PartsBox FAQ

Algemeen

Wat is PartsBox?

Het is een applicatie waarmee je je elektronische componenten en productie kunt bijhouden. PartsBox stelt je in staat om eenvoudig de voorraad van onderdelen te beheren, bij te houden waar componenten zijn opgeslagen, wat de huidige voorraadniveaus zijn, en welke componenten worden gebruikt in welke projecten. Het toont specificaties van componenten, maakt het mogelijk om documenten (datasheets, 3D CAD-modellen) aan onderdelen te koppelen, en doorzoekt de hele database snel.

PartsBox berekent ook automatisch de prijzen van uw Projecten/BOMs, rekening houdend met prijsbreuken, valutaomrekeningen, MOQ (Minimum Bestelhoeveelheden) en bestelmultiples.

Voorraad toevoegen is eenvoudig met ingebouwde barcode scanning, direct in de browser. En ID Anything™ laat je elk fysiek item taggen/labelen en krijg je informatie erover in seconden, gewoon door de QR-code te scannen met elk apparaat.

Is een spreadsheet niet genoeg?

Hoewel een spreadsheet voldoende kan zijn voor het beheren van een kleine verzameling elektronische onderdelen, wordt het al snel omslachtig naarmate de voorraad groeit. Spreadsheets missen de gespecialiseerde functionaliteit en kenmerken die een toegewijd voorraadbeheersysteem zoals PartsBox biedt.

PartsBox biedt onmiddellijke toegang tot datasheets, specificaties van onderdelen en de mogelijkheid om onderdelen te taggen en te zoeken met behulp van fuzzy matching. Het maakt ook het delen van onderdeelbeschrijvingen tussen gebruikers mogelijk. Deze functies helpen bij het proces van het beheren en lokaliseren van componenten.

In een multi-gebruikersomgeving schieten spreadsheets tekort wat betreft gegevensintegriteit en traceerbaarheid. Ze bieden slechts een momentopname van de voorraadgegevens en registreren niet welke gebruiker specifieke acties heeft uitgevoerd, zoals het verwijderen van onderdelen. Dit gebrek aan geschiedenis kan leiden tot verwarring en fouten.

Het berekenen van de prijs van een Bill of Materials (BOM) met behulp van een spreadsheet wordt steeds complexer wanneer factoren zoals valutaomrekeningen, prijskortingen, minimale bestelhoeveelheden en bestelmultiples worden overwogen. De resulterende spreadsheet is vaak ingewikkeld en wordt snel verouderd. PartsBox vereenvoudigt dit proces door de BOM rechtstreeks vanuit een CAD-programma te importeren en alle complexiteiten automatisch te behandelen. Het werkt aanbiedingen en valutakoersen in realtime bij, waardoor de BOM-berekening nauwkeurig en actueel blijft.

Dus, hoewel spreadsheets kunnen worden gebruikt voor basisvoorraadtracking, missen ze de robuustheid, traceerbaarheid en gespecialiseerde functies die een speciaal ontwikkelde applicatie zoals PartsBox biedt. PartsBox stroomlijnt het beheer van de voorraad van elektronische onderdelen, waardoor het efficiënter en betrouwbaarder wordt, vooral in multi-gebruikersomgevingen en bij het omgaan met complexe prijsscenario's.

Onderdelen

Wat zijn "gelinkte" onderdelen?

Gekoppelde onderdelen in PartsBox vertegenwoordigen elektronische componenten zoals weerstanden, condensatoren, diodes, transistors en geïntegreerde schakelingen die fabrikantonderdeelnummers (MPN's) hebben en beschikbaar zijn voor aankoop bij distributeurs. Deze onderdelen zijn gekoppeld aan een online identiteit, waardoor automatische ophaling van gegevens zoals prijzen, beschikbaarheid en technische specificaties van de websites van leveranciers mogelijk is.

Wanneer u een gekoppeld onderdeel in PartsBox creëert, associeert u het met een specifiek MPN van een fabrikant. Dit stelt de software in staat om realtime informatie over het onderdeel op te halen, waardoor het proces van het beheren van uw voorraad en het creëren van BOMs wordt gestroomlijnd. Gekoppelde onderdelen maken het gemakkelijker om uw onderdelengegevens up-to-date en nauwkeurig te houden, aangezien de informatie wordt gesynchroniseerd met de database van de leverancier.

In tegenstelling tot gekoppelde onderdelen, worden lokale onderdelen in PartsBox gebruikt voor componenten die geen MPN hebben of niet online te koop zijn, zoals generieke componenten, aangepaste onderdelen, PCB's of mechanische onderdelen. Je kunt echter nog steeds een lokaal onderdeel koppelen aan een online identiteit nadat je het hebt gemaakt, als de behoefte zich voordoet.

