Om PartsBox®

PartsBox® skapades av Jan Rychter. Jag har sysslat med mjukvaru- och hårdvaruutveckling i mer än 25 år nu. PartsBox föddes eftersom jag hade ett praktiskt behov av att hantera mina elektroniska komponenter och kunde inte hitta något som fungerade tillräckligt bra. Jag tänkte att jag skulle skriva något som fungerar för mig, och kanske kommer det att fungera för andra människor också.

PartsBox är inte ett startupföretag. Det är en hållbar, långsiktig, lönsam operation med organisk tillväxt. Det finns ingen VC-finansiering, ingen press för extrem tillväxt, och företaget är lönsamt, vilket innebär att det också finns ingen anledning att oroa sig för att företaget plötsligt läggs ner.

PartsBox är baserat i Europeiska unionen 🇪🇺 och vårt kontor ligger i Warszawa, Polen (Astoria Building, Przeskok 2, 9:e våningen):

PartsBox® är ett registrerat varumärke. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska detaljer, för de som är intresserade: mjukvaran är skriven i ClojureScript (kompilerad till högt optimerad JavaScript) på klient sidan, använder React.js för uppdateringar av användargränssnittet, och Clojure på server sidan, körs i en JVM (Java Virtual Machine). Den använder RethinkDB distribuerad databas för datalagring.

Licenser

Att skapa denna applikation hade inte varit möjligt utan öppen källkodsprogramvara, vilket jag är mycket tacksam för. Särskilt tack till Rich Hickey för att ha uppfunnit Clojure, och Cognitect för att ha gjort Clojure och ClojureScript tillgängliga.

Använd mjukvara inkluderar också:

Upphovsrätt (c) Facebook, Inc. och dess dotterbolag.

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna mjukvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Mjukvaran"), att hantera Mjukvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, ge underlicens och/eller sälja kopior av Mjukvaran, och att tillåta personer till vilka Mjukvaran tillhandahålls att göra detsamma, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN LEVERERAS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I ETT KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPKOMMER FRÅN, UT UR ELLER I SAMBAND MED MJUKVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANTERINGAR I MJUKVARAN.

Upphovsrätt (c) 2014-2016 Matt Zabriskie. Alla rättigheter förbehållna.

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, sublicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra detsamma, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN LEVERERAS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INFRÄNGNING. I INGET FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER RÄTTIGHETSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNARS, SOM UPPKOMMER UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANTERINGAR I PROGRAMVARAN.

Upphovsrätt (c) 2018 Jed Watson

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna mjukvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Mjukvaran"), att hantera Mjukvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, ge underlicens och/eller sälja kopior av Mjukvaran, och att tillåta personer till vilka Mjukvaran tillhandahålls att göra detsamma, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN LEVERERAS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I ETT KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPKOMMER FRÅN, UT UR ELLER I SAMBAND MED MJUKVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANTERINGAR I MJUKVARAN.

Upphovsrätt © 2018 Project Nayuki. (MIT-licens) https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, sublicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra detsamma, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

Programvaran tillhandahålls "som den är", utan någon form av garanti, uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och icke-intrång. I inget fall ska författarna eller upphovsrättsinnehavarna vara ansvariga för något anspråk, skador eller annat ansvar, oavsett om det är i en handling av kontrakt, tort eller på annat sätt, som uppstår från, ut ur eller i samband med programvaran eller användningen eller andra affärer i programvaran.

Upphovsrätt (c) 2009-2011 Andrew A. Raines

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, ge underlicens och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra så, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN LEVERERAS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-KRÄNKNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAN ANSVARIGHET, VARE SIG I ETT KONTRAKT, TORT ELLER ANNARS, SOM UPPSTÅR FRÅN, UT UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANTERINGAR I PROGRAMVARAN.

Upphovsrätt © 2012-2014 Leonardo Borges

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, sublicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra detsamma, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN LEVERERAS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN ÅTGÄRD AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNARS, SOM UPPKOMMER FRÅN, UT UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANTERINGAR I PROGRAMVARAN.

Copyright (c) 2019 Daniel Eden

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna mjukvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Mjukvaran"), att hantera Mjukvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, ge underlicens och/eller sälja kopior av Mjukvaran, och att tillåta personer till vilka Mjukvaran tillhandahålls att göra detsamma, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN LEVERERAS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I ETT KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPKOMMER FRÅN, UT UR ELLER I SAMBAND MED MJUKVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANTERINGAR I MJUKVARAN.

Innehållsförteckning

Kontrollera ditt lager, beställningar och produktion

Prova demon

Planer & prissättning