Hao Mòn Linh kiện trong Sản Xuất Điện tử

Điều gì là Hao hụt Linh Kiện

Khi sản xuất thiết bị điện tử, một tỷ lệ nhất định của các linh kiện điện tử sử dụng sẽ bị mất hoặc loại bỏ trong quá trình. Điều này được biết đến là tỷ lệ hao hụt linh kiện.

Lý do cho Hao hụt

Hao hụt xảy ra do nhiều lý do:

 • Linh kiện bị hỏng trong quá trình lắp ráp (chân bị cong, gói bị nứt, v.v.)
 • Linh kiện thừa bị mất hoặc bị đặt nhầm chỗ
 • Một số linh kiện không đạt kiểm tra hoặc thanh tra
 • Thay đổi kỹ thuật yêu cầu sửa chữa tiêu thụ thêm linh kiện
 • Người lắp ráp mắc lỗi yêu cầu loại bỏ PCB và linh kiện

Tỷ lệ hao hụt là phần trăm linh kiện bị mất cho mỗi sản phẩm được xây dựng. Ví dụ, nếu BOM (bảng liệt kê vật liệu) của một sản phẩm chỉ định 100 điện trở, nhưng trung bình 105 điện trở thực sự được sử dụng cho mỗi đơn vị được xây dựng, tỷ lệ hao hụt sẽ là 5%.

Tỷ lệ Hao hụt

Tỷ lệ hao hụt thay đổi tùy thuộc vào loại linh kiện, gói, và quy trình lắp ráp:

 • Các linh kiện thông qua lỗ thường có tỷ lệ hao hụt thấp hơn so với linh kiện gắn mặt
 • Các linh kiện nhỏ và IC có khoảng cách chân mảnh có tỷ lệ hao hụt cao hơn
 • Lắp ráp thủ công có tỷ lệ hao hụt cao hơn so với tự động
 • Lắp ráp phức tạp, nhiều giai đoạn có tỷ lệ hao hụt cao hơn so với đơn giản, một giai đoạn

Các tỷ lệ tổn hao điển hình dao động từ 1% cho lắp ráp thông qua lỗ đến 10% hoặc cao hơn cho các sản phẩm lắp ráp bề mặt phức tạp với nhiều linh kiện nhỏ.

Khi lên kế hoạch yêu cầu vật liệu cho sản xuất, tổn thất dự kiến do hao hụt phải được tính vào. Nếu 1000 đơn vị được xây dựng, và tổn thất trung bình của linh kiện là 5%, thì 1050 linh kiện nên được mua.

Quản lý Tổn hao Linh kiện trong PartsBox

Phần mềm quản lý hàng tồn kho như PartsBox có thể tự động tính toán tỷ lệ hao hụt. Người dùng có thể thiết lập tỷ lệ phần trăm hao hụt và giá trị số lượng tối thiểu cho mỗi linh kiện. PartsBox sau đó sẽ tính toán tổng số lượng của mỗi linh kiện cần thiết để bù đắp cho sự mất mát dự kiến.

Ví dụ, xem xét một sản phẩm sử dụng 5 linh kiện R1 cho mỗi đơn vị. Để xây dựng 1000 đơn vị:

 • Với tổn hao 0%, cần 5000 pcs của R1
 • Với tổn hao 5%, cần 5250 pcs:
 • Với tổn hao 5% và tối thiểu 300, cần 5300 pcs:
  • 5% của 5000 là 250, làm tròn lên tối thiểu 300 là 300
  • Vì vậy, một số lượng 300 pcs bổ sung được yêu cầu để bù đắp cho tổn hao 5% dự kiến

Bằng cách lập kế hoạch cho hao hụt, các nhà sản xuất có thể đảm bảo họ sẽ không cạn kiệt linh kiện giữa quá trình sản xuất. PartsBox làm cho điều này trở nên dễ dàng bằng cách tự động điều chỉnh số lượng cần thiết dựa trên cài đặt hao hụt của người dùng.