Przewodnik użytkownika PartsBox

Wprowadzenie

Co to jest PartsBox?

PartsBox to kompleksowe narzędzie online do zarządzania produkcją elektroniki, obejmujące funkcje od zarządzania stanami magazynowymi po wycenę BOM, produkcję i zakupy. Zapewnia scentralizowaną platformę do usprawnienia i optymalizacji całego procesu produkcji elektroniki.

Zarządzanie stanami magazynowymi

PartsBox oferuje solidny system zarządzania stanami magazynowymi, który śledzi komponenty elektroniczne, ich lokalizacje magazynowe i bieżące stany magazynowe. Obsługuje różne typy komponentów, w tym komponenty powiązane (z numerami części producenta), komponenty lokalne (niestandardowe lub generyczne), metaczęści (wymienne komponenty) i komponenty podzespołów (wynikające z budowania projektów). Każdy komponent może być powiązany ze szczegółowymi informacjami, takimi jak producent, MPN, ślad, tagi i niestandardowe pola. Oprogramowanie umożliwia również tworzenie i zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, które mogą reprezentować fizyczne jednostki magazynowe, takie jak pudełka, półki lub regały.

Wycena BOM

Dzięki PartsBox, możesz łatwo wycenić swoją Listę Materiałów (BOM) używając aktualnych cen komponentów z dystrybutorów online. Po prostu załaduj swoją BOM, a oprogramowanie automatycznie pobierze najnowsze ceny, biorąc pod uwagę rabaty ilościowe, konwersje walut, minimalne ilości zamówień (MOQ) i wielokrotności zamówień. Oprócz ofert online, możesz dodać swoje lokalne oferty od dostawców, określając wiele rabatów ilościowych, waluty, okresy ważności, MOQ i wielokrotności zamówień. Zapewnia to, że zawsze masz dokładną i aktualną wycenę kosztów swojej BOM.

Zarządzanie produkcją

PartsBox usprawnia proces budowania projektów elektronicznych, zarządzając całym cyklem życia produkcji. Projekty w PartsBox reprezentują BOMy, które mogą być zbudowane, co skutkuje utworzeniem części podzespołowych. Gdy projekt jest budowany, wymagane komponenty są odejmowane ze stanów magazynowych, a powstały stan magazynowy części podzespołowych jest dodawany. Budowy mogą być przeprowadzane w jednym etapie lub wielu etapach, co pozwala na elastyczność w procesie produkcji. Oprogramowanie prowadzi szczegółową historię wszystkich budów, umożliwiając łatwe śledzenie i audyt.

Kontrola partii

PartsBox zapewnia pełną funkcjonalność kontroli partii, pozwalając śledzić konkretne partie komponentów od ich źródła po użycie w produkcji. Partie mogą być powiązane ze szczegółowymi informacjami, takimi jak nazwa, opis, załączniki i dziennik zdarzeń, który rejestruje wszystkie działania związane z partią. Ta dwukierunkowa śledzalność zapewnia pełną widoczność pochodzenia i użycia każdej partii komponentów, umożliwiając lepszą kontrolę jakości i zgodność z przepisami branżowymi.

Filozofia projektowania

PartsBox został zaprojektowany od podstaw, aby być szybki, nieinwazyjny i łatwy w użyciu. Interfejs użytkownika jest szybki i responsywny, co pozwala szybko wyszukiwać komponenty, sprawdzać stany magazynowe, dodawać lub usuwać stany magazynowe oraz uzyskiwać dostęp do projektów. Każda akcja odbywa się natychmiast, bez żadnych zauważalnych opóźnień.

Jedną z kluczowych funkcji PartsBox jest możliwość współpracy w czasie rzeczywistym. Wielu użytkowników może pracować jednocześnie w aplikacji, a wszelkie zmiany dokonane przez jednego użytkownika są natychmiast widoczne dla wszystkich innych użytkowników. Zapewnia to, że wszyscy zawsze mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji, eliminując potrzebę ręcznej synchronizacji lub komunikacji.

W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych narzędzi ERP (Enterprise Resource Planning) lub MRP (Material Requirements Planning), które mogą być skomplikowane i uciążliwe do wdrożenia, PartsBox jest zaprojektowany tak, aby łatwo wprowadzić go i zintegrować z istniejącym przepływem pracy. Ma na celu minimalizację tarć w firmie, pozwalając użytkownikom szybko i bezproblemowo go adoptować.

PartsBox to coś więcej niż tylko narzędzie, którego musisz używać; to narzędzie, którego będziesz chciał używać. Intuicyjny interfejs, potężne funkcje i współpraca w czasie rzeczywistym sprawiają, że jest to przyjemne i produktywne doświadczenie dla każdego zaangażowanego w zarządzanie komponentami elektronicznymi. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, menedżerem zakupów, czy kierownikiem produkcji, PartsBox uprości Twoją pracę i pomoże Ci zachować organizację i efektywność.

Pojęcia

Komponenty

PartsBox dotyczy komponentów elektronicznych, więc 'część' jest podstawowym pojęciem. Część reprezentuje komponent elektroniczny lub mechaniczny. Istnieje kilka rodzajów części:

 • Powiązane komponenty są dla komponentów z numerami części producenta (MPN). Jeśli komponent ma MPN i możesz go znaleźć online, wybierz tę opcję. Natychmiast otrzymasz opis, link do karty katalogowej, link do strony producenta, specyfikacje komponentu, miniaturę obrazu, a PartsBox będzie mógł uzyskać informacje o cenach i dostępności tego komponentu od dystrybutorów.
 • Lokalne komponenty są dla wszystkiego innego: generycznych i bezmarkowych komponentów, PCB, części niestandardowych, części mechanicznych i wszystkiego, co nie ma dokładnego numeru części.
 • Metaczęści grupują komponenty, które są wymienne (dokładne substytuty dla siebie).
 • Części podzespołowe są wynikiem budowy projektu i odpowiadają 1:1 projektom.

Zauważ, że dla generycznych i bezmarkowych komponentów (np. bezmarkowy NE555 w obudowie DIP) zazwyczaj lepiej jest używać lokalnych komponentów. Istnieją setki wersji NE555 i twoja szczególna wersja może się nieco różnić od czyjejś innej. Więc używaj połączonych komponentów tylko dla dokładnie pasujących komponentów (na przykład jeśli masz 'NE555PWG4' od Texas Instruments, połącz go).

Części są abstrakcyjne: opisują komponent, ale dopóki nie dodasz faktycznego stanu magazynowego, nie reprezentują fizycznych rzeczy. Nawet części bez stanu magazynowego są przydatne — na przykład, możesz dodać je do projektów (BOMów), aby uzyskać wycenę dla swoich projektów.

Powiązane części mają dwie nazwy: lokalną (wewnętrzną) nazwę i oficjalny MPN. W darmowym planie dla hobbystów, lokalna nazwa musi być taka sama jak MPN. W planach komercyjnych, obie nazwy mogą być używane, a lokalna nazwa może różnić się od MPN. Lokalną nazwę można zmienić, zmieniając nazwę części.

Metaczęści są używane do grupowania komponentów, które są wymienne. Jest to przydatne dla pasywnych, gdzie można dodać kilka alternatywnych komponentów, lub w każdym przypadku, gdy kilka komponentów jest równoważnych i każdy z nich może być wybrany wyłącznie na podstawie ceny i dostępności. PartsBox będzie obsługiwać metaczęści podobnie do normalnych komponentów, opóźniając wybór faktycznego komponentu do użycia. Przy wycenianiu projektów, oferty dla wszystkich komponentów członkowskich będą brane pod uwagę.

Części podzespołowe reprezentują wyniki budowania Twoich projektów. Za każdym razem, gdy budujesz projekt, stan magazynowy zostaje dodany do odpowiadającej części podzespołowej. Część ta może być następnie użyta w innych projektach, jeśli jest to potrzebne. Zapewnia to sposób na budowanie skomplikowanych produktów, które składają się z wielu podzespołów i komponentów, każdy produkowany lub pozyskiwany oddzielnie.

Oprócz standardowych atrybutów, takich jak nazwa czy producent, komponenty mogą również posiadać niestandardowe pola/cechy (w planach, które to wspierają). Podobnie jak pole 'Notatki', mogą one służyć do przechowywania dowolnych danych, ale w bardziej uporządkowany sposób. Przykłady użycia obejmują Dystrybutora, Numer Części Dystrybutora, URL Dostawcy Części, Wagę lub Wagę Tary Pojemnika. Niestandardowe pola są indeksowane do wyszukiwania.

Stan magazynowy

Po utworzeniu komponentu w PartsBox, możesz dodać stan magazynowy, aby reprezentować fizyczny inwentarz tego komponentu elektronicznego. Stan magazynowy reprezentuje rzeczywiste, namacalne kopie komponentu, które masz w ręku lub będziesz miał dostęp w przyszłości.

Pojedynczy komponent może mieć stany magazynowe w wielu lokalizacjach. Jest to szczególnie przydatne przy pracy z rolkami komponentów. Często możesz chcieć zachować pełną rolkę w jednej lokalizacji, podczas gdy mniejszą ilość na taśmie ciętej w innej. Śledzenie stanów magazynowych w różnych lokalizacjach okazuje się również cenne przy pracy z producentami na zlecenie, ponieważ pozwala monitorować zapasy, które fizycznie znajdują się poza Twoim biurem.

PartsBox celowo oddziela pojęcia komponentów i stanów magazynowych. Możesz myśleć o komponentach jako o pojemnikach, które mogą zawierać rzeczywiste komponenty (stan magazynowy). Komponenty bez stanu magazynowego pełnią ważne funkcje:

 • Wskazują, co należy zamówić.
 • Pozwalają śledzić oczekujące zamówienia.
 • Twoje projekty (BOMy) mogą używać komponentów, których fizycznie nie masz na stanie, ale Twój producent będzie miał.
 • Pozwalają na importowanie BOMów z narzędzi CAD w przyszłości, automatycznie dopasowując wpisy BOM do komponentów.

PartsBox traktuje historię stanów magazynowych jako stały zapis z ograniczonymi opcjami edycji. Zawsze możesz usunąć najnowszy wpis, ale starsze wpisy nie mogą być usunięte, a ich ilości nie mogą być modyfikowane. Podejście to zapewnia integralność i śledzenie danych magazynowych w czasie.

Partie

W PartsBox, partia reprezentuje konkretną partię lub przesyłkę komponentów elektronicznych, możliwą do śledzenia do znanej źródła. Kontrola partii jest opcjonalną funkcją, która pozwala na bardziej szczegółowe śledzenie i zarządzanie stanami magazynowymi komponentów.

Gdy kontrola partii jest włączona, wszystkie stany magazynowe dla danego komponentu są podzielone na odrębne partie. Każda partia jest tworzona podczas dodawania nowych stanów magazynowych, zapewniając, że każda partia komponentów jest powiązana z konkretną partią. Pozwala to na różnicowanie między pozornie identycznymi komponentami, które mogły być pozyskane w różnych czasach lub od różnych dostawców.

Partie mogą mieć różne dane z nimi związane, w tym:

 • Nazwa: Unikalny identyfikator partii, zazwyczaj związany z źródłem lub datą nabycia.
 • Opis: Dodatkowe szczegóły o partii, takie jak informacje o dostawcy lub specyficzne cechy.
 • Załączniki: Odpowiednie dokumenty, takie jak karty katalogowe, certyfikaty zgodności lub faktury.
 • Tagi: Partia może być otagowana, aby później można było filtrować partie dla wyświetlenia lub przy wyborze źródeł komponentów dla budów.

Wykorzystując kontrolę partii, PartsBox umożliwia dokładniejsze śledzenie komponentów na przestrzeni całego procesu zarządzania stanami magazynowymi. Jest to szczególnie przydatne do zarządzania komponentami o ograniczonym okresie przydatności, zapewnienia śledzenia w przypadku problemów z jakością lub spełnienia wymogów regulacyjnych w niektórych branżach.

Gdy komponenty są zużywane podczas budowy lub przenoszone między lokalizacjami magazynowymi, rejestrowana jest konkretna partia, utrzymując kompletną historię użycia każdej partii. Ta szczegółowa śledzenie pozwala na łatwiejszą identyfikację i izolację problemów, jeśli takie wystąpią.

Użycie partii w PartsBox zapewnia dodatkową warstwę kontroli i widoczności nad stanami magazynowymi komponentów elektronicznych, umożliwiając bardziej efektywne i dokładne zarządzanie komponentami.

