Over PartsBox®

PartsBox® is gecreëerd door Jan Rychter. Ik ben al meer dan 25 jaar bezig met software- en hardwareontwikkeling. PartsBox is ontstaan omdat ik een praktische behoefte had om mijn elektronische componenten te beheren en kon niets vinden dat goed genoeg werkte. Ik dacht dat ik iets zou schrijven dat voor mij werkt, en misschien zal het ook voor andere mensen werken.

PartsBox is geen startup. Het is een duurzame, langetermijn, winstgevende, organische groei operatie. Er is geen VC-financiering, geen druk voor extreme groei, en het bedrijf is winstgevend, wat betekent dat er ook geen zorgen hoeven te zijn over het bedrijf dat plotseling wordt gesloten.

PartsBox is gevestigd in de Europese Unie 🇪🇺 en ons kantoor is in Warschau, Polen (Astoria Gebouw, Przeskok 2, 9e verdieping):

PartsBox® is een geregistreerd handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

Technische details, voor degenen die dat willen: de software is geschreven in ClojureScript (gecompileerd naar zeer geoptimaliseerd JavaScript) aan de clientzijde, met gebruik van React.js voor updates van de gebruikersinterface, en Clojure aan de serverzijde, draaiend in een JVM (Java Virtual Machine). Het gebruikt de RethinkDB gedistribueerde database voor gegevensopslag.

Licenties

Het creëren van deze applicatie zou niet mogelijk zijn geweest zonder open-source software, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Speciale dank gaat uit naar Rich Hickey voor het uitvinden van Clojure, en Cognitect voor het beschikbaar maken van Clojure en ClojureScript.

Gebruikte software omvat ook:

Auteursrecht (c) Facebook, Inc. en haar gelieerde ondernemingen.

Toestemming wordt hierbij verleend, kosteloos, aan elke persoon die een kopie verkrijgt van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), om in de Software te handelen zonder beperking, inclusief zonder beperking de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, verspreiden, sublicentiëren en/of verkopen kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle copiëen of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Copyright (c) 2014-2016 Matt Zabriskie. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend, gratis, aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking om te gaan met de Software, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, sublicentiëren en/of kopieën van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Copyright (c) 2018 Jed Watson

Toestemming wordt hierbij verleend, kosteloos, aan elke persoon die een kopie verkrijgt van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), om in de Software te handelen zonder beperking, inclusief zonder beperking de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, verspreiden, sublicentiëren en/of verkopen kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle copiëen of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Copyright © 2018 Project Nayuki. (MIT Licentie) https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

Hierbij wordt toestemming verleend, kosteloos, aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, verspreiden, sublicentiëren en/of verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

Het bovenstaande auteursrechtbericht en deze toestemmingsverklaring moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

De Software wordt geleverd "zoals deze is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. In geen geval zullen de auteurs of auteursrechthouders aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid, of het nu gaat om een actie van contract, onrecht of anderszins, voortkomend uit of in verband met de Software of het gebruik of andere handelingen in de Software.

Auteursrecht (c) 2009-2011 Andrew A. Raines

Hierbij wordt toestemming verleend, kosteloos, aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om in de Software te handelen zonder beperking, inclusief zonder beperking de rechten om te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, sublicenties te verlenen en/of kopieën van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtnotitie en deze toestemmingsverklaring moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS ZIJ IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHT HOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Copyright © 2012-2014 Leonardo Borges

Hierbij wordt toestemming verleend, kosteloos, aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, verspreiden, sublicentiëren en/of verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

Het bovenstaande auteursrechtbericht en deze toestemmingsverklaring moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Copyright (c) 2019 Daniel Eden

Toestemming wordt hierbij verleend, kosteloos, aan elke persoon die een kopie verkrijgt van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), om in de Software te handelen zonder beperking, inclusief zonder beperking de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, verspreiden, sublicentiëren en/of verkopen kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle copiëen of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Inhoudsopgave

Beheer uw voorraad, bestellingen en productie

Probeer de demo

Plannen & prijzen