AEC-Q101

AEC-Q101 Nedir?

AEC-Q101, otomotiv uygulamalarında kullanılan ayrık yarı iletkenler için minimum stres testi odaklı niteliklendirme gereksinimlerini ve test koşullarını tanımlayan bir şartnamedir. Bu şartname, ortak parça niteliklendirme ve kalite sistem standartlarını belirleyen Otomotiv Elektroniği Konseyi (AEC) tarafından geliştirilmiştir.

Kapsam ve Amaç

AEC-Q101'in amacı, belirlenen bir stres testi setini geçebilecek bir ayrık yarı iletken cihazın belirli bir kalite ve güvenilirlik seviyesini sağlayıp sağlayamayacağını belirlemektir. Şartname, minimum stres testi odaklı niteliklendirme gereksinimlerini özetler ve tedarikçiyi kendi iç niteliklendirme programlarını veya AEC-Q101 kapsamı dışındaki ek kullanıcı gereksinimlerini karşılamaktan muaf tutmaz.

AEC-Q101, otomotiv elektroniğinde kullanılan transistörler, diyotlar ve diğer entegre olmayan devre cihazları gibi ayrık yarı iletkenler için geçerlidir. Bu cihazların minimum çevresel sıcaklık aralığı -40°C ile +125°C arasındadır, LED'ler için ise minimum aralık -40°C ile +85°C arasındadır.

Belge Yapısı

AEC-Q101 belgesi birkaç ana bölüme ayrılmıştır:

 1. Genel gereksinimler
 2. Niteliklendirme ve yeniden niteliklendirme
 3. Niteliklendirme testleri
 4. Veri sunumu formatı

Genel gereksinimler bölümü, niteliklendirme ve yeniden niteliklendirme gereksinimlerini karşılamak için genel verilerin kullanımı, test örnekleri, başarısızlık kriterleri ve kabul kriterlerini tanımlayan hedefi, gereksinimlerin önceliğini özetler.

Niteliklendirme ve yeniden niteliklendirme bölümü, yeni bir cihazı niteliklendirmek, değişiklik gösteren bir cihazı yeniden niteliklendirmek ve yeniden niteliklendirme için geçme kriterlerini tanımlar. Ayrıca, son kullanıcı onayı için gereksinimleri de özetler.

Niteliklendirme testleri bölümü, niteliklendirme için gerçekleştirilmesi gereken genel ve cihaz özgü testleri tanımlar. Bu testler, yüksek sıcaklıkta ters polarizasyon, sıcaklık döngüsü ve elektrostatik deşarj karakterizasyonu gibi çeşitli stres testlerini içerir.

Veri sunumu formatı bölümü, niteliklendirme test verilerinin nasıl sunulması gerektiğini belirtir, çevresel test özeti ve parametrik doğrulama özetinin kullanımını içerir.

Ekler ve Ekler

AEC-Q101, ek bilgi ve rehberlik sağlayan birkaç ek içerir:

 1. Bir niteliklendirme ailesinin tanımı
 2. Tasarım, yapım ve niteliklendirme sertifikasyonu
 3. Niteliklendirme test planı
 4. Veri sunumu formatı
 5. Minimum parametrik test gereksinimleri

Belgeye özgü test yöntemlerini açıklayan ekler de dahil olmak üzere belge ayrıca ekler içerir:

 1. İnsan Vücudu Modeli (HBM) Elektrostatik Deşarj (ESD) Testi
 2. Makine Modeli (MM) Elektrostatik Deşarj (ESD) Testi
 3. Tel Bağ Kesme Testi
 4. Çeşitli Test Yöntemleri
 5. Şarjlı Cihaz Modeli (CDM) Elektrostatik Deşarj (ESD) Testi

Sonuç

AEC-Q101, otomotiv uygulamalarında kullanılan ayrık yarı iletkenler için stres testi niteliklendirme gereksinimlerini özetleyen kapsamlı bir şartnamedir. Bu şartnameye uyarak, tedarikçiler cihazlarının zorlu otomotiv ortamı için gerekli kalite ve güvenilirlik standartlarını karşıladığını sağlayabilir. Otomotiv elektroniği ile çalışan mühendisler, tasarımları için uygun ayrık yarı iletken bileşenleri seçip niteliklendirebilmek için AEC-Q101 ve gereksinimleri ile aşina olmalıdır.