Waar is het veld "lokale/bedrijfsonderdeelnummer"?

PartsBox ondersteunt twee identificatoren voor gelinkte onderdelen: het fabrikantonderdeelnummer (MPN) en een lokaal onderdeelnummer. Het lokale onderdeelnummer, ook bekend als het bedrijfsonderdeelnummer, maakt het mogelijk om een interne identificator aan een onderdeel toe te wijzen. Dit is nuttig voor bedrijven die hun eigen interne onderdeelnummeringsschema hebben.

Om het lokale onderdeelnummer voor een gekoppeld onderdeel in te stellen, hernoem je simpelweg het onderdeel. Als het lokale onderdeelnummer verschilt van het MPN, worden beide weergegeven en geïndexeerd voor zoeken. Dit stelt onderdelen in staat om gevonden te worden door beide identificatoren.

Lokale onderdeelnummers zijn een functie van betaalde PartsBox-plannen. Het gratis Hobbyist/Maker-plan identificeert gekoppelde onderdelen uitsluitend op basis van hun MPN en ondersteunt geen lokale onderdeelnummers

Waarom zijn de namen van onderdelen in mijn database identiek aan fabrikantonderdeelnummers (MPN's)?

Het gratis Hobbyist/Maker plan identificeert gelinkte onderdelen uitsluitend op basis van hun fabrikantonderdeelnummer (MPN). De onderdeelnaam wordt automatisch ingesteld om overeen te komen met de MPN.

Betaalde abonnementsplannen maken het mogelijk om een aangepaste lokale naam voor onderdelen te definiëren, ook wel het lokale onderdeelnummer of bedrijfsonderdeelnummer genoemd. Dit maakt het mogelijk om het interne onderdeelidentificator te onderscheiden van het fabrikantonderdeelnummer.

Kan ik mijn eigen aangepaste velden toevoegen?

Ja, PartsBox staat u toe om uw eigen aangepaste velden te definiëren om extra gegevens over onderdelen op te slaan, naast de standaardvelden die worden geboden. Deze mogelijkheid is inbegrepen in betaalde plannen.

Aangepaste velden functioneren vergelijkbaar met het ingebouwde "Notities" veld, waardoor u elk type informatie kunt vastleggen. Echter, aangepaste velden bieden een meer gestructureerde en georganiseerde manier om deze gegevens op te slaan.

Enkele voorbeelden van hoe aangepaste velden kunnen worden gebruikt:

 • Naam van de distributeur
 • Onderdeelnummer van de distributeur
 • URL-link naar het onderdeel op de website van de leverancier
 • Gewicht van het onderdeel
 • Tarra gewicht van de verpakking of container van het onderdeel

De gegevens die in aangepaste velden zijn ingevoerd, worden geïndexeerd, zodat ze kunnen worden doorzocht. Dit stelt je in staat om eenvoudig onderdelen te vinden op basis van de informatie die in deze velden is opgeslagen.

Moet ik gepaneleerde PCB's toevoegen als panelen of als enkele PCB's?

Het juiste antwoord is "het hangt ervan af". Maar over het algemeen is het beter om de blanke PCB's toe te voegen en panelen te behandelen als een verpakkingsdetail, vergelijkbaar met hoe onderdelen in trays aankomen. Dit zal goed werken met productie: tenslotte is een productie- en prijseenheid meestal een enkel getest apparaat, ook al kunnen ze worden geproduceerd en getest in panelen en aan het einde worden gedepaneliseerd.

Opslag

Hoe moet ik opslaglocaties benoemen?

Opslaglocaties in PartsBox kunnen worden benoemd met elk gewenst schema, maar de volgende conventie wordt aanbevolen:

 1. Begin de naam met een letter die het opslagtype aangeeft:
  1. 'b' voor dozen met vakken
  2. 's' voor planken die componentenrollen bevatten
  3. 'c' voor kasten met laden
 2. Volg de letter met een tweecijferig nummer dat de opslageenheid uniek identificeert (01, 02, enz.).
 3. Voor locaties met subcompartimenten, voeg de coördinaten van het compartiment toe met behulp van een schaakbordnaamsysteem (a1, a2, b1, b2, enz.). De roostergrootte is afhankelijk van het aantal compartimenten.