Lokalizacje magazynowe

Miejsce przechowywania to miejsce, w którym można przechowywać komponenty. Może to być pokój, szuflada, półka, pudełko, przegródka w pudełku, czy cokolwiek innego, co przychodzi Ci do głowy. Organizacja Twojego magazynu zależy od Ciebie. Niektórzy wrzucają wszystkie swoje części do dwóch lub trzech pudełek, inni stosują bardziej szczegółowe podejście.

Możesz nazwać swoje lokalizacje magazynowe jak tylko chcesz, ale istnieje sugerowany schemat nazewnictwa:

Zacznij od litery. Możesz użyć b dla pudełek (z przegródkami), ale możesz mieć również półki (z szpulami) lub szafki z szufladami. Następuje dwucyfrowy numer, który jest numerem twojego pudełka, półki, szafki lub szuflady. Następnie, jeśli lokalizacja ma podprzegródki, używamy systemu szachownicy: a1, a2, b1, b2 i tak dalej, w zależności od rozmiaru siatki. To skutkuje nazwami takimi jak 'b01-a4', co oznacza 'pudełko 1, rząd a, kolumna 4', lub 's12-l1-r2', co oznacza 'półka 12, poziom 1, szpula 2'. Użyj czegokolwiek, co pozwoli ci łatwo znaleźć komponenty.

Książki próbek z rezystorami lub kondensatorami mogą być oznaczone jak pudełka, bez podprzegródek, ponieważ łatwo jest znaleźć określoną wartość w książce próbek.

Nazwy twoich miejsc przechowywania mogą być zmieniane w dowolnym momencie, ale wybierz je ostrożnie, ponieważ po wydrukowaniu etykiet/zakładek, ich zmiana staje się nieco trudniejsza.

Firmy współpracujące z CM/EMS (producentami na zlecenie) często dodają przed niektóre swoje lokalizacje magazynowe nazwę producenta, aby mogły łatwo filtrować lokalizacje i zobaczyć, co CM ma aktualnie na stanie.

Firmy CM/EMS często dodają do niektórych lokalizacji magazynowych nazwy klientów, aby uzyskać lokalizacje magazynowe dla komponentów powierzonych na potrzeby poszczególnych klientów.

Załączniki

PartsBox pozwala dołączać dowolne pliki do komponentów, projektów, lokalizacji magazynowych, partii i zamówień. Ta funkcja jest przydatna do utrzymania wszystkich istotnych informacji w sposób zorganizowany i łatwo dostępny. Niektóre typowe przykłady plików, które możesz chcieć dołączyć, obejmują:

 • Karty katalogowe komponentów elektronicznych
 • Modele 3D części mechanicznych
 • Faktury i listy przewozowe dla zamówień
 • Dokumenty kontroli jakości i raporty z testów
 • Zdjęcia produktów i obrazy
 • Notatki aplikacyjne i projekty referencyjne
 • Certyfikaty zgodności (CoC) i karty charakterystyki materiałów (MSDS)

Dołączając te pliki bezpośrednio do odpowiednich elementów w PartsBox, możesz upewnić się, że ważne informacje są zawsze pod ręką. Nie musisz martwić się o konwencje nazewnictwa, struktury katalogów ani pamiętać, gdzie pliki są przechowywane na serwerze.

Załączniki są przechowywane bezpiecznie w chmurze i można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca.

Podczas przeglądania strony szczegółów dla elementu z załącznikami, zobaczysz listę wszystkich dołączonych plików. Kliknięcie na nazwę pliku spowoduje pobranie załącznika na komputer. Możesz również zmienić nazwy załączników lub usunąć je, jeśli nie są już potrzebne.

Wykorzystując funkcję załączników PartsBox, możesz zachować wszystkie niezbędne dokumenty zorganizowane i połączone z odpowiednimi elementami w swoich stanach magazynowych. Oszczędza to czas i zapewnia, że każdy w zespole ma dostęp do potrzebnych informacji.

Zamówienia

W PartsBox, zamówienia reprezentują zakupy komponentów od dostawców. Każde zamówienie przechodzi przez trzy odrębne stany:

 1. Otwarte: Gdy zamówienie jest po raz pierwszy tworzone, zaczyna się w stanie "Otwarte". W tym stanie możesz swobodnie modyfikować zamówienie, dodając lub usuwając pozycje z listy. Pozwala to stopniowo budować zamówienie przed przesłaniem go do dostawcy.
 2. Zamówione: Po sfinalizowaniu zamówienia i złożeniu go u dostawcy, zamówienie przechodzi do stanu "Zamówione". Oznacza to, że zamówienie zostało złożone i teraz czekasz na przetworzenie i wysłanie komponentów przez dostawcę. W tym stanie zamówienie nie może już być modyfikowane.
 3. Odebrane: Po wysłaniu zamówienia przez dostawcę i otrzymaniu wszystkich komponentów, zamówienie automatycznie przechodzi w stan "Odebrane". Przejście to następuje, gdy oznaczysz wszystkie pozycje na zamówieniu jako odebrane w PartsBox. Stan "Odebrane" oznacza, że zamówienie jest kompletne i wszystkie komponenty zostały dodane do twojego stanu magazynowego.

Projekty

Projekt w PartsBox reprezentuje Bill of Materials (BOM), który jest listą komponentów wymaganych do zbudowania urządzenia elektronicznego lub zespołu. Każdy projekt jest powiązany z konkretnym projektem lub produktem.

Projekty pełnią wiele funkcji w PartsBox:

 1. Budowanie urządzeń: Kiedy jesteś gotowy do wyprodukowania urządzenia, możesz utworzyć budowę z projektu. Pozwala to śledzić proces produkcji, zarządzać stanami magazynowymi i upewnić się, że masz wszystkie niezbędne komponenty.
 2. Szacowanie kosztów: PartsBox pozwala wycenić BOM związany z projektem, dając Ci szacunkowy koszt komponentów potrzebnych do zbudowania urządzenia. Jest to przydatne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyceny produktów i zarządzania kosztami produkcji.
 3. Podzespoły: Projekt może również odpowiadać podzespołowi, który jest częścią większego urządzenia lub systemu. Gdy budujesz projekt, wynikowy stan magazynowy jest dodawany do odpowiadającej części podzespołu, która następnie może być używana w innych projektach jako komponent.

Budowy

Budowa reprezentuje wynik budowy projektu. Zazwyczaj odpowiada to partii urządzeń, które zostały wyprodukowane lub są w trakcie produkcji. PartsBox obsługuje budowy jednoetapowe i wieloetapowe, a budowa wieloetapowa może być w trakcie realizacji (nie jest jeszcze zakończona).

Oferty

Oferty od dostawców/dystrybutorów mogą być dołączone do komponentów, aby były używane przy wycenie projektów wymagających danego komponentu. Oferty mogą mieć wiele progów cenowych, jak również okresy ważności (daty wygaśnięcia), minimalną ilość zamówienia (MOQ) oraz wielokrotności zamówienia.

Listy zakupów

Lista zakupów to skonsolidowana lista komponentów wymaganych do zbudowania jednego lub więcej projektów, na podstawie specyfikacji materiałowej (BOM) dla każdego projektu i określonych ilości budowy. Reprezentuje komponenty, które musisz zamówić, aby zakończyć planowane budowy.

Aby utworzyć listę zakupów, dodajesz projekty do swojego koszyka zakupowego, określając ilość każdego projektu, który zamierzasz zbudować. PartsBox następnie łączy indywidualne BOMy, mnożąc ilości komponentów przez ilości budów, i łączy je w jedną listę. Ten proces eliminuje duplikaty wspólnych komponentów między projektami, skutkując zunifikowaną listą wszystkich komponentów, które musisz zakupić.

Lista zakupów zapewnia jasny przegląd wymagań zakupowych, ułatwiając zarządzanie stanami magazynowymi i planowanie zamówień. Uwzględnia aktualne stany magazynowe w Twoim inwentarzu, wskazując, które komponenty muszą być zamówione i w jakich ilościach.

Po przeglądnięciu i sfinalizowaniu listy zakupów, możesz przejść do tworzenia zamówień u dostawców bezpośrednio z listy. PartsBox pomaga wybrać najlepszych dostawców na podstawie twoich preferencji, takich jak cena, dostępność i czas realizacji. Możesz podzielić listę zakupów na kilka zamówień u dostawców, jeśli jest to potrzebne, optymalizując proces zakupowy i zmniejszając koszty.

Raporty

Raporty pozwalają uzyskać przeglądowe informacje o twoich danych.

Jak wszystko inne w PartsBox, raporty aktualizują się w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli trzymasz otwarty raport "Niski stan magazynowy", a ktoś inny usunie stan magazynowy (co spowoduje, że stan magazynowy dla danego komponentu spadnie poniżej progu), Twój raport zostanie natychmiast zaktualizowany.

Organizacje (Firmy)

PartsBox wspiera współpracę poprzez koncepcję organizacji (firm). Firma lub organizacja w PartsBox reprezentuje wspólną bazę danych, do której wielu użytkowników może mieć dostęp jednocześnie. Pozwala to zespołom wspólnie zarządzać ich stanem magazynowym komponentów elektronicznych, zakupami i produkcją.

Po utworzeniu firmy lub organizacji w PartsBox, możesz zaprosić innych użytkowników do współpracy. Liczba użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do bazy danych firmy, zależy od Twojego planu subskrypcji. Jeśli potrzebujesz pomieścić więcej użytkowników, możesz odpowiednio uaktualnić swój plan.

Aby przyznać komuś dostęp do bazy danych firmy, musi najpierw utworzyć konto w PartsBox. Po utworzeniu konta, administrator firmy może zaprosić tę osobę i przyznać odpowiednie prawa dostępu. Pozwala to kontrolować, kto ma dostęp do danych Twojej firmy i jakie akcje może wykonywać.

Oprócz baz danych firm, każdy użytkownik PartsBox ma również darmową prywatną bazę danych do użytku osobistego. Ta prywatna baza danych jest oddzielona od wszelkich baz danych firm, do których możesz mieć dostęp. Możesz łatwo przełączać się między swoją prywatną bazą danych a dowolnymi bazami danych firm, używając przełącznika baz danych znajdującego się na górze ekranu aplikacji PartsBox. Przełącznik wyświetla nazwę aktualnie wybranej bazy danych.

Prawa dostępu

PartsBox oferuje elastyczne opcje kontroli dostępu, aby zapewnić, że użytkownicy mają odpowiednie uprawnienia na podstawie ich ról i obowiązków w firmie. Firma zawsze ma co najmniej jednego użytkownika 'admin', który posiada najwyższy poziom kontroli i może zarządzać informacjami o płatnościach oraz przyznawać lub odbierać dostęp innym użytkownikom.

Dla planów bez kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), PartsBox zapewnia trzy podstawowe poziomy dostępu:

 • Admin: Użytkownicy z dostępem admin mają pełną kontrolę nad systemem. Mogą czytać i zapisywać dane bazy danych, zarządzać dostępem użytkowników, modyfikować informacje o płatnościach, usuwać wszystkie dane i anulować subskrypcję. Admini mają najwyższy poziom odpowiedzialności i powinni być przydzielani z rozwagą.
 • Odczyt/Zapis: Użytkownicy z dostępem do odczytu i zapisu mogą przeglądać i modyfikować dane bazy danych, takie jak tworzenie i aktualizowanie komponentów, lokalizacji magazynowych, projektów i budów. Jednakże, nie mogą zarządzać kontami użytkowników, informacjami o płatnościach ani subskrypcją. Ten poziom jest odpowiedni dla użytkowników, którzy aktywnie pracują z magazynem i potrzebują wprowadzać zmiany.
 • Tylko do odczytu: Użytkownicy z dostępem tylko do odczytu mogą przeglądać dane bazy danych, ale nie mogą dokonywać żadnych modyfikacji. Ten poziom jest odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do informacji w celach referencyjnych, ale nie wymagają możliwości wprowadzania zmian.

Dla planów z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC), PartsBox oferuje bardziej szczegółowe i dostosowywane podejście do zarządzania dostępem. Dzięki RBAC, firmy mogą definiować dowolną liczbę ról i przypisywać je użytkownikom na podstawie ich konkretnych obowiązków. Każda rola definiuje uprawnienia do poszczególnych operacji, takich jak tworzenie komponentów, dodawanie stanu magazynowego lub wykonywanie budów.

