å velge fra. Når du velger et treff og oppretter komponenten, vil dialogboksen 'Legg til lagerbeholdning' dukke opp, og lar deg legge til den nylig mottatte lagerbeholdningen for den nylig opprettede komponenten.

Støttede Strekkoder

PartsBox støtter et bredt spekter av strekkodeformater som ofte brukes av distributører av elektroniske komponenter:

 • 2D Strekkoder:
  • DataMatrix og PDF417 strekkoder som inneholder ANSI MH10.8.2 data kodet ved hjelp av ISO/IEC 15434:2006 (brukt av DigiKey, Wuerth, og andre som migrerer til 2D).
  • QR-koder fra utvalgte distributører som LCSC.
 • 1D Strekkoder:
  • Strekkoder fra DigiKey, Mouser, Farnell, RS Components, og de fleste andre som koder inn Produsentens Delnummer (MPN) i strekkoden.

Hvis den skannede strekkoden inkluderer mengdeinformasjon, vil den automatisk bli forhåndsutfylt i dialogboksen for å legge til lager.

DigiKey-ordrer

Hvis du opprettet DigiKey-bestillingen din innenfor PartsBox og kopierte de genererte ID-kodene inn i DigiKey-vognen din, vil strekkodene på de mottatte komponentene inneholde PartsBox ID-er. Når du skanner disse strekkodene, vil PartsBox automatisk identifisere den tilknyttede bestillingen og linjeelementet, slik at du enkelt kan motta komponentene mot bestillingen.

Legge til komponenter i et prosjekt

PartsBox tilbyr flere praktiske metoder for å legge til komponenter i et prosjekt, slik at du effektivt kan fylle ut din materialliste (BOM). Her er de tilgjengelige alternativene:

 1. Legge til flere komponenter fra komponenttabellen
  • Naviger til komponenttabellen, som viser en liste over alle komponenter i lageret ditt.
  • Velg de ønskede komponentene du ønsker å legge til i prosjektet ditt ved å klikke på avkrysningsboksene ved siden av hver komponent.
  • Når du har valgt alle nødvendige komponenter, klikk på 'Utvalg'-menyen som ligger over komponenttabellen.
  • Fra rullegardinmenyen, velg 'Legg til i prosjekt…'-alternativet.
  • En dialogboks vil dukke opp, som ber deg om å velge målprosjektet fra en liste over eksisterende prosjekter og lar deg justere mengden for hver komponent.
  • Velg det passende prosjektet og klikk 'Legg til' for å inkludere de valgte komponentene i prosjektets BOM.
 2. Legge til en enkelt komponent fra komponentinformasjonsskjermen
  • Finn den spesifikke komponenten du vil legge til i prosjektet ditt ved å bruke søke- eller filtreringsalternativene i komponenttabellen.
  • Klikk på komponenten for å åpne den detaljerte 'Komponentinformasjon'-skjermen.
  • På 'Komponentinformasjon'-skjermen finner du en 'Legg til i prosjekt'-knapp.
  • Ved å klikke på denne knappen vil en dialogboks vises hvor du kan velge målprosjektet fra en liste over eksisterende prosjekter og angi mengden.
  • Velg ønsket prosjekt og klikk 'Legg til' for å inkludere komponenten i prosjektets BOM.
 3. Legge til en komponent fra prosjektets BOM-seksjon
  • Åpne prosjektet du ønsker å legge til komponenter i.
  • Naviger til BOM-seksjonen av prosjektet.
  • Klikk på 'Legg til komponent'-knappen som er plassert innenfor BOM-seksjonen.
  • En dialogboks vil dukke opp, som lar deg søke etter og velge komponenten du ønsker å legge til.
  • Bruk søke- og filtreringsalternativene for å finne ønsket komponent.
  • Når du har funnet komponenten, klikk på den for å velge den og deretter klikk 'Legg til' for å inkludere den i prosjektets BOM.

Bruk av merker i PartsBox

Tagger gir en kraftig og fleksibel måte å kategorisere og organisere dataene dine i PartsBox. Ved å anvende tagger på ulike objekter som komponenter, lagringssteder, prosjekter, ordrer, partier og bygg, kan du raskt finne og filtrere spesifikke delsett av dataene dine.

Påføring av merkelapper

Tagger kan legges til objekter på forskjellige måter, avhengig av objekttypen:

 • For lagringssteder, prosjekter, ordre, partier og bygg, legges tagger til og administreres gjennom deres respektive redigeringsskjermer.
 • For komponenter, kan tagger tildeles enten fra komponentinformasjonsskjermen eller ved å velge flere komponenter og bruke 'Legg til/Fjern Tagger…' alternativet fra 'Utvalg'-menyen.

Når du legger til merkelapper, skriv inn merkelappnavnet uten det ledende '#' tegnet. Et objekt kan ha et hvilket som helst antall merkelapper knyttet til seg.

Søk med Tagger

Tagger spiller en viktig rolle i søking og filtrering av dataene dine. Når du skriver inn en tagg i søkeboksen, vil PartsBox begrense søkeresultatene til objekter som har den spesifikke taggen tildelt.

Husk at tagger matches nøyaktig. Hvis du angir flere tagger i søkeboksen, må et objekt ha alle de spesifiserte taggene for å bli inkludert i resultatene.

Auto-Tagger for Komponenter

For å strømlinjeforme merkeprosessen, genererer PartsBox automatisk auto-tagger for komponentene dine basert på deres spesifikasjoner. Disse auto-taggene opprettes uavhengig av dine manuelt tildelte tagger, så du trenger ikke å bekymre deg for konflikter hvis du tildeler en tagg med samme navn som en auto-tagg.

