PartsBox användarguide

Introduktion

Vad är PartsBox?

PartsBox är ett omfattande onlineverktyg för hantering av elektronikproduktion, inklusive funktioner som sträcker sig från lagerhantering till BOM-prissättning, produktion och inköp. Det ger en centraliserad plattform för att strömlinjeforma och optimera hela processen för elektroniktillverkning.

Lagerhantering

PartsBox erbjuder ett robust lagerhanteringssystem som håller reda på elektroniska komponenter, deras lagringsplatser och aktuella lagerstatus. Det stöder olika typer av komponenter, inklusive länkade komponenter (med tillverkarens artikelnummer), lokala komponenter (anpassade eller generiska komponenter), meta-komponenter (utbytbara komponenter) och undermonteringskomponenter (resultat från byggprojekt). Varje komponent kan associeras med detaljerad information såsom tillverkare, MPN, fotavtryck, taggar och anpassade fält. Programvaran möjliggör även skapandet och hanteringen av lagringsplatser, som kan representera fysiska förvaringsenheter som lådor, hyllor eller ställ.

BOM-prissättning

Med PartsBox kan du enkelt prissätta din Bill of Materials (BOM) med hjälp av uppdaterade komponentpriser från online-distributörer. Ladda bara upp din BOM, och programvaran hämtar automatiskt de senaste priserna, med beaktande av prisbrytningar, valutaomvandlingar, minimibeställningskvantiteter (MOQ) och beställningsmultiplicer. Utöver online-erbjudanden kan du lägga till dina lokala erbjudanden från leverantörer, och specificera flera prisbrytningar, valutor, giltighetsperioder, MOQ och beställningsmultiplicer. Detta säkerställer att du alltid har en exakt och uppdaterad uppskattning av dina BOM-kostnader.

Produktionshantering

PartsBox förenklar processen att bygga elektroniska projekt genom att hantera hela produktionslivscykeln. Projekt i PartsBox representerar BOMs som kan byggas, vilket resulterar i skapandet av undermonteringsdelar. När ett projekt byggs subtraheras de nödvändiga komponenterna från lagret, och det resulterande undermonteringsdelslagret läggs till. Byggen kan utföras i ett enda steg eller flera steg, vilket möjliggör flexibilitet i produktionsprocessen. Programvaran håller en detaljerad historik över alla byggen, vilket möjliggör enkel spårning och revision.

Partikontroll

PartsBox erbjuder fullständig partikontrollfunktionalitet, vilket låter dig spåra specifika satser av komponenter från deras källa till deras användning i produktion. Partier kan associeras med detaljerad information såsom namn, beskrivning, bilagor och en händelselog som registrerar alla aktiviteter relaterade till partiet. Denna tvåvägsspårbarhet säkerställer att du har fullständig insyn i ursprunget och användningen av varje sats av komponenter, vilket möjliggör bättre kvalitetskontroll och efterlevnad av branschregler.

Designfilosofi

PartsBox är designat från grunden för att vara snabbt, diskret och lättanvänt. Användargränssnittet är snabbt och responsivt, vilket gör att du snabbt kan söka efter komponenter, kontrollera lagerstatus, lägga till eller ta bort lager och komma åt projekt. Varje åtgärd sker omedelbart, utan någon märkbar fördröjning.

En av de viktigaste funktionerna i PartsBox är dess realtids samarbetsförmåga. Flera användare kan arbeta samtidigt inom applikationen, och eventuella ändringar som görs av en användare syns omedelbart för alla andra användare. Detta säkerställer att alla alltid har tillgång till den mest aktuella informationen, vilket eliminerar behovet av manuell synkronisering eller kommunikation.

Till skillnad från många traditionella ERP (Enterprise Resource Planning) eller MRP (Material Requirements Planning) verktyg, som kan vara komplexa och besvärliga att implementera, är PartsBox utformat för att vara lätt att introducera och integrera i ditt befintliga arbetsflöde. Det syftar till att orsaka minimal friktion inom ett företag, vilket möjliggör att användare kan anta det snabbt och sömlöst.

PartsBox är mer än bara ett verktyg som du tvingas använda; det är ett verktyg som du kommer att vilja använda. Det intuitiva gränssnittet, kraftfulla funktioner och realtidssamarbete gör det till en njutbar och produktiv upplevelse för alla inblandade i hanteringen av elektroniska komponenter. Oavsett om du är en ingenjör, en inköpschef eller en produktionsledare, kommer PartsBox att förenkla ditt arbete och hjälpa dig att hålla dig organiserad och effektiv.

Koncept

Komponenter

PartsBox handlar helt och hållet om elektroniska komponenter, så en 'del' är ett grundläggande begrepp. En del representerar en elektronisk eller mekanisk komponent. Det finns flera typer av delar:

 • Länkade Komponenter är för komponenter med tillverkarnummer (MPNs). Om en komponent har ett MPN och du kan hitta den online, välj detta alternativ. Du kommer omedelbart att få en beskrivning, en länk till databladet, en länk till tillverkarens webbplats, komponentspecifikationer, en miniatyrbild, och PartsBox kommer att kunna få information om prissättning och tillgänglighet för denna komponent från distributörer.
 • Lokala komponenter är för allt annat: generiska och namnlösa komponenter, kretskort, anpassade delar, mekaniska delar och allt som inte har ett exakt artikelnummer.
 • Meta-komponenter grupperar komponenter som är utbytbara (exakta ersättare för varandra).
 • Submonteringskomponenter är resultatet av att bygga ett projekt och motsvarar 1:1 till projekt.

Observera att för generiska och namnlösa komponenter (t.ex. en namnlös NE555 i ett DIP-paket) är det vanligtvis bättre att använda lokala komponenter. Det finns hundratals versioner av NE555 och din specifika version kan vara lite annorlunda än någon annans. Så använd länkade komponenter endast för exakt matchande komponenter (till exempel om du har en 'NE555PWG4' från Texas Instruments, länka den).

Komponenter är abstrakta: de beskriver komponenten, men förrän du lägger till faktiskt lager representerar de inte fysiska saker. Även komponenter utan lager är användbara—till exempel kan du lägga till dem i projekt (BOM:er) för att få prissättning för dina projekt.

Länkade komponenter har två namn: det lokala (interna) namnet och det officiella MPN. I det kostnadsfria hobbyplanen måste det lokala namnet vara detsamma som MPN. I kommersiella planer kan båda namnen användas, och det lokala namnet kan skilja sig från MPN. Det lokala namnet kan ändras genom att byta namn på komponenten.

Meta-komponenter används för att gruppera ihop komponenter som är utbytbara. Detta är användbart för passiva komponenter, där flera komponentalternativ kan läggas till, eller för alla fall där flera komponenter är ekvivalenta och någon av dem kan väljas baserat enbart på pris och tillgänglighet. PartsBox kommer att hantera meta-komponenter på samma sätt som vanliga komponenter, och skjuter upp valet av den faktiska komponenten som ska användas. När projekt prissätts, kommer erbjudanden för alla medlemskomponenter att beaktas.

Submonteringskomponenter representerar resultaten av att bygga dina projekt. När du bygger ett projekt, läggs lager till i motsvarande submonteringskomponent. Komponenten kan sedan användas i andra projekt vid behov. Detta ger ett sätt att bygga komplexa produkter som består av ett antal submonteringar och komponenter, var och en producerad eller inköpt separat.

Förutom standardattribut som namn eller tillverkare kan komponenter också ha anpassade fält/attribut (i planer som stöder denna funktion). Liksom 'Anteckningar'-fältet kan dessa användas för att lagra vilken data som helst men på ett mer strukturerat sätt. Några användningsexempel inkluderar Distributör, Distributörens artikelnummer, Leverantörens del-URL, Vikt eller Behållarens nettovikt. Anpassade fält är indexerade för sökning.

Lager

Efter att du har skapat en komponent i PartsBox kan du lägga till lager för att representera det fysiska lagret av den elektroniska komponenten. Lager representerar de faktiska, påtagliga exemplaren av komponenten som du har till hands eller kommer att ha tillgång till i framtiden.

En enskild del kan ha lager på flera platser. Detta är särskilt användbart när man hanterar rullar med komponenter. Ofta kan du vilja behålla en hel rulle på en plats medan du lagrar en mindre mängd på klippt tejp på en annan. Att spåra lager över olika platser visar sig också vara värdefullt när man arbetar med kontraktstillverkare, eftersom det möjliggör övervakning av inventarier som fysiskt är belägna utanför ditt kontor.

PartsBox separerar medvetet begreppen komponenter och lager. Du kan tänka på komponenter som behållare som kan innehålla faktiska komponenter (lager). Komponenter med noll i lager tjänar viktiga syften:

 • De indikerar vad som behöver beställas.
 • De låter dig spåra väntande beställningar.
 • Dina projekt (BOMs) kan använda komponenter som du inte fysiskt har i lager, men din tillverkare kommer att ha.
 • De låter dig importera BOMs från CAD-verktyg i framtiden, automatiskt matchande BOM-poster till komponenter.

PartsBox behandlar lagerhistorik som en permanent post med begränsade redigeringsalternativ. Du kan alltid ta bort det senaste inlägget, men äldre inlägg kan inte raderas, och deras kvantiteter kan inte modifieras. Detta tillvägagångssätt säkerställer integriteten och spårbarheten för dina lagerdata över tid.

Lotter

I PartsBox representerar ett parti en specifik sats eller leverans av elektroniska komponenter, spårbar till en känd källa. Partikontroll är en valfri funktion som möjliggör mer detaljerad spårning och hantering av komponentlager.

När partikontroll är aktiverad, delas allt lager för en given komponent upp i distinkta partier. Varje parti skapas när nytt lager läggs till, vilket säkerställer att varje batch av komponenter är associerad med ett specifikt parti. Detta möjliggör differentiering mellan till synes identiska komponenter som kan ha källats vid olika tillfällen eller från olika leverantörer.

Partier kan ha olika data associerade med dem, inklusive:

 • Namn: Ett unikt identifierare för partiet, vanligtvis relaterat till källan eller förvärvsdatumet.
 • Beskrivning: Ytterligare detaljer om partiet, såsom leverantörsinformation eller specifika egenskaper.
 • Bilagor: Relevanta dokument, såsom datablad, överensstämmelseintyg eller fakturor.
 • Taggar: Ett parti kan taggas, så att partier senare kan filtreras för visning eller när man väljer komponentkällor för byggen.

Genom att använda partikontroll möjliggör PartsBox en mer exakt spårning av komponenter genom hela lagerhanteringsprocessen. Detta är särskilt användbart för att hantera komponenter med begränsad hållbarhet, säkerställa spårbarhet vid kvalitetsproblem eller följa regulatoriska krav i vissa branscher.

När komponenter förbrukas under ett bygge eller överförs mellan lagringsplatser, registreras det specifika partiet, vilket upprätthåller en komplett historik över varje parts användning. Denna detaljerade spårning möjliggör enklare identifiering och isolering av problem, om de skulle uppstå.