RBAC pozwala na precyzyjne kontrolowanie uprawnień, umożliwiając firmom tworzenie ograniczonych ról z ograniczonym dostępem. Na przykład, rola 'Odbiór' może być zdefiniowana tak, aby użytkownicy mogli dodawać i przenosić stany magazynowe, ale nie mogli modyfikować projektów ani wykonywać budów. Ta rola byłaby odpowiednia dla pracowników odpowiedzialnych za odbiór i organizację przychodzącego inwentarza.

Podobnie, można utworzyć rolę 'Produkcja', która pozwoli użytkownikom wykonywać budowy z predefiniowanych projektów, ale nie modyfikować samych projektów. Ta rola byłaby przydatna dla pracowników zaangażowanych w proces produkcyjny, którzy muszą montować produkty na podstawie ustalonych projektów.

Ścieżka audytu

W większych organizacjach często konieczne jest utrzymanie niezmiennej ścieżki audytu wszystkich modyfikacji bazy danych ze względów zgodności regulacyjnej i śledzenia. Jest to szczególnie ważne dla firm podlegających regulacjom takim jak Tytuł 21 CFR Część 11 FDA USA, który nakłada ścisłe wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji i integralności danych.

Nawet w przypadku braku prawnych obowiązków, wiele firm decyduje się na wdrożenie ścieżki audytu jako najlepszej praktyki w celu zapewnienia odpowiedzialności i ułatwienia analizy przyczynowej w przypadku problemów lub rozbieżności.

Plany PartsBox z funkcją Ścieżki Audytu automatycznie rejestrują szczegółową historię każdej zmiany wprowadzonej do bazy danych. Każdy rekord ścieżki audytu zawiera:

 • Dokładny znacznik czasu, kiedy nastąpiła modyfikacja
 • Konto użytkownika odpowiedzialne za zmianę
 • Szczegółowe dane opisujące konkretną naturę modyfikacji

Te informacje zapewniają kompleksowy i szczegółowy widok ewolucji bazy danych na przestrzeni czasu, pozwalając administratorom na odtworzenie sekwencji zdarzeń i zrozumienie kontekstu za każdą zmianą.

Dane ścieżki audytu mogą być łatwo eksportowane z PartsBox w formacie odpowiednim do cyfrowego podpisu i długoterminowego archiwizowania. Eksportowane dane służą jako weryfikowalny zapis historii systemu, który może być używany do wykazania zgodności z odpowiednimi regulacjami podczas audytów lub inspekcji.

Ubytek części

W procesie montażu urządzeń elektronicznych przy użyciu maszyn SMT (Surface Mount Technology) do montażu powierzchniowego, pewien procent komponentów (elementów) nieuchronnie zostanie utracony lub odrzucony. Wynika to z nieuniknionych ograniczeń i niedoskonałości w automatycznym procesie montażu.

Ponadto, mechaniczna konstrukcja podajników taśmowych używanych w tych maszynach wymaga minimalnej długości taśmy, znanej jako "lider", zanim maszyna może automatycznie pobierać komponenty z taśmy. Komponenty zawarte w tej taśmie lidera są efektywnie nieużywane i przyczyniają się do ogólnej straty komponentów.

Zużycie komponentów, znane również jako marnotrawstwo komponentów, jest ważnym czynnikiem do rozważenia podczas planowania produkcji i zarządzania stanami magazynowymi. Nieuwzględnienie zużycia może prowadzić do nieoczekiwanych niedoborów i opóźnień w produkcji.

PartsBox rozwiązuje ten problem, pozwalając użytkownikom ustawić parametry zużycia dla każdego komponentu. Ta funkcja umożliwia określenie oczekiwanego procentu utraty komponentów podczas procesu montażu, jak również minimalnej ilości komponentów wymaganej do uwzględnienia taśmy startowej.

Ustawiając dokładne parametry zużycia, użytkownicy mogą zapewnić, że dostępne będą wystarczające ilości każdego komponentu, aby zakończyć cykl produkcyjny, biorąc pod uwagę przewidywane straty. PartsBox automatycznie dostosuje wymagane ilości stanów magazynowych na podstawie tych ustawień zużycia, pomagając zapobiegać niedoborom i utrzymać nieprzerwany przepływ produkcji.

Zamienniki

W produkcji elektroniki, często zdarza się, że część ma możliwe substytuty: komponenty funkcjonalnie równoważne, które mogą być używane zamiennie. PartsBox oferuje kilka sposobów definiowania substytutów, każdy z własną semantyką i przypadkami użycia.

Metaczęści

Metaczęści pozwalają na grupowanie kilku substytutywnych komponentów (znanych jako komponenty członkowskie) pod jedną nazwą. Ta nazwa może być następnie używana w projektach i BOMach. Metaczęści są logicznymi grupami, które zapewniają zbiorczy widok na stany magazynowe wszystkich ich komponentów członkowskich. Umożliwiają również alerty o niskim stanie magazynowym na poziomie metaczęści.

Dobrym przykładem użycia metaczęści jest dla komponentów takich jak 'TPS61161DRVR' i 'TPS61161DRVT'. Są to te same komponenty, tylko w różnych opakowaniach. Tworząc metaczęść o nazwie 'TPS61161DRV' i używając tej nazwy w swoich BOMach, możesz zarządzać ich stanami magazynowymi, jakby były jednym komponentem. Metaczęść 'TPS61161DRV' pokaże łączny stan magazynowy dla obu wariantów opakowań.

Substytuty komponentów

Substytuty komponentów pozwalają wskazać, że inny komponent może być użyty zamiast obecnego. W przeciwieństwie do metaczęści, substytuty komponentów nie zapewniają grupowania stanów magazynowych. Stan magazynowy dla każdego komponentu jest zarządzany niezależnie.

Substytuty komponentów są szczególnie przydatne dla komponentów pasywnych, które często mają funkcjonalne odpowiedniki, którymi niekoniecznie chcesz zarządzać jako pojedynczą pozycją magazynową. Definiując substytuty komponentów, możesz wskazać, że inny komponent może być użyty zamiast obecnego we wszystkich projektach, wpisach BOM i wpisach na liście zakupów, globalnie.

Zamienniki BOM

Czasami komponent może być zastąpiony dla określonego wpisu BOM w projekcie, ale niekoniecznie gdzie indziej. Tutaj pojawiają się zamienniki BOM.

Substytuty BOM pozwalają na zdefiniowanie substytutu komponentu dla konkretnego wpisu BOM w projekcie. Ta substytucja dotyczy tylko tego konkretnego wpisu BOM i nie wpływa na użycie komponentu w innych projektach lub BOMach.

Łączenie substytutów

Podczas budowania lub zakupów, PartsBox łączy informacje o wszystkich powyższych typach substytutów, aby wyprodukować kompleksową listę wszystkich możliwych substytutów dla danego wpisu BOM lub wpisu listy zakupów.

Ta potężna funkcja zapewnia maksymalną elastyczność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu komponentów, jednocześnie utrzymując ścisłą kontrolę nad stanami magazynowymi i budowami.

Korzystając z metaczęści, substytutów komponentów i substytutów BOM, możesz zoptymalizować zarządzanie stanami magazynowymi, zmniejszyć ryzyko braków w magazynie i zapewnić, że Twoje projekty mogą być zbudowane, nawet jeśli konkretny komponent stanie się niedostępny.

Korzystanie z PartsBox

Dodawanie lokalizacji magazynowych

Miejsca magazynowania w PartsBox reprezentują fizyczne miejsca, gdzie komponenty są przechowywane, takie jak pudełka, półki lub regały. Aby utworzyć nowe miejsce magazynowania, przejdź do sekcji Magazyn w głównym menu i kliknij przycisk 'Utwórz'. PartsBox oferuje cztery metody tworzenia miejsc magazynowania:

 1. Pojedyncza lokalizacja: Ta metoda jest używana do stworzenia pojedynczej lokalizacji magazynowej o określonej nazwie. Jest odpowiednia, gdy potrzebujesz dodać tylko jedną lokalizację, taką jak pojedyncze pudełko lub półka. Wprowadź żądaną nazwę dla lokalizacji i kliknij 'Utwórz'. Możesz również oznaczyć lokalizację jako przeznaczoną tylko dla jednego komponentu.
 2. Rząd: Metoda Rządu jest używana do tworzenia liniowej tablicy lokalizacji magazynowych, oznaczonych numerami lub literami. Jest to przydatne, gdy masz serię pudełek lub przegródek ułożonych w rząd. Określ prefiks dla nazw lokalizacji, początkowy i końcowy numer lub literę i kliknij 'Utwórz'. Na przykład, wprowadzenie prefiksu "box", początkowego numeru 1 i końcowego numeru 5, stworzy lokalizacje o nazwach "box1", "box2", "box3", "box4" i "box5".
 3. Siatka: Metoda siatki pozwala na stworzenie dwuwymiarowej tablicy lokalizacji magazynowych, używając liter lub cyfr dla wierszy i kolumn. Jest to przydatne do organizowania magazynu w strukturę siatkową, taką jak półka z wieloma wierszami i kolumnami. Wprowadź prefiks, etykiety wierszy i kolumn, a następnie kliknij 'Utwórz'. Na przykład, z prefiksem 'półka', etykietami wierszy 'A,B' i etykietami kolumn '1,2', zostaną utworzone następujące lokalizacje: 'półka-A1', 'półka-A2', 'półka-B1', 'półka-B2'.
 4. Siatka 3D: Metoda Siatki 3D rozszerza koncepcję Siatki, tworząc trójwymiarową tablicę lokalizacji magazynowych. Jest to odpowiednie dla złożonych konfiguracji magazynowania, takich jak wielopoziomowe regały z rzędami i kolumnami. Określ prefiks, etykiety poziomów, rzędów i kolumn, a następnie kliknij 'Utwórz'. Na przykład prefiks "rack", etykiety poziomów "1,2", etykiety rzędów "A,B" i etykiety kolumn "1,2" wygenerują lokalizacje magazynowe takie jak "rack-1-A1", "rack-1-A2", "rack-1-B1", "rack-1-B2", "rack-2-A1" i tak dalej.

Po utworzeniu lokalizacji magazynowych, możesz przypisać do nich komponenty, co ułatwia śledzenie fizycznej lokalizacji Twoich stanów magazynowych. Lokalizacje magazynowe mogą być zmieniane nazwy po utworzeniu, aby lepiej odzwierciedlać ich zawartość lub przeznaczenie. Jednak lokalizacje magazynowe nie mogą być usuwane. Zamiast tego możesz zarchiwizować lokalizację magazynową, co ukryje ją z widoku, ale nadal zachowa ją (wraz z jej historią) w bazie danych. Zapewnia to zachowanie historycznych danych o lokalizacji i powiązanych z nią komponentach dla przyszłych odniesień lub celów audytowych.

Dodawanie części

W PartsBox dodawanie komponentów to proces dwuetapowy: najpierw tworzysz komponent, a następnie dodajesz do niego stany magazynowe. Nawet bez stanów magazynowych, komponenty mogą być nadal użyteczne, na przykład do dodawania ich do projektów (BOMs), aby oszacować ceny.

Tworzenie części

Aby dodać nowy komponent, przejdź do sekcji Komponenty w głównym menu i użyj przycisku 'Utwórz', aby otworzyć okno dialogowe tworzenia komponentu.

Pole 'Typ Komponentu' określa rodzaj tworzonego komponentu:

 • 'Powiązany komponent': Użyj dla komponentów z unikalnym numerem części producenta (MPN).
 • 'Lokalny komponent': Użyj dla generycznych komponentów i wszystkiego innego, co musi być śledzone.
 • 'Metaczęść': Użyj, gdy potrzebujesz utworzyć wirtualny komponent, który reprezentuje kilka równoważnych opcji komponentów (substytutów).

Tworzenie połączonych części

Dla użytkowników komercyjnych możliwe jest natychmiastowe przypisanie lokalnego (wewnętrznego/firmowego) numeru części do komponentu powiązanego.

Istnieją dwie metody wyszukiwania powiązanych komponentów:

 1. Dopasowanie dokładnej nazwy komponentu (MPN): Początek nazwy komponentu musi się zgadzać (wyszukiwanie prefiksu). Na przykład, 'TPS40210' będzie pasować do 'TPS40210DGQ'. Jest to preferowana metoda dopasowywania komponentów.
 2. Wyszukiwanie: Jest to wyszukiwanie rozmyte, przydatne dla zapytań takich jak 'adafruit 1063'.