Auto-tagger gir en praktisk måte å kategorisere komponenter på uten å kreve manuell innsats. De sikrer at komponenter med lignende spesifikasjoner automatisk grupperes sammen, noe som gjør det lettere å finne og håndtere dem.

Innstilling av Slitasjeparametere for Komponenter

I elektronikkproduksjonsprosessen er det vanlig at en viss prosentandel av komponentene går tapt eller blir bortkastet på grunn av ulike faktorer som håndtering, maskinoppsett eller defekter. PartsBox lar deg definere tap (eller bortkast)-parametere for hver komponent individuelt, og sikrer at lager- og bestillingsmengdene dine tar hensyn til disse forventede tapene.

PartsBox gir to metoder for å spesifisere svinn:

 1. Prosentbasert tap: Denne parameteren representerer prosentandelen av komponenter som forventes å gå tapt eller bli bortkastet under produksjonsprosessen. Typiske taprater varierer fra 0,1% til 3%, avhengig av komponenttypen og spesifikasjonene for din produksjonsprosess. For eksempel, hvis du setter tapprosenten til 1% for en komponent, og prosjektet ditt krever 1000 enheter av den komponenten, vil PartsBox beregne ytterligere 10 enheter for å ta høyde for det forventede tapet.
 2. Mengdeberegnet svinn: Denne parameteren lar deg spesifisere et minimumsantall ekstra komponenter som alltid bør reserveres, uavhengig av beregningen basert på prosent. Dette er spesielt nyttig for komponenter som leveres på ruller eller bånd, hvor en viss lengde av ledermateriale er nødvendig for å mate komponenten inn i plasseringsmaskinen. Ved å sette en mengdeberegnet svinn, sikrer du at du alltid har nok komponenter for å dekke dette minimumskravet.

For å sette attrisjonsparametere for en enkelt komponent, naviger til komponentens detaljside og finn attrisjonsinnstillingene. Du kan skrive inn prosent- og/eller mengdeverdier etter behov.

Hvis du trenger å sette slitasjeparametre for flere komponenter samtidig, gjør PartsBox det enkelt med funksjonen for masseendring:

 1. I komponenttabellen, velg avkrysningsboksene ved siden av komponentene du ønsker å endre. Du kan også bruke valgavkrysningsboksen i tabellhodet for å velge alle komponenter som for øyeblikket vises i tabellen.
 2. Når du har valgt de ønskede komponentene, åpne 'Utvalg'-menyen og velg 'Sett komponentsvinn…'.
 3. I dialogboksen for slitasjeinnstillinger, angi prosentandelen og/eller mengdeverdiene du ønsker å anvende på de valgte komponentene.
 4. Klikk på 'Bruk' for å oppdatere slitasjeparametrene for alle valgte komponenter.

Når du bruker PartsBox til å bygge eller prise prosjekter og BOM-er, tar applikasjonen automatisk hensyn til de definerte attrisjonsparametrene. Den beregner det totale antallet komponenter som kreves basert på prosjektets behov og de forventede tapene, og sikrer at du har tilstrekkelig lager eller bestillingsmengder for å fullføre bygget.

Tap kan ikke settes direkte for meta-komponenter, som brukes til å gruppere utbyttbare komponenter. Når man priser prosjekter som inkluderer meta-komponenter, vil PartsBox bruke de maksimale tapverdiene fra alle de individuelle komponentene i meta-komponenten. Når man bygger prosjekter, vil det faktiske tapet bli beregnet basert på den spesifikke komponenten som er valgt fra meta-komponentgruppen på byggetidspunktet.

Importere en BOM

PartsBox kan importere en BOM (Bill of Materials) fra en rekke CAD/eCAD-pakker, i CSV- eller TSV-format.

For å opprette et nytt prosjekt ved å importere en eksisterende BOM, bruk 'Importer'-knappen i 'Prosjekter'-seksjonen. Dette vil be om at filen lastes opp. Last opp en CSV/TSV-fil eksportert fra ditt CAD-pakke.

PartsBox vil prøve å analysere din BOM, men de fleste ganger må du først velge en importforhåndsinnstilling. Forhåndsinnstillinger er for øyeblikket definert for:

Det er også en 'Tilpasset' innstilling som tillater manuell kartlegging av CSV-kolonner til PartsBox-felter, samt å sette feltseparatoren.

Import fra KiCad er gratis for alle, mens alle de andre forhåndsinnstillingene kun er tilgjengelige i kommersielle planer.

Velg forhåndsinnstillingen som tilsvarer ditt CAD-program, eller bruk 'Tilpasset' innstilling for manuelt å kartlegge kolonner.

Etter å ha importert en BOM til PartsBox, må hver linje matches til en spesifikk komponent. Hvis BOM-komponentnavnet er det samme som et PartsBox-komponentnavn, vil dette bli gjort automatisk. Men, hvis en komponent med samme navn ikke kan finnes, må du gjøre matchingen selv. Du kan enten velge en eksisterende PartsBox-komponent, eller opprette en ny og matche den til BOM-posten.

I PartsBox er BOM-innlegg ikke begrenset til komponenter. Du kan legge til tjenester eller arbeid, som PCB-montering, testing eller pakking. Disse kan ha tilbud knyttet akkurat som komponenter, noe som gjør det mulig å prise hele produksjonen, ikke bare komponentene. Tilbud for tjeneste/arbeid BOM-innlegg er lik komponenttilbud: de støtter også flere prisbrudd, MOQ-er, kan ha utløpsdatoer, og kan være i hvilken som helst støttet valuta.