Användningen av partier i PartsBox ger en ytterligare kontroll- och översiktsnivå över elektronikkomponentlagret, vilket möjliggör en effektivare och mer exakt hantering av komponenter.

Lagerplatser

En lagringsplats är en plats där komponenter kan förvaras. Det kan vara ett rum, en låda, en hylla, en låda, ett fack inuti en låda eller vad som helst du kan tänka dig. Hur du organiserar din förvaring är upp till dig. Vissa människor slänger alla sina komponenter i två eller tre lådor, och vissa använder en mer finfördelad metod.

Du kan namnge dina lagringsplatser hur du vill, men det finns ett föreslaget namnschema:

Börja med en bokstav. Du kan använda b för lådor (med fack), men du kan också ha hyllor (med rullar) eller skåp med lådor. Ett tvåsiffrigt nummer följer, det är numret på din låda, hylla, skåp eller låda. Sedan, om platsen har underfack, använder vi ett schackrutnätssystem: a1, a2, b1, b2, och så vidare, beroende på rutnätets storlek. Detta resulterar i namn som 'b01-a4', vilket betyder 'låda 1, rad a, kolumn 4', eller 's12-l1-r2' som är 'hylla 12, nivå 1, rulle 2'. Använd vad som helst som låter dig enkelt hitta komponenter.

Prov böcker med resistorer eller kondensatorer kan märkas som lådor, utan underavdelningar, eftersom det är lätt att hitta ett specifikt värde i en provbok.

Dina lagringsplatsnamn kan ändras när som helst, men välj dem noggrant, eftersom när du väl skrivit ut dina etiketter/klistermärken blir det lite svårare att ändra dem.

Företag som arbetar med CM/EMS (kontraktstillverkare) prefixar ofta några av sina lagringsplatser med tillverkarens namn, så att de enkelt kan filtrera platser och se vad CM har i lager just nu.

CM/EMS-företag använder ofta kundnamn som prefix för vissa lagringsplatser, för att få kundspecifika lagringsplatser för kontrakterade komponenter.

Bilagor

PartsBox tillåter bifogning av godtyckliga filer till komponenter, projekt, lagringsplatser, partier och beställningar. Denna funktion är användbar för att hålla all relevant information organiserad och lättillgänglig. Några vanliga exempel på filer du kanske vill bifoga inkluderar:

 • Datablad för elektroniska komponenter
 • 3D CAD-modeller av mekaniska delar
 • Fakturor och packningslistor för beställningar
 • Kvalitetskontrolldokument och testrapporter
 • Produktfoton och bilder
 • Applikationsanteckningar och referensdesigner
 • Konformitetscertifikat (CoC) och säkerhetsdatablad (MSDS)

Genom att fästa dessa filer direkt på relevanta objekt i PartsBox kan du säkerställa att viktig information alltid är till hands. Du behöver inte oroa dig för namnkonventioner, katalogstrukturer eller komma ihåg var filer lagras på en server.

Bilagor lagras säkert i molnet och kan nås från var som helst.

När du visar detaljsidan för ett objekt med bilagor kommer du att se en lista över alla bifogade filer. Genom att klicka på ett filnamn laddas bilagan ner till din dator. Du kan också byta namn på bilagor eller radera dem om de inte längre behövs.

Genom att utnyttja PartsBoxs funktion för bilagor kan du hålla all viktig dokumentation organiserad och kopplad till relevanta objekt i ditt lager. Detta sparar tid och säkerställer att alla i ditt team har tillgång till den information de behöver.

Beställningar

I PartsBox representerar beställningar inköp av komponenter från leverantörer. Varje beställning genomgår tre distinkta tillstånd:

 1. Öppen: När en order först skapas, börjar den i "Öppen"-tillståndet. I detta tillstånd kan du fritt modifiera ordern, lägga till eller ta bort radartiklar efter behov. Detta gör att du gradvis kan bygga upp din order innan du skickar den till leverantören.
 2. Beställd: När du har slutfört din beställning och lagt den hos leverantören, övergår beställningen till tillståndet "Beställd". Detta indikerar att beställningen har skickats in och du väntar nu på att leverantören ska bearbeta och skicka dina komponenter. I detta tillstånd kan beställningen inte längre ändras.
 3. Mottagen: Efter att leverantören har skickat din order och du har mottagit alla komponenter, byter ordern automatiskt till "Mottagen"-tillståndet. Denna övergång sker när du markerar alla posterna på ordern som mottagna i PartsBox. "Mottagen"-tillståndet betyder att ordern är komplett och alla komponenter har lagts till i ditt lager.

Projekt

Ett projekt i PartsBox representerar en materiallista (BOM), som är en lista över komponenter som krävs för att bygga en elektronisk enhet eller montering. Varje projekt är associerat med en specifik design eller produkt.

Projekt tjänar flera syften i PartsBox:

 1. Bygga enheter: När du är redo att tillverka en enhet kan du skapa en byggnad från projektet. Detta gör det möjligt för dig att spåra produktionsprocessen, hantera lagernivåer och säkerställa att du har alla nödvändiga komponenter till hands.
 2. Kostnadsestimering: PartsBox låter dig prissätta BOM som är associerad med ett projekt, vilket ger dig en uppskattning av den totala kostnaden för komponenterna som behövs för att bygga enheten. Detta är användbart för att fatta informerade beslut om produktprissättning och hantera produktionskostnader.
 3. Submonteringar: Ett projekt kan också motsvara en submontering, som är en del av en större enhet eller system. När du bygger ett projekt läggs det resulterande lagret till i motsvarande submonteringsdel, som sedan kan användas i andra projekt som en komponent.

Byggen

En byggnad representerar resultatet av att bygga ett projekt. Det motsvarar normalt en batch av enheter som har tillverkats, eller håller på att tillverkas. PartsBox stöder enstegs- och flerstegsbyggnader, och en flerstegsbyggnad kan vara pågående (inte slutförd än).

Erbjudanden

Erbjudanden från leverantörer/distributörer kan bifogas komponenter, för att användas vid prissättning av projekt som kräver komponenten. Erbjudanden kan ha flera prisnivåer, samt giltighetsperioder (utgångsdatum), minsta beställningskvantitet (MOQ) och beställningsmultipel.

Inköpslistor

En inköpslista är en konsoliderad lista över delar som krävs för att bygga ett eller flera projekt, baserat på materiallistan (BOM) för varje projekt och de angivna byggkvantiteterna. Den representerar de komponenter du behöver beställa för att slutföra dina planerade byggen.

För att skapa en inköpslista lägger du till projekt i din kundvagn och specificerar kvantiteten av varje projekt du avser att bygga. PartsBox kombinerar sedan de individuella BOM:erna, multiplicerar komponentkvantiteterna med byggkvantiteterna och slår samman dem till en enda lista. Denna process avduplicerar gemensamma komponenter över projekt, vilket resulterar i en enhetlig lista över alla komponenter du behöver köpa.

Inköpslistan ger en tydlig översikt över dina inköpsbehov, vilket gör det lättare att hantera ditt lager och planera dina beställningar. Den tar hänsyn till de aktuella lagernivåerna i ditt lager, vilket indikerar vilka komponenter som behöver beställas och i vilka kvantiteter.

När du har granskat och slutgiltigt din inköpslista kan du fortsätta att skapa leverantörsorder direkt från listan. PartsBox hjälper dig att välja de bästa leverantörerna baserat på dina preferenser, såsom pris, tillgänglighet och leveranstid. Du kan dela upp inköpslistan i flera leverantörsorder vid behov, vilket optimerar din inköpsprocess och minskar kostnader.

Rapporter

Rapporter låter dig få översiktsinformation om dina data.

Precis som allt annat i PartsBox, uppdateras rapporter i realtid. Som ett exempel, om du håller en 'Lågt Lager'-rapport öppen, och någon annan tar bort lager (vilket kommer att orsaka att lagret för en specifik komponent går under en tröskel), kommer din rapport att omedelbart uppdateras.

Organisationer (Företag)

PartsBox stöder samarbete genom konceptet organisation (företag). Ett företag eller en organisation i PartsBox representerar en delad databas som flera användare kan komma åt samtidigt. Detta gör att team kan arbeta tillsammans med att hantera sitt elektronikkomponentlager, inköp och produktion.

När du skapar ett företag eller en organisation i PartsBox kan du bjuda in andra användare att gå med och samarbeta. Antalet användare som kan få åtkomst till en företagsdatabas beror på din prenumerationsplan. Om du behöver rymma fler användare kan du uppgradera din plan därefter.

För att ge någon tillgång till ett företags databas måste de först skapa ett PartsBox-konto. När de har ett konto kan en administratör för företaget bjuda in dem och ge dem lämpliga åtkomsträttigheter. Detta gör att du kan kontrollera vem som har tillgång till ditt företags data och vilka åtgärder de kan utföra.

Utöver företagsdatabaser har varje PartsBox-användare också en gratis privat databas för personligt bruk. Denna privata databas är separat från eventuella företagsdatabaser du kan ha tillgång till. Du kan enkelt växla mellan din privata databas och eventuella företagsdatabaser med hjälp av databasväxlaren som finns högst upp på PartsBox-appskärmen. Växlaren visar namnet på den för närvarande valda databasen.

Åtkomsträttigheter

PartsBox erbjuder flexibla åtkomstkontrolloptioner för att säkerställa att användare har lämpliga behörigheter baserat på deras roller och ansvar inom företaget. Ett företag har alltid minst en 'admin'-användare som har högsta nivån av kontroll och kan hantera faktureringsinformation och ge eller återkalla åtkomst till andra användare.

För planer utan rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) tillhandahåller PartsBox tre grundläggande åtkomstnivåer:

 • Admin: Användare med adminbehörighet har full kontroll över systemet. De kan läsa och skriva databasdata, hantera användaråtkomst, ändra faktureringsinformation, radera alla data och avbryta prenumerationen. Admins har det högsta ansvaret och bör tilldelas med omsorg.
 • Läs/Skriv: Användare med läs/skriv-åtkomst kan visa och modifiera databasdata, såsom att skapa och uppdatera komponenter, lagringsplatser, projekt och byggen. De kan dock inte hantera användarkonton, faktureringsinformation eller prenumerationen. Denna nivå är lämplig för användare som aktivt arbetar med lagret och behöver göra ändringar.
 • Endast läs: Användare med endast läsbehörighet kan visa databasdata men kan inte göra några ändringar. Denna nivå är lämplig för användare som behöver tillgång till information för referensändamål men inte kräver förmågan att göra ändringar.

För planer med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) erbjuder PartsBox ett mer detaljerat och anpassningsbart tillvägagångssätt för åtkomsthantering. Med RBAC kan företag definiera ett obegränsat antal roller och tilldela dem till användare baserat på deras specifika ansvarsområden. Varje roll definierar behörigheter för enskilda operationer, såsom att skapa komponenter, lägga till lager eller utföra byggen.