Po wprowadzeniu terminu wyszukiwania i kliknięciu 'Dopasuj' lub 'Szukaj', wyniki zostaną wyświetlone. Wybierz komponent, który dokładnie odpowiada twoim wymaganiom, zwracając szczególną uwagę na małe różnice w nazewnictwie, ponieważ mogą one wskazywać znaczące różnice w rzeczywistych komponentach. Po wybraniu wyniku, jego specyfikacje zostaną pokazane, a obok każdego komponentu zostanie podany link do karty katalogowej, jeśli jest dostępny.

Tworzenie części lokalnych

Podczas tworzenia lokalnych komponentów, wymagana jest tylko nazwa komponentu; wszystkie inne pola są opcjonalne.

Niektóre plany pozwalają na przesyłanie i dołączanie kart katalogowych, obrazów, modeli CAD i innych informacji do komponentów. Jest to robione po utworzeniu komponentu.

Tworzenie metaczęści

Aby utworzyć metaczęść, podaj nazwę i opcjonalnie obrys i opis. Nowo utworzona metaczęść będzie pusta, co oznacza, że nie będzie zawierać żadnych komponentów członkowskich (substytutów). Te będą musiały być dodane później, albo za pomocą przycisku 'Dodaj komponent' na ekranie informacji o metaczęści, albo poprzez wybranie wielu komponentów w głównej tabeli komponentów i użycie opcji 'Wybrane | Dodaj do metaczęści'.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie jest podstawową funkcją w PartsBox, która pozwala szybko znaleźć potrzebne komponenty. Główne pole wyszukiwania jest wyraźnie umieszczone na górze sekcji Komponenty, zapewniając potężne narzędzie do zawężania listy wyświetlanych komponentów.

Oprócz głównego pola wyszukiwania, możliwości wyszukiwania i filtrowania są dostępne w większości tabel w całej aplikacji. Te pola wyszukiwania są prostsze niż główny silnik wyszukiwania komponentów, oferując funkcjonalność dokładnego dopasowania, aby pomóc Ci doprecyzować wyniki.

Wyszukiwarka komponentów wykorzystuje dopasowanie rozmyte, co oznacza, że nawet jeśli twoje terminy wyszukiwania nie pasują dokładnie, nadal będą wyświetlane odpowiednie wyniki. Aby pomóc ci szybko zidentyfikować najbardziej odpowiednie dopasowania, dokładne wyniki są wizualnie odróżniane od częściowych dopasowań za pomocą różnych kolorów tła.

Podczas wyszukiwania części, następujące pola są uwzględnione w zakresie wyszukiwania:

 • Nazwa
 • MPN (Numer Części Producenta, jeśli różni się od nazwy)
 • Producent
 • Opis
 • Footprint
 • Notatki do części
 • Wszystkie pola niestandardowe

Oprócz wyszukiwania po słowach kluczowych, można również wyszukiwać za pomocą tagów. Aby wyszukać po tagu, po prostu wprowadź znak # po którym następuje nazwa tagu. Tagi są dopasowywane dokładnie, a jeśli wprowadzisz wiele tagów, komponent musi mieć wszystkie określone tagi, aby zostać uwzględnionym w wynikach.

Dla jeszcze większej elastyczności, możesz łączyć słowa kluczowe i tagi w zapytaniach wyszukiwania. Pozwala to na tworzenie wysoko ukierunkowanych wyszukiwań, które pomagają znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, nawet w dużych i złożonych bazach danych komponentów.

Filtrowanie

Większość tabel w PartsBox obsługuje zaawansowane możliwości filtrowania, pozwalając szybko zawęzić wyświetlane dane, aby dopasować je do konkretnych kryteriów. System filtrowania jest wysoce konfigurowalny i obsługuje złożone warunki logiczne. Ta sekcja przeprowadzi Cię przez proces tworzenia, używania i zarządzania filtrami w PartsBox.

Stosowanie filtrów do tabel

Aby filtrować dane w tabeli, wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź ikonę filtra w prawym górnym rogu tabeli, którą chcesz filtrować.
 2. Kliknij na ikonę filtra, aby otworzyć ekran konfiguracji filtra dla tej tabeli.
 3. Dodaj warunki filtra, używając przycisków "Dodaj warunek" lub "Dodaj wiele warunków". Możesz łączyć wiele warunków, używając operatorów logicznych AND/OR.
 4. Dla każdego warunku filtra wybierz pole, wybierz warunek i wprowadź wartość.
 5. Po zdefiniowaniu warunków filtra, kliknij przycisk "Zastosuj filtry" na dole ekranu, aby zastosować filtry do tabeli.

Aby szybko usunąć wszystkie obecnie zastosowane filtry z tabeli, użyj przycisku "Usuń wszystkie filtry". Jeśli planujesz ponownie użyć filtru w przyszłości, upewnij się, że zapiszesz go jako preset przed usunięciem.

Definiowanie warunków filtrów

Warunki filtrów są budulcem twoich filtrów. Każdy warunek składa się z pola, warunku i wartości:

 • Pole: Wybierz pole, którego chcesz użyć do filtrowania z listy. Dostępne pola będą się różnić w zależności od tabeli i wyświetlanych danych. Na przykład, "[Magazyn] Tagi" reprezentuje tagi przypisane do lokalizacji magazynowej.
 • Warunek: Wybierz warunek, który pasuje do Twoich wymagań filtrowania. Lista dostępnych warunków zależy od wybranego typu pola. Na przykład, jeśli wybierzesz "[Magazyn] Tagi", zobaczysz warunki takie jak "zawiera wszystkie te tagi", "zawiera dowolne z tych tagi" i "nie zawiera żadnych z tych tagi".
 • Wartość: Wprowadź wartość, z którą warunek powinien się zgadzać. Może to być lista tagów dla pola tagów, ciąg tekstowy, liczba lub zakres liczb (interwał).

Możesz łączyć wiele warunków filtrów, używając logicznych operatorów AND/OR. PartsBox obsługuje zagnieżdżone warunki, pozwalając na tworzenie złożonej logiki filtrowania poprzez dodawanie pojedynczych warunków lub wielu warunków połączonych z AND/OR pod każdym stwierdzeniem AND/OR.

Wprowadzanie wartości numerycznych

Podczas wprowadzania wartości numerycznych w warunkach filtrów, możesz używać przedrostków jednostek dla wygody. Wystarczy wprowadzić przedrostek bez jednostki. Na przykład, użyj "22u" zamiast "22μF" i "10k" zamiast "10kΩ". Zauważ, że przedrostki są wrażliwe na wielkość liter, więc "m" i "M" reprezentują różne wartości.

PartsBox obsługuje następujące przedrostki jednostek:

 • T: tera (1012)
 • G: giga (109)
 • M: mega (106)
 • k: kilo (103)
 • d: deci (10-1)
 • c: centi (10-2)
 • m: milli (10-3)
 • u lub μ: mikro (10-6)
 • n: nano (10-9)
 • p: piko (10-12)
 • f: femto (10-15)

Zarządzanie predefiniowanymi filtrami

PartsBox pozwala na zapisywanie filtrów jako presetów, które mogą być osobiste lub współdzielone w ramach firmy. Ta funkcja umożliwia szybkie ładowanie skomplikowanych filtrów i definiowanie filtrów, które są użyteczne dla wszystkich w organizacji.

Aby zarządzać swoimi presetami filtrów:

 1. Użyj przycisku "Załaduj Preset" aby zastosować wcześniej zapisany preset filtrów do bieżącej tabeli.
 2. Kliknij "Zapisz Preset" aby zapisać bieżącą konfigurację filtrów jako nowy preset. Wybierz, czy zapisać go jako preset osobisty czy firmowy.
 3. Kliknij "Zarządzaj Presetami" aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zarządzania presetami:
  • Usuń niechciane presety
  • Duplikuj istniejące presety
  • Kopiuj lub przenieś presety między twoimi presetami osobistymi a firmowymi

Wybieranie i odznaczanie części

PartsBox oferuje wygodny sposób na wybór komponentów do różnych operacji. Każdy komponent w tabeli ma obok swojej nazwy pole wyboru, co pozwala na jego indywidualne zaznaczenie. Aplikacja zapamiętuje twoje wybory, więc możesz swobodnie mieszać wybieranie i wyszukiwanie bez utraty wybranych komponentów. W miarę jak wybierasz komponenty, przeprowadzasz wyszukiwania i wybierasz więcej komponentów, twoje zaznaczenie będzie stopniowo rosło.

Aby zaznaczyć wszystkie komponenty w bieżącym widoku, wystarczy kliknąć pole wyboru w nagłówku tabeli. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich widocznych komponentów. Jeśli potrzebujesz odznaczyć wszystko i zacząć od nowa, użyj opcji 'Odznacz wszystko' z menu 'Wybór'.

Menu 'Wybór' oferuje szereg operacji, które można wykonać na wybranych komponentach:

 • Dodaj/usuń tagi: Ta opcja pozwala na edycję tagów dla wybranych komponentów. Możesz dodawać nowe tagi lub usuwać istniejące masowo, co ułatwia kategoryzację i organizację komponentów.
 • Dodaj do projektu: Jeśli chcesz dodać wybrane komponenty do określonego projektu/BOM, użyj tej opcji. Spowoduje to wyświetlenie monitu o wybranie docelowego projektu i dodanie komponentów do niego.
 • Dodaj do metaczęści: Metaczęści są używane do grupowania wymiennych komponentów (zamienników). Wybierając tę opcję, możesz dodać wybrane komponenty do istniejącej metaczęści lub utworzyć nową.
 • Dodaj do listy zakupów: Kiedy potrzebujesz zakupić wybrane komponenty, użyj tej opcji, aby dodać je do listy zakupów.
 • Ustaw niskie poziomy stanów magazynowych: Niskie poziomy stanów magazynowych pomagają utrzymać odpowiedni zapas komponentów. Ta opcja pozwala ustawić próg niskiego stanu magazynowego dla wszystkich wybranych komponentów naraz.
 • Ustaw zużycie komponentów: Zużycie komponentów odnosi się do oczekiwanej straty lub marnotrawstwa komponentów podczas procesu produkcyjnego. Użyj tej opcji, aby ustawić parametry zużycia dla wybranych komponentów.
 • Pobierz jako CSV: Jeśli potrzebujesz wyeksportować listę wybranych komponentów do użycia w arkuszu kalkulacyjnym lub innym zewnętrznym narzędziu, wybierz tę opcję. Spowoduje to pobranie danych komponentu w formacie CSV (Comma-Separated Values).
 • Usuń: Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z tej opcji, ponieważ spowoduje to trwałe usunięcie wybranych komponentów z bazy danych PartsBox. Pojawi się monit potwierdzający, aby zapobiec przypadkowym usunięciom.
 • Odznacz wszystko: Jeśli chcesz wyczyścić bieżący wybór bez wykonywania żadnych operacji na wybranych komponentach, użyj tej opcji. Spowoduje to odznaczenie wszystkich komponentów, pozwalając na rozpoczęcie nowego wyboru.

Korzystając z pól wyboru i menu 'Wybór', możesz efektywnie wykonywać operacje zbiorcze na wielu komponentach w PartsBox.

Skanowanie Kodów Kreskowych

Skanowanie kodów kreskowych to szybki i efektywny sposób na przetwarzanie przychodzących przesyłek, dodawanie lub usuwanie stanów magazynowych oraz tworzenie nowych komponentów w PartsBox. Ta funkcja poprawia przepływ pracy zarządzania stanami magazynowymi, oszczędzając czas i redukując ręczne wprowadzanie danych.

Metody skanowania kodów kreskowych

PartsBox obsługuje dwie metody skanowania kodów kreskowych:

 1. Zewnętrzny skaner kodów kreskowych: Użycie dedykowanego skanera kodów kreskowych jest zalecanym podejściem do regularnych operacji o dużej objętości. Zewnętrzne skanery oferują szybsze i bardziej niezawodne działanie skanowania. Zapoznaj się z sekcją 'Skanery kodów kreskowych' w tym podręczniku, aby uzyskać szczegóły na temat obsługiwanych skanerów i instrukcje konfiguracji.
 2. Wbudowana kamera: Jeśli nie masz zewnętrznego skanera, możesz użyć wbudowanej kamery komputera do skanowania kodów kreskowych. Chociaż nie jest to tak szybkie jak zewnętrzny skaner, ta metoda jest wygodna do sporadycznego skanowania.

Proces skanowania

Aby rozpocząć skanowanie kodów kreskowych, kliknij przycisk menu 'Skanuj' w PartsBox. W zależności od Twojej metody skanowania:

 • Jeśli używasz zewnętrznego skanera, PartsBox będzie czekał na dane wejściowe ze skanera.
 • Jeśli używasz wbudowanej kamery, PartsBox wyświetli na żywo obraz z kamery, abyś mógł ustawić kod kreskowy przed kamerą.

