Bảng Liệt kê Vật liệu (BOM)

Giới thiệu

Trong sản xuất điện tử, Bảng Liệt kê Vật liệu (BOM) là một tài liệu quan trọng phục vụ như xương sống của bất kỳ dự án nào. Đó là một danh sách toàn diện về tất cả các linh kiện, phần và vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm điện tử. BOM là cần thiết để đảm bảo rằng các linh kiện đúng được mua, quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và sản phẩm cuối cùng đáp ứng các thông số kỹ thuật mong muốn.

BOM là gì?

Một Bảng Liệt kê Vật liệu (BOM) là một danh sách phân cấp tất cả các linh kiện, phần tử và vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong bối cảnh sản xuất điện tử, BOM thường bao gồm các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, mạch tích hợp, bảng mạch in (PCB) và các phần tử cơ khí như vỏ, kết nối và phụ kiện. BOM cũng chỉ rõ số lượng của mỗi linh kiện cần thiết cho một đơn vị sản phẩm cuối cùng.

BOM thường được tạo bởi đội ngũ thiết kế trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Nó được phái sinh từ sơ đồ mạch và bố trí PCB của mạch điện tử. Sau đó, BOM được sử dụng bởi các bộ phận khác nhau, bao gồm mua hàng, sản xuất và kiểm soát chất lượng, trong suốt quá trình sản xuất.

Tầm quan trọng của BOM trong Sản xuất Điện tử

BOM đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất điện tử, và tầm quan trọng của nó không thể được phóng đại. Dưới đây là một số lý do chính tại sao BOM lại quan trọng đến vậy:

 1. Thu mua: BOM là tài liệu chính được đội ngũ thu mua sử dụng để mua các linh kiện và vật liệu cần thiết. Nó đảm bảo rằng các linh kiện đúng được đặt mua với số lượng chính xác, tránh thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa.
 2. Lập kế hoạch sản xuất: BOM giúp lập kế hoạch quá trình sản xuất bằng cách cung cấp thông tin về các linh kiện cần thiết và trình tự lắp ráp. Điều này cho phép đội ngũ sản xuất lên lịch các công việc, phân bổ nguồn lực và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
 3. Ước lượng Chi phí: BOM được sử dụng để ước lượng chi phí của sản phẩm bằng cách xem xét giá của từng linh kiện và tổng số lượng cần thiết. Điều này giúp xác định giá bán của sản phẩm và đánh giá khả năng sinh lời của nó.
 4. Kiểm soát chất lượng: BOM được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. Nó đảm bảo rằng các linh kiện đúng được sử dụng và sản phẩm được lắp ráp theo thiết kế đã chỉ định.
 5. Tài liệu: BOM hoạt động như một tài liệu trung tâm cung cấp cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về thành phần của sản phẩm. Nó phục vụ như một tài liệu tham khảo cho các bản sửa đổi trong tương lai, khắc phục sự cố và bảo trì.

Các loại BOM

Có nhiều loại BOM khác nhau được sử dụng trong sản xuất điện tử, mỗi loại phục vụ một mục đích cụ thể. Các loại phổ biến nhất là:

 1. BOM Kỹ thuật (EBOM): EBOM được tạo bởi đội ngũ thiết kế và chứa tất cả các linh kiện và vật liệu cần thiết để xây dựng sản phẩm theo thiết kế. Nó bao gồm số phận, mô tả, số lượng và chỉ dẫn tham chiếu.
 2. MBOM Sản xuất: MBOM được phát triển từ EBOM và được điều chỉnh cho quy trình sản xuất. Nó có thể bao gồm thông tin bổ sung như chi tiết nhà cung cấp, thời gian dẫn và hướng dẫn lắp ráp.
 3. BOM có thể cấu hình: BOM có thể cấu hình được sử dụng cho các sản phẩm có nhiều biến thể hoặc tùy chọn. Nó cho phép tạo ra các cấu hình sản phẩm khác nhau bằng cách chọn các linh kiện hoặc mô-đun cụ thể.
 4. BOM Đa Cấp: Một BOM đa cấp được sử dụng cho các sản phẩm phức tạp có các bộ phận lắp ráp phụ hoặc BOM phụ. Nó thể hiện cấu trúc phân cấp của sản phẩm, cho thấy mối quan hệ giữa bộ phận chính và các bộ phận lắp ráp phụ của nó.