Dit resulteert in opslaglocatienamen zoals:

 • "b01-a4" : Doos 1, rij A, kolom 4
 • "s12-l1-r2" : Plank 12, niveau 1, spoel 2
 • "c05-d3" : Kast 5, lade 3

Opslaglocatienamen kunnen op elk moment in PartsBox worden gewijzigd. Overweeg echter zorgvuldig het naamgevingsschema voordat u labels of stickers afdrukt, aangezien het hernoemen onhandig wordt zodra labels zijn bevestigd aan de fysieke opslaglocaties.

Hoe verwijder ik een opslaglocatie?

Opslaglocaties kunnen niet rechtstreeks worden verwijderd in PartsBox. Dit is om de gegevensintegriteit te behouden en de voorraadgeschiedenis niet te corrumperen. Als een opslaglocatie zou worden verwijderd, zouden eventuele historische voorraadvermeldingen die naar die locatie verwijzen, naar een niet-bestaande locatie wijzen, wat leidt tot inconsistenties.

Als alternatief kunnen opslaglocaties worden gearchiveerd. Archiveren verbergt de opslaglocatie van normale weergaven, terwijl het de historische gegevens toch bewaart. Gearchiveerde locaties zijn alleen zichtbaar bij het onderzoeken van de voorraadgeschiedenis van onderdelen die eerder op die locatie waren opgeslagen.

Deze aanpak zorgt ervoor dat eerdere voorraadbewegingen en opslagrecords intact en toegankelijk blijven, zelfs wanneer een opslaglocatie niet langer in actief gebruik is. De archiveringsfunctionaliteit maakt het mogelijk om de lijst met opslaglocaties op te ruimen zonder waardevolle historische informatie te verliezen.

Ondersteunt PartsBox hiërarchische opslaglocaties (locaties binnen locaties)?

PartsBox gebruikt een plat opslagnaamschema en ondersteunt geen hiërarchische opslaglocaties direct. Het implementeren van hiërarchische opslag introduceert complexiteit in zoeken, filteren en consistent weergeven van locaties door de hele applicatie.

Als alternatief kan het naamgevingsschema van de opslaglocatie worden gebruikt om hiërarchie te coderen. Namen zoals "Plank 1 - Doos 2 - Vak A" kunnen de fysieke hiërarchie weerspiegelen terwijl nog steeds een platte structuur in de applicatie wordt gebruikt.

Deze aanpak biedt de organisatorische voordelen van hiërarchische opslag, terwijl de technische uitdagingen en potentiële inconsistenties die ontstaan bij het modelleren van opslaglocaties op een hiërarchische manier binnen de applicatie worden vermeden.

Projecten

Kan CAD-gegevens worden geïmporteerd in een Project of BOM in PartsBox?

Ja, PartsBox ondersteunt het importeren van BOM's vanuit CSV- of TSV-bestanden die zijn geëxporteerd vanuit elektronische CAD-software. Importpresets zijn beschikbaar voor Altium Designer, Autodesk EAGLE en KiCad, waardoor BOM-import snel en eenvoudig is.

Naast de voorinstellingen, staat een aangepaste importinstelling toe om CSV-kolommen te mappen naar PartsBox datavelden. Dit maakt het mogelijk om BOMs te importeren van vrijwel elke CAD-software die een BOM als een CSV-bestand kan exporteren.

De KiCad BOM-importvoorinstelling is beschikbaar in alle plannen, inclusief het gratis plan. Voorinstellingen voor commerciële CAD-pakketten, evenals de aangepaste importfunctionaliteit, zijn beperkt tot betaalde commerciële abonnementsplannen.

Zie de BOM Importfunctie beschrijving voor meer details over het BOM-importproces en ondersteunde formaten.

Hoe worden valutaconversies afgehandeld in PartsBox?

PartsBox gebruikt de wisselkoersen van de Europese Centrale Bank (ECB) voor valutaomrekening. Deze tarieven worden periodiek bijgewerkt binnen de applicatie om de laatste waarden te weerspiegelen.

Voor historische voorraadgegevens slaat PartsBox de oorspronkelijke waarde en valuta van elke invoer op. Wanneer deze historische gegevens moeten worden weergegeven, worden de oorspronkelijke waarden on-the-fly omgezet met behulp van de huidige wisselkoersen. Dit verschilt van de aanpak die doorgaans wordt gebruikt in boekhoudsoftware, die historische wisselkoersen gebruikt voor dergelijke conversies.

De reden achter het gebruik van huidige tarieven voor historische gegevens is gebaseerd op de aanname dat gebruikers doorgaans de huidige prijzen voor een Bill of Materials (BOM) willen zien om winstmarges te schatten. Daarom zorgt het toepassen van de huidige wisselkoersen op historische gegevens voor een relevantere kostenraming voor de huidige periode.

Gegevens

Kan ik mijn gegevens exporteren/downloaden?