RBAC möjliggör finjusterad kontroll över behörigheter, vilket gör det möjligt för företag att skapa begränsade roller med begränsad åtkomst. Till exempel kan en 'Mottagning'-roll definieras för att tillåta användare att lägga till och flytta lager men inte modifiera projekt eller utföra byggen. Denna roll skulle vara lämplig för anställda ansvariga för att ta emot och organisera inkommande lager.

Likaså kan en 'Produktion'-roll skapas för att tillåta användare att utföra byggen från fördefinierade projekt men inte modifiera projekten själva. Denna roll skulle vara användbar för anställda som är involverade i tillverkningsprocessen och behöver montera produkter baserade på etablerade designer.

Revisionshistorik

I större organisationer är det ofta nödvändigt att upprätthålla en oföränderlig revisionshistorik för alla databasändringar för regulatorisk efterlevnad och spårbarhet. Detta är särskilt viktigt för företag som omfattas av regleringar som US FDA Title 21 CFR Part 11, som kräver strikt dokumentation och dataintegritet.

Även i avsaknad av lagliga skyldigheter väljer många företag att implementera en revisionshistorik som en bästa praxis för att säkerställa ansvarsskyldighet och underlätta rotorsaksanalys vid problem eller avvikelser.

PartsBox-planer med funktionen för revisionshistorik registrerar automatiskt en detaljerad historik över varje ändring som gjorts i databasen. Varje post i revisionshistoriken inkluderar:

 • En exakt tidsstämpel för när ändringen inträffade
 • Användarkontot ansvarigt för ändringen
 • Detaljerad data som beskriver den specifika karaktären av ändringen

Denna information ger en omfattande och detaljerad vy över databasens utveckling över tid, vilket gör det möjligt för administratörer att rekonstruera händelseförloppet och förstå sammanhanget bakom varje ändring.

Revisionsdata kan enkelt exporteras från PartsBox i ett format lämpligt för digital signering och långsiktig arkivering. Denna exporterade data fungerar som ett verifierbart register över systemets historia, som kan användas för att visa efterlevnad av relevanta regleringar under revisioner eller inspektioner.

Delattrition

I processen att montera elektroniska enheter med SMT (Surface Mount Technology) pick-and-place-maskiner, kommer en viss procentandel av delarna (komponenterna) oundvikligen att gå förlorade eller avvisas. Detta beror på de inneboende begränsningarna och bristerna i den automatiserade monteringsprocessen.

Dessutom kräver den mekaniska designen av tejpmatare som används i dessa maskiner en minimilängd på tejpen, känd som "ledaren", att vara närvarande innan maskinen automatiskt kan plocka upp komponenter från tejpen. Komponenterna som finns inom denna ledartejp används effektivt inte och bidrar till den totala komponentattritionen.

Komponentattrition, även kallad komponentförlust, är en viktig faktor att beakta när man planerar för produktion och hanterar lager. Att inte ta hänsyn till attrition kan leda till oväntade brister och produktionsförseningar.

PartsBox adresserar denna fråga genom att tillåta användare att ställa in attritionsparametrar på en per-komponent-basis. Denna funktion möjliggör för användare att specificera den förväntade procentandelen av komponentförlust under monteringsprocessen, samt den minsta kvantiteten av komponenter som krävs för att räkna med ledartejpen.

Genom att ställa in exakta förlustparametrar kan användare säkerställa att tillräckliga kvantiteter av varje komponent finns tillgängliga för att slutföra produktionskörningen, med hänsyn till de förväntade förlusterna. PartsBox kommer automatiskt att justera de nödvändiga lagerkvantiteterna baserat på dessa förlustinställningar, vilket hjälper till att förhindra brist och upprätthålla ett oavbrutet produktionsflöde.

Substitut

Inom elektroniktillverkning är det vanligt att en komponent har möjliga substitut: funktionellt ekvivalenta komponenter som kan användas utbytbart. PartsBox erbjuder flera sätt att definiera substitut, var och en med sin egen semantik och användningsfall.

Meta-Komponenter

Meta-komponenter låter dig gruppera flera utbytbara komponenter (kända som medlemskomponenter) under ett enda namn. Detta namn kan sedan användas i projekt och BOMs. Meta-komponenter är logiska grupperingar som ger en aggregerad vy av lagret för alla deras medlemskomponenter. De möjliggör även låglagerlarm på meta-komponentnivå.

Ett bra exempel på när man ska använda en meta-komponent är för komponenter som 'TPS61161DRVR' och 'TPS61161DRVT'. Dessa är samma komponent, bara i olika förpackningar. Genom att skapa en meta-komponent med namnet 'TPS61161DRV' och använda det namnet i dina BOM:er, kan du hantera deras lager som om de vore en enda komponent. Meta-komponenten 'TPS61161DRV' kommer att visa det kombinerade lagret för båda förpackningsvarianterna.

Komponentersubstitut

Komponentsubstitut erbjuder ett sätt att ange att en annan komponent kan användas istället för den nuvarande. Till skillnad från meta-komponenter erbjuder komponentsubstitut ingen lagergruppering. Lagret för varje komponent hanteras fortfarande oberoende.

Delsubstitut är särskilt användbara för passiva komponenter, som ofta har funktionella motsvarigheter som du inte nödvändigtvis vill hantera som en enda lagerartikel. Genom att definiera delsubstitut kan du ange att en annan del kan användas istället för den aktuella i varje projekt, BOM-post och inköpslistepost, globalt.

BOM-substitut

Ibland kan en komponent ersättas för en specifik BOM-post i ett projekt, men inte nödvändigtvis någon annanstans. Det är här BOM-substitut kommer in.

BOM-substitut gör det möjligt för dig att definiera en substitutdel för en specifik BOM-post i ett projekt. Denna substitution gäller endast för den specifika BOM-posten och påverkar inte delens användning i andra projekt eller BOMs.

Kombinera substitut

När du bygger eller köper kombinerar PartsBox information om alla ovanstående typer av substitut för att producera en omfattande lista över alla möjliga substitut för en given BOM-post eller inköpslistepost.

Denna kraftfulla funktion säkerställer att du har maximal flexibilitet i källan och användningen av komponenter, samtidigt som du behåller strikt kontroll över ditt lager och dina byggen.

Genom att använda meta-komponenter, komponentersubstitut och BOM-substitut kan du optimera din lagerhantering, minska risken för lagerbrist och säkerställa att dina projekt kan byggas även om en specifik komponent blir otillgänglig.

Använda PartsBox

Lägga till Lagringsplatser

Lagringsplatser i PartsBox representerar de fysiska platserna där komponenter förvaras, såsom lådor, hyllor eller ställ. För att skapa en ny lagringsplats, navigera till Lagringssektionen i huvudmenyn och klicka på 'Skapa'-knappen. PartsBox erbjuder fyra metoder för att skapa lagringsplatser:

 1. Enkel Plats: Denna metod används för att skapa en enda lagringsplats med ett specifikt namn. Den är lämplig när du bara behöver lägga till en plats, såsom en enskild låda eller hylla. Ange det önskade namnet för platsen och klicka på 'Skapa'. Du kan också markera platsen som endast för en komponent.
 2. Rad: Radmetoden används för att skapa en linjär array av lagringsplatser, märkta med nummer eller bokstäver. Detta är användbart när du har en serie lådor eller fack arrangerade i en rad. Ange prefixet för platsnamnen, start- och slutnummer eller bokstäver, och klicka på 'Skapa'. Till exempel, genom att ange ett prefix av "låda", startnummer 1 och slutnummer 5 kommer platser med namnen "låda1", "låda2", "låda3", "låda4" och "låda5" att skapas.
 3. Rutnät: Rutnätmetoden låter dig skapa en tvådimensionell matris av lagringsplatser, med bokstäver eller siffror för rader och kolumner. Detta är praktiskt för att organisera lagring i en rutnätsliknande struktur, såsom en hylla med flera rader och kolumner. Ange prefixet, rad- och kolumnetiketterna och klicka på 'Skapa'. Till exempel, med ett prefix av "hylla", radetiketter av "A,B" och kolumnetiketter av "1,2", kommer följande platser att skapas: "hylla-A1", "hylla-A2", "hylla-B1", "hylla-B2".
 4. 3D-rutnät: 3D-rutnätsmetoden utökar rutnätskonceptet för att skapa en tredimensionell matris av lagringsplatser. Detta är lämpligt för komplexa lagringsuppsättningar, som flernivåställ med rader och kolumner. Ange prefixet, nivåetiketterna, radetiketterna och kolumnetiketterna och klicka på 'Skapa'. Som ett exempel kommer ett prefix av "rack", nivåetiketter av "1,2", radetiketter av "A,B" och kolumnetiketter av "1,2" att generera lagringsplatser som "rack-1-A1", "rack-1-A2", "rack-1-B1", "rack-1-B2", "rack-2-A1" och så vidare.

Efter att ha skapat lagringsplatser kan du tilldela komponenter till dem, vilket gör det enkelt att spåra den fysiska platsen för ditt lager. Lagringsplatser kan byta namn efter skapandet för att bättre återspegla deras innehåll eller syfte. Lagringsplatser kan dock inte raderas. Istället kan du arkivera en lagringsplats, vilket kommer att dölja den från vy men fortfarande behålla den (tillsammans med dess historik) i databasen. Detta säkerställer att historiska data om platsen och dess associerade komponenter bevaras för framtida referens eller revision.

Lägga till komponenter

I PartsBox är tillägg av komponenter en tvåstegsprocess: först skapar du en komponent, och sedan lägger du till lager till den. Även utan lager kan komponenter fortfarande vara användbara, till exempel för att lägga till dem i projekt (BOM:er) för att uppskatta prissättning.

Skapa komponenter

För att lägga till en ny del, navigera till Delar-avsnittet i huvudmenyn och använd 'Skapa'-knappen för att öppna dialogrutan för att skapa en del.

Fältet 'Komponenttyp' avgör vilken typ av komponent som kommer att skapas:

 • 'Länkad komponent': Använd för komponenter med ett unikt tillverkarpartinummer (MPN).
 • 'Lokal komponent': Använd för generiska komponenter och allt annat som behöver spåras.
 • 'Meta-komponent': Använd när du behöver skapa en virtuell komponent som representerar flera ekvivalenta komponentalternativ (substitut).

Skapa länkade komponenter

För kommersiella användare är det möjligt att omedelbart tilldela ett lokalt (internt/företags) komponentnummer till en länkad komponent.

Det finns två metoder för att söka efter länkade komponenter:

 1. Matcha exakt komponentnamn (MPN): Början på komponentnamnet måste matcha (prefixsökning). Till exempel kommer 'TPS40210' att matcha 'TPS40210DGQ'. Detta är den föredragna metoden för att matcha komponenter.
 2. Sök: Detta är en fuzzy-sökning, användbar för frågor som 'adafruit 1063'.

