Bifoga dokument i PartsBox

Utmaningen med att Organisera Dokumentation

Att organisera dokumentation relaterad till elektroniska komponenter kan vara en skrämmande uppgift. En typisk samling av datablad, applikationsanteckningar och annan teknisk information kan lätt nå tusentals dokument. De flesta ingenjörer och organisationer väljer att lagra dessa filer på sina datorer eller filservrar, med hjälp av en kataloghierarki. Även om detta tillvägagångssätt är vanligt, har det flera nackdelar:

 1. Betydande tid spenderas på att organisera filerna: skapa kataloger, sortera filer, flytta dem runt och hantera dubbletter.
 2. Att hämta dokument kan vara svårt och tidskrävande, eftersom man måste navigera genom kataloghierarkin för att hitta de önskade filerna.
 3. Att dela och samarbeta kring dokumentationen är inte okomplicerat, eftersom filerna är utspridda över olika system och kataloger.

PartsBox lösning: Bilagor

PartsBox adresserar dessa utmaningar genom att tillhandahålla ett kraftfullt och intuitivt bilagesystem. Med PartsBox kan du bifoga dokument direkt till komponenter, partier, projekt, beställningar och lagringsplatser. Detta håller all relevant information tillsammans i en enda, delad databas som alltid är uppdaterad och tillgänglig för alla inom företaget.

Fästa filer enkelt

Att bifoga filer i PartsBox är enkelt. Dra och släpp helt enkelt dina dokument i "Bilagor"-sektionen, och de kommer automatiskt att laddas upp och lagras säkert på PartsBox-servrar. Vanligt använda filtyper inkluderar:

 • Datablad och applikationsanteckningar (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, etc.)
 • Bilder och foton (JPG, PNG, GIF, etc.)
 • CAD-ritningar och 3D-CAD-modeller (DWG, DXF, STEP, IGES, etc.)
 • Andra dokument såsom fakturor, testrapporter och kvalitetskontroll (QMS) dokumentation

Fördelar med att använda PartsBox-bilagor

Centraliserad lagring: All din dokumentation relaterad till komponenter lagras på en enda, centraliserad plats, vilket gör det enkelt att hitta och komma åt informationen du behöver.

 1. Kontextspecifik organisation: Genom att bifoga filer direkt till komponenter, partier, projekt, beställningar och lagringsplatser håller du dokumentationen i sammanhang, vilket gör den mer relevant och lättare att hitta.
 2. Samarbete och delning: PartsBoxs bilagesystem möjliggör sömlöst samarbete och delning av dokumentation inom din organisation. Alla har tillgång till de mest aktuella filerna, vilket eliminerar behovet av manuell fildelning och minskar risken för att använda föråldrad information.
 3. Säkert och pålitligt: Dina bifogade filer lagras säkert på PartsBox-servrar, vilket säkerställer dataintegritet och skyddar din värdefulla dokumentation.
 4. Tidsbesparande: Med PartsBox-bilagor spenderar du mindre tid på att organisera och söka efter filer och mer tid på att fokusera på dina kärningeniörsuppgifter.

Förenkla din dokumenthantering med PartsBox

Säg adjö till besväret med att hantera spridd dokumentation för dina elektronikkomponenter. Omfamna kraften och enkelheten i PartsBoxs bilagssystem för att hålla dina datablad, applikationsanteckningar och andra viktiga filer organiserade, tillgängliga och alltid i synk med dina komponenter, partier, projekt, beställningar och lagringsplatser.

Upplev fördelarna med centraliserad lagring, kontextspecifik organisation, sömlös samverkan och säker filhantering. Börja använda PartsBox idag och ta kontroll över din elektronikkomponentsdokumentation som aldrig förr.

Kontrollera ditt lager, beställningar och produktion

Prova demon

Planer & prissättning