Håndtering av Altium Designer CSV Eksportproblemer

Visse versjoner av Altium Designer er kjent for å ha problemer med å håndtere doble anførselstegn (") i CSV-filene de genererer. Spesielt mislykkes disse versjonene i å korrekt escape doble anførselstegn innenfor feltverdier. For eksempel, hvis et felt inneholder en verdi som 0.156", vil den resulterende CSV-filen ikke overholde standard CSV-formateringsregler, noe som gjør den problematisk for videre behandling eller import.

For å adressere dette problemet, har brukere som støter på problemer med sine CSV-filer på grunn av uescapede doble anførselstegn et par manuelle korreksjonsalternativer:

 1. Fjern anførselstegn: En tilnærming er å åpne den genererte CSV-filen i en teksteditor og manuelt slette anførselstegnene fra feltene.
 2. Doble opp anførselstegn: En annen metode er å prefikse hvert anførselstegn innenfor et felt med et annet anførselstegn. Ifølge CSV-standarden, betyr dette at anførselstegnet er en del av feltverdien og ikke en skilletegn. Denne metoden bevarer de opprinnelige dataene samtidig som CSV-filen blir i samsvar med forventede formateringsstandarder.

Det er viktig å utføre disse korrigeringene med omhu for å sikre nøyaktighet og integritet i dataene. I tillegg bør brukere vurdere å sjekke for programvareoppdateringer eller -lapper fra Altium som kan løse dette problemet i fremtidige utgivelser, og redusere behovet for manuelle filjusteringer.

BOM-erstatninger

Når du redigerer en Bill of Materials (BOM) i PartsBox, har du fleksibiliteten til å legge til delerstatninger for individuelle BOM-poster. Denne funksjonen lar deg spesifisere alternative deler som kan brukes om hverandre med hoveddelen. Når du bygger, priser eller kjøper, behandler PartsBox hoveddelen og alle dens erstatninger som like gyldige valg, noe som gir deg større fleksibilitet i å skaffe komponenter.

BOM-erstatninger fungerer på samme måte som medlemskomponenter (erstatninger) i meta-komponenter og erstatninger for individuelle komponenter. Det er imidlertid en nøkkel forskjell: BOM-erstatninger konfigureres på en per-innlegg basis innenfor et spesifikt prosjekt og har ingen effekt utenfor den spesifikke oppføringen. Denne detaljerte kontrollen gjør det mulig å skreddersy erstatninger til de spesifikke kravene til hvert prosjekt.

Når PartsBox kombinerer BOM-er for innkjøp, tar det en konservativ tilnærming til håndtering av substitutter. Hvis det er to oppføringer for samme komponent, men med forskjellige sett av substitutter, vil PartsBox kun vurdere snittet av substitutter — det vil si, substituttene som er felles for begge oppføringene. Dette sikrer at kun substitutter som er universelt anvendelige for komponenten på tvers av alle tilfeller brukes i innkjøpslisten. For å illustrere dette, la oss vurdere et eksempel. Anta at du har en BOM hvor Komponent A har substituttene B og C, og en annen BOM hvor Komponent A har substituttene B og D. I dette tilfellet kan ikke PartsBox anta at Komponent A alltid kan erstattes med B, C eller D. I stedet vil PartsBox kun være sikker på at Komponent A kan erstattes med B, ettersom det er det eneste felles substituttet på tvers av begge BOM-ene.

Prising av prosjekter

Å estimere kostnaden for et prosjekt er et viktig steg i produksjonsprosessen. PartsBox forenkler denne oppgaven ved å tilby en omfattende prisingfunksjon. For å få tilgang til denne funksjonaliteten, naviger til prosjektet du ønsker å prise og velg 'Prising'-fanen.

Ved åpning av 'Prising'-fanen, vil du bli presentert med hovedpristabellen, som viser en detaljert oppdeling av prosjektets komponenter og deres tilknyttede kostnader. Denne tabellen inkluderer informasjon som komponentnavn, produsent, MPN (Produsentens Delenummer), mengde som kreves, og enhetspris for hver komponent.

Prisalternativer

Bygg-/partistørrelse er antall enheter du ønsker å estimere prising for. Flere vanlige mengder er tilgjengelige for rask tilgang, men hvilken som helst mengde kan skrives inn i inntastingsfeltet.

Total pris per enhet og totalpris vises i stor skrift på høyre side. Rull ut-knappen ved siden av dem gjør det mulig å raskt sammenligne prising for hele spekteret av vanlige byggekvantiteter, uten å måtte angi dem manuelt.

Hvis det er et rødt utropstegn advarselsskilt ved siden av enhetspris og totalpris, betyr det at PartsBox ikke klarte å beregne prisingen, fordi noe informasjon manglet. De problematiske komponentene er uthevet i rødt i prisbordet nedenfor.

Komponentsøkealternativer tillater å velge hvor komponentene kommer fra. 'Bare lokalt lager' vil kun vurdere komponentene du allerede har, ved å bruke deres gjennomsnittlige kjøpspris for BOM-prising. 'Kjøp kun' vil ignorere lokalt lager og kun bruke nettpriser og lagerinformasjon. 'Bruk lokalt lager, deretter kjøp' vil først bruke opp alt lokalt lager, og deretter, hvis det ikke er nok, vurdere netttilbud.

Merk at hvis din lagerhistorikk ikke inneholder priser, vil du ikke få korrekt prisinformasjon hvis du prøver å bruke lokalt lager i Prosjekt/BOM-prising. Du kan alltid gå tilbake og redigere lagerhistorikken for å legge til priser.