Cấu trúc và Định dạng BOM

Một BOM điển hình bao gồm một số yếu tố chính:

 1. Số Mục: Một bộ nhận dạng duy nhất cho mỗi linh kiện hoặc vật liệu trong BOM.
 2. Số Phần: Số phần của nhà sản xuất cho mỗi linh kiện.
 3. Mô tả: Một mô tả ngắn gọn về mỗi linh kiện, bao gồm giá trị, dung sai và loại gói.
 4. Số lượng: Số lượng của mỗi linh kiện cần thiết cho một đơn vị sản phẩm cuối cùng.
 5. Chỉ dẫn Tham chiếu: Chỉ dẫn tham chiếu được gán cho mỗi linh kiện trên sơ đồ mạch và bố trí PCB.
 6. Nhà sản xuất: Tên của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp từng linh kiện.

BOM có thể được tạo và duy trì sử dụng các công cụ khác nhau, như phần mềm bảng tính (ví dụ, Microsoft Excel), phần mềm quản lý BOM chuyên dụng, hoặc hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM). Sự lựa chọn công cụ phụ thuộc vào độ phức tạp của sản phẩm, quy mô của tổ chức, và mức độ hợp tác cần thiết.

Các Phương Pháp Quản Lý BOM Tốt Nhất

Quản lý BOM hiệu quả là rất quan trọng để tối ưu hóa quy trình sản xuất điện tử và tránh những lỗi tốn kém. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cần tuân theo:

 1. Duy trì Độ Chính xác: Đảm bảo rằng BOM chính xác và cập nhật. Bất kỳ sự không nhất quán hoặc lỗi nào có thể dẫn đến sự chậm trễ trong sản xuất, đơn hàng không chính xác và vấn đề về chất lượng.
 2. Sử dụng Quy ước Đặt Tên Nhất Quán: Thiết lập và tuân theo quy ước đặt tên nhất quán cho các linh kiện, số phận và chỉ dẫn tham chiếu. Điều này giúp tránh nhầm lẫn và đảm bảo sự rõ ràng trên các đội ngũ khác nhau.
 3. Hợp tác với Nhà cung cấp: Làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo rằng các linh kiện được chỉ định trong BOM sẵn có và đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu. Điều này giúp tránh gián đoạn chuỗi cung ứng và đảm bảo giao hàng kịp thời.
 4. Kiểm soát Phiên bản: Thực hiện kiểm soát phiên bản cho BOM để theo dõi các thay đổi và bản sửa đổi. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối phó với các sản phẩm phức tạp hoặc cập nhật thiết kế thường xuyên.
 5. Tích hợp với Các Hệ thống Khác: Tích hợp BOM với các hệ thống khác như kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực thi sản xuất (MES) và hệ thống quản lý tồn kho. Điều này cho phép dòng chảy dữ liệu liền mạch và giảm thiểu rủi ro lỗi.

Thách thức và Giải pháp Thông thường của BOM

Quản lý BOM trong sản xuất điện tử có thể gặp phải một số thách thức. Dưới đây là một số vấn đề phổ biến và giải pháp của chúng:

 1. Lỗi Lạc Hậu của Linh Kiện: Linh kiện điện tử có thể trở nên lạc hậu theo thời gian, làm cho việc tìm nguồn cung cho sản xuất trở nên khó khăn. Để giảm thiểu điều này, hãy thường xuyên xem xét BOM và xác định các linh kiện có nguy cơ lạc hậu. Làm việc với các nhà cung cấp để tìm các giải pháp thay thế phù hợp hoặc xem xét thiết kế lại sản phẩm.
 2. Sai sót trong BOM: Sai sót trong BOM có thể dẫn đến sự chậm trễ trong sản xuất, đơn hàng không chính xác và vấn đề về chất lượng. Để tránh điều này, thiết lập một quy trình xem xét và phê duyệt BOM chắc chắn. Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan, bao gồm các đội ngũ thiết kế, mua hàng và sản xuất, xem xét và ký duyệt BOM trước khi nó được phát hành cho sản xuất.
 3. Quản lý Thay đổi BOM: Các thay đổi với BOM có thể xảy ra do cập nhật thiết kế, tình trạng sẵn có của linh kiện, hoặc tối ưu hóa chi phí. Để quản lý các thay đổi này một cách hiệu quả, hãy thiết lập một quy trình kiểm soát thay đổi chính thức. Điều này nên bao gồm một quy trình rõ ràng cho việc yêu cầu, xem xét, và phê duyệt các thay đổi, cũng như thông báo các thay đổi cho tất cả các bên liên quan.
 4. Đảm Bảo An Toàn BOM: BOM chứa thông tin nhạy cảm về sản phẩm và các linh kiện của nó. Để bảo vệ thông tin này, hãy thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập và an toàn. Hạn chế quyền truy cập vào BOM chỉ cho nhân viên được ủy quyền và sử dụng các phương pháp lưu trữ và truyền dẫn an toàn.