PartsBox biedt uitgebreide functionaliteit voor gegevensexport, waardoor gebruikers op elk moment alle ingevoerde gegevens kunnen downloaden. De geëxporteerde gegevens worden verstrekt in JSON (JavaScript Object Notation) formaat, dat een machineleesbaar en eenvoudig te parseren gegevensuitwisselingsformaat is.

De keuze voor JSON als exportformaat wordt gedreven door de complexiteit van het onderliggende datamodel in PartsBox. De gegevensstructuren kunnen niet adequaat worden weergegeven in een tabelvorm zoals een spreadsheet. JSON behoudt de volledige gegevenshiërarchie en relaties, waardoor alle informatie wordt behouden tijdens het exportproces. Dit biedt gebruikers de flexibiliteit om hun gegevens in de toekomst naar alternatieve systemen te migreren indien nodig.

Wat is JSON? Wat kan ik ermee doen?

JSON (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht gegevensuitwisselingsformaat dat gestructureerde gegevens mogelijk maakt om te worden opgeslagen in een goed gedefinieerd en leesbaar bestandsformaat. Het dient een vergelijkbaar doel als XML (eXtensible Markup Language) maar biedt een eenvoudigere syntaxis en gemakkelijkere parsing.

De door PartsBox verstrekte gegevensdumps in JSON-formaat zijn voornamelijk bedoeld voor programmatische consumptie en import in andere systemen. Hoewel de geëxporteerde JSON-bestanden niet direct kunnen worden gebruikt in spreadsheettoepassingen, zijn ze zeer waardevol voor ontwikkelaars en systeemintegratoren die de gegevens moeten verwerken en importeren in andere softwaretools of databases.

Het is belangrijk op te merken dat het datamodel in PartsBox niet vlak is, wat betekent dat het niet nauwkeurig kan worden weergegeven in een eenvoudige tabelstructuur zoals een CSV (Comma-Separated Values) bestand. Bijvoorbeeld, elk onderdeel in PartsBox behoudt een geschiedenis van voorraadvermeldingen, die verloren zou gaan als de gegevens werden geëxporteerd als een platte spreadsheet. Het JSON-formaat behoudt de rijke structurele informatie en relaties tussen verschillende entiteiten in het PartsBox-datamodel.

Kan ik geëxporteerde gegevens bewerken en deze terug importeren in PartsBox?

Nee, het bewerken en opnieuw importeren van geëxporteerde gegevens wordt momenteel niet ondersteund. Het toestaan van willekeurige wijzigingen in de geëxporteerde gegevens zou complexe consistentiecontroles vereisen om fouten of inconsistenties te voorkomen bij het opnieuw importeren van de gewijzigde gegevens in PartsBox.

In geval van gegevensverlies of corruptie kan PartsBox-ondersteuning uw gegevens handmatig importeren als een eenmalige noodherstelmaatregel. Dit proces is echter niet geautomatiseerd en vereist handmatige interventie door het PartsBox-team om de integriteit van de gegevens te waarborgen.

Is mijn data veilig?

PartsBox neemt verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van gebruikersgegevens te waarborgen:

Gegevensopslag: Alle gebruikersgegevens worden opgeslagen in een gedistribueerd databasesysteem, met replicatie over meerdere servers voor redundantie en hoge beschikbaarheid.

Gegevensback-ups: Er worden elk uur versleutelde back-ups gemaakt, inclusief off-site back-ups voor rampenherstel. Backupversleuteling gebruikt de AES-256 standaard.

Wachtwoordbeveiliging: Gebruikerswachtwoorden worden gehasht en gezouten met SHA512 gecombineerd met bcrypt voor robuuste bescherming tegen kraakpogingen.

Gegevensportabiliteit: Gebruikers kunnen op elk moment hun volledige dataset exporteren in JSON-formaat. In een catastrofale gebeurtenis kunnen de gegevens worden hersteld vanuit deze JSON-export.

Toegangsbeveiliging: Alle gegevenstoegang vindt plaats via HTTPS, wat zorgt voor versleuteling van gegevens tijdens het transport.

Gebruikersverantwoordelijkheid: Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het instellen van een sterk accountwachtwoord. Het gebruik van een gerenommeerde wachtwoordmanager om een wachtwoord met hoge entropie te genereren wordt aanbevolen.

Door gebruik te maken van industriestandaard versleuteling, hashalgoritmen en back-upprocedures, beschermt PartsBox gebruikersgegevens tegen ongeautoriseerde toegang of verlies. De gedistribueerde architectuur en off-site back-ups bieden verdere veerkracht. Gegevensportabiliteit zorgt ervoor dat gebruikers hun gegevens kunnen ophalen indien nodig. Uiteindelijk delen zowel PartsBox als gebruikers de verantwoordelijkheid voor gegevensbeveiliging.