Tilbudsfiltreringsalternativer tillater innsnevring av tilbudslisten:

 • 'Bare foretrukne distributører'-avkrysningsboksen vil utelukke tilbud fra distributører som ikke er på din foretrukne liste (man kjøper sjelden fra distributører på den andre siden av kloden). Du kan endre listen over foretrukne distributører i Innstillinger.
 • 'Bare autoriserte distributører' vil kun vurdere tilbud fra distributører som er autorisert av produsenten til å videreselge en komponent.
 • 'Kun på lager' vil kun vurdere tilbud der distributøren sa at komponenten er på lager.
 • 'Sjekk lagermengder' går et nivå dypere og sjekker faktisk antall komponenter som distributøren har på lager. Noen distributører gir ikke nøyaktig informasjon om lagerbeholdning, så å sjekke dette vil utelukke deres tilbud.

Pristabell

Prisingstabellen er det sentrale komponentet av BOM-prisingsfunksjonen i PartsBox. Den gir en omfattende oversikt over alle komponentene i et prosjekt, sammen med deres prisinginformasjon og innkjøpsalternativer. Denne tabellen gjør det mulig for deg å ta informerte beslutninger om kjøp av komponenter til prosjektet ditt.

Nøkkelkolonner i prisbordet inkluderer:

 • Batch Qty: Denne kolonnen viser antall komponenter som kreves for å bygge en spesifikk mengde av et prosjekt eller BOM. Den tar hensyn til slitasjeparametrene satt for hver komponent. Hvis slitasje er konfigurert, kan Batch Qty være høyere enn antall enheter du bygger, for å ta hensyn til forventede tap under produksjon.
 • Antall kjøpt: Denne kolonnen indikerer det faktiske antallet som må kjøpes, basert på de valgte innkjøpsalternativene. For eksempel, hvis 100 komponenter er nødvendig for en bygging, men du har 25 tilgjengelig på lokalt lager og har valgt alternativet 'Bruk lokalt lager, deretter kjøp om nødvendig', vil Antall kjøpt være 75.
 • Beste tilbud: PartsBox velger automatisk det beste tilbudet for hver del basert på dine preferanser og leverandørregler. Denne kolonnen viser det for øyeblikket valgte beste tilbudet.

Prisbordet gir muligheten til å 'låse' et spesifikt tilbud for en komponent ved hjelp av hengelåsikonet. Når et tilbud er låst, vil det bli brukt til å beregne den totale BOM-prisen, uavhengig av eventuelle endringer i prising eller tilgjengelighet.

Hver rad i pristabellen inkluderer en 'ekskluder'-avkrysningsboks, som lar deg raskt ekskludere en komponent fra prisberegningene. Dette er nyttig når du vil se effekten av å fjerne en bestemt komponent fra din BOM.

For å se flere detaljer om de tilgjengelige tilbudene for en spesifikk komponent, kan du utvide raden ved å bruke chevron-ikonet på venstre side. Dette vil vise en liste over alle tilbudene for den komponenten, inkludert prising, kvantumsrabatter, og leveringstider.

Tilbudsvalg

PartsBox velger automatisk det beste (minst kostbare) tilbudet for hver BOM-inngang knyttet til en online identitet (Produsentens delenummer). Med vanligvis 20-40 tilbud tilgjengelig for hver komponent, er utvelgelsesprosessen kompleks, og tar hensyn til ulike faktorer:

 • Prisbrudd, som varierer for hvert tilbud
 • Tilgjengelighet og lagerinformasjon
 • Minimumsbestillingsmengder (MOQs)
 • Bestillingsmultipler
 • Flere valutaer

Hoved-BOM-pristabellen viser kun det beste tilbudet for hver komponent. PartsBox velger dette tilbudet basert på 'Pris under forutsetning av at overskuddslager kastes' - prisen som betales under antagelsen om at alt overskuddslager kjøpt vil bli kastet. Denne tilnærmingen sikrer at det mest kostnadseffektive alternativet velges, selv om det nødvendige antallet er under MOQ eller ikke er et multiplum av bestillingsmultiplumet.

For eksempel, hvis 50 komponenter er nødvendige, men MOQ er 100, vil PartsBox vurdere prisen for 100 komponenter, og anta at de overskytende 50 vil bli kastet. Hvis denne prisen fortsatt er konkurransedyktig på grunn av prisbrudd, kan den bli valgt som det beste tilbudet. Det er paradoksalt noen ganger billigere å kjøpe mer. Tilsvarende rundes mengder opp til nærmeste bestillingsmultiplum for sammenligning.

Rangeringen av tilbud, og dermed det beste tilbudet, endres basert på byggeantallet. Dette gjør det mulig å oppdage nye, uventede komponentkilder som blir kostnadseffektive ved visse mengder.

Utvidelse av hvert tilbud avslører ytterligere detaljer:

 • Emballasje
 • Mengde på bestilling
 • Anslått ankomsttid (ETA) for bestillinger
 • Fabrikkens ledetid
 • Fabrikkens bestillingsmultiplum

For meta-komponenter, BOM-erstatninger eller komponenterstatninger, samles tilbud for alle grupperte komponenter. Siden disse komponentene anses som utbyttbare, kombineres tilbudene og det beste tilbudet velges fra hele gruppen.

Legge til lokale tilbud for egendefinert prising og rabatter

I tillegg til å skaffe komponenter fra store distributører, er det vanlig å motta egendefinerte tilbud fra andre leverandører for spesifikke mengder, ofte med rabattert prising. PartsBox imøtekommer dette ved å tillate deg å legge inn dine egne lokale tilbud, som deretter vurderes og rangeres sammen med online tilbud under prisingprosessen.