Po pomyślnym zdekodowaniu kodu kreskowego, PartsBox analizuje dane i podejmuje jedną z następujących akcji:

 1. Istniejący komponent: Jeśli zeskanowany komponent już istnieje w bazie danych PartsBox, zostaniesz przedstawiony z opcjami dodania stanu magazynowego, usunięcia stanu magazynowego lub przeniesienia stanu magazynowego dla tego komponentu.
 2. Nowy komponent: Jeśli zeskanowany komponent nie istnieje w twojej bazie danych, PartsBox poprosi cię o utworzenie nowego powiązanego komponentu. Zapewni listę pasujących komponentów dostępnych online do wyboru. Po wybraniu pasującego komponentu i utworzeniu go, pojawi się okno dialogowe 'Dodaj stany magazynowe', pozwalające dodać nowo otrzymane stany magazynowe dla nowo utworzonego komponentu.

Obsługiwane kody kreskowe

PartsBox obsługuje szeroki zakres formatów kodów kreskowych powszechnie używanych przez dystrybutorów komponentów elektronicznych:

 • Kody kreskowe 2D: - Kody DataMatrix i PDF417 zawierające dane ANSI MH10.8.2 zakodowane zgodnie z ISO/IEC 15434:2006 (używane przez DigiKey, Würth i innych dystrybutorów przechodzących na kody kreskowe 2D). - Kody QR od niektórych dystrybutorów (LCSC i TME).
 • Kody kreskowe 1D:
  • Kody kreskowe od DigiKey, Mouser, Farnell, RS Components i większości innych, które kodują numer części producenta (MPN) w kodzie kreskowym.

Jeśli zeskanowany kod kreskowy zawiera informacje o ilości, zostanie ona automatycznie wstępnie wypełniona w oknie dialogowym 'Dodaj stan magazynowy'.

Zamówienia DigiKey

Jeśli utworzyłeś swoje zamówienie w DigiKey w ramach PartsBox i skopiowałeś wygenerowane kody ID do swojego koszyka DigiKey, kody kreskowe na otrzymanych komponentach będą zawierać identyfikatory PartsBox. Podczas skanowania tych kodów kreskowych, PartsBox automatycznie zidentyfikuje powiązane zamówienie i pozycję na liście, umożliwiając łatwe przyjęcie komponentów do zamówienia.

Dodawanie komponentów do projektu

PartsBox oferuje kilka wygodnych metod dodawania komponentów do projektu, pozwalając efektywnie wypełnić Bill of Materials (BOM). Oto dostępne opcje:

 1. Dodawanie wielu komponentów z tabeli komponentów
  • Przejdź do tabeli komponentów, która wyświetla listę wszystkich komponentów w Twoim magazynie.
  • Wybierz żądane komponenty, które chcesz dodać do swojego projektu, klikając na pola wyboru obok każdego komponentu.
  • Po wybraniu wszystkich potrzebnych komponentów, kliknij na menu 'Wybór' znajdujące się nad tabelą komponentów.
  • Z rozwijanego menu wybierz opcję 'Dodaj do projektu…'.
  • Pojawi się okno dialogowe, zachęcające do wybrania docelowego projektu z listy istniejących projektów i umożliwiające dostosowanie ilości dla każdego komponentu.
  • Wybierz odpowiedni projekt i kliknij 'Dodaj', aby dołączyć wybrane komponenty do BOM projektu.
 2. Dodawanie pojedynczego komponentu ze strony informacji o komponencie
  • Znajdź konkretny komponent, który chcesz dodać do swojego projektu, używając opcji wyszukiwania lub filtrowania w tabeli komponentów.
  • Kliknij na komponencie, aby otworzyć szczegółowy ekran 'Informacje o komponencie'.
  • Na ekranie 'Informacje o komponencie' znajdziesz przycisk 'Dodaj do projektu'.
  • Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym możesz wybrać docelowy projekt z listy istniejących projektów i ustawić ilość.
  • Wybierz żądany projekt i kliknij 'Dodaj', aby dołączyć komponent do BOM projektu.
 3. Dodawanie części z sekcji BOM projektu
  • Otwórz projekt, do którego chcesz dodać części.
  • Przejdź do sekcji BOM projektu.
  • Kliknij przycisk 'Dodaj część' znajdujący się w sekcji BOM.
  • Pojawi się okno dialogowe, pozwalające wyszukać i wybrać część, którą chcesz dodać.
  • Użyj opcji wyszukiwania i filtrowania, aby znaleźć pożądaną część.
  • Po znalezieniu części, kliknij na nią, aby ją wybrać, a następnie kliknij 'Dodaj', aby dołączyć ją do BOM projektu.

Używanie Tagów w PartsBox

Tagi zapewniają potężny i elastyczny sposób na kategoryzację i organizację danych w PartsBox. Poprzez stosowanie tagów do różnych obiektów, takich jak komponenty, lokalizacje magazynowe, projekty, zamówienia, partie i budowy, możesz szybko znaleźć i filtrować konkretne podzbiory danych.

Stosowanie Tagów

Tagi można dodawać do obiektów na różne sposoby, w zależności od typu obiektu:

 • Dla lokalizacji magazynowych, projektów, zamówień, partii i budów, tagi są dodawane i zarządzane przez ich odpowiednie ekrany edycji.
 • Dla komponentów, tagi mogą być przypisane albo z ekranu informacji o komponencie, albo przez wybranie wielu komponentów i użycie opcji 'Dodaj/Usuń Tagi…' z menu 'Wybór'.

Podczas dodawania tagów, po prostu wprowadź nazwę tagu bez początkowego znaku #. Obiekt może mieć dowolną liczbę przypisanych do niego tagów.

Wyszukiwanie za pomocą tagów

Tagi odgrywają ważną rolę w wyszukiwaniu i filtrowaniu danych. Gdy wprowadzisz tag w polu wyszukiwania, PartsBox ograniczy wyniki wyszukiwania do obiektów, które mają przypisany ten konkretny tag.

Należy pamiętać, że tagi są dopasowywane dokładnie. Jeśli wprowadzisz wiele tagów w polu wyszukiwania, obiekt musi mieć wszystkie określone tagi, aby zostać uwzględnionym w wynikach.

Automatyczne tagi dla komponentów

Aby usprawnić proces tagowania, PartsBox automatycznie generuje auto-tagi dla Twoich komponentów na podstawie ich specyfikacji. Te auto-tagi są tworzone niezależnie od ręcznie przypisanych tagów, więc nie musisz martwić się o konflikty, jeśli przypiszesz tag o tej samej nazwie co auto-tag.

Auto-tagowanie zapewnia wygodny sposób na kategoryzację części bez wymagania ręcznego wysiłku. Zapewnia, że części o podobnych specyfikacjach są automatycznie grupowane razem, ułatwiając ich znajdowanie i zarządzanie.

Ustawianie parametrów zużycia części

W procesie produkcji elektroniki, często zdarza się, że pewien procent komponentów zostaje utracony lub zmarnowany z różnych powodów, takich jak obsługa, konfiguracja maszyny czy wady. PartsBox pozwala na zdefiniowanie parametrów zużycia (lub marnotrawstwa) dla każdego komponentu indywidualnie, zapewniając, że Twoje stany magazynowe i ilości zamówień uwzględniają te spodziewane straty.

PartsBox oferuje dwie metody określania zużycia:

 1. Procentowa strata materiału: Ten parametr reprezentuje procent komponentów, które oczekuje się, że zostaną utracone lub zmarnowane podczas procesu produkcyjnego. Typowe wskaźniki strat wahają się od 0,1% do 3%, w zależności od typu komponentu i specyfiki procesu produkcyjnego. Na przykład, jeśli ustawisz procent strat na 1% dla komponentu, a twój projekt wymaga 1000 jednostek tego komponentu, PartsBox obliczy dodatkowe 10 jednostek, aby uwzględnić oczekiwaną stratę.
 2. Zużycie oparte na ilości: Ten parametr pozwala określić minimalną liczbę dodatkowych komponentów, które zawsze powinny być zarezerwowane, niezależnie od obliczeń procentowych. Jest to szczególnie przydatne dla komponentów dostarczanych na rolkach lub taśmach, gdzie wymagana jest pewna długość materiału prowadzącego do wprowadzenia komponentu do maszyny montażowej. Ustawiając zużycie oparte na ilości, zapewniasz, że zawsze masz wystarczającą ilość komponentów, aby pokryć to minimalne wymaganie.

Aby ustawić parametry straty dla pojedynczej części, przejdź do strony szczegółów części i znajdź ustawienia straty. Możesz wprowadzić wartości procentowe i/lub ilościowe według potrzeb.

Jeśli potrzebujesz ustawić parametry zużycia dla wielu komponentów jednocześnie, PartsBox ułatwia to dzięki funkcji edycji zbiorczej:

 1. W tabeli komponentów zaznacz pola wyboru obok komponentów, które chcesz zmodyfikować. Możesz również użyć pola wyboru w nagłówku tabeli, aby zaznaczyć wszystkie aktualnie wyświetlane komponenty.
 2. Po wybraniu pożądanych części, otwórz menu 'Wybór' i wybierz 'Ustaw straty części…'.
 3. W oknie dialogowym ustawień straty wprowadź wartości procentowe i/lub ilościowe, które chcesz zastosować do wybranych części.
 4. Kliknij 'Zastosuj', aby zaktualizować parametry zużycia dla wszystkich wybranych komponentów.

Kiedy używasz PartsBox do budowania lub wyceny projektów i BOMów, aplikacja automatycznie bierze pod uwagę zdefiniowane parametry straty. Oblicza całkowitą liczbę wymaganych komponentów na podstawie potrzeb projektu i oczekiwanych strat, zapewniając, że masz wystarczającą ilość stanu magazynowego lub ilości zamówień, aby zakończyć budowę.

Zużycie nie może być ustawione bezpośrednio dla metaczęści, które służą do grupowania wymiennych komponentów. Podczas wyceny projektów zawierających metaczęści, PartsBox będzie używać maksymalnych wartości zużycia ze wszystkich indywidualnych komponentów wchodzących w skład metaczęści. Podczas budowania projektów, rzeczywiste zużycie będzie obliczane na podstawie konkretnego komponentu wybranego z grupy metaczęści w momencie budowy.

Importowanie BOM

PartsBox może importować BOM (Bill of Materials) z wielu pakietów CAD/eCAD, w formacie CSV lub TSV.

Aby utworzyć nowy projekt poprzez import istniejącego BOM, użyj przycisku 'Importuj' w sekcji 'Projekty'. Spowoduje to wyświetlenie monitu o przesłanie pliku. Prześlij plik CSV/TSV wyeksportowany z pakietu CAD.

PartsBox spróbuje przeanalizować twój BOM, ale większość czasu będziesz musiał najpierw wybrać ustawienie wstępne importu. Ustawienia wstępne są obecnie zdefiniowane dla:

Istnieje również ustawienie 'Niestandardowe', które pozwala na ręczne mapowanie kolumn CSV do pól PartsBox, jak również na ustawienie separatora pól.

Importowanie z KiCad jest darmowe dla wszystkich, podczas gdy wszystkie inne presety są dostępne tylko w planach komercyjnych.

Wybierz predefiniowany zestaw odpowiadający Twojemu pakietowi CAD, lub użyj ustawienia 'Niestandardowe', aby ręcznie mapować kolumny.

Po zaimportowaniu BOM do PartsBox, każda linia musi być dopasowana do konkretnej części. Jeśli nazwa części BOM jest taka sama jak nazwa części w PartsBox, zostanie to zrobione automatycznie. Jednakże, jeśli nie można znaleźć części o tej samej nazwie, będziesz musiał zrobić dopasowanie sam. Możesz wybrać istniejącą część PartsBox lub utworzyć nową i dopasować ją do wpisu BOM.

W PartsBox wpisy BOM nie są ograniczone do części. Możesz dodać usługi lub pracę, takie jak montaż PCB, testowanie lub pakowanie. Mogą mieć do nich dołączone oferty, tak jak do części, co pozwala na wycenę całej produkcji, a nie tylko części. Oferty dla wpisów BOM usług/pracy są podobne do ofert części: również obsługują wiele progów cenowych, MOQ, mogą mieć daty ważności i mogą być w dowolnej obsługiwanej walucie.

