O PartsBox®

PartsBox® został stworzony przez Jana Rychtera. Zajmuję się tworzeniem oprogramowania i hardware'u od ponad 25 lat. PartsBox powstał, ponieważ miałem praktyczną potrzebę zarządzania moimi komponentami elektronicznymi i nie mogłem znaleźć niczego, co działałoby wystarczająco dobrze. Pomyślałem, że napiszę coś, co działa dla mnie, a może zadziała też dla innych osób.

PartsBox to nie startup. To zrównoważona, długoterminowa, rentowna operacja o organicznym wzroście. Nie ma finansowania VC, nie ma presji na ekstremalny wzrost, a biznes jest rentowny, co oznacza, że nie ma potrzeby martwić się o nagłe zamknięcie firmy.

PartsBox ma siedzibę w Unii Europejskiej 🇪🇺, a nasze biuro znajduje się w Warszawie, Polska (Budynek Astoria, Przeskok 2, 9. piętro):

PartsBox® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły techniczne, dla zainteresowanych: oprogramowanie jest napisane w ClojureScript (kompilowany do bardzo zoptymalizowanego JavaScript) po stronie klienta, używając React.js do aktualizacji interfejsu użytkownika, i Clojure po stronie serwera, działającego w JVM (Java Virtual Machine). Używa rozproszonej bazy danych RethinkDB do przechowywania danych.

Licencje

Stworzenie tej aplikacji nie byłoby możliwe bez oprogramowania open-source, za które jestem bardzo wdzięczny. Specjalne podziękowania dla Richa Hickey'ego za wynalezienie Clojure, oraz Cognitect za udostępnienie Clojure i ClojureScript.

Używane oprogramowanie obejmuje również:

Prawa autorskie (c) Facebook, Inc. i jego afiliacje.

Niniejszym udzielam pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to zezwolenie powinny być zawarte we wszystkich kopie lub istotne części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAKIM, JAKIE JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W AKCJI UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ, WYNIKAJĄCE Z, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Prawa autorskie (c) 2014-2016 Matt Zabriskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym udzielam zgody, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyska kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to zezwolenie powinny być zawarte we wszystkich kopiiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W AKCJI UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ, WYNIKAJĄCE Z, W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Prawa autorskie (c) 2018 Jed Watson

Niniejszym udzielam pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to zezwolenie powinny być zawarte we wszystkich kopie lub istotne części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAKIM, JAKIE JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W AKCJI UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ, WYNIKAJĄCE Z, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Prawa autorskie © 2018 Project Nayuki. (Licencja MIT) https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

Niniejszym udzielana jest zgoda, bezpłatnie, każdej osobie uzyskującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i niniejsze powiadomienie o pozwoleniu powinny być zawarte we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostarczane "takie jakie jest", bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, ale nie ograniczając się do, gwarancji handlowości, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. W żadnym wypadku autorzy lub posiadacze praw autorskich nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub inne zobowiązania, czy to w działaniu umowy, deliktu czy inaczej, wynikające z, związane z Oprogramowaniem lub użyciem lub innymi transakcjami z Oprogramowaniem.

Prawa autorskie (c) 2009-2011 Andrew A. Raines

Niniejszym udzielane jest pozwolenie, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyska kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie na powyższych warunkach:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i niniejsze powiadomienie o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAKIM, JAKIE JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, DELIKCIE CZY INNYM, WYNIKAJĄCE Z, W ZWIĄZKU Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Prawa autorskie © 2012-2014 Leonardo Borges

Niniejszym udzielana jest zgoda, bezpłatnie, każdej osobie uzyskującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i niniejsze powiadomienie o pozwoleniu powinny być zawarte we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIE, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W AKCJI UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ, WYNIKAJĄCE Z, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Prawa autorskie (c) 2019 Daniel Eden

Niniejszym udzielam pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to zezwolenie powinny być zawarte we wszystkich kopie lub istotne części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIE, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, DELIKCIE CZY INACZEJ, WYNIKAJĄCE Z, POZA LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI W OPROGRAMOWANIU.

Spis treści

Kontroluj swój stan magazynowy, zamówienia i produkcję

Wypróbuj demo

Plany i ceny