Kết luận

Bảng Liệt kê Vật liệu (BOM) là một tài liệu quan trọng trong sản xuất điện tử, đóng vai trò là nền tảng cho toàn bộ quy trình sản xuất. Nó cung cấp một danh sách toàn diện về tất cả các linh kiện, bộ phận và vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm điện tử. BOM được sử dụng bởi các bộ phận khác nhau, bao gồm mua sắm, sản xuất và kiểm soát chất lượng, để đảm bảo rằng các linh kiện phù hợp được mua sắm, quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và sản phẩm cuối cùng đáp ứng các thông số kỹ thuật mong muốn.

Quản lý BOM hiệu quả là rất quan trọng để tránh những sai sót tốn kém, đảm bảo sản xuất kịp thời và duy trì chất lượng sản phẩm. Bằng cách tuân theo các phương pháp hay nhất như duy trì độ chính xác, sử dụng quy ước đặt tên nhất quán, hợp tác với nhà cung cấp, thực hiện kiểm soát phiên bản và tích hợp với các hệ thống khác, các tổ chức có thể tối ưu hóa quy trình quản lý BOM của mình và cải thiện hiệu quả tổng thể.

Khi ngành công nghiệp điện tử tiếp tục phát triển, với độ phức tạp sản phẩm ngày càng tăng và yêu cầu thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn, tầm quan trọng của BOM chính xác và được quản lý tốt chỉ sẽ tiếp tục tăng lên. Bằng cách hiểu rõ tầm quan trọng của BOM và áp dụng các phương pháp quản lý BOM mạnh mẽ, các nhà sản xuất điện tử có thể định vị mình cho thành công trong ngành công nghiệp động và cạnh tranh này.

PartsBox có thể giúp bạn như thế nào?

PartsBox là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để đơn giản hóa và tối ưu hóa quản lý BOM trong sản xuất điện tử. Nó cung cấp một loạt các tính năng giải quyết các thách thức phổ biến và giúp các tổ chức tối ưu hóa quy trình BOM của họ. Dưới đây là cách PartsBox có thể hỗ trợ:

 1. Quản lý BOM Trung tâm: PartsBox cung cấp một nền tảng trung tâm để tạo, lưu trữ, và quản lý BOM. Nó cho phép các đội ngũ hợp tác một cách liền mạch, đảm bảo rằng mọi người đều có quyền truy cập vào phiên bản BOM mới nhất.
 2. Tích hợp Thư viện Linh kiện: PartsBox tích hợp với các thư viện linh kiện rộng lớn, cho phép người dùng nhanh chóng tìm kiếm và chọn các linh kiện cần thiết. Điều này tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro sai sót khi tạo BOM.
 3. Theo dõi Tồn kho Thời gian Thực: PartsBox cung cấp khả năng hiển thị tồn kho thời gian thực, cho phép các tổ chức theo dõi mức tồn kho, thiết lập điểm đặt hàng lại và tránh thiếu hụt. Điều này giúp tối ưu hóa quản lý tồn kho và giảm chi phí.
 4. Tính toán chi phí BOM: PartsBox cung cấp khả năng tính toán chi phí BOM, cho phép người dùng ước lượng chi phí sản phẩm dựa trên giá cả và số lượng linh kiện. Điều này giúp xác định giá bán và đánh giá lợi nhuận.
 5. Tích hợp với Các Hệ thống Khác: PartsBox có thể tích hợp với các hệ thống khác như ERP, MES và PLM thông qua API, cho phép trao đổi dữ liệu một cách liền mạch và giảm thiểu rủi ro lỗi. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất tổng thể.
 6. Truy cập An Toàn và Hợp Tác: PartsBox cung cấp các biện pháp kiểm soát truy cập an toàn, đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa BOM. Nó cũng hỗ trợ các tính năng hợp tác, cho phép các đội ngũ làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, bất kể vị trí của họ.

Bằng cách tận dụng các khả năng của PartsBox, các nhà sản xuất điện tử có thể cải thiện đáng kể quy trình quản lý BOM của mình. Từ việc tạo BOM chính xác đến quản lý tồn kho, hợp tác với nhà cung cấp, và kiểm soát thay đổi, PartsBox cung cấp một giải pháp toàn diện đáp ứng các thách thức độc đáo của ngành sản xuất điện tử.

Với PartsBox, các tổ chức có thể giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả, cuối cùng dẫn đến thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng lợi nhuận. Khi ngành công nghiệp điện tử tiếp tục phát triển, PartsBox đang ở vị trí tốt để hỗ trợ các nhà sản xuất vượt qua sự phức tạp của quản lý BOM và thúc đẩy thành công trong hoạt động của họ.