Obsługa problemów z eksportem CSV w Altium Designer

Niektóre wersje Altium Designer są znane z problemów z obsługą podwójnych cudzysłowów (") w generowanych przez siebie plikach CSV. Konkretnie, te wersje nie radzą sobie poprawnie z ucieczką podwójnych cudzysłowów w wartościach pól. Na przykład, jeśli pole zawiera wartość taką jak 0.156", wynikowy plik CSV nie będzie przestrzegał standardowych zasad formatowania CSV, co sprawia, że będzie problematyczny do dalszego przetwarzania lub importowania.

Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy napotykający problemy ze swoimi plikami CSV z powodu niezamkniętych podwójnych cudzysłowów mają kilka opcji ręcznej korekty:

 1. Usuń Cudzysłowy: Jednym ze sposobów jest otwarcie wygenerowanego pliku CSV w edytorze tekstowym i ręczne usunięcie cudzysłowów z pól.
 2. Podwajanie Cudzysłowów: Inną metodą jest poprzedzenie każdego cudzysłowu w polu innym cudzysłowem. Zgodnie ze standardem CSV, oznacza to, że cudzysłów jest częścią wartości pola, a nie separatorem. Ta metoda zachowuje oryginalne dane, jednocześnie sprawiając, że plik CSV jest zgodny z oczekiwanymi standardami formatowania.

Ważne jest, aby dokonywać tych korekt z ostrożnością, aby zapewnić dokładność i integralność danych. Ponadto użytkownicy powinni rozważyć sprawdzenie aktualizacji oprogramowania lub łatek od Altium, które mogą rozwiązać ten problem w przyszłych wydaniach, zmniejszając potrzebę ręcznych dostosowań plików.

Zamienniki BOM

Podczas edytowania Specyfikacji Materiałowej (BOM) w PartsBox, masz elastyczność dodawania substytutów komponentów dla indywidualnych wpisów BOM. Ta funkcja pozwala na określenie alternatywnych komponentów, które mogą być używane zamiennie z głównym komponentem. Podczas budowania, wyceny lub zakupów, PartsBox traktuje główny komponent i wszystkie jego substytuty jako równoważne wybory, dając Ci większą elastyczność w pozyskiwaniu komponentów.

Substytuty BOM działają podobnie do części składowych (substytutów) w metaczęściach i substytutów dla indywidualnych komponentów. Jednak istnieje kluczowa różnica: substytuty BOM są konfigurowane na podstawie pojedynczego wpisu w konkretnym projekcie i nie mają wpływu poza tym konkretnym wpisem. Ta szczegółowa kontrola umożliwia dostosowanie substytutów do konkretnych wymagań każdego projektu.

Podczas łączenia BOMów do celów zakupowych, PartsBox przyjmuje konserwatywne podejście do obsługi substytutów. Jeśli istnieją dwa wpisy dla tego samego komponentu, ale z różnymi zestawami substytutów, PartsBox będzie rozważać tylko część wspólną substytutów — czyli substytuty wspólne dla obu wpisów. Zapewnia to, że tylko substytuty, które są uniwersalnie stosowane do komponentu we wszystkich przypadkach, są używane w liście zakupów. Aby to zilustrować, rozważmy przykład. Załóżmy, że masz jeden BOM, w którym Komponent A ma substytuty B i C, a inny BOM, w którym Komponent A ma substytuty B i D. W takim przypadku PartsBox nie może założyć, że Komponent A może być zawsze zastąpiony przez B, C lub D. Zamiast tego, PartsBox będzie pewny, że Komponent A może być zastąpiony przez B, jako jedyny wspólny substytut w obu BOMach.

Wycena Projektów

Szacowanie kosztów projektu jest ważnym krokiem w procesie produkcji. PartsBox upraszcza to zadanie, oferując kompleksową funkcję wyceny. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności, przejdź do projektu, który chcesz wycenić, i wybierz zakładkę 'Wycena'.

Po otwarciu zakładki 'Cennik' zostaniesz zaprezentowany główną tabelą cenową, która wyświetla szczegółowy rozkład komponentów projektu i ich powiązanych kosztów. Tabela ta zawiera informacje takie jak nazwa komponentu, producent, MPN (Numer Katalogowy Producenta), wymagana ilość oraz cena jednostkowa każdego komponentu.

Opcje cenowe

Rozmiar budowy/partii to liczba jednostek, dla których chcesz oszacować ceny. Dostępnych jest kilka powszechnych ilości dla szybkiego dostępu, ale dowolna ilość może być wprowadzona w polu wprowadzania.

Całkowita cena jednostkowa i całkowita cena są wyświetlane dużymi literami po prawej stronie. Przycisk rozwijania obok nich pozwala na szybkie porównanie cen dla całego zakresu typowych ilości budowy, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania.

Jeśli obok ceny jednostkowej i całkowitej znajduje się czerwony znak ostrzegawczy wykrzyknika, oznacza to, że PartsBox nie był w stanie obliczyć ceny, ponieważ brakowało niektórych informacji. Problemowe komponenty są wyróżnione na czerwono w tabeli cen poniżej.

Opcje źródłowe komponentów pozwalają na wybór skąd komponenty pochodzą. 'Tylko lokalne stany magazynowe' będą brać pod uwagę tylko komponenty, które już masz, używając ich średniej ceny zakupu do wyceny BOM. 'Tylko kup' zignoruje lokalne stany magazynowe i będzie używać tylko cen online i informacji o stanach magazynowych. 'Użyj lokalnych stanów magazynowych, potem kup' najpierw wykorzysta wszystkie lokalne stany magazynowe, a jeśli to nie wystarczy, rozważy oferty online.

Należy pamiętać, że jeśli historia stanów magazynowych nie zawiera cen, nie uzyskasz poprawnych informacji o cenach, jeśli spróbujesz użyć lokalnych stanów magazynowych w wycenie projektu/BOM. Zawsze możesz wrócić i edytować historię stanów magazynowych, aby dodać ceny.

Opcje filtrowania ofert pozwalają zawęzić listę ofert:

 • Pole wyboru "Tylko preferowani dystrybutorzy" wykluczy oferty od dystrybutorów, którzy nie znajdują się na Twojej preferowanej liście (rzadko kupuje się od dystrybutorów z drugiej strony globu). Możesz zmodyfikować listę preferowanych dystrybutorów w Ustawieniach.
 • "Tylko autoryzowani dystrybutorzy" będą brali pod uwagę oferty tylko od dystrybutorów, którzy są autoryzowani przez producenta do odsprzedaży części.
 • "Tylko na stanie" będą brali pod uwagę tylko oferty, gdzie dystrybutor stwierdził, że część jest na stanie.
 • "Sprawdź stany magazynowe" zagłębia się głębiej i faktycznie sprawdza liczbę części, które dystrybutor ma na stanie. Niektórzy dystrybutorzy nie podają dokładnych informacji o stanie magazynowym, więc sprawdzenie tego wykluczy ich oferty.

Tabela cen

Tabela cenowa jest centralnym elementem funkcji wyceny BOM w PartsBox. Zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich komponentów w projekcie, wraz z ich informacjami o cenach i opcjami źródłowymi. Ta tabela umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupu komponentów do Twojego projektu.

Kluczowe kolumny w tabeli wyceny to:

 • Ilość partii: Ta kolumna pokazuje liczbę komponentów wymaganych do zbudowania określonej ilości projektu lub BOM. Uwzględnia parametry zużycia ustawione dla każdego komponentu. Jeśli zużycie jest skonfigurowane, ilość partii może być wyższa niż liczba budowanych jednostek, aby uwzględnić oczekiwane straty podczas produkcji.
 • Ilość zakupiona: Ta kolumna wskazuje rzeczywistą ilość, która musi być zakupiona, na podstawie wybranych opcji źródłowych. Na przykład, jeśli potrzebujesz 100 komponentów do budowy, ale masz 25 dostępnych w lokalnych stanach magazynowych i wybrałeś opcję 'Użyj lokalnych stanów magazynowych, a następnie kup, jeśli potrzeba', ilość zakupiona będzie wynosić 75.
 • Najlepsza Oferta: PartsBox automatycznie wybiera najlepszą ofertę dla każdego komponentu na podstawie twoich preferencji i zasad dostawcy. Ta kolumna wyświetla aktualnie wybraną najlepszą ofertę.

Tabela cenowa umożliwia 'zablokowanie' konkretnej oferty dla części za pomocą ikony kłódki. Gdy oferta jest zablokowana, będzie ona używana do obliczenia całkowitej ceny BOM, niezależnie od wszelkich zmian w cenach lub dostępności.

Każdy wiersz w tabeli cenowej zawiera pole wyboru 'wyklucz', co pozwala na szybkie wykluczenie komponentu z obliczeń cenowych. Jest to przydatne, gdy chcesz zobaczyć wpływ usunięcia konkretnego komponentu z BOM.

Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat dostępnych ofert dla konkretnego komponentu, możesz rozwinąć wiersz używając ikony strzałki na lewej stronie. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich ofert dla tego komponentu, w tym cen, rabatów ilościowych i czasów realizacji.

Wybór oferty

PartsBox automatycznie wybiera najlepszą (najtańszą) ofertę dla każdego wpisu BOM powiązanego z tożsamością online (Numer Części Producenta). Zazwyczaj dostępnych jest od 20 do 40 ofert dla każdego komponentu, proces selekcji jest złożony, biorąc pod uwagę różne czynniki:

 • Progi cenowe, które różnią się dla każdej oferty
 • Informacje o dostępności i stanie magazynowym
 • Minimalne Ilości Zamówienia (MOQ)
 • Wielokrotności zamówień
 • Wiele walut

Główna tabela wyceny BOM wyświetla tylko najlepszą ofertę dla każdego komponentu. PartsBox wybiera tę ofertę na podstawie 'Ceny pomijając nadmiar' — ceny płatnej przy założeniu, że wszelki nadmiar zakupionego inwentarza zostanie wyrzucony. To podejście zapewnia wybór najbardziej opłacalnej opcji, nawet jeśli wymagana ilość jest poniżej MOQ lub nie jest wielokrotnością wielokrotności zamówienia.

Na przykład, jeśli potrzebne jest 50 części, ale MOQ wynosi 100, PartsBox będzie rozważać cenę za 100 części, zakładając, że nadmiar 50 zostanie odrzucony. Jeśli ta cena jest nadal konkurencyjna ze względu na rabaty ilościowe, może zostać wybrana jako najlepsza oferta. Paradoksalnie czasami jest taniej kupić więcej. Podobnie, ilości są zaokrąglane do najbliższej wielokrotności zamówienia dla porównania.

Ranking ofert, a tym samym najlepsza oferta, zmienia się w zależności od ilości budowy. Pozwala to na odkrycie nowych, nieoczekiwanych źródeł komponentów, które stają się opłacalne przy pewnych ilościach.

Rozwijanie każdej oferty ujawnia dodatkowe szczegóły:

 • Opakowanie
 • Ilość w zamówieniu
 • Szacowany czas przybycia (ETA) dla zamówień
 • Czas realizacji przez fabrykę
 • Wielokrotność zamówienia przez fabrykę

Dla metaczęści, zamienników BOM lub zamienników komponentów, oferty są zbierane dla wszystkich zgrupowanych komponentów. Ponieważ te komponenty są uważane za wymienne, oferty są łączone i wybierana jest najlepsza z całego puli.

Dodawanie lokalnych ofert dla niestandardowych cen i rabatów

Oprócz pozyskiwania komponentów od głównych dystrybutorów, często otrzymuje się niestandardowe oferty od innych dostawców na określone ilości, często z rabatowanymi cenami. PartsBox umożliwia to poprzez umożliwienie wprowadzenia własnych lokalnych ofert, które są następnie rozważane i klasyfikowane obok ofert online podczas procesu wyceny.

Lokalne oferty można dodać na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio z tabeli wyceny projektu
 2. Z ekranu informacji o komponencie dla konkretnego komponentu

Podobnie jak oferty online, lokalne oferty obsługują wiele progów cenowych przy dowolnych ilościach, a także minimalną ilość zamówienia (MOQ) i wielokrotność zamówienia. Parametry te są brane pod uwagę przez algorytm cenowy przy określaniu najlepszych ofert dla danego projektu.

Podczas dodawania lokalnej oferty, możesz podać dodatkowe informacje, takie jak:

 • Referencja zamówienia lub numer
 • Data oferty
 • Komentarze
 • Data ważności

Data ważności jest szczególnie ważna, ponieważ PartsBox automatycznie wykluczy z rozważań wszelkie oferty, które wygasły podczas wyceny. Oferta nie będzie brana pod uwagę, jeśli wygasła.