Hoe kan ik mijn E-mailadres of gebruikersnaam wijzigen in PartsBox?

Neem contact op met support@partsbox.io.

Zakelijk

Is PartsBox gratis voor makers en hobbyisten? Wat is het bedrijfsmodel?

PartsBox biedt een gratis plan voor makers en hobbyisten. De dienst genereert inkomsten via betaalde plannen, die goed geschikt zijn voor bedrijven die zich bezighouden met prototyping, elektronicalaboratoria, onderzoekslaboratoria en kleinschalige tot middelgrote elektronicaproductie (contractfabrikanten). De inkomsten uit deze betaalde plannen zorgen voor de voortdurende ontwikkeling en onderhoud van PartsBox.

Hoe kan ik een nieuwe functie in PartsBox aanvragen?

Om een nieuwe functie aan te vragen, gebruik alstublieft het suggestie/feedback formulier dat voorzien is. Wanneer u uw verzoek indient, specificeer alstublieft of het ontbreken van deze functie een "showstopper" is die u verhindert PartsBox volledig te gebruiken. Daarnaast, als de gevraagde functie aanzienlijke waarde voor u zou bieden, geef dan aan of u bereid zou zijn om te upgraden naar een betaald plan om er toegang toe te krijgen.

Waarom is functie X niet opgenomen in het gratis plan?

Het ontwikkelen en onderhouden van software vereist aanzienlijke middelen, inclusief hardware, energie en arbeidskosten. Als bedrijf streeft PartsBox ernaar financieel duurzaam en stabiel te zijn op de lange termijn om een betrouwbare dienst te blijven bieden aan zijn gebruikers.

Om dit te bereiken, biedt PartsBox verschillende abonnementsplannen. Het gratis plan is ontworpen om hobbyisten en makers te voorzien van alle essentiële functies die ze nodig hebben om hun voorraad van elektronische onderdelen effectief te beheren. Eén uitzondering is de in-browser barcode scanning functie met behulp van een computer's camera. Vanwege de hoge licentiekosten per gebruiker die met deze technologie geassocieerd zijn, is het niet haalbaar om deze op te nemen in het gratis plan. Echter, PartsBox streeft ernaar om de meest nuttige functies toegankelijk te maken voor alle gebruikers, terwijl de langetermijnviabiliteit van de dienst wordt gewaarborgd.

Langetermijnviabiliteit en Gegevensbeveiliging

Een veelvoorkomende zorg bij het adopteren van nieuwe software, vooral van kleinere bedrijven, is de langetermijnviabiliteit. Zal de software in de toekomst nog steeds worden ondersteund en onderhouden? Het is een geldige vraag, gezien het hoge faalpercentage van tech-startups. Hoewel er geen absolute garanties kunnen worden gegeven, zijn hier enkele belangrijke punten over PartsBox:

 • PartsBox is ontworpen voor onderhoud met lage kosten. De architectuur is voornamelijk client-side, waardoor de serverondersteuningsvereisten voor de gratis laag worden geminimaliseerd. Dit vermindert operationele kosten en verhoogt de duurzaamheid.
 • PartsBox is een winstgevend bedrijf, geen door durfkapitaal gefinancierde start-up die met verlies werkt. Winstgevendheid draagt bij aan langetermijnstabiliteit en vermindert het risico op plotselinge sluiting door gebrek aan financiering.
 • PartsBox is een langetermijn, stabiel project, geen kortetermijnonderneming. De focus ligt op het bouwen van een betrouwbare, blijvende oplossing.

Dat gezegd hebbende, de toekomst is altijd onzeker. Als oprichter streef ik ernaar transparant te zijn en geen beloftes te maken die ik niet kan nakomen. Ik kan alleen mijn huidige intenties delen.

Eén belofte die ik wel maak, is dat uw gegevens nooit gegijzeld zullen worden. De functionaliteit voor gegevensexport wordt onderhouden en zal blijven bestaan, zodat u uw gegevens op elk moment kunt ophalen. Deze toewijding aan gegevensportabiliteit biedt gemoedsrust en flexibiliteit.

Samenvattend, hoewel geen enkel bedrijf zijn toekomst kan garanderen, is PartsBox gestructureerd voor langetermijnduurzaamheid en is het toegewijd aan gegevensbeveiliging en toegankelijkheid.

Beheer uw voorraad, bestellingen en productie

Probeer de demo

Plannen & prijzen