Lokale tilbud kan legges til på to måter:

 1. Direkte fra innenfor prosjektprisbordet
 2. Fra komponentinformasjonsskjermen for en spesifikk komponent

Som online tilbud, støtter lokale tilbud flere prisbrudd ved alle mengder, samt en minimumsbestillingsmengde (MOQ) og bestillingsmultiplum. Disse parameterne tas i betraktning av prisingalgoritmen når den bestemmer de beste tilbudene for et gitt prosjekt.

Når du legger til et lokalt tilbud, kan du oppgi ytterligere informasjon som:

 • Ordrens referanse eller nummer
 • Tilbudsdato
 • Kommentarer
 • Utløpsdato

Utløpsdatoen er spesielt viktig, ettersom PartsBox automatisk vil ekskludere alle tilbud som har utløpt fra vurdering under prising. Et tilbud vil ikke bli vurdert hvis det har utløpt.

PartsBox støtter alle større valutaer for lokale tilbud. Det konverterer priser til din foretrukne visningsvaluta ved hjelp av oppdaterte valutakurser, samtidig som de opprinnelige prisene og valutaen bevares for referanse. Dette lar deg jobbe med tilbud fra ulike leverandører rundt om i verden uten manuelle valutaomregninger.

Valutahåndtering

PartsBox forenkler valutahåndtering. Brukere kan velge sin foretrukne valuta i innstillingene, og alle priser vil bli vist i den valutaen gjennom applikasjonen. Dette gir en konsistent og personlig opplevelse når man arbeider med prisinformasjon.

Programvaren bruker valutakurser fra Den europeiske sentralbanken (ECB) for nøyaktig valutaomregning. Disse kursene oppdateres regelmessig. Dette eliminerer behovet for manuell valutaomregning og gir brukerne oppdatert prisinformasjon.

Når du legger inn tilbud manuelt, kan du velge blant alle støttede valutaer. PartsBox vil automatisk håndtere valutakonverteringen, og vise prisene i brukerens foretrukne valuta. Denne funksjonen imøtekommer tilbud fra ulike leverandører og regioner, noe som gjør det enkelt å sammenligne og analysere priser.

Bygge prosjekter

Bygg er en essensiell funksjon i PartsBox for planlegging og sporing av produksjon. De lar deg sjekke om du har tilstrekkelige mengder komponenter (inkludert svinn), forberede bygget ditt, generere en plukkliste, og fjerne de mengdene som er brukt fra lagerbeholdningen din.

Bygg gir også sporbarhet. Avhengig av ditt abonnementsplan, viser bygghistorikken hvilke spesifikke deler som ble brukt i hvert bygg, med varierende detaljnivå.

For å få tilgang til tidligere bygghistorikk, se pågående flertrinnsbygg, eller starte et nytt bygg, naviger til 'Bygg'-fanen innenfor et prosjekt.

Når du starter en ny bygging, viser byggetabellen alle prosjektkomponenter sammen med deres nødvendige og tilgjengelige mengder. For planer som støtter beregning av komponenttap, inkluderer den nødvendige mengden tapsoverskuddet, beregnet individuelt for hver komponent basert på dens tapinnstillinger.

"Lagerforespørsler"-kolonnen indikerer hvor komponenter vil bli hentet fra. For komponenter lagret på flere steder, komponenter med parti-kontroll, og meta-komponenter, kan denne kolonnen vise flere kilder.

Du kan sette den planlagte byggemengden ved å skrive inn et tall eller bruke +/- knappene. Justering av mengden oppdaterer alt umiddelbart. Hvis det er utilstrekkelig lager for en komponent, vil den raden bli uthevet i rødt med en advarsel.

PartsBox bruker ulike strategier når det tildeler komponenter til BOM-poster:

 • FIFO (Først-Inn Først-Ut): bruker de eldste partiene (sortert etter anskaffelsesdato) først
 • LIFO (Sist-Inn Først-Ut): bruker de nyeste partiene (sortert etter anskaffelsesdato) først
 • Sist tilgått: bruker de mest nylig tilgåtte partiene først
 • Største parti først: bruker partier med flest komponenter først
 • Minste parti først: bruker de minste partiene først

Du kan også begrense PartsBox til å bruke bare én komponentkilde for hver BOM-inngang. Noen planer er begrenset til én kilde, og i andre planer kan det være nyttig å sikre full sporbarhet.

Standardstrategien for valg av komponentkilde bestemmer de første tildelingene, men disse kan endres i tabellen. Hver rad kan utvides for å vise kilder, noe som lar deg velge dem individuelt og omorganisere dem (underlagt planbegrensninger). Du kan også overstyre mengden som brukes på en per-post-basis.

Hver rad inkluderer en 'Ekskluder?'-avkrysningsboks. Å merke den vil ekskludere komponenten fra byggingen (i praksis en DNP - Do Not Populate). Ingen lager vil bli fjernet for ekskluderte komponenter.

Hvis det er utilstrekkelig lager for noen BOM-poster, vil PartsBox vise en advarsel, men fortsatt tillate deg å fortsette med byggingen. Dette kan være nyttig hvis du har ekstra lager på hånden som ikke har blitt lagt inn i PartsBox, eller hvis du ønsker å produsere delvis befolkede kort. Maksimal tilgjengelig mengde vil bli fjernet fra lageret ditt.

Enkelttrinns bygg

I enkelttrinnsbygg, ved å trykke på 'Bygg & fjern lager'-knappen (og bekrefte) vil lager for alle ikke-ekskluderte komponenter som tilhører prosjektet bli fjernet. Bygget vil deretter bli merket som fullført.