Efter att ha angett ett sökord och klickat antingen 'Matcha' eller 'Sök', kommer resultaten att visas. Välj den komponent som exakt matchar dina krav, och var uppmärksam på små variationer i namngivning, eftersom de kan indikera betydande skillnader i de faktiska komponenterna. När du väljer ett resultat visas dess specifikationer, och en länk till databladet tillhandahålls bredvid varje komponent, om tillgängligt.

Skapa lokala komponenter

När du skapar lokala komponenter är endast komponentnamnet obligatoriskt; alla andra fält är valfria.

Vissa planer tillåter uppladdning och bifogande av datablad, bilder, CAD-modeller och annan information till komponenter. Detta görs efter att komponenten har skapats.

Skapa Meta-komponenter

För att skapa en meta-del, ange ett namn och valfritt ett fotavtryck och beskrivning. Den nyskapade meta-delen kommer att vara tom, vilket innebär att den inte kommer att innehålla några medlemsdelar (substitut). Dessa kommer att behöva läggas till senare, antingen genom att använda knappen 'Lägg till del' på meta-delens informationsskärm eller genom att välja flera delar i huvuddelstabellen och använda alternativet 'Valda | Lägg till i meta-del'.

Sökning

Sökning är en grundläggande funktion i PartsBox som gör det möjligt för dig att snabbt hitta de delar du behöver. Huvudsökfältet är framträdande placerat högst upp i Delar-avsnitten, vilket ger ett kraftfullt verktyg för att begränsa listan över visade delar.

Utöver huvudsökfältet finns sök- och filtreringsfunktioner tillgängliga i de flesta tabeller i hela applikationen. Dessa sökfält är enklare än huvudkomponentsökmotorn, och erbjuder exakt matchningsfunktionalitet för att hjälpa dig att förfina dina resultat.

Komponentsökningstjänsten använder fuzzy matching, vilket innebär att även om dina söktermer inte matchar exakt, kommer relevanta resultat fortfarande att visas. För att hjälpa dig att snabbt identifiera de mest relevanta matchningarna, skiljs exakta resultat från partiella matchningar med hjälp av olika bakgrundsfärger.

När du söker efter komponenter ingår följande fält i sökomfånget:

 • Namn
 • MPN (Tillverkarens artikelnummer, om det skiljer sig från namnet)
 • Tillverkare
 • Beskrivning
 • Fotavtryck
 • Komponentanteckningar
 • Alla anpassade fält

Förutom att söka efter nyckelord kan du också söka med hjälp av taggar. För att söka efter tagg, ange helt enkelt #-tecknet följt av taggnamnet. Taggar matchas exakt, och om du anger flera taggar måste en komponent ha alla specificerade taggar för att inkluderas i resultaten.

För ännu större flexibilitet kan du kombinera nyckelord och taggar i dina sökfrågor. Detta gör att du kan skapa mycket riktade sökningar som hjälper dig att hitta exakt vad du behöver, även i stora och komplexa komponentdatabaser.

Filtrering

De flesta tabeller i PartsBox stöder avancerade filtreringsmöjligheter, vilket gör att du snabbt kan begränsa den visade datan för att matcha specifika kriterier. Filtreringssystemet är mycket konfigurerbart och stöder komplexa logiska villkor. Detta avsnitt kommer att guida dig genom processen att skapa, använda och hantera filter i PartsBox.

Tillämpa filter på tabeller

För att filtrera datan i en tabell, följ dessa steg:

 1. Hitta filterikonen i det övre högra hörnet av tabellen du vill filtrera.
 2. Klicka på filterikonen för att öppna filterkonfigurationsskärmen för den tabellen.
 3. Lägg till filtervillkor med knapparna "Lägg till villkor" eller "Lägg till flera villkor". Du kan kombinera flera villkor med logiska OCH/ELLER-operatorer.
 4. För varje filtervillkor, välj ett fält, välj ett villkor och ange ett värde.
 5. När du har definierat dina filtervillkor, klicka på knappen "Tillämpa filter" längst ner på skärmen för att tillämpa filtren på tabellen.

För att snabbt ta bort alla för närvarande tillämpade filter från en tabell, använd knappen "Ta bort alla filter". Om du planerar att återanvända filtret i framtiden, se till att spara det som en förinställning innan du tar bort det.

Definiera Filtervillkor

Filtervillkor är byggstenarna i dina filter. Varje villkor består av ett fält, ett villkor och ett värde:

 • Fält: Välj det fält du vill använda för filtrering från listan. De tillgängliga fälten kommer att variera beroende på tabellen och de data den visar. Till exempel representerar "[Lagring] Taggar" taggar som tilldelats en lagringsplats.
 • Villkor: Välj ett villkor som matchar dina filtreringskrav. Listan över tillgängliga villkor beror på den valda fälttypen. Till exempel, om du väljer "[Lagring] Taggar", kommer du att se villkor som "innehåller alla dessa taggar", "innehåller någon av dessa taggar", och "innehåller inte någon av dessa taggar".
 • Värde: Ange det värde som villkoret ska matcha. Detta kan vara en lista med taggar för ett taggfält, en textsträng, ett nummer eller ett nummerintervall (intervall).

Du kan kombinera flera filtervillkor med logiska OCH/ELLER-operatorer. PartsBox stöder nästlade villkor, vilket gör det möjligt att skapa komplex filtreringslogik genom att lägga till enskilda villkor eller flera villkor kombinerade med OCH/ELLER under varje OCH/ELLER-uttalande.

Ange Numeriska Värden

När du anger numeriska värden i filtervillkor kan du använda enhetsprefix för bekvämlighet. Ange helt enkelt prefixet utan enheten. Till exempel, använd "22u" istället för "22μF" och "10k" istället för "10kΩ". Notera att prefixen är skiftlägeskänsliga, så "m" och "M" representerar olika värden.

PartsBox stöder följande enhetsprefix:

 • T: tera (1012)
 • G: giga (109)
 • M: mega (106)
 • k: kilo (103)
 • d: deci (10-1)
 • c: centi (10-2)
 • m: milli (10-3)
 • u eller μ: mikro (10-6)
 • n: nano (10-9)
 • p: piko (10-12)
 • f: femto (10-15)

Hantera Filterförinställningar

PartsBox låter dig spara dina filter som förinställningar, som kan vara antingen personliga eller delade inom ditt företag. Denna funktion gör det möjligt för dig att snabbt ladda komplexa filter och definiera filter som är användbara för alla i din organisation.

För att hantera dina filterförinställningar:

 1. Använd knappen "Ladda förinställning" för att tillämpa en tidigare sparad filterförinställning på den aktuella tabellen.
 2. Klicka på "Spara förinställning" för att spara den aktuella filterkonfigurationen som en ny förinställning. Välj om du vill spara den som en personlig förinställning eller en företagsomfattande förinställning.
 3. Klicka på "Hantera förinställningar" för att komma åt ytterligare alternativ för hantering av förinställningar:
  • Ta bort oönskade förinställningar
  • Duplicera befintliga förinställningar
  • Kopiera eller flytta förinställningar mellan dina personliga förinställningar och företagsförinställningar

Välja och avmarkera komponenter

PartsBox erbjuder ett bekvämt sätt att välja komponenter för olika operationer. Varje komponent i tabellen har en kryssruta bredvid sitt namn, vilket gör att du kan välja den individuellt. Applikationen kommer ihåg dina val, så du kan fritt blanda urval och sökningar utan att förlora dina valda komponenter. När du väljer komponenter, utför sökningar och väljer fler komponenter, kommer ditt urval att stadigt växa.

För att välja alla delar i den aktuella vyn, klicka helt enkelt på urvalskryssrutan i tabellhuvudet. Detta kommer att markera alla synliga delar som valda. Om du behöver avmarkera allt och börja om, använd alternativet 'Avmarkera alla' från menyn 'Urval'.

'Urval'-menyn erbjuder en rad operationer som kan utföras på de valda komponenterna:

 • Lägg till/ta bort taggar: Detta alternativ låter dig redigera taggar för de valda komponenterna. Du kan lägga till nya taggar eller ta bort befintliga i bulk, vilket gör det enklare att kategorisera och organisera dina komponenter.
 • Lägg till i projekt: Om du vill lägga till de valda komponenterna i ett specifikt Projekt/BOM, använd detta alternativ. Det kommer att uppmana dig att välja målprojektet och lägga till komponenterna i det.
 • Lägg till i meta-del: Meta-delar används för att gruppera utbytbara komponenter (substitut). Genom att välja detta alternativ kan du lägga till de valda komponenterna i en befintlig meta-del eller skapa en ny.
 • Lägg till i inköpslista: När du behöver köpa de valda komponenterna, använd detta alternativ för att lägga till dem i en inköpslista.
 • Ställ in låga lager-nivåer: Låga lager-nivåer hjälper dig att upprätthålla ett adekvat lager av komponenter. Detta alternativ låter dig ställa in tröskeln för lågt lager för alla valda komponenter på en gång.
 • Ställ in komponentattrition: Komponentattrition hänvisar till den förväntade förlusten eller slöseriet av komponenter under tillverkningsprocessen. Använd detta alternativ för att ställa in attritionsparametrarna för de valda komponenterna.
 • Ladda ner som CSV: Om du behöver exportera listan över valda komponenter för användning i ett kalkylblad eller annat externt verktyg, välj detta alternativ. Det kommer att ladda ner komponentdatan i CSV-format (Comma-Separated Values).
 • Radera: Var försiktig när du använder detta alternativ, eftersom det kommer att permanent radera de valda delarna från din PartsBox-databas. En bekräftelseprompt kommer att visas för att förhindra oavsiktliga borttagningar.
 • Avmarkera alla: Om du vill rensa det aktuella urvalet utan att utföra några åtgärder på de valda komponenterna, använd detta alternativ. Det kommer att avmarkera alla komponenter, vilket gör att du kan börja ett nytt urval.

Genom att använda urvalskryssrutorna och menyn 'Urval' kan du effektivt utföra massoperationer på flera komponenter i PartsBox.

Skanning av streckkoder

Att skanna streckkoder är ett snabbt och effektivt sätt att bearbeta inkommande leveranser, lägga till eller ta bort lager och skapa nya komponenter i PartsBox. Denna funktion förbättrar din lagerhanteringsarbetsflöde, sparar tid och minskar manuell datainmatning.

Streckkodsskanningsmetoder

PartsBox stöder två metoder för att skanna streckkoder:

 1. Extern streckkodsläsare: Att använda en dedikerad streckkodsläsare är det rekommenderade tillvägagångssättet för regelbundna, högvolymoperationer. Externa läsare erbjuder snabbare och mer tillförlitlig skanningsprestanda. Se avsnittet 'Streckkodsläsare' i denna manual för information om stödda läsare och installationsinstruktioner.
 2. Inbyggd kamera: Om du inte har en extern skanner kan du använda din dators inbyggda kamera för att skanna streckkoder. Även om det inte är lika snabbt som en extern skanner, är denna metod bekväm för tillfälliga skanningsbehov.