PartsBox obsługuje wszystkie główne waluty dla lokalnych ofert. Konwertuje ceny na preferowaną walutę wyświetlania, używając aktualnych kursów wymiany, jednocześnie zachowując oryginalne ceny i walutę dla odniesienia. Pozwala to pracować z ofertami różnych dostawców z całego świata bez ręcznej konwersji walut.

Obsługa walut

PartsBox upraszcza obsługę walut. Użytkownicy mogą wybrać preferowaną walutę w ustawieniach, a wszystkie ceny będą wyświetlane w tej walucie w całej aplikacji. Pozwala to na spójne i spersonalizowane doświadczenie podczas pracy z informacjami o cenach.

Oprogramowanie używa kursów wymiany Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dla dokładnej konwersji walut. Te kursy są regularnie aktualizowane. Eliminuje to potrzebę ręcznej konwersji walut i zapewnia użytkownikom aktualne informacje o cenach.

Podczas ręcznego wprowadzania ofert, możesz wybrać dowolną z obsługiwanych walut. PartsBox automatycznie zajmie się konwersją waluty, wyświetlając ceny w preferowanej walucie użytkownika. Ta funkcja umożliwia oferty od różnych dostawców i regionów, ułatwiając porównywanie i analizę danych cenowych.

Budowanie projektów

Budowy są kluczową funkcją w PartsBox do planowania i śledzenia produkcji. Pozwalają sprawdzić, czy masz wystarczające ilości komponentów (wliczając zużycie), przygotować budowę, wygenerować listę wyboru i usunąć użyte ilości ze stanów magazynowych.

Budowy zapewniają również śledzenie. W zależności od planu subskrypcji, historia budów pokazuje, które konkretne komponenty zostały użyte w każdej budowie, z różnym stopniem szczegółowości.

Aby uzyskać dostęp do historii wcześniejszych budów, przeglądać trwające budowy wieloetapowe lub rozpocząć nową budowę, przejdź do zakładki 'Budowy' w projekcie.

Podczas rozpoczynania nowej budowy, tabela budowy wyświetla wszystkie komponenty projektu wraz z ich wymaganymi i dostępnymi ilościami. Dla planów obsługujących obliczenia strat komponentów, wymagana ilość obejmuje nadwyżkę strat, obliczaną indywidualnie dla każdego komponentu na podstawie jego ustawień strat.

Kolumna 'Żądania stanu magazynowego' wskazuje, skąd będą pobierane komponenty. Dla komponentów przechowywanych w wielu lokalizacjach, komponentów z kontrolą partii i metaczęści, ta kolumna może pokazywać wiele źródeł.

Możesz ustawić planowaną ilość budowy, wpisując liczbę lub używając przycisków +/- . Dostosowanie ilości natychmiast aktualizuje wszystko. Jeśli brakuje stanu magazynowego dla komponentu, ten wiersz zostanie podświetlony na czerwono z ostrzeżeniem.

PartsBox stosuje różne strategie przy przypisywaniu komponentów do wpisów BOM:

 • FIFO (Najpierw Przyszedł, Najpierw Wyszedł): używa najstarszych partii (sortowanych według daty nabycia) jako pierwszych
 • LIFO (Ostatni Przyszedł, Najpierw Wyszedł): używa najnowszych partii (sortowanych według daty nabycia) jako pierwszych
 • Ostatnio dostępne: używa partii, do których ostatnio uzyskano dostęp jako pierwszych
 • Największa partia jako pierwsza: używa partii z największą liczbą komponentów jako pierwszych
 • Najmniejsza partia jako pierwsza: używa najmniejszych partii jako pierwszych

Możesz również ograniczyć PartsBox do używania tylko jednego źródła komponentu dla każdego wpisu BOM. Niektóre plany są ograniczone do jednego źródła, a w innych planach może to być przydatne, aby zapewnić pełną śledzalność.

Domyślna strategia wyboru źródła części określa początkowe przypisania, ale można je zmienić w tabeli. Każdy wiersz można rozwinąć, aby pokazać źródła, co pozwala wybrać je indywidualnie i zmienić ich kolejność (zgodnie z ograniczeniami planu). Można również zastąpić ilość używaną dla każdego wpisu.

Każdy wiersz zawiera pole wyboru 'Wyklucz?'. Zaznaczenie go spowoduje wykluczenie komponentu z budowy (w zasadzie DNP - Do Not Populate). Dla wykluczonych komponentów nie zostaną usunięte stany magazynowe.

Jeśli stan magazynowy dla niektórych pozycji BOM jest niewystarczający, PartsBox wyświetli ostrzeżenie, ale nadal pozwoli na kontynuację budowy. Może to być przydatne, jeśli masz dodatkowy stan magazynowy, który nie został wprowadzony do PartsBox, lub jeśli chcesz produkować płytki częściowo zaludnione. Maksymalna dostępna ilość zostanie usunięta ze stanu magazynowego.

Budowy jednoetapowe

W budowach jednoetapowych, naciśnięcie przycisku 'Zbuduj i usuń stany magazynowe' (i potwierdzenie) spowoduje usunięcie stanów magazynowych dla wszystkich nie wykluczonych komponentów należących do projektu. Budowa zostanie następnie oznaczona jako zakończona.

Budowy wieloetapowe

Dla budów wieloetapowych, zaznacz pole wyboru 'budowa wieloetapowa'. PartsBox wyświetli pola wyboru obok każdego komponentu w budowie. Możesz użyć indywidualnych pól do zaznaczania wierszy, zaznaczania/odznaczania wszystkich wierszy oraz korzystania z interfejsu wyszukiwania/filtrowania, aby oznaczyć komponenty do zbudowania/umieszczenia w obecnym etapie. Interfejs filtrowania wspiera tagi, więc wpisanie '#smd' jest szybkim sposobem na wybranie wszystkich elementów SMD, które często są umieszczane jako pierwsze.

Naciśnięcie 'Zbuduj i usuń stan magazynowy' przetworzy tylko wybrane wpisy (tak jak w budowach jednoetapowych).

Wykonanie etapu budowy bez wybrania żadnych komponentów może być przydatne do dokumentowania kroku przetwarzania w historii budowy.

Niekompletna budowa wieloetapowa pojawi się w zakładce 'W trakcie' interfejsu Budowy. Wybranie jej pozwala na zbudowanie kolejnego etapu lub zakończenie budowy, oznaczając ją jako kompletną.

Budowa może mieć dowolną liczbę etapów. Może być również oznaczona jako zakończona, nawet jeśli nie wszystkie komponenty zostały umieszczone. W takim przypadku, nieużyte wpisy zostaną oznaczone jako wykluczone w budowie.

Budowa wieloetapowa jest reprezentowana przez ten sam kod ID Anything™ na wszystkich etapach, co pozwala na dołączanie etykiet ID Anything™ nawet do niekompletnych urządzeń dla szybkiej identyfikacji i dostępu do informacji o budowie.

Historia konfiguracji budowy

Podczas zarządzania produkcją ważne jest, aby prowadzić rejestr historii budowy. Rejestr ten zwykle zawiera informacje takie jak liczba jednostek zbudowanych dla projektu lub BOM, data i czas budowy oraz wszelkie istotne komentarze. Chociaż ten poziom szczegółowości jest wystarczający dla prostych przebiegów produkcji, bardziej złożone budowy często wymagają śledzenia dodatkowych danych.

W rzeczywistych scenariuszach, każda budowa ma swoją unikalną konfigurację. Ta konfiguracja obejmuje dodatkowe informacje, w tym:

 • Komponenty, które zostały wykluczone lub oznaczone jako 'nie montować' dla konkretnego budowania
 • Żądania stanu magazynowego generowane z budowy, szczegółowo opisujące, które komponenty zostały użyte z konkretnych lokalizacji, lub w przypadku śledzenia partii, dokładną partię (zidentyfikowaną po numerze seryjnym) używaną do produkcji

PartsBox przechowuje wszystkie te informacje jako część historii budowy, pozwalając łatwo przeglądać i weryfikować, jak konkretna budowa była konfigurowana w dowolnym momencie w przyszłości.

Aby uzyskać dostęp do historii konfiguracji budowy, przejdź do zakładki 'Budowy' w sekcji Projektów PartsBox. Tutaj znajdziesz listę wszystkich budów. Możesz wybrać, aby zobaczyć pełną listę lub filtrować ją, aby wyświetlać tylko zakończone budowy lub wieloetapowe budowy, które są obecnie w toku.

Każda budowa jest przypisana unikalny kod ID Anything™, który może być wydrukowany na etykiecie i przymocowany do fizycznych urządzeń wyprodukowanych podczas tej budowy. Kod ten zapewnia szybki i wygodny dostęp do informacji o budowie, gwarantując, że możesz uzyskać odpowiednie szczegóły, kiedykolwiek będą potrzebne, nawet długo po zakończeniu budowy.

Używanie części podzespołów

Części podzespołowe w PartsBox reprezentują stan magazynowy wynikający z budowania projektów. Gdy projekt jest budowany, stan magazynowy odpowiadającej części podzespołowej jest zwiększany o ilość budowy. Pozwala to na skuteczne zarządzanie złożonymi produktami składającymi się z wielu podzespołów i komponentów, z każdym podzespołem produkowanym lub pozyskiwanym oddzielnie.

Aby utworzyć część podzespołu dla projektu:

 1. Przejdź do ekranu informacyjnego projektu.
 2. Kliknij przycisk 'Utwórz część podzespołową'. Ta akcja musi być wykonana tylko raz na projekt.

Po utworzeniu, podzespół pojawi się na liście komponentów i może być zarządzany jak każdy inny komponent, z jednym wyjątkiem: nazwa podzespołu zawsze jest taka sama jak odpowiadający mu projekt i nie może być zmieniona.

Podczas budowania projektu, ekran potwierdzenia budowy zawiera opcję dodania stanu magazynowego do powiązanej części podzespołu. Jeśli jest włączona, możesz:

 • Wybierz lokalizację magazynową, gdzie będzie przechowywana budowa.
 • Wprowadź cenę dla wyprodukowanego podzespołu (automatyczne wycenianie zostanie wprowadzone w przyszłej wersji).
 • Dodaj komentarze dotyczące budowy.

Po potwierdzeniu, stan magazynowy części podzespołowej zostanie zwiększony o ilość budowy. Ponieważ części podzespołowe zachowują się jak zwykłe komponenty, mogą być używane w innych projektach i budowach, a funkcje takie jak ostrzeżenia o niskim stanie magazynowym i parametry zużycia mogą być konfigurowane.

Gdy kontrola partii jest włączona, każda budowa projektu skutkuje odrębną partią odpowiadającego sub-zespołu, identyfikowaną przez unikalny kod ID Anything™. Dołączając etykiety ID Anything™ do wyprodukowanych urządzeń, możesz szybko zeskanować kod za pomocą urządzenia mobilnego, aby uzyskać dostęp do powiązanych informacji o budowie.

Śledzenie poszczególnych urządzeń za pomocą numerów seryjnych

PartsBox oferuje potężną funkcję śledzenia indywidualnych urządzeń zbudowanych z projektów/BOM. Podczas rozpoczynania budowy, możesz włączyć opcję "Śledź każdy powstały podzespół osobno". Zmienia to proces budowy w taki sposób, że generuje indywidualne partie dla każdego zbudowanego podzespołu, efektywnie przypisując unikalny numer seryjny każdemu urządzeniu.

Włączenie tej opcji otwiera szerokie możliwości śledzenia cyklu życia poszczególnych urządzeń. Partie w PartsBox już zawierają znaczną ilość danych i mają przypisane unikalne kody ID Anything™. Możesz dołączyć dodatkowe dane do tych partii w formie plików, takich jak wyniki testów, protokoły napraw, dokumentacje regulacyjne, historię serwisu lub inne istotne informacje.

Każda partia jest przypisywana unikalnemu kodowi ID Anything™, który może być wydrukowany jako kod QR i fizycznie dołączony do odpowiadającego urządzenia. Umożliwia to łatwą identyfikację i śledzenie indywidualnych urządzeń. Alternatywnie, urządzenia mogą być identyfikowane przez kombinację kodu ID Anything™ budowy (wskazującego na konkretną budowę) i automatycznie przypisanego numeru seryjnego w tej budowie.

Gdy opcja dodawania stanu magazynowego części podzespołowych jest włączona dla budowy wieloetapowej, PartsBox śledzi stan, który jest obecnie w produkcji. Pozwala to na dołączanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w produkcji lub indywidualnych wynikach testów do każdej partii urządzeń, gdy urządzenia są budowane. Po zakończeniu budowy, status stanu magazynowego zmienia się z "W produkcji" na "Dostępny".