Flertrinns bygg

For flertrinns bygg, merk av i 'flertrinns bygg'-boksen. PartsBox vil vise valgbokser ved siden av hver del i bygget. Du kan bruke de individuelle boksene for å velge rader, velge/fravelge alle rader, og bruke søke-/filtreringsgrensesnittet for å merke deler som skal bygges/plasseres i gjeldende trinn. Filtreringsgrensesnittet støtter merkelapper, så å skrive inn '#smd' er en rask måte å velge alle SMD-elementer, som ofte plasseres først.

Å trykke på 'Bygg & fjern lager' vil kun behandle de valgte oppføringene (samme som i enkelttrinnsbygg).

Å utføre en byggetrinn uten å velge noen komponenter kan være nyttig for å dokumentere et behandlingstrinn i byggehistorikken.

Et ufullstendig flertrinnsbygg vil vises i 'Pågående'-fanen i Bygg-grensesnittet. Å velge det lar deg bygge neste trinn eller fullføre bygget, og merke det som fullført.

Et bygg kan ha et hvilket som helst antall trinn. Det kan også markeres som ferdig selv om ikke alle komponenter har blitt plassert. I så fall vil ubrukte oppføringer bli merket som ekskludert i bygget.

Et flertrinns bygg representeres av samme ID Anything™ kode gjennom alle stadiene, noe som gjør det mulig å feste ID Anything™ etiketter selv til uferdige enheter for rask identifikasjon og tilgang til byggeinformasjon.

Byggekonfigurasjonshistorikk

Når man håndterer produksjon, er det viktig å opprettholde en historikk over byggehistorikk. Denne historikken inkluderer vanligvis informasjon som antall enheter bygget for et prosjekt eller en BOM, dato og klokkeslett for byggingen, og eventuelle relevante kommentarer. Mens dette detaljnivået er tilstrekkelig for enkle produksjonskjøringer, krever ofte mer komplekse bygg at ytterligere data spores.

I virkelige scenarier har hver bygging sin egen unike konfigurasjon. Denne konfigurasjonen inkluderer tilleggsinformasjon, inkludert:

 • Komponenter som ble ekskludert eller merket som 'ikke plasser' for det spesifikke bygget
 • Lagerforespørsler generert fra bygget, som detaljerer hvilke komponenter som ble brukt fra spesifikke steder, eller i tilfelle av partisporing, det eksakte partiet (identifisert med serienummer) brukt for produksjonskjøringen

PartsBox lagrer all denne informasjonen som en del av byggehistorikken, slik at du enkelt kan gjennomgå og verifisere hvordan en bestemt bygging ble konfigurert på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.

For å få tilgang til byggekonfigurasjonshistorikken, naviger til 'Bygg'-fanen innenfor Prosjekter-seksjonen i PartsBox. Her vil du finne en liste over alle bygg. Du kan velge å vise hele listen eller filtrere den for å kun vise fullførte bygg eller flertrinnsbygg som er underveis.

Hvert bygg blir tildelt en unik ID Anything™ kode, som kan skrives ut på en etikett og festes til de fysiske enhetene som produseres under det bygget. Denne koden gir rask og praktisk tilgang til bygginformasjonen, og sikrer at du kan hente de relevante detaljene når som helst, selv lenge etter at bygget er fullført.

Bruke undermonteringskomponenter

Underdelskomponenter i PartsBox representerer lageret som resulterer fra å bygge prosjekter. Når et prosjekt er bygget, økes lageret av den tilsvarende underdelskomponenten med byggeantallet. Dette gjør det mulig å effektivt håndtere komplekse produkter bestående av flere underdeler og komponenter, med hver underdel produsert eller anskaffet separat.

For å opprette en undermonteringsdel for et prosjekt:

 1. Naviger til prosjektets infoskjerm.
 2. Klikk på 'Opprett Sub-samling Komponent'-knappen. Denne handlingen trenger bare å utføres én gang per prosjekt.

Etter opprettelse vil undermonteringsdelen vises i komponentlisten og kan håndteres som enhver annen komponent, med ett unntak: navnet på en undermonteringsdel er alltid det samme som det tilsvarende prosjektet og kan ikke endres.

Når du bygger et prosjekt, inkluderer byggebekreftelsesskjermen et alternativ for å legge til lager til den tilknyttede undermonteringsdelen. Hvis aktivert, kan du:

 • Velg lagringsstedet der bygget skal lagres.
 • Angi prising for den produserte undermonteringen (automatisert prising vil bli implementert i en fremtidig utgivelse).
 • Legg til kommentarer relatert til bygget.

Ved bekreftelse vil lageret av undermonteringsdelen bli økt med byggeantallet. Siden undermonteringsdeler oppfører seg som vanlige komponenter, kan de brukes i andre prosjekter og bygginger, og funksjoner som lav-lager advarsler og tap-parametere kan konfigureres.

Når partikontroll er aktivert, resulterer hvert bygg av et prosjekt i et distinkt parti av den tilsvarende undermonteringskomponenten, identifisert med en unik ID Anything™ kode. Ved å feste ID Anything™ etiketter til produserte enheter, kan du raskt skanne koden ved hjelp av en mobil enhet for å få tilgang til den tilknyttede bygginformasjonen.

Sporing av individuelle enheter med serienumre

PartsBox tilbyr en kraftig funksjon for sporing av individuelle enheter bygget fra prosjekter/BOMs. Når du starter en bygging, kan du aktivere alternativet "Spor hver resulterende undermontering separat". Dette endrer byggeprosessen til å generere individuelle partier for hver bygget undermontering, og tildeler effektivt et unikt serienummer til hver enhet.