Skanningsprocess

För att börja skanna streckkoder, klicka på 'Skanna'-menyknappen i PartsBox. Beroende på din skanningsmetod:

 • Om du använder en extern skanner, kommer PartsBox att vänta på inmatning från skannern.
 • Om du använder den inbyggda kameran, kommer PartsBox att visa en livekameraström för att du ska kunna positionera streckkoden framför kameran.

Efter att en streckkod har dekoderats framgångsrikt analyserar PartsBox datan och vidtar en av följande åtgärder:

 1. Befintlig Komponent: Om den skannade komponenten redan finns i din PartsBox-databas, kommer du att presenteras med alternativ för att lägga till lager, ta bort lager eller flytta lager för den komponenten.
 2. Ny Komponent: Om den skannade komponenten inte finns i din databas, kommer PartsBox att uppmana dig att skapa en ny länkad komponent. Det kommer att tillhandahålla en lista med matchande onlinekomponenter att välja mellan. När du väljer en matchning och skapar komponenten, kommer dialogrutan 'Lägg till lager' att visas, vilket gör att du kan lägga till det nyligen mottagna lagret för den nyligen skapade komponenten.

Stödda streckkoder

PartsBox stöder ett brett utbud av streckkodsformat som vanligtvis används av distributörer av elektroniska komponenter:

 • 2D Streckkoder:
  • DataMatrix och PDF417 streckkoder som innehåller ANSI MH10.8.2 data kodat med ISO/IEC 15434:2006 (används av DigiKey, Wuerth och andra som övergår till 2D).
  • QR-koder från utvalda distributörer som LCSC.
 • 1D-streckkoder:
  • Streckkoder från DigiKey, Mouser, Farnell, RS Components och de flesta andra som kodar Tillverkarens Delnummer (MPN) i streckkoden.

Om det skannade streckkoden innehåller kvantitetsinformation kommer den automatiskt att fyllas i i dialogrutan 'Lägg till lager'.

DigiKey-beställningar

Om du skapade din DigiKey-order inom PartsBox och kopierade de genererade ID-koderna till din DigiKey-korg, kommer streckkoderna på dina mottagna komponenter att innehålla PartsBox ID. När du skannar dessa streckkoder kommer PartsBox automatiskt att identifiera den associerade ordern och artikelraden, vilket gör det möjligt för dig att enkelt ta emot komponenterna mot ordern.

Lägga till komponenter i ett projekt

PartsBox erbjuder flera bekväma metoder för att lägga till komponenter i ett projekt, vilket gör att du effektivt kan fylla din Bill of Materials (BOM). Här är de tillgängliga alternativen:

 1. Lägg till flera komponenter från komponenttabellen
  • Navigera till komponenttabellen, som visar en lista över alla komponenter i ditt lager.
  • Välj de önskade komponenterna du vill lägga till i ditt projekt genom att klicka på kryssrutorna bredvid varje komponent.
  • När du har valt alla nödvändiga komponenter, klicka på 'Urval'-menyn som finns ovanför komponenttabellen.
  • Välj 'Lägg till i projekt…' från rullgardinsmenyn.
  • En dialogruta visas, där du uppmanas att välja målprojektet från en lista över befintliga projekt och tillåter dig att justera kvantiteten för varje komponent.
  • Välj lämpligt projekt och klicka på 'Lägg till' för att inkludera de valda komponenterna i projektets BOM.
 2. Lägga till en enskild komponent från komponentinformationsskärmen
  • Hitta den specifika komponenten du vill lägga till i ditt projekt med hjälp av sök- eller filtreringsalternativen i komponenttabellen.
  • Klicka på komponenten för att öppna den detaljerade 'Komponentinfo'-skärmen.
  • På 'Komponentinfo'-skärmen hittar du en knapp 'Lägg till i projekt'.
  • Genom att klicka på denna knapp visas en dialogruta där du kan välja målprojektet från en lista över befintliga projekt och ange kvantiteten.
  • Välj det önskade projektet och klicka på 'Lägg till' för att inkludera komponenten i projektets BOM.
 3. Lägga till en komponent från projektets BOM-avsnitt
  • Öppna projektet som du vill lägga till komponenter i.
  • Navigera till BOM-avsnittet av projektet.
  • Klicka på 'Lägg till komponent'-knappen som finns inom BOM-avsnittet.
  • En dialogruta visas, som låter dig söka efter och välja den komponent du vill lägga till.
  • Använd sök- och filtreringsalternativen för att hitta önskad komponent.
  • När du har hittat komponenten, klicka på den för att välja den och klicka sedan på 'Lägg till' för att inkludera den i projektets BOM.

Använda taggar i PartsBox

Taggar erbjuder ett kraftfullt och flexibelt sätt att kategorisera och organisera dina data i PartsBox. Genom att applicera taggar på olika objekt såsom komponenter, lagringsplatser, projekt, beställningar, partier och byggen, kan du snabbt hitta och filtrera specifika delmängder av dina data.

Tillämpa taggar

Taggar kan läggas till objekt på olika sätt, beroende på objekttyp:

 • För lagringsplatser, projekt, beställningar, partier och byggen läggs taggar till och hanteras genom deras respektive redigeringsskärmar.
 • För komponenter kan taggar tilldelas antingen från komponentinformationsskärmen eller genom att välja flera komponenter och använda alternativet 'Lägg till/Ta bort Taggar…' från 'Urval'-menyn.

När du lägger till taggar, ange helt enkelt taggnamnet utan det ledande #-tecknet. Ett objekt kan ha ett obegränsat antal taggar kopplade till sig.

Sökning med Taggar

Taggar spelar en viktig roll i sökning och filtrering av dina data. När du anger en tagg i sökrutan kommer PartsBox att begränsa sökresultaten till objekt som har den specifika taggen tilldelad till dem.

Kom ihåg att taggar matchas exakt. Om du anger flera taggar i sökrutan måste ett objekt ha alla angivna taggar för att inkluderas i resultaten.

Auto-Taggar för Komponenter

För att förenkla taggningsprocessen genererar PartsBox automatiskt auto-taggar för dina komponenter baserat på deras specifikationer. Dessa auto-taggar skapas oberoende av dina manuellt tilldelade taggar, så du behöver inte oroa dig för konflikter om du tilldelar en tagg med samma namn som en auto-tagg.

Auto-taggar erbjuder ett bekvämt sätt att kategorisera komponenter utan att kräva manuell ansträngning. De säkerställer att komponenter med liknande specifikationer automatiskt grupperas tillsammans, vilket gör det lättare att hitta och hantera dem.

Inställning av komponentförlustparametrar

I elektroniktillverkningsprocessen är det vanligt att en viss procentandel komponenter går förlorade eller slösas bort på grund av olika faktorer som hantering, maskininställning eller defekter. PartsBox låter dig definiera förlustparametrar (eller slöseriparametrar) för varje komponent individuellt, vilket säkerställer att ditt lager och beställningskvantiteter tar hänsyn till dessa förväntade förluster.

PartsBox erbjuder två metoder för att specificera förbrukning:

 1. Procentbaserad förslitning: Denna parameter representerar procentandelen komponenter som förväntas gå förlorade eller slösas bort under tillverkningsprocessen. Typiska förslitningshastigheter varierar från 0,1% till 3%, beroende på komponenttyp och specifika detaljer i din produktionsprocess. Till exempel, om du ställer in förslitningsprocenten till 1% för en del, och ditt projekt kräver 1000 enheter av den delen, kommer PartsBox att beräkna ytterligare 10 enheter för att täcka den förväntade förlusten.
 2. Kvantitetsbaserad attrition: Denna parameter låter dig specificera ett minsta antal extra komponenter som alltid bör reserveras, oavsett procentbaserad beräkning. Detta är särskilt användbart för komponenter som levereras på rullar eller band, där en viss längd av ledarmaterial krävs för att mata in komponenten i placeringsmaskinen. Genom att ställa in en kvantitetsbaserad attrition säkerställer du att du alltid har tillräckligt med komponenter för att täcka detta minimikrav.

För att ställa in attritionsparametrar för en enskild komponent, navigera till komponentens detaljsida och hitta attritionsinställningarna. Du kan ange procent- och/eller kvantitetsvärden efter behov.

Om du behöver ställa in attritionsparametrar för flera komponenter samtidigt, gör PartsBox det enkelt med funktionen för massredigering:

 1. I komponenttabellen, välj kryssrutorna bredvid de komponenter du vill ändra. Du kan också använda urvalskryssrutan i tabellhuvudet för att välja alla komponenter som för närvarande visas i tabellen.
 2. När du har valt de önskade komponenterna, öppna 'Urval'-menyn och välj 'Ställ in komponentattrition…'.
 3. I dialogrutan för förslitningsinställningar, ange procent- och/eller kvantitetsvärdena som du vill tillämpa på de valda komponenterna.
 4. Klicka på 'Tillämpa' för att uppdatera attritionsparametrarna för alla valda komponenter.

När du använder PartsBox för att bygga eller prissätta Projekt och BOMs, tar applikationen automatiskt hänsyn till de definierade attritionsparametrarna. Den beräknar det totala antalet komponenter som krävs baserat på projektets behov och de förväntade förlusterna, vilket säkerställer att du har tillräckligt med lager eller beställningskvantiteter för att slutföra bygget.

Attrition kan inte ställas in direkt för meta-komponenter, som används för att gruppera utbytbara komponenter. När projekt som inkluderar meta-komponenter prissätts, kommer PartsBox att använda de högsta attritionsvärdena från alla enskilda komponenter inom meta-komponenten. När projekt byggs, kommer den faktiska attritionen att beräknas baserat på den specifika komponent som valts från meta-komponentgruppen vid tidpunkten för bygget.

Importera en BOM

PartsBox kan importera en BOM (Bill of Materials) från ett antal CAD/eCAD-paket, i CSV- eller TSV-format.

För att skapa ett nytt projekt genom att importera en befintlig BOM, använd 'Importera'-knappen i avsnittet 'Projekt'. Detta kommer att be om filen som ska laddas upp. Ladda upp en CSV/TSV-fil exporterad från ditt CAD-paket.

PartsBox kommer att försöka tolka din BOM, men oftast behöver du först välja en importförinställning. Förinställningar är för närvarande definierade för:

Det finns också en 'Anpassad' inställning som tillåter manuell mappning av CSV-kolumner till PartsBox-fält, samt inställning av fältavgränsare.

Import från KiCad är gratis för alla, medan alla andra förinställningar endast är tillgängliga i kommersiella planer.

Välj förinställningen som motsvarar ditt CAD-paket, eller använd inställningen 'Anpassad' för att manuellt mappa kolumner.

Efter att ha importerat en BOM till PartsBox, måste varje rad matchas till en specifik komponent. Om BOM-komponentnamnet är detsamma som ett PartsBox-komponentnamn, kommer detta att göras automatiskt. Men om en komponent med samma namn inte kan hittas, måste du göra matchningen själv. Du kan antingen välja en befintlig PartsBox-komponent, eller skapa en ny och matcha den till BOM-posten.

