O PartsBox®

PartsBox® został stworzony przez Jana Rychtera. Zajmuję się rozwijaniem oprogramowania i sprzętu od ponad 25 lat. PartsBox powstał, ponieważ miałem praktyczną potrzebę zarządzania moimi komponentami elektronicznymi i nie mogłem znaleźć niczego, co działałoby wystarczająco dobrze. Pomyślałem, że napiszę coś, co działa dla mnie, i być może będzie działać również dla innych osób.

PartsBox to nie startup. To zrównoważona, długoterminowa, rentowna operacja o organicznym wzroście. Nie ma finansowania VC, nie ma presji na ekstremalny wzrost, a biznes jest rentowny, co oznacza, że nie ma również potrzeby martwienia się o nagłe zamknięcie firmy.

PartsBox ma siedzibę w Unii Europejskiej 🇪🇺, a nasze biuro znajduje się w Warszawie, Polska (Budynek Astoria, Przeskok 2, 9. piętro):

PartsBox® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły techniczne, dla zainteresowanych: oprogramowanie jest napisane w ClojureScript (kompilowany do wysoce zoptymalizowanego JavaScript) po stronie klienta, używając React.js do aktualizacji interfejsu użytkownika, oraz Clojure po stronie serwera, działające w JVM (Java Virtual Machine). Używa rozproszonej bazy danych RethinkDB do przechowywania danych.

Licencje

Tworzenie tej aplikacji nie byłoby możliwe bez oprogramowania open-source, za co jestem bardzo wdzięczny. Specjalne podziękowania dla Richa Hickeya za wynalezienie Clojure, i Cognitect za udostępnienie Clojure i ClojureScript.

Używane oprogramowanie obejmuje również:

Prawa autorskie (c) Facebook, Inc. i jego afiliowanych.

Niniejszym udzielam pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyska kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zawiadomienie o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, DELIKCIE CZY INNYM, WYNIKAJĄCE Z, POZA LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI W OPROGRAMOWANIU.

Prawa autorskie (c) 2014-2016 Matt Zabriskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym udzielam zgody, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwalanie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na działanie na następujących warunkach:

Powyższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsza zgoda na udzielenie licencji powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEPODLEGANIA PRAWOM OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, NIEZALEŻNIE OD DZIAŁANIA UMOWY, DELIKTU LUB INNEGO, WYNIKAJĄCEGO Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z NIM LUB Z JEGO UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI DZIAŁANIAMI W OPROGRAMOWANIU.

Prawa autorskie (c) 2018 Jed Watson

Niniejszym udzielam pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyska kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zawiadomienie o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, DELIKCIE CZY INNYM, WYNIKAJĄCE Z, POZA LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI W OPROGRAMOWANIU.

Copyright © 2018 Project Nayuki. (MIT License) https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

Niniejszym udziela się pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na robienie tego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa notka prawna oraz niniejsze zawiadomienie o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest", bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym między innymi gwarancji handlowości, przydatności do określonego celu i nie naruszania praw. W żadnym wypadku autorzy lub posiadacze praw autorskich nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia, szkody czy inne zobowiązania, czy to w działaniu umowy, delikcie czy inaczej, wynikające z, lub w związku z oprogramowaniem lub użytkowaniem, lub innymi działaniami w oprogramowaniu.

Prawa autorskie (c) 2009-2011 Andrew A. Raines

Niniejszym udziela się pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie uzyskującej kopię tego oprogramowania i powiązanych dokumentów plików ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsza zgoda na udzielenie licencji powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W AKCJI UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ, WYNIKAJĄCE Z, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Prawa autorskie © 2012-2014 Leonardo Borges

Niniejszym udziela się pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, na robienie tego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa notka prawna oraz niniejsze zawiadomienie o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEPODWAŻALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, NIEZALEŻNIE OD DZIAŁANIA UMOWY, DELIKTU LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z, LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI W OPROGRAMOWANIU.

Prawa autorskie (c) 2019 Daniel Eden

Niniejszym udzielam pozwolenia, bezpłatnie, każdej osobie, która uzyska kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz na zezwolenie osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zawiadomienie o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIEZŁAMANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, DELIKCIE CZY INNYM, WYNIKAJĄCE Z, POZA LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI W OPROGRAMOWANIU.

Spis treści

Kontroluj swoje stany magazynowe, zamówienia i produkcję

Wypróbuj demo

Plany i ceny