Å aktivere denne muligheten åpner for et vell av muligheter for å spore livssyklusen til individuelle enheter. Partier i PartsBox bærer allerede en betydelig mengde data og har unike ID Anything™-koder tildelt til dem. Du kan legge til ytterligere data til disse partiene i form av filer, som testresultater, reparasjonsprotokoller, regulatoriske innleveringer, servicehistorikk, eller annen relevant informasjon.

Hver batch er tildelt en unik ID Anything™-kode, som kan skrives ut som en QR-kode og fysisk festes til den tilsvarende enheten. Dette gjør det enkelt å identifisere og spore individuelle enheter. Alternativt kan enheter identifiseres ved en kombinasjon av bygge-ID Anything™-koden (som peker til den spesifikke byggingen) og et heltall serienummer automatisk tildelt innen den byggingen.

Når alternativet for å legge til lagerbeholdning for undermonteringskomponenter er aktivert for et flertrinns bygg, holder PartsBox oversikt over lagerbeholdningen som for øyeblikket er under produksjon. Dette lar deg knytte informasjon om potensielle unormaliteter i produksjonen eller individuelle testresultater til hver enhetsparti ettersom enhetene blir bygget. Ved å fullføre bygget, endres lagerstatusen fra "Under produksjon" til "Tilgjengelig".

Innkjøp

Ordrer

PartsBox støtter tre typer ordrer, hver som representerer et forskjellig stadium i innkjøpsprosessen:

 1. Åpne ordrer: Disse ordrene er i den innledende fasen og kan fritt endres. Du kan legge til eller fjerne komponenter, justere mengder, og gjøre nødvendige endringer før du fullfører ordren. Åpne ordrer gir fleksibilitet under planleggings- og budsjetteringsfasen.
 2. Bestilt: Når en åpen ordre er plassert hos en distributør, går den over til "Bestilt"-tilstanden. Dette indikerer at ordren er sendt inn og venter på oppfyllelse. En forventet leveringsdato er knyttet til bestilte varer, noe som lar deg spore når komponentene er planlagt å ankomme.
 3. Mottatt: Når alle varene fra en bestilling har blitt vellykket levert og behandlet, markeres bestillingen som "Mottatt". Dette betyr at kjøpsprosessen for den spesifikke bestillingen er fullført, og de mottatte komponentene er nå tilgjengelige i lageret ditt.

For å opprette en ordre eller legge til varer i en eksisterende åpen ordre, kan du starte med å gjennomgå prising og tilbud for en enkelt komponent eller ved å jobbe med en innkjøpsliste. PartsBox lar deg legge til individuelle tilbud eller en gruppe tilbud til en ordre, og knytte dem til den tilsvarende leverandøren som ga prisingen.

Når du endrer mengder i en åpen ordre, henter PartsBox automatisk den gjeldende prisinformasjonen og justerer totalprisen basert på mengden og eventuelle gjeldende prisbrudd. Dette sikrer at du alltid har oppdatert og nøyaktig prisinformasjon for dine ordre.

Åpne bestillinger kan overføres til en distributørs nettsted gjennom kopier og lim inn, eller de kan eksporteres i et passende format hvis en mer formell skriftlig kjøpsordre er nødvendig.

Den mest effektive måten å plassere en bestilling hos en leverandør på er ved å bruke 'Last opp handlekurv'-funksjonen. Dette lar deg kopiere og lime inn eller laste opp en CSV-fil som inneholder bestillingsdetaljene.

Når du markerer en åpen ordre som 'Bestilt', ber PartsBox deg om å oppgi en forventet leveringsdato. Denne informasjonen hjelper deg med å holde oversikt over når komponentene dine forventes å ankomme og gjør det mulig for systemet å vise den bestilte lagerbeholdningen i ulike relevante deler av applikasjonen.

Om nødvendig kan du kansellere en ordre, som reverserer statusen tilbake til 'Åpen' og fjerner den forventede lagerbeholdningen fra å bli vist.

PartsBox tilbyr flere praktiske metoder for å motta komponenter fra en bestilling:

 1. Grensesnitt for mottak av bestilling: Dette grensesnittet lar deg effektivt motta alle eller deler av komponentene fra en bestilling til en enkelt lagerplassering med bare noen få klikk.
 2. Legg til lager-dialog: Når du ser på en enkelt del, kan du bruke Legg til lager-dialogen for å motta varer mot en spesifikk ordre. Dialogen forhåndsutfyller mengden og prisen basert på ordredetaljene.
 3. Strekkodeskanning: Avhengig av distributørens kapasiteter, kan skanning av en strekkode enten vise dialogboksen for å legge til lager med forhåndsutfylt mengde, eller i tilfelle av strekkoder som inkorporerer PartsBox-koden, direkte motta komponenten mot en spesifikk ordre, automatisk fylle ut mengde, prising og ordreinformasjon.

Kjøpslister

Når du planlegger produksjonen av flere elektroniske enheter, er det ofte nødvendig å kjøpe komponenter i bulk. Imidlertid kan det være utfordrende å bestemme de nøyaktige mengdene som trengs, spesielt når man vurderer eksisterende lokalt lager og delte deler på tvers av forskjellige BOMer (Bill of Materials).

Tilstedeværelsen av meta-komponenter (komponenterstatninger), komponentalternativer og BOM-erstatninger legger til et ekstra lag av kompleksitet til innkjøpsprosessen. Inntil bestillingsøyeblikket, er det gunstig å opprettholde fleksibilitet i valg av spesifikke MPN-er (Manufacturer Part Numbers).