I PartsBox är BOM-poster inte begränsade till komponenter. Du kan lägga till tjänster eller arbete, som PCB-montering, testning eller förpackning. Dessa kan ha erbjudanden kopplade precis som komponenter, vilket möjliggör prissättning av hela produktionen, inte bara komponenterna. Erbjudanden för tjänst/arbete i BOM-poster är liknande komponenterbjudanden: de stöder också flera prisbrytningar, MOQ:er, kan ha utgångsdatum och kan vara i valfri stödd valuta.

Hantering av Altium Designer CSV-exportproblem

Vissa versioner av Altium Designer är kända för att ha problem med hantering av dubbla citattecken (") i de CSV-filer de genererar. Specifikt misslyckas dessa versioner med att korrekt undanta dubbla citattecken inom fältvärden. Till exempel, om ett fält innehåller ett värde som 0.156", kommer den resulterande CSV-filen inte att följa standard CSV-formateringsregler, vilket gör den problematisk för vidare bearbetning eller import.

För att adressera detta problem har användare som stöter på problem med sina CSV-filer på grund av oescaperade dubbla citattecken ett par manuella korrektionsalternativ:

 1. Ta bort Dubbla Citattecken: Ett tillvägagångssätt är att öppna den genererade CSV-filen i en textredigerare och manuellt ta bort de dubbla citattecknen från fälten.
 2. Dubbla upp dubbla citattecken: En annan metod är att prefixa varje dubbelcitat inom ett fält med ett annat dubbelcitat. Enligt CSV-standarden betyder detta att dubbelcitatet är en del av fältvärdet och inte en avgränsare. Denna metod bevarar de ursprungliga uppgifterna samtidigt som CSV-filen blir kompatibel med förväntade formateringsstandarder.

Det är viktigt att utföra dessa korrigeringar med omsorg för att säkerställa datakorrekthet och integritet. Användare bör dessutom överväga att kontrollera efter programuppdateringar eller patchar från Altium som kan lösa detta problem i framtida versioner, vilket minskar behovet av manuella filjusteringar.

BOM-substitut

När du redigerar en Bill of Materials (BOM) i PartsBox har du flexibiliteten att lägga till komponentsubstitut för individuella BOM-poster. Denna funktion låter dig ange alternativa komponenter som kan användas utbytbart med huvudkomponenten. När du bygger, prissätter eller köper behandlar PartsBox huvudkomponenten och alla dess substitut som likvärdiga val, vilket ger dig större flexibilitet i källförsörjningen av komponenter.

BOM-substitut fungerar liknande medlemskomponenter (substitut) i meta-komponenter och substitut för enskilda komponenter. Det finns dock en nyckelskillnad: BOM-substitut konfigureras på en per-post-basis inom ett specifikt projekt och har ingen effekt utanför den specifika posten. Denna granulära kontroll möjliggör att du skräddarsyr substitut till de specifika kraven för varje projekt.

När BOM:er kombineras för inköp tar PartsBox ett försiktigt tillvägagångssätt för att hantera substitut. Om det finns två poster för samma komponent men med olika uppsättningar av substitut, kommer PartsBox endast att beakta skärningspunkten av substituten — det vill säga de substitut som är gemensamma för båda posterna. Detta säkerställer att endast substitut som är universellt tillämpliga på komponenten över alla instanser används i inköpslistan. För att illustrera detta, låt oss överväga ett exempel. Anta att du har en BOM där Komponent A har substituten B och C, och en annan BOM där Komponent A har substituten B och D. I detta fall kan PartsBox inte anta att Komponent A alltid kan ersättas med B, C eller D. Istället kommer PartsBox endast att vara säker på att Komponent A kan ersättas med B, eftersom det är det enda gemensamma substitutet över båda BOM:erna.

Prissättning av projekt

Att uppskatta kostnaden för ett projekt är ett viktigt steg i produktionsprocessen. PartsBox förenklar denna uppgift genom att tillhandahålla en omfattande prisfunktion. För att komma åt denna funktionalitet, navigera till projektet du vill prissätta och välj fliken 'Prissättning'.

Vid öppning av fliken 'Prissättning' kommer du att presenteras med huvudpristabellen, som visar en detaljerad uppdelning av projektets komponenter och deras associerade kostnader. Denna tabell inkluderar information såsom komponentnamn, tillverkare, MPN (tillverkarens artikelnummer), kvantitet som krävs och enhetspris för varje komponent.

Prissättningsalternativ

Bygg-/batchstorlek är antalet enheter som du vill uppskatta prissättning för. Flera vanliga kvantiteter tillhandahålls för snabb åtkomst, men vilken mängd som helst kan anges i inmatningsrutan.

Totalt enhetspris och totalpris visas i stor typ till höger. Knappen för att rulla ut bredvid dem möjliggör snabb jämförelse av prissättning för hela intervallet av vanliga byggkvantiteter, utan att manuellt ange dem.

Om det finns ett rött utropstecken varningstecken bredvid per-enhet och totalpris, betyder det att PartsBox inte kunde beräkna prissättningen, eftersom viss information saknades. De problematiska komponenterna är markerade i rött i prislistan nedan.

Komponentkällalternativ tillåter att välja var komponenterna kommer ifrån. 'Endast lokalt lager' kommer endast att överväga de komponenter du redan har, med användning av deras genomsnittliga inköpspris för BOM-prissättning. 'Endast köp' kommer att ignorera lokalt lager och endast använda onlinepriser och lagerinformation. 'Använd lokalt lager, sedan köp' kommer först att använda upp allt lokalt lager, och sedan om det inte är tillräckligt, överväga onlineerbjudanden.

Observera att om din lagerhistorik inte innehåller priser, kommer du inte att få korrekt prisinformation om du försöker använda lokalt lager i Projekt/BOM-prissättning. Du kan alltid gå tillbaka och redigera lagerhistoriken för att lägga till priser.

Erbjudandefilteralternativ gör det möjligt att begränsa listan över erbjudanden:

 • Kryssrutan 'Endast föredragna distributörer' kommer att utesluta erbjudanden från distributörer som inte finns på din föredragslista (man köper sällan från distributörer på andra sidan jorden). Du kan ändra listan över föredragna distributörer i Inställningar.
 • 'Endast auktoriserade distributörer' kommer endast att beakta erbjudanden från distributörer som är auktoriserade av tillverkaren att återförsälja en komponent.
 • 'Endast i lager' kommer endast att beakta erbjudanden där distributören sagt att komponenten finns i lager.
 • 'Kontrollera lagernivåer' går ett steg djupare och kontrollerar faktiskt antalet komponenter som distributören har i lager. Vissa distributörer tillhandahåller inte exakt information om lagerstatus, så att kontrollera detta kommer att utesluta deras erbjudanden.

Pristabell

Prislistan är den centrala komponenten i funktionen för prissättning av BOM i PartsBox. Den ger en omfattande översikt över alla komponenter i ett projekt, tillsammans med deras prisinformation och inköpsalternativ. Denna tabell möjliggör att du kan fatta informerade beslut om inköp av komponenter till ditt projekt.

Nyckelkolumner i pristabellen inkluderar:

 • Batch Qty: Denna kolumn visar antalet komponenter som krävs för att bygga en specifik kvantitet av ett projekt eller BOM. Det tar hänsyn till de attritionsparametrar som ställts in för varje komponent. Om attrition är konfigurerad kan Batch Qty vara högre än antalet enheter du bygger, för att räkna med förväntade förluster under produktionen.
 • Köpt Kvantitet: Denna kolumn anger den faktiska kvantiteten som behöver köpas, baserat på de valda inköpsalternativen. Till exempel, om 100 komponenter behövs för ett bygge, men du har 25 tillgängliga i lokalt lager och har valt alternativet 'Använd lokalt lager, köp sedan om det behövs', kommer Köpt Kvantitet att vara 75.
 • Bästa erbjudande: PartsBox väljer automatiskt det bästa erbjudandet för varje komponent baserat på dina preferenser och leverantörsregler. Denna kolumn visar det för närvarande valda bästa erbjudandet.

Pristabellen ger möjlighet att 'låsa' ett specifikt erbjudande för en del med hjälp av hänglåsikonen. När ett erbjudande är låst kommer det att användas för att beräkna det totala BOM-priset, oavsett eventuella ändringar i prissättning eller tillgänglighet.

Varje rad i pristabellen inkluderar en 'uteslut'-kryssruta, vilket gör det möjligt för dig att snabbt utesluta en del från prisberäkningarna. Detta är användbart när du vill se effekten av att ta bort en viss komponent från din BOM.

För att visa mer detaljer om de tillgängliga erbjudandena för en specifik komponent kan du expandera raden med hjälp av chevronikonen på vänster sida. Detta kommer att visa en lista över alla erbjudanden för den komponenten, inklusive prissättning, kvantitetsrabatter och leveranstider.

Erbjudandeutväljning

PartsBox väljer automatiskt det bästa (billigaste) erbjudandet för varje BOM-post kopplad till en online-identitet (tillverkarens artikelnummer). Med vanligtvis 20-40 erbjudanden tillgängliga för varje komponent är urvalsprocessen komplex och tar hänsyn till olika faktorer:

 • Prisbrytpunkter, som varierar för varje erbjudande
 • Tillgänglighet och lagerinformation
 • Minsta Orderkvantiteter (MOQs)
 • Ordermultiplicer
 • Flera valutor

Huvudtabellen för BOM-prissättning visar endast det bästa erbjudandet för varje komponent. PartsBox väljer detta erbjudande baserat på 'Pris med avskrivning av överskott' — priset som betalas under antagandet att eventuellt överskottslager som köpts kommer att kasseras. Detta tillvägagångssätt säkerställer att det mest kostnadseffektiva alternativet väljs, även om den krävda kvantiteten är under MOQ eller inte är ett multipel av beställningsmultipeln.

Till exempel, om 50 komponenter behövs men MOQ är 100, kommer PartsBox att överväga priset för 100 komponenter, med antagandet att de överskjutande 50 kommer att kasseras. Om detta pris fortfarande är konkurrenskraftigt på grund av prisbrytningar, kan det väljas som det bästa erbjudandet. Det är paradoxalt ibland billigare att köpa mer. På samma sätt avrundas kvantiteter uppåt till närmaste beställningsmultipel för jämförelse.

Rangordningen av erbjudanden, och därmed det bästa erbjudandet, ändras baserat på byggmängden. Detta möjliggör upptäckten av nya, oväntade källor för komponenter som blir kostnadseffektiva vid vissa mängder.

Expandera varje erbjudande avslöjar ytterligare detaljer:

 • Förpackning
 • Kvantitet på beställning
 • Beräknad ankomsttid (ETA) för beställningar
 • Fabriksledtid
 • Fabriksordermultipel

För meta-delar, BOM-substitut eller delsubstitut, samlas erbjudanden för alla grupperade delar. Eftersom dessa delar anses vara utbytbara, kombineras erbjudandena och det bästa väljs från hela poolen.