Zakupy

Zamówienia

PartsBox obsługuje trzy typy zamówień, każdy reprezentujący inny etap w procesie zakupowym:

 1. Otwarte zamówienia: Te zamówienia są w początkowej fazie i mogą być swobodnie modyfikowane. Możesz dodawać lub usuwać komponenty, dostosowywać ilości i dokonywać wszelkich niezbędnych zmian przed sfinalizowaniem zamówienia. Otwarte zamówienia zapewniają elastyczność podczas planowania i budżetowania.
 2. Zamówione: Gdy otwarte zamówienie zostanie złożone u dystrybutora, przechodzi ono do stanu "Zamówione". Oznacza to, że zamówienie zostało złożone i oczekuje na realizację. Z zamówionymi przedmiotami związana jest przewidywana data dostawy, co pozwala śledzić, kiedy komponenty mają zostać dostarczone.
 3. Odebrane: Gdy wszystkie przedmioty z zamówienia zostały pomyślnie dostarczone i przetworzone, zamówienie jest oznaczane jako "Odebrane". Oznacza to, że proces zakupowy dla tego konkretnego zamówienia jest zakończony, a odebrane komponenty są teraz dostępne w twoich stanach magazynowych.

Aby utworzyć zamówienie lub dodać przedmioty do istniejącego otwartego zamówienia, możesz zacząć od przeglądania cen i ofert dla pojedynczej części lub pracując z Listą Zakupów. PartsBox pozwala dodać indywidualne oferty lub grupę ofert do zamówienia, kojarząc je z odpowiednim dostawcą, który dostarczył ceny.

Podczas modyfikowania ilości w otwartym zamówieniu, PartsBox automatycznie pobiera aktualne informacje o cenach i dostosowuje całkowitą cenę na podstawie ilości i wszelkich stosownych rabatów ilościowych. Zapewnia to, że zawsze masz aktualne i dokładne ceny dla swoich zamówień.

Otwarte zamówienia mogą być przeniesione na stronę internetową dystrybutora za pomocą kopiowania i wklejania, lub mogą być eksportowane w odpowiednim formacie, jeśli wymagane jest bardziej formalne zamówienie zakupu do wydruku.

Najbardziej efektywnym sposobem złożenia zamówienia u dostawcy jest wykorzystanie funkcji 'Prześlij koszyk'. Pozwala to na kopiowanie i wklejanie lub przesyłanie pliku CSV zawierającego szczegóły zamówienia.

Gdy oznaczysz otwarte zamówienie jako 'Zamówione', PartsBox prosi o podanie przewidywanej daty dostawy. Ta informacja pomaga śledzić, kiedy spodziewane są dostawy komponentów i umożliwia systemowi wyświetlanie zamówionego stanu magazynowego w różnych odpowiednich sekcjach aplikacji.

W razie potrzeby możesz anulować zamówienie, co przywróci jego status do 'Otwarte' i usunie oczekiwany stan magazynowy z wyświetlania.

PartsBox oferuje kilka wygodnych metod na odbiór komponentów z zamówienia:

 1. Interfejs odbioru zamówień: Ten interfejs pozwala efektywnie odbierać wszystkie lub część komponentów z zamówienia do jednego miejsca magazynowania za pomocą kilku kliknięć.
 2. Dialog Dodawania Stanu Magazynowego: Przeglądając pojedynczy komponent, możesz użyć dialogu Dodawania Stanu Magazynowego do przyjęcia przedmiotów na podstawie konkretnego zamówienia. Dialog wstępnie wypełnia ilość i cenę na podstawie szczegółów zamówienia.
 3. Skanowanie kodów kreskowych: W zależności od możliwości dystrybutora, skanowanie kodu kreskowego może albo wyświetlić okno dialogowe Dodaj Stan z wstępnie wypełnioną ilością, lub w przypadku kodów kreskowych zawierających kod PartsBox, bezpośrednio przyjąć komponent na podstawie konkretnego zamówienia, automatycznie uzupełniając ilość, cenę i informacje o zamówieniu.

Listy zakupów

Planując produkcję wielu urządzeń elektronicznych, często konieczne jest zakupienie komponentów w dużych ilościach. Jednak określenie dokładnych potrzebnych ilości może być wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę istniejące lokalne stany magazynowe i współdzielone komponenty między różnymi BOMami (Bill of Materials).

Obecność metaczęści (zamienników komponentów), alternatyw komponentów i zamienników BOM dodaje kolejną warstwę złożoności do procesu zakupowego. Do momentu zamówienia korzystne jest utrzymanie elastyczności w wyborze konkretnych numerów części producenta (MPN).

Aby rozpocząć proces zakupowy, przejdź do sekcji 'Projekty' i zacznij dodawać projekty/BOMy do koszyka zakupowego projektu, używając przycisków 'Dodaj do koszyka' znajdujących się na dole każdej karty projektu. Podczas dodawania projektu będziesz miał możliwość określenia ilości, którą zamierzasz zbudować.

Po dodaniu żądanych projektów do koszyka, przypisz opisową nazwę swojej liście i kliknij 'Utwórz listę zakupów'. Ta akcja przekieruje Cię do sekcji 'Zakupy', gdzie możesz przeglądać wszystkie swoje listy zakupów.

Kliknięcie na konkretną listę zakupów otworzy znajomy interfejs wyceny, podobny do tego używanego dla wyceny projektu/BOM. Interfejs ten pozwala na wybór ofert, dodanie własnych ofert, wybór konkretnych alternatyw komponentów (dla metaczęści) i ograniczenie wyboru do preferowanych dystrybutorów.

Po sfinalizowaniu listy zakupowej przełącz się na widok 'Grupuj według Dystrybutora/Dostawcy', aby zobaczyć swoje komponenty zorganizowane w oddzielne zamówienia dla każdego dostawcy. Ten widok zapewnia te same funkcje co widok 'Wszystkie komponenty', umożliwiając modyfikację wyboru ofert, jeśli jest to konieczne. Dodatkowo, możesz szybko dodać wszystkie komponenty do nowego lub istniejącego zamówienia z konkretnym dostawcą i przejść do bezpośredniego złożenia zamówienia u niego.

Chociaż automatyczne zamawianie zawsze było częścią długoterminowego planu, jego implementacja pozostaje wyzwaniem ze względu na złożoności związane z integracją z różnymi systemami dystrybutorów.

Publikowanie Twojej Bazy Danych Komponentów

PartsBox pozwala na publiczne udostępnienie bazy danych twoich komponentów, dzieląc się niektórymi lub wszystkimi komponentami z innymi. Ta funkcja jest użyteczna dla hobbystów chcących podzielić się swoimi stanami magazynowymi, jak również dla makerspace'ów chcących pokazać dostępne komponenty.

Konfiguracja Twojej Strony Publicznej

Aby opublikować swoje komponenty, przejdź do sekcji Ustawienia | Publikowanie. Tutaj możesz wprowadzić informacje o sobie lub swojej organizacji, takie jak krótki opis, URL i dłuższy opis. Te informacje zostaną wyświetlone na Twojej stronie publicznej.

Zauważ, że Twoja strona publiczna będzie istnieć tylko wtedy, gdy wybierzesz komponenty do publikacji. Aktualizacje strony publicznej nie są natychmiastowe i mogą zająć od kilku minut do godziny.

Wybieranie Komponentów do Publikacji

PartsBox oferuje trzy opcje wyboru komponentów do publicznego udostępnienia:

 1. Nic: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz publikować żadnych komponentów. Twoja publiczna strona internetowa nie będzie istnieć.
 2. Komponenty spełniające warunki filtrów: Użyj przycisku "Edytuj filtry", aby stworzyć filtry oparte na danych komponentów. Opublikowane zostaną tylko te komponenty, które spełniają kryteria filtrowania. Powszechnym podejściem jest używanie filtrowania opartego na tagach. Na przykład, możesz ustawić filtr, aby publikować tylko komponenty oznaczone tagiem "publiczny".
 3. Wszystkie twoje komponenty: Wybierz tę opcję, aby udostępnić publicznie całą swoją bazę danych komponentów.

Poprzez staranne wybieranie, które komponenty mają być opublikowane, możesz kontrolować informacje udostępniane innym, zachowując przy tym prywatność pozostałych danych.

Inne wyposażenie i oprogramowanie

Skanery kodów kreskowych

PartsBox obsługuje skanery kodów kreskowych generujące sekwencje klawiszy, co obejmuje większość skanerów USB. Zebra LS2208 to niezawodny i przystępny cenowo skaner 1D, który dobrze współpracuje z PartsBox. Jednakże, ponieważ dystrybutorzy komponentów coraz częściej adoptują kody kreskowe 2D ze względu na ich większą pojemność przechowywania danych, zalecany jest skaner 2D dla zabezpieczenia przyszłościowego Twojego zestawu.

Aby użyć skanera 2D z PartsBox, musisz go skonfigurować tak, aby zastępował specjalne, niedrukowalne znaki (kody ASCII RS, GS i EOT) ciągami '{RS}', '{GS}' i '{EOT}' odpowiednio. Jest to konieczne, aby skaner działał poprawnie z aplikacjami internetowymi. Jeśli posiadasz skaner Zebra DS2208, wystarczy zeskanować dostarczony kod kreskowy, aby automatycznie skonfigurować go do użytku z PartsBox. Kod konfiguracyjny jest dostępny w formatach mały PNG, duży PNG i PDF.

Obsługiwane skanery

Każdy skaner 1D obsługujący interfejs USB HID (tj. działający jako klawiatura) powinien działać z PartsBox. Jeśli wyjście skanera jest widoczne w edytorze tekstu, jest kompatybilne z PartsBox.

Skanery 2D, które dobrze współpracują z PartsBox to:

Zebra DS6608 (wycofana z produkcji w 2007 roku) jest znana z tego, że nie działa z PartsBox.

Aby użyć skanera 2D z PartsBox, skaner musi obsługiwać zamianę ciągów w zeskanowanych kodach (znane jako 'Zaawansowane Formatowanie Danych' lub 'ADF' w skanerach Zebra). Jest to ograniczenie przeglądarek internetowych, a nie PartsBox.

Dla najlepszego doświadczenia ze skanowaniem kodów kreskowych, PartsBox poleca używanie dedykowanego skanera 2D, szczególnie Zebra DS2208. Skaner 2D może dekodować zarówno kody 1D, jak i 2D, zapewniając kompatybilność z rosnącym trendem kodów 2D używanych przez dystrybutorów.

Tańszą alternatywą jest aplikacja Barcode to PC, która składa się z oprogramowania zainstalowanego na komputerze i aplikacji mobilnej do skanowania. Chociaż to rozwiązanie obecnie nie działa niezawodnie z kodami DataMatrix, oczekuje się popraw w przyszłości.

Znane Problemy i Ograniczenia

 • Jeśli używasz układu klawiatury innego niż amerykański, wymagana jest dodatkowa konfiguracja skanera. Po zeskanowaniu kodu kreskowego konfiguracyjnego PartsBox, zeskanuj kod regionalny dla układu klawiatury z podręcznika dostarczonego z Twoim skanerem.
 • Skanowanie może nie działać niezawodnie w Firefox na Windows. Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki, takiej jak Chrome lub Edge.

Rozwiązywanie problemów

Ze względu na czynniki niezależne od PartsBox, nie można zagwarantować 100% niezawodności podczas używania skanera USB do skanowania kodów kreskowych.

Jeśli skaner 2D nie działa z PartsBox, najpierw sprawdź jego wyjście w edytorze tekstu, takim jak Notatnik. Zeskanuj kod 2D i sprawdź, czy wynik zawiera sekwencje '{RS}', '{GS}' i '{EOT}'. Jeśli tych sekwencji brakuje, upewnij się, że skaner jest skonfigurowany na specjalne zastępstwa kodów i, jeśli używasz układu klawiatury innego niż amerykański, zeskanuj odpowiedni regionalny kod konfiguracyjny z instrukcji do skanera.

Proszę zapoznać się z sekcją 'Znane problemy i ograniczenia' powyżej, aby sprawdzić, czy Twój problem jest wymieniony. Jeśli wyjście skanera w Notatniku wydaje się poprawne, ale PartsBox nadal nie może rozpoznać kodu kreskowego, proszę użyć formularza opinii, aby zgłosić problem.

Spis treści

Kontroluj swoje stany magazynowe, zamówienia i produkcję

Wypróbuj demo

Plany i ceny