For å starte innkjøpsprosessen, naviger til 'Prosjekter'-seksjonen og begynn å legge til prosjekter/BOMer i din prosjekt handlekurv ved å bruke 'Legg til i handlekurv'-knappene som er plassert nederst på hvert prosjektkort. Når du legger til et prosjekt, vil du ha muligheten til å spesifisere mengdene du har tenkt å bygge.

Når du har lagt til ønskede prosjekter i handlekurven, tildel listen din et beskrivende navn og klikk 'Opprett innkjøpsliste'. Denne handlingen vil omdirigere deg til 'Innkjøp'-seksjonen, hvor du kan se alle dine innkjøpslister.

Ved å klikke på en spesifikk innkjøpsliste vil det åpne det kjente prisgrensesnittet, likt det som brukes for Prosjekt/BOM-prising. Dette grensesnittet lar deg velge tilbud, legge til dine egne tilbud, velge spesifikke komponentalternativer (for meta-komponenter) og begrense ditt valg til foretrukne distributører.

Etter å ha fullført kjøpslisten din, bytt til 'Grupper etter Distributør/Leverandør'-visningen for å se komponentene dine organisert i separate bestillinger for hver leverandør. Denne visningen gir samme funksjonalitet som 'Alle komponenter'-visningen, og lar deg endre tilbudvalg om nødvendig. I tillegg kan du raskt legge til alle komponenter i en ny eller eksisterende bestilling med en spesifikk leverandør og fortsette å plassere bestillingen direkte med dem.

Selv om automatisk bestilling alltid har vært en del av den langsiktige planen, forblir implementeringen utfordrende på grunn av kompleksiteten involvert i å integrere med ulike distributørers systemer.

Annet utstyr og programvare

Strekkodeskannere

PartsBox støtter strekkodeskannere som genererer tastetrykk, som inkluderer de fleste USB-skannere. Zebra LS2208 er en pålitelig og rimelig 1D-skanner som fungerer godt med PartsBox. Imidlertid, ettersom komponentdistributører i økende grad tar i bruk 2D-strekkoder for deres overlegne lagringskapasitet, anbefales en 2D-skanner for å fremtidssikre oppsettet ditt.

For å bruke en 2D-skanner med PartsBox, må du konfigurere den til å erstatte spesielle ikke-utskrivbare tegn (ASCII-koder RS, GS og EOT) med strengene '{RS}', '{GS}', og '{EOT}', henholdsvis. Dette er nødvendig for at skanneren skal fungere korrekt med nettbaserte applikasjoner. Hvis du har en Zebra DS2208 skanner, skann den medfølgende strekkoden for å automatisk konfigurere den for bruk med PartsBox. Konfigurasjonsstrekkoden er tilgjengelig i lite PNG, stort PNG, og PDF-formater.

Støttede skannere

Enhver 1D-skanner som støtter USB HID-grensesnittet (dvs. oppfører seg som et tastatur) skal fungere med PartsBox. Hvis skannerens utdata er synlig i en teksteditor, er den kompatibel med PartsBox.

2D-skannere som er kjent for å fungere godt med PartsBox inkluderer:

Zebra DS6608 (utgått i 2007) er kjent for ikke å fungere med PartsBox.

For å bruke en 2D-skanner med PartsBox, må skanneren støtte strengerstatninger i skannede koder (kjent som 'Avansert Dataformatering' eller 'ADF' i Zebra-skannere). Dette er en begrensning av nettlesere, ikke PartsBox.

For den beste opplevelsen med strekkodeskanning, anbefaler PartsBox å bruke en dedikert 2D-skanner, spesielt Zebra DS2208. En 2D-skanner kan dekode både 1D- og 2D-strekkoder, noe som sikrer kompatibilitet med den voksende trenden av 2D-strekkoder brukt av distributører.

Et mer rimelig alternativ er Barcode to PC-appen, som består av programvare installert på PC-en din og en mobilapp for skanning. Mens denne løsningen for øyeblikket ikke fungerer pålitelig med DataMatrix-koder, forventes forbedringer i fremtiden.

Kjente problemer og begrensninger

 • Hvis du bruker et ikke-US tastaturoppsett, kreves ytterligere skanneroppsett. Etter å ha skannet PartsBox-oppsettsstrekkoden, skann den regionale koden for ditt tastaturoppsett fra manualen som fulgte med skanneren.
 • Skanning fungerer kanskje ikke pålitelig i Firefox på Windows. Å bruke en alternativ nettleser, som Chrome eller Edge, anbefales på det sterkeste.

Feilsøking

På grunn av faktorer utenfor PartsBox sin kontroll, kan 100% pålitelighet ikke garanteres når du bruker en USB-skanner for strekkodeskanning.

Hvis en 2D-skanner ikke fungerer med PartsBox, sjekk først utdataen i en teksteditor som Notepad. Skann en 2D-strekkode og verifiser at resultatet inneholder sekvensene '{RS}', '{GS}', og '{EOT}'. Hvis disse sekvensene mangler, sørg for at skanneren er konfigurert for de spesielle kodereplaseringene og, hvis du bruker et ikke-US tastaturoppsett, skann den aktuelle regionale oppsettkoden fra skannerens manual.

Vennligst se 'Kjente problemer og begrensninger'-seksjonen ovenfor for å se om problemet ditt er oppført. Hvis skannerens utdata i Notisblokk ser korrekt ut, men PartsBox fortsatt ikke kan gjenkjenne strekkoden, vennligst bruk tilbakemeldingsskjemaet for å rapportere problemet.

Kontroller lageret, bestilling og produksjon

Prøv demoen

Planer & priser