Lägga till lokala erbjudanden för anpassad prissättning och rabatter

Utöver att källa komponenter från stora distributörer är det vanligt att ta emot anpassade erbjudanden från andra leverantörer för specifika kvantiteter, ofta med rabatterade priser. PartsBox tillgodoser detta genom att låta dig ange dina egna lokala erbjudanden, som sedan beaktas och rankas tillsammans med onlineerbjudanden under prissättningsprocessen.

Lokala erbjudanden kan läggas till på två sätt:

 1. Direkt från inom projektpristabellen
 2. Från komponentinformationsskärmen för en specifik komponent

Liksom online-erbjudanden stöder lokala erbjudanden flera prisbrytningar vid alla kvantiteter, samt en minsta beställningskvantitet (MOQ) och beställningsmultipel. Dessa parametrar beaktas av prissättningsalgoritmen när de bästa erbjudandena för ett givet projekt bestäms.

När du lägger till ett lokalt erbjudande kan du tillhandahålla ytterligare information såsom:

 • Orderreferens eller nummer
 • Erbjudandedatum
 • Kommentarer
 • Utgångsdatum

Utgångsdatumet är särskilt viktigt, eftersom PartsBox automatiskt kommer att utesluta alla erbjudanden som har löpt ut från övervägande under prissättning. Ett erbjudande kommer inte att beaktas om det har löpt ut.

PartsBox stöder alla större valutor för lokala erbjudanden. Det omvandlar priser till din föredragna visningsvaluta med hjälp av aktuella växelkurser, samtidigt som de ursprungliga priserna och valutan bevaras för referens. Detta gör att du kan arbeta med erbjudanden från olika leverantörer runt om i världen utan manuella valutaomvandlingar.

Valutahantering

PartsBox förenklar valutahantering. Användare kan välja sin föredragna valuta i inställningarna, och alla priser visas i den valutan i hela applikationen. Detta möjliggör en konsekvent och personlig upplevelse när man arbetar med prisinformation.

Programvaran använder växelkurser från Europeiska centralbanken (ECB) för korrekt valutaomvandling. Dessa kurser uppdateras regelbundet. Detta eliminerar behovet av manuella valutaomvandlingar och ger användarna aktuell prisinformation.

När du manuellt anger erbjudanden kan du välja från någon av de stödda valutorna. PartsBox kommer automatiskt att hantera valutaomvandlingen, och visa priserna i användarens föredragna valuta. Denna funktion tillgodoser erbjudanden från olika leverantörer och regioner, vilket gör det enkelt att jämföra och analysera prisdata.

Bygga projekt

Byggen är en väsentlig funktion i PartsBox för planering och spårning av produktion. De låter dig kontrollera om du har tillräckliga mängder av komponenter (inklusive förslitning), förbereda ditt bygge, generera en plocklista och ta bort de mängder som använts från ditt lager.

Byggen ger också spårbarhet. Beroende på din prenumerationsplan visar bygghistoriken vilka specifika komponenter som användes i varje bygge, med varierande detaljnivå.

För att komma åt tidigare bygghistorik, visa pågående flerstegsbyggen eller starta ett nytt bygge, navigera till 'Byggen'-fliken inom ett projekt.

När en ny byggnation startas, visar byggtabellen alla projektets komponenter tillsammans med deras krävda och tillgängliga kvantiteter. För planer som stöder beräkningar av komponentattrition, inkluderar den nödvändiga kvantiteten attritionstillägget, beräknat individuellt för varje komponent baserat på dess attritionsinställningar.

Kolumnen 'Lagerförfrågningar' anger var delarna kommer att hämtas från. För delar som lagras på flera platser, delar med partikontroll och meta-delar, kan denna kolumn visa flera källor.

Du kan ange den planerade byggmängden genom att ange ett nummer eller använda +/- knapparna. Justering av mängden uppdaterar omedelbart allting. Om det finns otillräckligt lager för en komponent, kommer den raden att markeras i rött med en varning.

PartsBox använder olika strategier när komponenter tilldelas till BOM-poster:

 • FIFO (Först In, Först Ut): använder de äldsta partierna (sorterade efter förvärvsdatum) först
 • LIFO (Sist In, Först Ut): använder de senaste partierna (sorterade efter förvärvsdatum) först
 • Senast åtkomna: använder de senast åtkomna partierna först
 • Största partiet först: använder partierna med flest komponenter först
 • Minsta partiet först: använder de minsta partierna först

Du kan också begränsa PartsBox till att endast använda en enda komponentkälla för varje BOM-post. Vissa planer är begränsade till en enda källa, och i andra planer kan det vara användbart för att säkerställa fullständig spårbarhet.

Standardstrategin för val av komponentkälla bestämmer de initiala tilldelningarna, men dessa kan ändras i tabellen. Varje rad kan expanderas för att visa källor, vilket gör att du kan välja dem individuellt och omordna dem (beroende på planbegränsningar). Du kan också åsidosätta den använda kvantiteten på en per-post-basis.

Varje rad inkluderar en 'Exkludera?' kryssruta. Genom att markera den kommer komponenten att exkluderas från bygget (i princip en DNP - Do Not Populate). Inget lager kommer att tas bort för exkluderade komponenter.

Om det finns otillräckligt lager för vissa BOM-poster, kommer PartsBox att visa en varning men ändå tillåta dig att fortsätta med bygget. Detta kan vara användbart om du har ytterligare lager till hands som inte har registrerats i PartsBox, eller om du vill producera delvis befolkade kort. Den maximalt tillgängliga kvantiteten kommer att tas bort från ditt lager.

Enstegsbyggen

I enstegsbyggen, genom att trycka på 'Bygg & ta bort lager'-knappen (och bekräfta) kommer lager för alla icke-exkluderade komponenter som tillhör projektet att tas bort. Bygget kommer sedan att markeras som slutfört.

Flerstegsbyggen

För flerstegsbyggnader, markera kryssrutan 'flerstegsbyggnad'. PartsBox kommer att visa urvalskryssrutor bredvid varje komponent i byggnaden. Du kan använda de individuella rutorna för att välja rader, välja/avmarkera alla rader och använda sök-/filtreringsgränssnittet för att markera komponenter som ska byggas/placeras i det aktuella steget. Filtreringsgränssnittet stöder taggar, så att ange '#smd' är ett snabbt sätt att välja alla SMD-element, som ofta placeras först.

Att trycka på 'Bygg & ta bort lager' kommer endast att bearbeta de valda posterna (samma som i enstegsbyggen).

Att utföra ett byggsteg utan att välja några komponenter kan vara användbart för att dokumentera ett bearbetningssteg i bygghistoriken.

En ofullständig flerstegsbyggnad kommer att visas i fliken 'Pågående' i Byggnadsgränssnittet. Att välja den låter dig bygga nästa steg eller avsluta byggnaden, och markera den som komplett.

Ett bygge kan ha ett obegränsat antal steg. Det kan också markeras som avslutat även om inte alla komponenter har placerats. I det fallet kommer oanvända poster att markeras som uteslutna i bygget.

En flerstegsbyggnad representeras av samma ID Anything™ kod genom alla steg, vilket tillåter ID Anything™ etiketter att fästas även på ofullständiga enheter för snabb identifiering och tillgång till byggnadsinformation.

Byggkonfigurationshistorik

När man hanterar produktion är det viktigt att upprätthålla en historik över byggen. Denna historik inkluderar vanligtvis information såsom antalet enheter byggda för ett projekt eller BOM, datum och tid för bygget, och eventuella relevanta kommentarer. Medan denna detaljnivå är tillräcklig för enkla produktionskörningar, kräver ofta mer komplexa byggen att ytterligare data spåras.

I verkliga scenarier har varje bygge sin egen unika konfiguration. Denna konfiguration inkluderar kompletterande information, inklusive:

 • Komponenter som uteslutits eller markerats som 'ska ej monteras' för det specifika bygget
 • Lagerförfrågningar genererade från bygget, som detaljerar vilka komponenter som använts från specifika platser, eller i fallet med partispårning, det exakta partiet (identifierat med serienummer) som använts för produktionskörningen

PartsBox lagrar all denna information som en del av bygghistoriken, vilket gör det möjligt för dig att enkelt granska och verifiera hur en specifik byggnad konfigurerades vid någon tidpunkt i framtiden.

För att komma åt byggkonfigurationshistoriken, navigera till fliken 'Byggen' inom Projektsektionen av PartsBox. Här hittar du en lista över alla byggen. Du kan välja att visa hela listan eller filtrera den för att endast visa slutförda byggen eller flerstegsbyggen som för närvarande pågår.

Varje byggnad tilldelas en unik ID Anything™-kod, som kan skrivas ut på en etikett och fästas på de fysiska enheterna som produceras under den byggnaden. Denna kod ger snabb och bekväm tillgång till byggnadsinformationen, vilket säkerställer att du kan hämta relevanta detaljer när som helst, även långt efter att byggnaden har slutförts.

Använda undermonteringskomponenter

Undermonteringskomponenter i PartsBox representerar lagret som resulterar från att bygga projekt. När ett projekt byggs ökas lagret av motsvarande undermonteringskomponent med byggmängden. Detta möjliggör effektiv hantering av komplexa produkter bestående av flera undermonteringar och komponenter, där varje undermontering produceras eller anskaffas separat.

För att skapa en undermonteringskomponent för ett projekt:

 1. Navigera till projektets informationsskärm.
 2. Klicka på knappen 'Skapa Sub-sammanställningskomponent'. Denna åtgärd behöver endast utföras en gång per projekt.

Efter skapandet kommer undermonteringskomponenten att visas i komponentlistan och kan hanteras som vilken annan komponent som helst, med ett undantag: namnet på en undermonteringskomponent är alltid detsamma som det motsvarande projektet och kan inte ändras.

När du bygger ett projekt inkluderar bekräftelseskärmen för bygget ett alternativ för att lägga till lager till den associerade undermonteringsdelen. Om aktiverat kan du:

 • Välj lagringsplatsen där bygget kommer att lagras.
 • Ange prissättning för den producerade undermonteringen (automatiserad prissättning kommer att implementeras i en framtida version).
 • Lägg till kommentarer relaterade till bygget.

Vid bekräftelse kommer lagret av submonteringsdelen att ökas med byggkvantiteten. Eftersom submonteringsdelar beter sig som vanliga delar, kan de användas i andra projekt och byggnader, och funktioner som låglager-varningar och förslitningsparametrar kan konfigureras.

När partikontroll är aktiverad, resulterar varje bygge av ett projekt i ett distinkt parti av motsvarande submonteringskomponent, identifierad av en unik ID Anything™-kod. Genom att fästa ID Anything™-etiketter på tillverkade enheter kan du snabbt skanna koden med en mobil enhet för att komma åt den associerade bygginformationen.

Spårning av Individuella Enheter med Serienummer

PartsBox erbjuder en kraftfull funktion för att spåra individuella enheter som byggs från projekt/BOMs. När du startar en byggnad kan du aktivera alternativet "Spåra varje resulterande submontering separat". Detta ändrar byggnadsprocessen för att generera individuella partier för varje byggd submontering, vilket effektivt tilldelar ett unikt serienummer till varje enhet.

Genom att aktivera detta alternativ låses en mängd möjligheter upp för att spåra livscykeln för enskilda enheter. Partier i PartsBox bär redan på en betydande mängd data och har unika ID Anything™-koder tilldelade till dem. Du kan bifoga ytterligare data till dessa partier i form av filer, såsom testresultat, reparationsprotokoll, regulatoriska inlämningar, servicehistorik eller annan relevant information.

Varje parti tilldelas en unik ID Anything™ kod, som kan skrivas ut som en QR-kod och fysiskt fästas på motsvarande enhet. Detta möjliggör enkel identifiering och spårning av enskilda enheter. Alternativt kan enheter identifieras genom en kombination av bygg-ID Anything™ koden (som pekar på den specifika byggnaden) och ett heltal serienummer som automatiskt tilldelas inom den byggnaden.

När alternativet att lägga till lager för submonteringsdel är aktiverat för en flerstegsbyggnad, håller PartsBox reda på det lager som för närvarande är under produktion. Detta gör att du kan bifoga information om potentiella avvikelser i produktionen eller enskilda testresultat till varje enhetsparti när enheterna byggs. När bygget är slutfört ändras lagrets status från "Under produktion" till "Tillgängligt".

Inköp

Beställningar

PartsBox stöder tre typer av beställningar, var och en representerar ett annat skede i inköpsprocessen:

 1. Öppna beställningar: Dessa beställningar är i det inledande skedet och kan fritt modifieras. Du kan lägga till eller ta bort komponenter, justera kvantiteter och göra alla nödvändiga ändringar innan du slutför beställningen. Öppna beställningar ger flexibilitet under planerings- och budgeteringsfasen.
 2. Beställd: När en öppen beställning placeras hos en distributör, övergår den till tillståndet "Beställd". Detta indikerar att beställningen har skickats in och väntar på uppfyllande. Ett förväntat leveransdatum är associerat med beställda artiklar, vilket låter dig spåra när komponenterna är schemalagda att anlända.
 3. Mottagen: När alla artiklar från en order har levererats och behandlats framgångsrikt, markeras ordern som "Mottagen". Detta betyder att inköpsprocessen för den specifika ordern är komplett, och de mottagna komponenterna är nu tillgängliga i ditt lager.

För att skapa en beställning eller lägga till artiklar i en befintlig öppen beställning kan du börja med att granska prissättningen och erbjudandena för en enskild komponent eller genom att arbeta med en Inköpslista. PartsBox låter dig lägga till enskilda erbjudanden eller en grupp av erbjudanden till en beställning, och associera dem med motsvarande leverantör som tillhandahållit prissättningen.

När du ändrar kvantiteter i en öppen order hämtar PartsBox automatiskt den aktuella prisinformationen och justerar det totala priset baserat på kvantiteten och eventuella tillämpliga prisbrytningar. Detta säkerställer att du alltid har uppdaterad och korrekt prissättning för dina beställningar.

Öppna ordrar kan överföras till en distributörs webbplats genom kopiera och klistra in, eller de kan exporteras i ett lämpligt format om en mer formell utskriven inköpsorder krävs.

Det mest effektiva sättet att lägga en beställning hos en leverantör är genom att använda funktionen 'Ladda upp kundvagn'. Detta gör att du kan kopiera och klistra in eller ladda upp en CSV-fil som innehåller beställningsdetaljerna.

När du markerar en öppen order som 'Beställd', uppmanar PartsBox dig att ange ett förväntat leveransdatum. Denna information hjälper dig att hålla koll på när dina komponenter förväntas anlända och möjliggör för systemet att visa det beställda lagret i olika relevanta avsnitt av applikationen.

Om det behövs kan du avbryta en order, vilket återställer dess status till 'Öppen' och tar bort det förväntade lagret från att visas.

PartsBox erbjuder flera bekväma metoder för att ta emot komponenter från en beställning:

 1. Gränssnitt för Ordermottagning: Detta gränssnitt låter dig effektivt ta emot alla eller en del av komponenterna från en beställning till en enda lagringsplats med bara några klick.
 2. Lägg till Lager-dialog: När du visar en enskild komponent kan du använda Lägg till Lager-dialogen för att ta emot objekt mot en specifik order. Dialogen förifyller kvantiteten och priset baserat på orderdetaljerna.
 3. Streckkodsskanning: Beroende på distributörens kapacitet kan skanning av en streckkod antingen visa dialogrutan Lägg till lager med förifylld kvantitet, eller i fallet med streckkoder som innehåller PartsBox-koden, direkt ta emot delen mot en specifik order, automatiskt fylla i kvantitet, prissättning och orderinformation.

Inköpslistor

När du planerar produktionen av flera elektroniska enheter är det ofta nödvändigt att köpa komponenter i bulk. Dock kan det vara utmanande att bestämma de exakta kvantiteterna som behövs, särskilt när man beaktar befintligt lokalt lager och delade komponenter över olika BOMs (Bill of Materials).

Närvaron av meta-komponenter (komponentersättare), komponentalternativ och BOM-ersättningar lägger till ytterligare ett lager av komplexitet i inköpsprocessen. Fram till beställningsögonblicket är det fördelaktigt att bibehålla flexibilitet i valet av specifika MPN (tillverkarens artikelnummer).

För att initiera inköpsprocessen, navigera till 'Projekt'-sektionen och börja lägga till projekt/BOMs i din projektinköpsvagn med hjälp av 'Lägg till i korgen'-knapparna som finns längst ner på varje projektkort. När du lägger till ett projekt kommer du att ha möjlighet att specificera de kvantiteter du avser att bygga.

När du har lagt till de önskade projekten i kundvagnen, tilldela en beskrivande namn till din lista och klicka på 'Skapa inköpslista'. Detta åtgärd kommer att omdirigera dig till 'Inköp'-avsnittet, där du kan se alla dina inköpslistor.

Genom att klicka på en specifik inköpslista öppnas det välbekanta prissättningsgränssnittet, liknande det som används för Projekt/BOM-prissättning. Detta gränssnitt låter dig välja erbjudanden, lägga till dina egna erbjudanden, välja specifika alternativ för komponenter (för meta-komponenter) och begränsa ditt urval till föredragna distributörer.

Efter att du har slutfört din inköpslista, byt till 'Gruppera efter distributör/leverantör'-vyn för att se dina komponenter organiserade i separata beställningar för varje leverantör. Denna vy erbjuder samma funktionalitet som 'Alla komponenter'-vyn, vilket möjliggör att du kan modifiera erbjudanden vid behov. Dessutom kan du snabbt lägga till alla komponenter i en ny eller befintlig beställning med en specifik leverantör och fortsätta att placera beställningen direkt med dem.

Medan automatisk beställningsstöd alltid har varit en del av den långsiktiga planen, förblir dess implementering utmanande på grund av komplexiteten i att integrera med olika distributörers system.

Annan utrustning och mjukvara

Streckkodsläsare

PartsBox stöder streckkodsläsare som genererar tangenttryckningar, vilket inkluderar de flesta USB-läsare. Zebra LS2208 är en pålitlig och prisvärd 1D-läsare som fungerar väl med PartsBox. Eftersom komponentdistributörer dock alltmer antar 2D-streckkoder för deras överlägsna datalagringskapacitet, rekommenderas en 2D-läsare för att framtidsäkra din uppsättning.

För att använda en 2D-skanner med PartsBox måste du konfigurera den för att ersätta speciella icke-utskrivbara tecken (ASCII-koder RS, GS och EOT) med strängarna '{RS}', '{GS}' och '{EOT}', respektive. Detta är nödvändigt för att skannern ska fungera korrekt med webbaserade applikationer. Om du har en Zebra DS2208-skanner, skanna helt enkelt den tillhandahållna streckkoden för att automatiskt konfigurera den för användning med PartsBox. Konfigurationsstreckkoden finns tillgänglig i liten PNG, stor PNG och PDF-format.

Stödda Skannrar

Vilken som helst 1D-skanner som stöder USB HID-gränssnittet (dvs. fungerar som ett tangentbord) bör fungera med PartsBox. Om skannerns utdata är synlig i en textredigerare, är den kompatibel med PartsBox.

2D-skannrar som är kända för att fungera bra med PartsBox inkluderar:

Zebra DS6608 (utgått 2007) är känd för att inte fungera med PartsBox.

För att använda en 2D-skanner med PartsBox måste skannern stödja strängersättningar i skannade koder (känt som 'Avancerad Dataformatering' eller 'ADF' i Zebra-skannrar). Detta är en begränsning av webbläsare, inte PartsBox.

För den bästa upplevelsen av streckkodsläsning rekommenderar PartsBox att använda en dedikerad 2D-skanner, specifikt Zebra DS2208. En 2D-skanner kan avkoda både 1D- och 2D-streckkoder, vilket säkerställer kompatibilitet med den växande trenden av 2D-streckkoder som används av distributörer.

Ett mer prisvärt alternativ är Barcode to PC-appen, som består av programvara installerad på din dator och en mobilapp för skanning. Även om denna lösning för närvarande inte fungerar tillförlitligt med DataMatrix-koder, förväntas förbättringar i framtiden.

Kända problem och begränsningar

 • Om du använder ett icke-US tangentbordslayout, krävs ytterligare skannerinställning. Efter att ha skannat PartsBoxs installationsstreckkod, skanna den regionala koden för din tangentbordslayout från manualen som medföljde din skanner.
 • Skanning kanske inte fungerar tillförlitligt i Firefox på Windows. Att använda en alternativ webbläsare, såsom Chrome eller Edge, rekommenderas starkt.

Felsökning

På grund av faktorer utanför PartsBox kontroll kan 100% tillförlitlighet inte garanteras vid användning av en USB-skanner för streckkodsskanning.

Om en 2D-skanner inte fungerar med PartsBox, kontrollera först dess utdata i en textredigerare som Anteckningar. Skanna en 2D-streckkod och verifiera att resultatet innehåller sekvenserna '{RS}', '{GS}' och '{EOT}'. Om dessa sekvenser saknas, se till att skannern är konfigurerad för de speciella kodutbytena och, om du använder en icke-US tangentbordslayout, skanna den lämpliga regionala inställningskoden från din skanners manual.

Vänligen se avsnittet 'Kända problem och begränsningar' ovan för att se om ditt problem är listat. Om skannerns utdata i Anteckningar verkar korrekt, men PartsBox fortfarande inte kan känna igen streckkoden, använd feedbackformuläret för att rapportera problemet.

Innehållsförteckning

Kontrollera ditt lager, beställningar och produktion

Prova demon

Planer & prissättning